לראות את מדונה – ולקבל דו"ח מהמבקר

מדונה בעת ההופעה בישראל ב-2009. קבלת כרטיסים היא בניגוד לחוק שירות הציבור (מתנות). (צילום: שירלי גולדשלאגר, ויקיפדיה)

מדונה בעת ההופעה בישראל ב-2009. קבלת כרטיסים היא בניגוד לחוק שירות הציבור (מתנות). (צילום: שירלי גולדשלאגר, ויקיפדיה)

דו"ח של מבקר המדינה מאשים את שר התיירות הקודם, סטס מיסז'ניקוב ואת משרד התיירות, בהתנהלות לא תקנית בעת ביקורה של הזמרת מדונה בישראל בשנת 2009 וההתקשרות עם המפיק.

לפי דו"ח המבקר, במסגרת פעילותו של משרד התיירות לקידום התיירות לישראל, הוא מארח אנשים מחו"ל ובהם עיתונאים, מעצבי דעת קהל, ידוענים ומעצבי מדיניות בתחום התיירות, העשויים בשובם לארצם לעודד קבלת החלטות המקדמות את התיירות לישראל.

ב-1 וב-2 בספטמבר 2009 הופיעה בישראל הזמרת הבינלאומית מדונה, לפני קהל של יותר ממאה אלף צופים.

משרד התיירות רצה למנף את ביקור האמנית בארץ ואת מופעיה לשם שיפור התדמית של ישראל בעולם, באמצעות פרסום של תצלומים המתעדים אותה מסיירת ומופיעה בישראל. לשם כך התקשר המשרד עם מפיק המופעים (שוקי וייס, ע.ר). בהתקשרות נקבע כי המשרד ישלם למפיק 56,000 שקל (בתוספת מע"ם) בשני תנאים: הקרנת סרטון של נופי ישראל בזמן המופעים על גבי ארבעה מסכי ענק, וקבלת תצלומים המתעדים את ביקורה של האמנית, בהסכמתה, לשימוש המשרד.

לפי ממצאי המבקר, מי שנהנה מהפרסום על המסכים היה בעיקר שר התיירות אז מיסז'ניקוב. על המסכים הוקרנה גם ברכת השר כאשר לברכה צורף דיוקנו, בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, האוסרות שימוש בכספי ציבור לצורכי פרסום.

בנוסף לכך, שר התיירות ושלושה מעובדי המשרד – חלקם עם בני זוגם – קיבלו ללא תשלום כרטיסים למופעים שנתן המפיק. שווי הכרטיסים היה 500 שקל לכרטיס רגיל ו-2,500 שקל לכרטיס אח"ם. בסך הכול ידוע שהתקבלו ששה כרטיסי אח"ם וכרטיס אחד רגיל; הכרטיסים התקבלו באישור היועץ המשפטי למשרד. קבלת כרטיסים היא בניגוד לחוק שירות הציבור (מתנות) ולתקנון שירות המדינה שמהם עולה כי קבלת כרטיסים חינם היא טובת הנאה אסורה.

המפיק טען כי נתן למשרד התיירות 25 כרטיסים חינם, מרביתם כרטיסי אח"ם, כלומר 18 כרטיסים יותר משהיה ידוע למשרד. מנכ"ל המשרד עשה בדיקה בדבר מספר הכרטיסים שהתקבלו במשרד ומצא כי אם התקבלו כרטיסים כאלה, "כתובתם לא הייתה אצל עובדי המשרד – אלא כתובת לא נודעת". משרד התיירות לא העביר לבדיקת הממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה את טענת המפיק, כנדרש בתקשי"ר.

בעקבות הביקורת פרסם משרד התיירות בספטמבר 2012 נוהל משרדי שכותרתו "קבלת כרטיסים לאירועים בתשלום". משרד מבקר המדינה העיר כי נוהל זה אינו תואם את הנחיית היועמ"ש לממשלה בדבר קבלת הזמנות וכרטיסים למופעים ולאירועים. בעקבות המלצת משרד מבקר המדינה, העביר משרד התיירות ביוני 2013 את הנוהל לאישור מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. לאחר קבלת אישור משרד המשפטים לתיקונים נוספים שהוכנסו בנוהל הפיץ משרד התיירות באוגוסט 2013 לעובדיו נוהל מתוקן.

בנוסף, משרד התיירות היה מעוניין לערוך למדונה סיורים בארץ כדי לצלמה במהלכם לצורכי קידום התיירות לישראל, אולם זו הודיעה לו שאינה מעוניינת בסיורים אלה. למרות זאת התקשר המשרד עם המפיק לצורך קבלת תצלומים מסיורי האמנית בארץ. בדיעבד התברר כי התצלומים שקיבל היו באיכות ירודה ולא תיעדו את ביקורה של האמנית בישראל כנדרש בתנאי ההתקשרות.

"איש מהעובדים שקיבלו כרטיסים חינם, ואשר נטען כי קיבלו אותם משום שנדרשו לפקח על קיום ההתקשרות עם המפיק, לא פיקח על ביצועה – לא ראה את הסרטון לפני המופעים ולא ידע לדווח מה הוקרן בפועל", מדגיש המבקר.

בסיכום בכתב בין המשרד למפיק נקבע כי המסכים המיועדים להקרנת הסרטון יוקצו לטובת משרד התיירות בלבד, וכי הסרטון יוקרן לפני המופע, במהלך ההפסקות ולאחר המופע, עד להתפזרות הקהל. ואולם בהסכם ההתקשרות עם המפיק לא נקבעו הסדרים הנוגעים להקרנת הסרטון – משך ההקרנה ומספר הפעמים שיוקרן.

על המסכים הוקרנה גם ברכת השר כאשר לברכה צורף דיוקנו, בניגוד לחוק הבחירות, (צילום: מתוך דו"ח המבקר)

על המסכים הוקרנה גם ברכת השר כאשר לברכה צורף דיוקנו, בניגוד לחוק הבחירות, (צילום: מתוך דו"ח המבקר)

התחייבות המפיק לביצוע חלקו בהתקשרות התקבלה במשרד התיירות רק בדיעבד, כמה ימים לאחר המופעים. המשרד שילם למפיק חלק מהסכום שנקבע, 25,000 ש"ח (בתוספת מע"ם), בניגוד להחלטת ועדת המכרזים. הביקורת העלתה כי המסכים שימשו למעשה גם להקרנת המופעים, וכי כספי משרד התיירות, שהם כספי ציבור, שימשו בפועל להקטנת הוצאות המפיק ולא למימוש תכנית המשרד לעידוד התיירות.

ראש לשכת השר ומנהלת פרויקטים דאז, שהועסקה במשרת אמון וקיבלה שני כרטיסי אח"ם חינם לאחד המופעים, פעלה לקדם את ההתקשרות. בניגוד להוראות נציבות שירות המדינה, היא השתתפה בפגישות עם המפיק ללא נוכחות הדרג הניהולי הבכיר של משרד התיירות. לא נמצאו מסמכים המתעדים את הפגישות עם המפיק, ולפיכך לא ברור מתי הן התקיימו, מי נכח בהן ומה סוכם בהן.
כמו כן טוען המבקר בדו"ח כי משרד התיירות אירח את יו"ר התכנון והתפעול של האמנית ואת בת זוגו במלונות פאר ברחבי הארץ במשך חמישה ימים, בניגוד לכללים ולתנאים שנקבעו בנוהל המשרד "הזמנה וטיפול באורחים מחו"ל".

