ירידה בגירעון של הפעילות התקציבית

שר האוצר יאיר לפיד. ממשיכים לעקוב בקפדנות אחר הנתונים

שר האוצר יאיר לפיד. ממשיכים לעקוב בקפדנות אחר הנתונים

בחודש אוגוסט השנה נמדד בפעילות התקציבית של הממשלה גירעון בסך של כ-2.5 מיליארד שקלים, לעומת גירעון בסך 4.5 מיליארד באוגוסט אשתקד. בתקופה ינואר – אוגוסט השנה הסתכם הגירעון הממשלתי בסך 12.9 מיליארד שקלים, לעומת גירעון בסך 17.6 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בפעילות התקציבית למימון היה בחודש אוגוסט גירעון של כ-2.2 מיליארד שקלים.

מגמת הקיטון בגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נמשכה גם באוגוסט: עד חודש אוגוסט הסתכם הגירעון המצטבר ב-34.3 מיליארד שקלים שהם כ-3.3% מהתוצר בהגדרות המדידה החדשות של הלמ"ס. הגירעון בשנת 2012 עמד על 3.9% מהתמ"ג, לעומת 4.2% בשיטת המדידה הישנה, בחודשים ינואר ופברואר 2013 עלה הגירעון המצטבר, אך מאז חודש מרס הגירעון המצטבר הולך וקטן בהתמדה.

הוצאות

החל מחודש אוגוסט פועלת הממשלה על פי התקציב שאושר על ידי הכנסת בסוף יולי. סך ההוצאות (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש אוגוסט ב-23.3 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 20.4 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 2.9 מיליארד שקלים. בחודש אוגוסט חלה ירידה עונתית בהוצאות משרדי הממשלה בהשוואה לחודשים יוני – יולי.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה ב 155.9 מיליארד שקלים – עלייה של 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לעומת עלייה שנתית מתוכננת של 8.8% בתקציב מאושר ב-2013 לעומת הביצוע בכל שנת 2012. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו לעומת אשתקד ב-5.9% והוצאות מערכת הביטחון ב-1.6%.

הכנסות

סך גביית המסים בחודש אוגוסט הסתכמה ב 18.6 מיליארד שקלים, לעומת 17.0 מיליארד שקלים באוגוסט אשתקד. בחודשים ינואר – אוגוסט הסתכמה גביית המסים ב-158.9 מיליארד שקלים, לעומת 146.6 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

המלווה מהמוסד לביטוח לאומי הסתכם בחודש אוגוסט בחצי מיליארד שקלים. סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של 2.0 מיליארד שקלים מתחילת השנה ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד.

תקבולי המענק הביטחוני הסתכמו בחודש אוגוסט ב-800 אלף שקל.

מימון הגירעון

בחודש אוגוסט היה גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של כ-5.0 מיליארד שקלים. תקבולים ממכירת קרקע ("הפרטה") הסתכמו ב-400 אלף שקל וכתוצאה מהפעילות התקציבית של הממשלה עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של כ 3.2 מיליארד שקלים.

מלשכת שר האוצר נמסר בתגובה לנתוני הירידה במדידת הגרעון, כי "המשמעת התקציבית מתחילה לתת אותותיה. נמשיך לנהוג באחריות. במשרד האוצר בוחנים את המשמעויות של השינוי בשיטת המדידה של התוצר ע"י הלמ"ס ואת השלכותיה.
שר האוצר, יאיר לפיד, אמר, כי הוא מברך על המגמה המסתמנת של צמצום הגרעון וטיפול בירושה הקשה שקיבל, והוסיף כי " יש להמשיך במדיניות של משמעת תקציבית על מנת שלא לחזור למצב הגירעוני הקשה שבו מצא את תקציב המדינה עם כניסתו לתפקיד.

השר אמר כי הוא וצמרת משרדו עוקבים בקפדנות וברציפות אחר הנתונים וכי בחודשים הקרובים תתקיים הערכת מצב לגבי נתוני התקציב.