הביקורת העלתה כי אירוח היו"ר ובת זוגו בימים שלאחר המופעים נעשה בניגוד לנוהל וכלל אירוח בפנסיון מלא במלונות מפוארים בים המלח ובאילת, ארוחה במלון המלך דוד בירושלים, טיפולי ספא, שיט יאכטה באילת, צלילה עם דולפינים, רכיבה על גמלים, סיור ג'יפים וכו'. הוצאות האירוח הסתכמו בכ-17,000 שקל.

בנוהל האירוח נקבע כי על יוזם אירוח לדווח בתום האירוח על תוצאותיו. הדיווח יימסר לא יאוחר משישה חודשים מיום ביצוע האירוח. הביקורת העלתה כי בניגוד לנוהל, האגף לא הכין דוח כאמור בדבר התועלת שמשרד התיירות הפיק מהאירוח.

כמו כן, קיים המשרד סיורים לרקדנים מפמליית האמנית שאינם נמנים עם עיתונאים, מעצבי דעת קהל ומעצבי מדיניות בתחום התיירות שניתן לארח על פי נוהל זה בעלות של 5,000 שקל.
בנובמבר 2009 כתב המפיק לאחראי ולרל"שית כי הוא נאלץ לחייב את המשרד בגין שידור ברכת השר, הקרנת הסרטון ו-25 כרטיסים למשרד התיירות.

באפריל 2010 שלח בא כוחו של המפיק מכתב התראה למנכ"ל משרד התיירות. ביוני 2010 התקיים דיון אצל המנכ"ל עם נציגי המשרד, עם המפיק ועם בא כוחו. בסיום הדיון הציע משרד התיירות למפיק פשרה, ובאוגוסט 2010 שילם המשרד למפיק 25,000 שקל בתוספת מע"ם.

המבקר: "עולה כי אף שוועדת המכרזים כרכה את אישור ההתקשרות להשכרת המסכים בקבלת התצלומים של האמנית, ועל בסיס התניה זו נפתחה הזמנה בחשבות, בפועל פעל משרד התיירות בניגוד להחלטת הוועדה וכאמור שילם למפיק, אף שלא קיבל את התמורה שנקבעה".

סיכום והמלצות

הביקורת העלתה ליקויים בפעולות משרד התיירות לפרסום שמו ודיוקנו של השר לפני קהל רב שמרביתו ישראלי, בניגוד לחוק הבחירות ולהנחיות היועמ"ש לממשלה. השר וכמה מעובדי משרדו קיבלו חינם כרטיסים למופעים, בניגוד לחוק המתנות, להנחיית היועמ"ש לממשלה ולהוראות התקשי"ר. סדרי ההתקשרות של משרד התיירות עם המפיק היו לקויים: המשרד התקשר עם המפיק במטרה לערוך לאמנית סיורים בארץ שבמהלכם היא תצולם לצורכי תיירות, אף על פי שהיא הודיעה למשרד ולמפיק שאינה מעוניינת בסיורים אלה; איש מעובדי המשרד לא ראה לפני המופעים את הסרטון ואיש מהם לא פיקח על ביצוע ההתחייבות להקרנתו.

השתתפות השר או עובדי המשרד חינם באירוע שהכניסה אליו היא בתשלום צריכה להיות על פי הנחיית היועמ"ש לממשלה. כדי למנוע חשש לפגיעה בשיקול הדעת המקצועי של השר או של העובדים, ולו למראית עין, על המשרד היה לממן כרטיסים לעובדים שנוכחותם באירוע נחוצה. עם קבלת אישור משרד המשפטים לנוהל המתוקן על משרד התיירות לנהוג על פיו.

בכל מקרה של חשש לקבלת טובת הנאה בניגוד לחוק המתנות ולהוראות התקשי"ר בידי עובד ציבור, על המשרד להעביר את הטיפול בנושא לממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה ללא דיחוי.

על משרד התיירות לקבוע מנגנוני בקרה אשר יבטיחו שכל התקשרות שהוא מבצע משרתת את המטרה של קידום התיירות לישראל, ולא תהיה למעשה תמיכה כספית באירוע מסחרי או מימון של מיזם עסקי טהור.

משרד התיירות פועל לקידום התיירות לישראל. הופעות בישראל של אמנים מובילים מחו"ל עשויות לסייע למשרד ביצירת תדמית חיובית לישראל, אך עליו להקפיד על עמידה בנורמות החלות עליו כגוף שלטוני.

בתגובותיו לטענות המבקר ענה משרד התיירות כי "קבלת הכרטיסים לא השפיעה כלל על עובדי המשרד, והראיה לכך היא שהמשרד לא הסכים לקבל את התצלומים שהעביר המפיק בשל איכותם הירודה, וכי בעקבות המלצת האחראי הודיע משרד התיירות למפיק כי לא ישלם את התמורה שעליה סוכם".

השר לשעבר מיסז'ניקוב הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נוכחותו באירועים שלמשרד התיירות יש חלק בהם, מעניקה להם אופי ממלכתי ותורמת ליחסי הציבור של מדינת ישראל. מטרת השתתפותו באירוע הייתה להכיר את האמנית ואת האח"מים שהגיעו עמה. שיתוף הפעולה עם המפיק, "כפי שנודע לי בדיעבד, כלל הבטחה מפורשת של המפיק, להפגיש אותי עם האמנית במתחם ה[אח"מים]", ולהשתתף בצילומים עמם על מנת שהמשרד יוכל להשתמש בהם לצרכים שיווקיים ברחבי העולם. בתשובת השר מיוני 2013 הוא הסביר כי הפגישה עם האמנית הייתה אמורה להיות כבדרך אגב, במסגרת המפגש החברתי המקובל במקרים כאלה, ועל כן הפגישה לא נרשמה ביומן ואין עדות כתובה להבטחת המפיק.

פורסם בקטגוריה ג, תיירות, תיירות בארץ | עם התגים , , , | סגור לתגובות

ליקויים חמורים בדו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות

ליקויים חמורים במכלול סוגיות, הקשורות בלב העשייה של השלטון המקומי בישראל, נמצאו בדו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות המתפרסם היום. בין הליקויים שנמצאו: נושאים הקשורים במאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, נושאים כלכליים-חברתיים ונושאים הקשורים באיכות-חיים.

בין הנושאים המערכתיים, שבהם נמצאו ליקויים חמורים:

בני נוער ללא מסגרת: אחד הנושאים החשובים שבהם עוסק דוח זה הוא טיפולן של הרשויות המקומיות בבני נוער המנותקים ממסגרות לימודים. בני נוער המשוטטים באפס מעשה הפכו לתופעה מוכרת ונפוצה בחברה הישראלית. מדובר הן בבני נוער מנותקים, שאינם מצויים במסגרות לימודים ולעתים מידרדרים להתנהגות א-סוציאלית ועבריינית, והן בבני נוער נושרים, הרשומים במוסד חינוך, אך אינם לומדים בו באופן סדיר.

מבקר המדינה מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין וליו"ר ועדת הביקורת, ח"כ אמנון כהן (צילום: דוברות הכנסת)

מבקר המדינה מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין וליו"ר ועדת הביקורת, ח"כ אמנון כהן (צילום: דוברות הכנסת)

בביקורת נמצאו ליקויים משמעותיים בנושא חשוב ורגיש זה. נמצא, כי אין בידי הרשויות מידע מלא על בני הנוער הנושרים והמנותקים וחלקם לא אותרו כלל על ידי הרשויות, ולמרות זאת אין נעשית פעילות אינטנסיבית לאיתורם. עוד נמצאו בדו"ח מנהלי בתי ספר שלא נהגו לדווח על תלמידים שלא למדו באופן סדיר וכן קב"סים (קציני ביקור סדיר) ברשויות המקומיות שלא בדקו יומני נוכחות של בתי ספר על מנת לאתר תלמידים שנשרו, ולא קיימו ביקורי בית כנדרש. תלמידים רבים רשומים למוסדות חינוך שמחוץ ליישוב מגוריהם, אולם לקב"סים ביישובים שהם מתגוררים בהם לא היה כל מידע על ביקוריהם בבתי הספר. נמצאו ליקויים גם בטיפול בבני נוער מנותקים: הטיפול בבני הנוער נעשה לעתים שלא בסביבתם הטבעית; פעמים רבות רק זמן רב לאחר שאותרו; לעתים ללא תכנית טיפול מסודרת ובלא שמירה על רצף טיפולי.

"יש לראות בחומרה את הליקויים בטיפול בבני הנוער ואת הימנעותן של חלק מהרשויות המקומיות מלפעול לאיתור בני נוער נושרים הרשומים למוסדות חינוך מחוץ לעיר", נאמר בדו"ח המבקר. "לא ניתן להשלים עם מצב שבו אין לעובדי מחלקות החינוך והרווחה מידע מתאים על אודות בני הנוער הזקוקים לסיוע. הליקויים שנמצאו בטיפול בבני הנוער עלולים להותיר אותם ללא טיפול, וכך לחשוף אותם לנגעי עבריינות וסמים ולגרום להידרדרות במצבם. על הרשויות המקומיות לפעול לאלתר לתיקון הליקויים שנמצאו בפעולותיהן למניעת נשירה של בני נוער, ולדאוג לטיפול נאות בנושרים ובמנותקים בהתאם להוראות משרד החינוך ומשרד הרווחה".

מעלון מושבת בקלפי ברמת גן (צילמה: שירלי קובלסקי)

מעלון מושבת בקלפי ברמת גן (צילמה: שירלי קובלסקי)

הנגשת מבני חינוך ומוסדות ציבור: נושא חשוב נוסף שנבדק הוא פעולות הרשויות המקומיות להנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך לבעלי מוגבלויות פיזיות. הנגישות הפיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות, ולכן נקבע בחוק כי מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים אלה. בביקורת נמצאו ליקויים רבים בטיפול בהנגשת מוסדות החינוך. למשרד החינוך ולרשויות לא היו נתונים עדכניים על מידת הנגישות של המוסדות ועל התלמידים הזקוקים להנגשה פרטנית. נמצאו מקרים שבהם התארך הביצוע של הנגשה פרטנית של מוסד חינוך זמן רב והסתיים לעתים רק לאחר שהתלמיד הנזקק החל את לימודיו – ובמקרים מסוימים רק לאחר שסיימם! בשל כך נאלצו תלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות ללמוד תקופות ארוכות בבתי ספר שלא הונגשו ובתנאים שאינם נאותים, דבר שפגע בזכויותיהם הבסיסיות.

גם בנושא הנגשת מבני ציבור ברשויות המקומיות נמצאו ליקויים, שמשמעותם פגיעה באוכלוסיות הנכים והקשישים, שלא יכלו לקבל את מלוא השירותים שהם נזקקים להם. על הרשויות המקומיות ומשרד החינוך מוטלת החובה לתקן את הליקויים שהועלו על מנת לשמור על זכויותיהם הבסיסיות של תלמידים ואזרחים בעלי מוגבלויות פיזיות ולאפשר להם להשתתף בכל הפעילויות החברתיות והתרבותיות וליהנות באופן שוויוני ממלוא השירותים שהם זכאים להם.

נטילת הלוואות על ידי הרשויות המקומיות: נושא חשוב אחר שנבדק הוא נטילת הלוואות לזמן ארוך על ידי הרשויות המקומיות, טיפולן בקבלת המלוות והשפעת עומס המלוות ופירעונם השוטף על מצבן הכספי ועל תפקודם. המלוות לסוגיהם עשויים לפתור קשיים כספיים זמניים של הרשות המקומית, לאזן את תקציבה ולמנוע גירעון בתקציב השוטף, להקטין את גירעונה המצטבר ולכסות התחייבויות לספקים ולגורמים אחרים. אולם מאחר שפירעון המלוות נעשה מהתקציב השוטף של הרשות המקומית, נטילת מלוות באופן לא מבוקר ופירעונם ללא התחשבות ביכולתה הכספית עלולים להביא להידרדרותה הכספית ולפגוע במתן השירותים לתושביה.

מנתוני משרד הפנים עולה כי בשנים 2009-2012 הוא נתן לרשויות המקומיות היתרים לנטילת מלוות בסכום כולל של כ-6.65 מיליארד שקלים. בסוף שנת 2011 היה עומס המלוות הכולל של הרשויות המקומיות בישראל כ-13.8 מיליארד שקלים ושיעור עומס המלוות הממוצע הגיע ל-29.2% מתקציבן השוטף. החוב של הרשויות המקומיות בסוף 2011 עמד על כ-17.8 מיליארד ש"ח, ושיעור החוב  הממוצע שלהן הגיע ל-43.3%. נתונים אלה מעידים על מצב כספי קשה של הרשויות המקומיות לטווח הארוך.

בביקורת נמצא, כי רשויות מקומיות נטלו מלוות מבנקים מסחריים באופן שיטתי ובסכומים גבוהים, לעתים בלי להתחשב במצבן הכספי וביכולתן לפרוע את המלוות. הועלו ליקויים משמעותיים בפעולות משרד הפנים לאישור המלוות ובפיקוח ובבקרה שלו על השימוש בכספיהם וכן ליקויים בשימוש של הרשויות המקומיות בכספי המלוות. אלו הנציחו את תלותן במלוות ויצרו מציאות שבה, לא זו בלבד שמצבן הכספי לא השתפר, אלא שנטל ההתחייבות העתידי שלהן גדל, ולמעשה הן "מישכנו" את עתידן למען ההווה. "לפיכך", אומר מבקר המדינה, "על משרדי הפנים והאוצר והרשויות המקומיות לנקוט פעולות דחופות לצמצום השימוש בכלי המלוות, ובעיקר במלוות לאיזון תקציבי, במטרה לתקן את המצב שנוצר".

מכרזי זוטא: נושא אחר שנבדק הוא התקשרותן של רשויות מקומיות באמצעות מכרזי זוטא וכן היבטים בהתקשרותן עם יועצים ונותני שירות בפטור ממכרז. מכרז זוטא נועד להקנות לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית ומאפשר לה להתקשר עם נותני שירות בחוזים בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים, בלא לקיים מכרז פומבי.