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

ההסתדרות: פרנסת 500 עובדי ממ"ן בסכנה

אבי נסנקורן

אבי נסנקורן

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן שלח הבוקר מכתב למנכ"ל רשות שדות התעופה (רש"ת), יעקב גנות בו הוא מתריע כי פורסם מכרז חדש למתן שירותי ניהול והפעלת שירותי מסוף המטענים הכללי בנתב"ג, ללא כל התייחסות להסדרת המשך העסקת העובדים הקיימים ותוך הפרה של ההסכמים הקיבוציים.

התעלמות ממאות עובדים

במכתב מציין ניסנקורן: "כ-500 עובדי חברת ממ"ן המפעילה ומנהלת כיום את מסוף המטען הכללי בנתב"ג, נמצאים בימים אלו תחת איום ממשי וחמור, על פרנסתם, מטה לחמם". במכתב מדגיש ניסנקורן כי עובדים אלו מועסקים מזה עשרות שנים בהפעלת המסוף ופרסום המכרז כפי שהוא מתעלם מקיומם וזכויותיהם של העובדים, פוגע בהסכמים קיבוציים, וצפוי לפגוע במאות משפחות העובדים".

ניסנקורן אף כותב במכתב: "תנאי העסקתם של עובדים אלו, מוסדרים בהסכמים קיבוציים, המעגנים ומגנים על זכויותיהם. אלא שכעת באמצעות פרסום מכרז חדש למתן שירותי ניהול והפעלת המסוף שפרסמה הרשות, מבקשת הרשות להתנער כליל מהסכמים אלו ובתוך כך עשויים מאות עובדים, אשר עד כה הפעילו את המסוף לשביעות רצונה המלא של הרשות, למצוא עצמם מופקרים".

ניסנקורן דורש מגנות לתקן באופן מידי את המכרז ולכלול תניה המחייבת את המשך העסקת העובדים הקיימים בתנאי ההסכם הקיבוצי.

פריקת מטענים ממטוס אל על במטוף המטענים הכללי בנתב"ג

פריקת מטענים ממטוס אל על במטוף המטענים הכללי בנתב"ג

חמש חברות רכשו מסמכי המכרז

באפריל השנה פרסמה רש"ת, כי היא תפרסם מכרז בינלאומי לניהול והפעלת מסוף המטענים הכללי בנמל התעופה בן גוריון, לקראת סיום ההתקשרות עם חברת ממ"ן המפעילה את אחד משני מסופי המטען הכללי בנתב"ג, בנוסף לחברת סוויס פורט\ בחודש מרס 2014.

חמש חברות רכשו את מסמכי המכרז לקראת ההתמודדות בו: קונטרם ואוברזיס אשר מפעילות מסופי מטענים ימיים באשדוד; אשדוד בונדד; דואר ישראל וממ"ן.

תפקיד החברה שתזכה בזיכיון הוא לנהל ולתפעל את מסוף המטענים הכללי בנתב"ג, לטפל במכלול השירותים למטעני יצוא ויבוא אוויריים – העמסה ופריקת מטענים למטוסי מטען.

הפגנות ועתירה

עובדי ממ"ן הפגינו פעמיים במשך סיור של רוכשי המסמכים במכרז, וועד העובדים הגיש עתירה מינהלית נגד רש"ת ומשרד התחבורה. בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז – בשבתו כבית משפט לעיניינים מנהליים, נדרשה רש"ת לתקן את המכרז באופן שתיכלל בו התניה לפיה הזוכה במכרז יחויב להעסיק את כל כ-500 עובדי ממ"ן, בתנאי העסקה כפי שהם מעוגנים בהסכם הקיבוצי שחל היום. העובדים טוענים, כי תנאי המכרז הנוכחי אינם מחייבים את החברה הזוכה לשמור על זכויות עובדי ממ"ן ועל שכרם, כפי שאלה מעוגנים כיום בהסכם הקיבוצי. לדבריהם המשמעות היא שתוך זמן קצר עשויים מאות עובדים למצוא עצמם מוחלפים בעובדי שכר מינימום. או שהם ידרשו להפחית בשכרם הנמוך ממילא. הדיון בבית המשפט עדיין לא הסתיים.