הביקורת העלתה ליקויים רבים, חלקם חמורים, בתהליך ההכנה והביצוע של מכרזי הזוטא ברשויות המקומיות וכן כשלים בהתקשרותן עם הזוכים במכרזים. מבקר המדינה מדגיש כי פטור מחובת מכרז אינו פוטר את הרשות המקומית מחובת הנאמנות כלפי הציבור שהיא משרתת, ושאת זכויותיו שהופקדו בנאמנות בידיה היא מחלקת. גם בהתקשרות הנעשית בפטור ממכרז נדרשת הרשות המקומית להקפיד שחלוקת משאביה תיעשה בהליך מסודר, שקוף ושוויוני, לרבות שמירה על כללי תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכול. על משרד הפנים, כגוף האחראי לפיקוח על הרשויות המקומיות, לפקח באופן הדוק יותר על התקשרויותיהן של הרשויות המקומיות עם יועצים ומפקחים בפטור ממכרז.

החגיגה נמשכת: פרק אחר בדוח עוסק בניהול אירועים וחגיגות ברשויות המקומיות. נמצא שהרשויות נוהגות לקיים אירועים המוניים, כמו חגיגות, מופעים ומסיבות, ומוציאות לשם כך סכומים ניכרים, אך קיומם של אירועים אלה לא הוסדר בחקיקה. משמעות הדבר היא שהרשות המקומית אינה מוגבלת בחוק בדבר מספר הארועים שהיא רשאית לקיים ובדבר סכום ההוצאה שהיא רשאית להוציא.

בבדיקה נמצאו ליקויים כבדי משקל בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לאירועים, בהתקשרויות הכספיות לשם ביצועם ובאופן ניהול האירועים עצמם. בכלל זאת נמצאו חריגות מהמסגרות התקציביות שנקבעו, התקשרויות עם ספקים ללא הליך תחרותי שמאפשר שוויון הזדמנויות, תחרות הוגנת ושקיפות, ואף חלוקת כרטיסים ללא תשלום לגורמים שונים ובהם בעלי תפקידים ברשות המקומית ובתאגידים העירוניים. "על הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים לאמץ דרכי פעולה לניהול יעיל, חסכני ואפקטיבי יותר של האירועים המופקים בתחומיהם ושל כספי הציבור המוצאים בגינם", אומר המבקר.

נושאים מערכתיים חשובים נוספים שנבדקו עוסקים בתופעות שבהן נתקל כמעט כל אזרח – הטיפול במזיקים תברואתיים והטיפול בפסולת בניין. נמצאו ליקויים משמעותיים בטיפולן של הרשויות המקומיות בתחומים אלה. עוד נושאים מערכתיים שנבדקו הם הטיפול בתופעות של הפרות סדר ואלימות במרחב הציבורי והסדרי חניה ציבורית והפעלתם.

הסדרי חנייה ציבורית בתחומי הרשויות המקומיות והפעלתם: ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים בהסדרת החניה הציבורית בתחומי הרשויות המקומיות בכמה נושאים: הצבת תמרורים שלא כדין, היעדר הכשרה של פקחי חניה, אי-עדכון חוקי העזר, הענקת פטורים מתשלום אגרת חניה שלא כדין, התקשרויות ללא מכרז עם חברות להפעלת מדחנים, הטלת קנסות שלא כדין וכשלים בגביית דוחות חניה מרכבי צה"ל ותיירים.

המטרונית: פרק מיוחד בדוח יוחד לבדיקת פרויקט המטרונית – מערך הסעת ההמונים במטרופולין חיפה, שניהולו, תכנונו וביצועו הוטלו על חברת יפה נוף, שהיא חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה. בשנת 2007 תקצב משרד התחבורה את הקמת התשתיות בפרויקט בכ-540 מיליון שקלים. במהלך ההקמה גדלה עלות הפרויקט בשיעור ניכר, וביולי 2013 היא הסתכמה בכ-1.59 מיליארד שקל. ההרצה של הפרויקט החלה באוגוסט 2013.

המטרונית בחיפה. ליקויים מהותיים רבים בניהול הפרויקט. (צילום: ויקיפדיה)

המטרונית בחיפה. ליקויים מהותיים רבים בניהול הפרויקט. (צילום: ויקיפדיה)

הביקורת העלתה ליקויים מהותיים רבים בניהול הפרויקט, החל בדרג הממשלתי – משרד התחבורה – וכלה בחברת יפה נוף. משרד התחבורה לא ביצע הליך סדור לבחינת חלופות לפרויקט ולא קבע לו מסגרת תקציבית כוללת; לא סיכם מראש עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר את תכולת הפרויקט בתחומן ואת שיעור השתתפותן במימונו; ולא קיים פיקוח ובקרה על ביצוע הפרויקט ועל העמידה בלוחות הזמנים ובמגבלות התקציב.

בפעולת חברת יפה נוף הועלו ליקויים חמורים בבדיקת החלופות והכדאיות, בהיערכות הארגונית לביצוע הפרויקט, בחלוקת העבודה בין מהנדסי החברה, בתכנון הכולל והמפורט, שנעשה ללא ביצוע תסקיר בטיחות כולל, בבקרה על השינויים בתכולתו, בביצוע האומדנים של עלותו ובפיקוח ובבקרה על ביצועו. בשל ליקויים אלה לא עמדה החברה בלוחות הזמנים ובתקציב שנקבעו, ובמשך תקופה ארוכה מאוד לא היה בידיה מידע עדכני על מצב הפרויקט לאשורו. ליקויים אלו גרמו, בין היתר, להתמשכות העבודות יותר מן המתוכנן ברבים מהמקטעים הנמצאים בסביבה עירונית צפופה ולפגיעה ארוכה ומתמשכת במרקם החיים. על יפה נוף ומשרדי התחבורה והאוצר להפיק את הלקחים מהמחדלים והטעויות בתחומי התכנון, הניהול, הפיקוח והבקרה שנעשו בפרויקט זה, כדי להימנע מהם בהמשך ביצועו של הפרויקט ובפרויקטים תחבורתיים אחרים.

תכנון ובנייה: שניים מהפרקים בדוח זה עוסקים בתחומי התכנון והבנייה ובתפקודן של ועדות לתכנון ולבנייה. נבדקה פעילות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון – טיפולה בתכניות, ובכלל זה עומס העבודה בה ומשך הטיפול באישור התכניות. עוד נבדקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים וטיפולה בהליכי התכנון והבנייה של השכונה הדרום-מזרחית בכפר יונה, היתרי הבנייה שניתנו בה והחיוב בהיטל השבחה. עוד נבדקו היתרי הבנייה והפיקוח בנוגע לבית מגורים, וכן הפעולות לאיתור יועץ משפטי חיצוני לוועדה.

פורסם בקטגוריה בארץ, חדשות בארץ, מקומי | עם התגים | סגור לתגובות

חדש: סאנגיונג רקסטון 4X4 במחיר 225,000 שקלים

טלקאר, יבואנית סאנגיונג החלה בשיווק דגם רקסטון 4X4 החדש. לדגם זה מנוע 2000 סמ"ק דיזל עם הספק של 155 כו"ס

הרקסטון של סאנגיונג מגיע עם תיבת הילוכים אוטומטית E-Tronic בעל חמישה יחסי העברה. בנוסף, לרקסטון החדש שלדת סולם נפרדת ומערכת הנעה כפולה 4X4 בעלת שלושה מצבים: 2WD, 4WD HIGH, 4WD LOW.

סנגיונג החדשה (צילום יח"צ חו"ל)


האבזור כולל כסטנדרט זוג מסילות גגון אורכיות, מערכת שמע מקורית הכוללת כניסות USB/AUX, מערכת שמע הנשלטת מגלגל ההגה הכוללת דיבורית בלוטות' מקורית, חישוקים קלים, תאורת יום אוטומטית – DRL, הגה וידית הילוכים בגימור עור, מערכת בקרת שיוט, מראות צד מתקפלות חשמלית, מדרכות צד אינטגראליות, מערכת בקרת אקלים דיגיטאלית, חיישני נסיעה לאחור ועוד.

לרקסטון 4X4 החדש יכולת שטח של ממש וזאת באמצעות מערכת ההנעה הכפולה בשילוב מרווח קרקע של 250 מ"מ (קדמי) ו-216 מ"מ (אחורי). בנוסף מערכות ARP למניעת התהפכות ו-HDC לבקרת ירידה במדרון מאפשרות נסיעה בטוחה שלא עד כבישים סלולים.

מספר יהודה בר נתן, מנהל המכירות והשיווק בטלקאר: "הרקסטון המחודש הוא המצטרף האחרון לרודיוס ולאקטיון ספורטס שהושקו לאחרונה בישראל. אנו מאמינים שלרקסטון מקום של ממש בשוק המקומי המשווע לפתרונות של רכב בעל יכולת שטח, עם שבעה מקומות ישיבה ובמחיר תחרותי של ממש".

מוסיף בר נתן: "הרקסטון בעל שלדת הסולם והילוך הכוח הוא מוצר מנצח בכל הקשור לוורסטיליות הנדרשת מרכב פנאי שטח של ימינו, כזה המאפשר למשפחה תנאי מחייה מצוינים לחווית נהיגה מעולה בכביש ויכולת עבירות מרשימה בשטח. למעשה, נכון להשקתו אין לרקסטון מתחרים ישירים בגזרת יכולת השטח בשילוב מנוע דיזל עוצמתי לצד שבעה מושבים".

סאנגיונג רקסטון החדשה מציגה תצרוכת דלק של 7.8 ליטר דיזל ל-100 ק"מ בנסיעה משולבת. לרכב בסיס גלגלים ברוחב 2,835 מ"מ ולרכב תצורת 5 + 2 כאשר זוג המושבים האחוריים ניתנים לקיפול ליצירת רצפה שטוחה.

החל מהשקתו יוצא הרכב ללקוחות כאופציה ללא חיוב עם ערכת הגבהה מיוחדת, המעלה את מרווח הקרקע של הרקסטון 4X4 החדש ב-4 ס"מ.

בשבוע הבא יפתח בת"א אולם תצוגה חדש למותג סאנגיונג, ברחוב ריב"ל. זאת מתוך ראייה עתידית של דגמים נוספים של המותג שצפויים להצטרף לאלה המיובאים החל בשנת 2015.

פורסם בקטגוריה מה חדש, רכב | עם התגים , , | סגור לתגובות

אלף נערים נשרו מבתי הספר בשנה האחרונה

אלף נערים נשרו מבתי הספר בשנה האחרונה. פחות מ-48 אחוזים מהם נקלטו במסגרות חילופיות. אלה חלק מהנתונים הקשים, על מעורבות בני נוער בארץ באלימות ושיכרות, שנחשפו אתמול בוועדה לזכויות הילד, בראשותה של ח"כ אורלי לוי-אבקסיס.

הדיון בוועדה לזכויות הילד. "חופש במסווה ליברליות" (צילום: דוברות הכנסת)

הדיון בוועדה לזכויות הילד. "חופש במסווה ליברליות" (צילום: דוברות הכנסת)

יו"ר הוועדה, ח"כ אורלי לוי-אבקסיס (הליכוד ביתנו) הזהירה כי "חופש במסווה ליברליות, מדרדר למעשים שליליים. האלימות מגיעה לתוך בתי הספר, וגם יורד כל העת גיל המעורבים. התחושה בציבור מאיימת ומטרידה וצריך לבדוק איזו תכנית ממשלתית לטיפול בתופעה מצליחה, ואיזו פחות". היא מתחה ביקורת על כי נציגי המרכז השלטון המקומי לא הגיעו לדיון למרות שהוזמנו, וקראה להבטיח שכל ילד המאותר כנושר ממערכת החינוך – יקבל את כל התקציב הדרוש, כדי למנוע ממנו להמשיך ולהידרדר.

 אילן שמש, מפקח לקידום נוער במשרד החינוך אמר בדיון כי מתוך 24,000 בני נוער שנשרו בשנה החולפת ממערכת החינוך, אותרו ומלווים ע"י משרדו כ-11,50 – שהם פחות מ-48%. לדבריו, בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשיעור הנושרים בכלל המערכת, ואילו במגזר החרדי דווקא מצוינת עליה חדה בנשירה. הוא הוסיף כי הסיבות לנשירה מגוונות, ממצב כלכלי ועד קשיים עם ההורים. שמש ציין כי לא-פעם אין תקציב לטפל בנער שנשר מהלימודים. נציגת משרד הרווחה, רחל ארזי-שיף הוסיפה כי בשנה האחרונה הופנו לשרות המבחן 16 אלף נערים, שביצעו 24 אלף עבירות, מתוכם כארבעים אחוז עבירות אלימות.

ד"ר יוסי הראל-פיש, המדען הראשי ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול וחוקר של ארגון הבריאות העולמי, סיפר על סקר שנערך בארץ מתחילת שנות ה 90 עד סוף שנת 2012. הסקר הקיף כ-7,000 בני נוער בגילאי 15-11 בכיתות ו'-י', חינוך הממלכתי, ממלכתי-דתי והערבי. מהסקר עולה החמרה ניכרת בשתיית אלכוהול בעשרים השנים האחרונות בגילאים אלו. בעוד שבשנת 1994 רק 6% מגילאים אלו, צרכו אלכוהול באופן אינטנסיבי, הרי שכיום השיעור עומד על 21% כלומר כל ילד חמישי בארץ. בכך תופסת ישראל את המקום השני באירופה.

מדפי האלכוהול בסופרמרקט. "כל ילד חמישי בארץ" (צילום: ויקיפדיה)

מדפי האלכוהול בסופרמרקט. "כל ילד חמישי בארץ" (צילום: ויקיפדיה)

הוא הדגיש כי 25% מהנוער הצורך אלכוהול היו מעורבים בקטטה או באירוע אלים, מול 7% בלבד מאלו שאינם שותים. הראל-פיש קרא להורים ולרשויות המקומיות למלא את שעות הפנאי, כי הן נקודת-התורפה, ולשנות את תרבות הבילוי. "המבוגרים ולא הנוער הם שהכניסו לארץ, את תרבות השתייה החריפה. אנחנו משדרים לנוער שצריכים חומרים כימים כדי להצליח או כדי להיות מאושר", טען.

 מבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי בשנים 2008–2012 הייתה ירידה במספר התיקים שנפתחו במשטרה לבני-נוער, מ-33,538 בשנת 2008 ל-25,236 בשנת 2012 – ירידה של כ-25%. יתכן שאחת הסיבות לכך היא ירידה כללית בשיעורי הפשיעה בקרב בני-נוער, אך ייתכן כי יש הצטמצמות בפעילות האכיפה של המשטרה.

 מספר בני-הנוער החשודים בתיקים שנפתחו גם הוא במגמת ירידה: מ-27,416 בשנת 2008 ל-21,344 בשנת 2012 – ירידה של כ-22%. בשנים שנבדקו בני-הנוער הרבים ביותר נחשדו בעבירות סדר ציבורי, בעבירות רכוש ובעבירות נגד גוף (כולל תקיפה וחבלה גופנית חמורה). שיעור בני-הנוער המעורבים בעבירות נגד אדם כגון רצח, הריגה, ניסיון רצח וגרימת מוות ברשלנות, מכלל בני הנוער המעורבים בתיקי נוער של המשטרה, נשאר יחסית קבוע בשנים שנבדקו, כ-2%, פרט לשנת 2011, שבה שיעורם עלה מעט והיה כ-2.6%. עם השנים עלה שיעור בני-הנוער החשודים בעבירות כלפי המוסר: מ-15%-14% בשנים 2008–2010 ל-17% בשנת 2011 ול-20% בשנת 2012.

 מנתונים נוספים של משטרת ישראל עולה כי מינואר 2011 עד תחילת ינואר 2014 נפתחו במשטרה שבעה תיקים בגין עבירות המתה (רצח, הריגה או גרימת מוות ברשלנות) שבהם החשוד והקורבן קטינים: שלושה תיקים נפתחו בשנת 2011, שלושה תיקים נפתחו בשנת 2012 ותיק אחד נפתח בתחילת ינואר 2014. בשני תיקים התקבלה החלטה, ושלושה קטינים שהואשמו בביצוע עבירת המתה נידונו לתקופות מאסר שונות. שלושה תיקים הועברו לפרקליטות, ובשני תיקים נוספים מתקיים תהליך חקירה.

 גל יוסף, יו"ר מועצת התלמידים הארצית טענה בדיון כי "איש מהנוער השותה איננו מאושר ממצבו, ונוער כזה יכול להסביר לבני גילו – עד כמה הכרחי לצאת מהסחרור הזה".

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חברה וסביבה, חדשות בארץ, חיי חברה, חינוך | סגור לתגובות

בנט לנתניהו: אל תאשר שוויון בנטל עם סנקציות פליליות

יו"ר הבית היהודי ושר הכלכלה נפתלי בנט מתנגד לקבוע סנקציות פליליות בחוק, על משתמטים משתמטים משירות ובכללם תלמידי ישיבה.

במכתב ששיגר בנט אמש לראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא טוען כי ההסכם הקואליציוני שנחתם בטרם הקמת הממשלה כולל בתוכו את המתווה המשותף לשוויון בנטל אשר הוסכם על כל חברי הקואליציה. לדבריו, במתווה המשותף הוסכם, בין השאר, על אי שימוש בסנקציות פליליות. זאת,  מתוך הבנה כי השימוש בהן עלול להחטיא את מטרת החוק.

בנט מוחה על כך שלמרות ההסכם הקואליציוני, הוועדה שהוקמה בממשלה כללה בחוק, בניגוד להסכם הקואליציוני, סנקציות פליליות.

סנקציות פליליות על משתמטים? בנט מתנגד. חדו"ש תומכת בעמדתו (צילום ארכיון: דן בר דוב)

סנקציות פליליות על משתמטים? בנט מתנגד. גם חדו"ש (צילום ארכיון: דן בר דוב)

לדבריו, גם בעבודת הוועדה המיוחדת של הכנסת לשוויון בנטל, בראשותה של ח"כ איילת שקד,  קיימת תמימות דעים משפטית, הכוללת גם את נציגי היועמ"ש, כי ניתן להשיג את תכלית החוק מבלי להזדקק לסנקציות פליליות. זאת ע"י שימוש במספר חלופות הנמצאות על שולחן הוועדה.

במכתבו קורא בנט לראש הממשלה לכנס דיון דחוף, כדי לגבש נוסח מוסכם על כל חברות הקואליציה העומד בתנאי ההסכם הקואליציוני.

עמדתו של בנט מנוגדת לחלוטין לעמדת "האח" יאיר לפיד ומפלגתו, התומכים בסנקציות פליליות למשתמטים. מי שמסכים עם עמדתו של בנט, בנושא זה, הוא שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון המתנגד לסנקציות פליליות במסגרת החוק. יעלון הזהיר כי "סנקציות פליליות יגרמו לפצע בתולדות מדינתנו לדורות. אם נשדר תוקפנות כלפי המגזר החרדי, הכול יתפרק, גם הנח"ל החרדי".

תמיכה מעניינת, בעמדתו של בנט, השמיעה הבוקר עמותת חדו"ש, לחופש דת ושוויון – מהגופים הפעילים ביותר לשוויון בנטל. מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, ברך את השר בנט על מכתבו לראש הממשלה, בו הוא דורש מתווה שוויון בנטל ללא מעצרים. לדברי רגב, "יש לשים קץ לפארסה של הצעת הסנקציות הפליליות שלא תביא לגיוס של בחור חרדי אחד ותהפוך את השוויון בנטל ואת שלטון החוק לבדיחה עצובה מאוד. מי שרוצה באמת לגייס חרדים ולא רק להתעמת עימם חייב להשתמש בלחץ עקיף של סנקציות כלכליות, שהן גם יעילות וגם צודקות".

רגב מתח, עם זאת, ביקורת על תמיכתו של בנט עצמו, ברעיון השערורייתי להעניק פטור מלא משירות ל-50 אלף תלמידי ישיבות ואברכים שיהיו ביום כניסת החוק לתוקף בני 18. הוא הביע תקווה "שבנט ואחרים בקואליציה, התומכים בפטור המוני זה, יתעשתו וייסוגו מהצעה זו שקובעת שיאים חדשים של אפליה בין דם לדם".

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , | סגור לתגובות

יעלון: "נמשיך לגבות מהעוסקים בטרור מחיר כבד מאוד"

"נמשיך לפעול כדי לגבות מחמאס ומהעוסקים בטרור ובירי לעבר ישראל מחיר כבד מאוד". כך אומר הבוקר שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, בעקבות חיסול שני המחבלים הלילה ברצועת עזה.

"צה"ל ושירות הביטחון הכללי פגעו והרגו הלילה בעזה בשני מחבלים אשר היו אחראים לירי הרקטות לעבר ישראל, בין היתר לירי לאחר הלוויית ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ז"ל", אמר השר יעלון. "זהו נדבך נוסף בלחימה הנחושה שלנו בירי הטילים והרקטות לעבר ערי ישראל ואזרחי ישראל. לא נהסס להמשיך לפעול בעוצמה כדי לפגוע במי שמאיים על ביטחוננו, ונעשה זאת בכל הדרכים והכלים העומדים לרשותנו. אנו רואים בחמאס אחראי לירי לעבר לישראל, ואם הוא לא יידע להשליט את מרותו על ארגוני הטרור הפועלים משטחו, נמשיך לפעול כדי לגבות ממנו ומהעוסקים בטרור ובירי לעבר ישראל מחיר כבד מאוד".

יעלון ונתניהו: אזהרה לארגוני הטרור (צילום ארכיון: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

יעלון ונתניהו: אזהרה לארגוני הטרור (צילום ארכיון: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

ברוח דומה דיבר אמש גם ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים עם ראש ממשלת קנדה סטיבן הארפר: "יש לנו מדיניות מאוד ברורה", אמר נתניהו. "אנחנו מסכלים פיגועי טרור כשאנחנו מזהים אותם בהתהוותם, ואנחנו מגיבים בתקיפות נגד מי שפוגע בנו. המדיניות הזאת הניבה שנה שקטה ב – 2013, השקטה ביותר מזה שנים רבות. אם החמאס וארגוני הטרור שכחו את הלקח הזה, הם ילמדו אותו בעוצמה רבה בזמן הקרוב".

וידיאו: דברי שר הביטחון

פורסם בקטגוריה בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

ממטבחה של אמא: טורשי (ירקות מוחמצים)

הטורשי מלווה אותי מגיל צעיר מאוד, כמעט בכל ארוחה משפחתית ישנה צלחת של טורשי על השולחן: ירקות שונים, מוחמצים בלימון וחומץ, מתובלים בתבלין מיוחד להחמצת ירקות. הטורשי הוגש אצל סבתי ז"ל, אצל דודותיי ותמיד אצל אימי. ירקות מוחמצים פיקנטיים פותחים את התיאבון והופכים ארוחה כבדה לקלה יותר. הם טעימים גם בתוך כריך ונהדרים לנשנוש עם גבינות ופיצוחים.

סוגי טורשי בטורקיה (מקור: ויקימדיה)סוגי טורשי בטורקיה (מקור: ויקימדיה)

קל להכין טורשי והוא מוכן בזמן קצר מאוד, יחסית לירקות מוחמצים בסגנון אחר, ממש תוך כמה שעות. זהו מתכון משפחתי מנצח שעובר מדור לדור ואני ממליצה לאמצו לרפרטואר האישי שלכם.

טורשי צבעוני בצנצנת יפה יכול להיות מתנה מקסימה, כשמוזמנים לארוחת ערב אצל חברים או בני משפחה.

מתכון לטורשי

דרגת קושי♥♥♥♥♥       זמן הכנה: 20 דקות       כמות: צנצנת בינונית

טורשי ביתי ומשפחתי (צילום: אפי בלה)טורשי ביתי ומשפחתי (צילום: אפי בלה)

חומרי גלם

 • 2 גזרים קלופים וחתוכים לעיגולים
 • 4 גבעולי סלרי פרוסים
 • 2 כוסות כרוב לבן חתוך לחתיכות גדולות
 • 1/3 ראש כרובית מפורקת לפרחים קטנים (יש לשטוף את הכרובית היטב)
 • 3-4 גבעולי שמיר קצוצים
 • עלי כרפס (העלים של הסלרי) משני גבעולים קצוצים
 • 1 פלפל ירוק חריף חתוך לטבעות
 • 8 שיני שום חצויות
 • 2 כפיות תבלין לחמוצים
 • 2 כפיות מלח
 • מיץ מ-2 לימונים
 • 2 כפות חומץ (רגיל)
 • 1/2 כפית צ'ילי גרוס

אופן ההכנה

 1. בקערה גדולה מערבבים את כל החומרים.
 2. מעבירים לצנצנת או לקופסה אטומה.
 3. לאחר כשעתיים, הירקות מגירים מיץ והטעמים נספגים, אז הטורשי מוכן. מאחסנים במקרר ולא שוכחים להגיש למי שאוהבים.

פורסם בקטגוריה אוכל, ג, כתבות אוכל, מתכונים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

משרד הבריאות יחל לטפל במהגרים נשאי HIV וחולי איידס

הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות מבטיחות טיפול תרופתי ומעקב בכלל מרכזי האיידס בישראל. עד כה, טופלו נשאים וחולים על ידי צוותי רפואה מתנדבים במרפאה הפתוחה של ארגון רופאים לזכויות אדם ובשיתוף עם הוועד למלחמה באיידס, אשר סיפק טיפול תרופתי עבור חלק מהמטופלים. 

בעוד הטיפול בנשאים בישראל ובעולם התקדם והתפתח, ברופאים לזכויות אדם היו עדים לא אחת במהלך השנים שחלפו, למקרים של מוות של מהגרים בישראל כתוצאה מהעדר טיפול. במהלך השנתיים האחרונות, מתו שלושה ממטופלי המרפאה הפתוחה בשל היעדר נגישות לטיפול ולתרופות מתאימות. 

עם פרסום חוזר המנכ"ל יוכלו 150 מהגרים נשאים לקבל מעקב רפואי ישירות במרכזי האיידס בישראל. בנוסף, מתחייב משרד הבריאות להעניק טיפול תרופתי לאלו שיעמדו בקריטריונים הרפואיים המצויינים בחוזר. זאת בניגוד למצב עד כה בו נזקקו להפניות מטעם רופאים לזכויות אדם כמו גם לתשלום סכומים שהצטברו לאלפי שקלים בשנה לשם ביצוע הבדיקות. עלויות שרבים מהמטופלים לא יכלו לעמוד בהם. 

הפגנת המהגרים בתל אביב (צילום: דן בר דוב)

סבל מיותר. הפגנת המהגרים בתל אביב (צילום: דן בר דוב)

המיזם המשותף המוצג במסמך של משרד הבריאות מאגד גורמים ממשלתיים, מרפאות איידס, ארגונים לא ממשלתיים (NGOs), חברות תרופות וחברות מסחריות אחרות. במימון המיזם משולבים תקציבים ממשלתיים, חברות תרופות שתורמות תרופות אנטי-רטרו-ויראליות (ART) ושירות רוקח בהתנדבות. המיזם נובע מטעמים הומניטאריים ומטעמי בריאות הציבור.

על פי הודעת ארגון רופאים לזכויות אדם, "אנו הרופאים מצרים על הזמן הרב שלקח למשרד הבריאות להירתם לנושא ולהוביל לפתרון משמעותי, שנים שבהן אבדו חיים ללא צורך. לצד זאת, אנו מברכים את המשרד על פועלו בנושא, על הרתמותו האינטנסיבית בשנה האחרונה לקידום פתרון ועל כך שדווקא בימים אלו בהם משרדי הממשלה השונים מפנים גבם למצוקת המהגרים, פועל משרד הבריאות על מנת להעניק טיפול רפואי, גם אם מועט, למהגרים ופליטים". 

פרופ' צבי בנטואיץ', חבר הנהלת רופאים לזכויות אדם וראשון רופאי האיידס בישראל: "כמי שמטפל מזה שנים הן בנשאי HIV  וחולי איידס ישראלים והן בחסרי מעמד, היה לא פשוט לעמוד מול האחרונים ללא יכולת להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר שאנו יכולים להעניק ולראותם סובלים סבל מיותר. אני שמח שמשרד הבריאות, בהובלתו של פרופ' גמזו, נענה לבסוף למאבקנו הממושך, התגייס למטרה חשובה זו ויצר מסגרת שתבטיח את טיפולם הרפואי".

נוהל משרד הבריאות להפעלת תוכנית קהילתית למעקב וטיפול למהגרים נשאי HIV, חסרי ביטוח רפואי.

פורסם בקטגוריה בריאות, ג, חדשות בריאות | עם התגים , , | סגור לתגובות

סוכני הנסיעות יצטרפו לקוד אתי לתיירות ויוצרים מיזם עם תפוז

הכנס השנתי של משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל ייפתח הבוקר באיירפורט סיטי ובמהלכו צפויים שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו והתאחדות הסוכנים להכריז על הצטרפות לקוד האתי הגלובלי לתיירות. הקוד האתי, אותו מקדם שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו, אומץ זה מכבר על ידי מדינות שונות בעולם. לאחרונה פנה משרד התיירות להתאחדות והציע לה לאמץ את הקוד, מתוך הבנה כי מדובר במגמה עולמית המקודמת בשנים האחרונות על ידי ארגון התיירות העולמי (UNWTO), הסקטור הפרטי הבינלאומי וארגוני סוכני הנסיעות המדינתיים.

תיירים צפים בים המלח. הקוד הגלובלי אומץ על ידי מדינות שונות בעולם. (צילום: איתמר גרינברג למשרד התיירות)

תיירים צפים בים המלח. הקוד הגלובלי אומץ על ידי מדינות שונות בעולם. (צילום: איתמר גרינברג למשרד התיירות)

שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו: "זהו יום חג לתיירות הישראלית. ישראל מתייצבת בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בכל האמור לגבי איכות השירות ואתיקה של התיירות. הצטרפות ההתאחדות לקוד האתי הינו הצעד הראשון בדרך שמטרתה שיפור איכות השירות וחוויית התייר בישראל. זאת על מנת להבטיח שכל מי שמבקר כאן ,ירצה לשוב ולטייל בארצנו היפה".

עוד יוכרז היום בכנס ההתאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל על מיזם משותף וייחודי יחד עם תפוז, אתר הפורומים המוביל בישראל.

במסגרת המיזם, ייפתח בתפוז מתחם תיירות מיוחד ובו עשרות פורומים מקצועיים בנושאים שונים, אשר ינוהלו ע"י יועצי תיירות חברי ההתאחדות, כל אחד בתחום מומחיותו.

דן חן מנכ"ל תפוז: "בימינו לקוחות מחפשים תוכן איכותי, אמין וממוקד בטרם יחליטו על יעד חופשתם הבאה בארץ ובחו"ל, ובעת תכנון הטיול. רובם עושים זאת באינטרנט וסומכים בעיקר על חוות דעת והמלצות של גולשים אחרים. תפוז הינו אתר הפורומים הגדול והמוביל בישראל. השותפות עם יועצי התיירות חברי ההתאחדות תיצור מרכז תוכן איכותי וברמה הגבוהה ביותר עבור קהל הגולשים, אשר יוכלו לחפש, לשאול ולקבל מידע פרטני ואיכותי מגולשים אחרים אחרים ומיועצי תיירות מקצועיים.

יוסי פתאל, מנכ"ל ההתאחדות הוסיף כי "אנו רואים חשיבות רבה בשותפות עם אתר תפוז. כל הסקרים מראים כי התיירים כיום משתמשים בעיקר באינטרנט לקבלת מידע ותשובות, ומייחסים לתשובות שהם מקבלים באתרי פורומים ודירוגים את הערך הרב ביותר.
בכוונתנו ליצור מקום מפגש בלתי אמצעי לענות על שאלות הקהל ולהשיא עצות והמלצות לחופשה הבאה של הגולשים הישראלים. הפורומים יהיו ממוקדי מידע מקצועי ולא מכירות, מתוך ההכרה שהלקוחות מעריכים ידע ומקצועיות מעל הכל.מתוך הכרה זו, השותפות עם תפוז, אתר הפורומים המוביל בישראל, היתה טבעית".

פורסם בקטגוריה ג, תיירות, תיירות בארץ | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

עלמה זוהר, יש לה אהבה והיא מנצחת

עלמה זוהר, זמרת ויוצרת הנוגעת בתחום הפולק רוק ישראלי, אחת שההצלחה האירה לה פנים, מי שישבה במקום לא רע בכלל בחברת תקליטים מיינסטרימית, אחת ששיריה הפכו ללהיטים בפלייליסט, אחת שחתכה, עזבה את המטריה, את הבית המוזיקלי ויצאה לדרך חדשה ועצמאית. כן, עלמה זוהר, שהשיקה בשנת 2008 את אלבום הבכורה "דברי", שהפך תוך זמן קצר לאלבום זהב עם שלל שירים מאוד מאוד מאוד מושמעים, שהספיקה להשיק שנתיים אחרי אלבום נוסף – ואז החליטה לנטוש את הכל, לעזוב את "לב גרופ מדיה" ולנסות בדרך עצמאית ליצור ולהפיק אלבום חדש.

ולא היה בינינו אלא זוהר. צילום: יובל אראל

ולא היה בינינו אלא זוהר. צילום: יובל אראל

עלמה פנתה באמצעות אתר גיוס ממון ההמונים HeadStart  אל קהל הגולשים – וההצלחה שברה שיאים. מיעד מטרה של 70 אלף שקלים, שנדרשו עד הצבת עותקי האלבום בחנויות, הקהל הניח בקופה יותר מ-82 אלף שקלים. גם נדבן מדהים היה שם – אחד הגולשים הניח חבילה של 20 אלף שקלים.

האלבום החדש, "לחם, אהבה", יצא לפני חודש. השם מעלה קצת אסוציאציות של "לחם, עבודה", סלוגן הפגנות פועלים בשנות השישים של המאה שעברה, אבל שתי המילים הללו נשזרות באלבום בשני שירים. הלחם – בשיר "מנגנים בלילה", ואהבה – בשיר "אצא אל השדה". עלמה אומרת בעצמה – "'לחם, אהבה' הוא סיפור על שני אנשים צעירים ואוהבים, שמנסים להקים לעצמם בית באמצע המקום המטורף הזה, שנלחמים על שני הדברים שאי אפשר לחיות בלעדיהם – לחם ואהבה." זהו הסיפור האישי שלה.

שותף מוזיקלי. זוהר וגבע אלון. צילום: יובל אראל

אמש (שני) במועדון "זאפה" תל אביב, כאשר עלמה חגגה את השקת האלבום מול קהל רב שמילא אתת המקום, הבנתי מדוע היא הצליחה בדרכה החדשה: לעלמה יש קבלות, יש לה שורה מכובדת של הצלחות, בשירים, במופעים, בקהל קבוע המגיע עימה שוב ושוב, כי שיריה אינם משעממים, ולא לשניה. היא יודעת לשזור את הצלילים, המנגינות והתמלילים במלאכת אמנות היוצקת גוון ישיר, פשוט, לא מתנשא, לא מתחכם יתר על המידה.

הסיפורים המונחים בין המנגינות – אהבה, תשוקה, יחסים בין גבר לאשה, אושר, תקווה, מסע, חוויה, זיכרונות, מטענים רגשיים, תובנות, עמידה על המשמר, הומניות, חרדות, חוכמה, פרידה, תפילה, אמונה. כל אותם דברים קטנים בחיים המקשרים ומחברים בין הבריות, וכשעלמה שרה אותם – למאזין יש תחושה שהוא חלק מהסיפור עצמו.

מלים שמצליחות לגעת. זוהר וקרולינה. צילום: יובל אראל

את כל אלו הגישה עלמה זוהר כשהיא מלווה בטריו – אסי איילון בגיטרות והפקה מוזיקלית, עדי הר צבי בגיטרת בס, וערן פורת על התופים. מארחת את גבע אלון, גיבור גיטרה ורוק פולק מקומי, ושותף מוזיקלי בדרכה של עלמה; ואת קרולינה, המשתפת פעולה עם עלמה באלבום בשיר "אתמול". היה תענוג.

פורסם בקטגוריה אירוע, ד, מוזיקה, תרבות | עם התגים , , , , | סגור לתגובות