אסיפת העובדים של ממ"ן היום (צילום: יחצ)

אסיפת העובדים של ממ"ן היום (צילום: יחצ)

באסיפת עובדים שהתקיימה הבוקר טרם ההפגנה אמר פנחס עידן, יו"ר הוועד הכללי ברשות שדות התעופה: " חשוב לי דבר אחד, שעובדי ממ"ן לא יזרקו הביתה. אני מבטיח לכם, לא משנה מי הזכיין שיזכה במכרז, כל זכיין שלא ישתף פעולה עם ההסתדרות ועם עובדי ממ"ן – הסחורה לא תגיע אליו מהמטוס אל מסוף. אני קורא להנהלת רש"ת ולכל זכיין שיזכה במכרז לשמור על זכויות העובדים". 

רפי סוזין, יו"ר ועד עובדי ממ"ן אמר: "יצאנו למאבק על הפרנסה שלנו. היום נצא להפגנה כדי שהזכויות שלנו ישמרו ולא ניזרק לרחוב. אני שמח שלא נותרנו לבד במערכה. ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות, ההסתדרות בראשות עופר עיני ואבי ניסנקורן וועד עובדי רשות שדות התעופה איתנו במאבק. מדובר במכפיל כוח עצום שנותן לנו תקווה לכבוד השנה החדשה כדי שנוכל לשמור על מקום עבודתנו".

מרש"ת נמסר, כי היא מקווה שכל עובדי ממן יקלטו בכל חברת שתזכה במכרז להפעלת מסוף המטען הכללי בנתב"ג.

ממ"ן מפעילה את המסוף מ-1974

ממ"ן מפעילה את מסוף המטען הכללי בנתב"ג מאז שנת 1974 עת הוקמה כחברה ממשלתית ומאז שנת 1989 כחברה ציבורית. היציאה למכרז הינה עם מועד סיום ההרשאה הצפוי עם החברה במרס 2014.

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות

יום הולדת 40 למלחמת יום כיפור

בין החגים הצפופים של חודש תשרי בולטת השנה חגיגה נוספת: יום הולדת ארבעים למלחמת יום כיפור. התקשורת מחממת מנועים ומוספי ראש השנה של כל העיתונים עוסקים בו בהרחבה : "40 שנה ליום כיפור – פרויקט מיוחד ב-YNET – ימי הקרב, ההקלטות, הפרוטוקולים והסיפורים, כולל קטעי וידאו"; ערוץ 10 מביא בכל מהדורת חדשות השבוע סרטי צילום שהתגלו בבוידם; MAKO מציג: משדה הקרב באהבה: מכתבים ממלחמת יום הכיפורים; וזו רק הקדמה לשפע הכתבות והסרטים שיופיעו בערב יום כיפור הבא עלינו לטובה. הוצאות הספרים מציגות ספרי עיון וסיפורת חדשים על המלחמה לצד מהדורות חדשות של ספרים שיצאו לאור לפני עשרים שנה ויותר, ולפחות שלושה כנסים מתוכננים ידונו במורשת קרב ובלקחים הצבאיים מהמלחמה ההיא.

בקיצור, קרנבל אמיתי. בימים של רגיעה ביטחונית והיעדר טרור בתחומי הקו הירוק, כשהעיניים נשואות למלחמות של אחרים בסוריה, אין כמו זיכרון המלחמה ההיא כדי להזריק נסיוב פטריוטי לציבור העייף מתוכניות ריאליטי ומההפחדה התורנית – תורים בתחנות לחלוקת מסכות ולחיסון נגד פוליו. בהיעדר שיח על העתיד, אפשר להבין את החפירה האובססיבית בפצעי העבר, אבל אפשר לצפות שבצד סיפורי התבוסה והגבורה, המחדל והצליחה, יופיעו גם ניתוחים היסטוריים של התקופה. אחרי ארבעים שנה ועשרות מסמכים שנחשפו מאז, אפשר כבר לספר מה היה כאן בשש השנים בין מלחמת ששת הימים ליום הכיפורים 1973. אלפי מילים נכתבו על המחדל המודיעיני אבל על העיוורון המדיני נכתב וסופר מעט מדי. מה גרם למלחמה ההיא? מי הביא עלינו את האסון הזה ומה השתנה מאז? הרי מי שלא לומד היסטוריה נידון לחיות אותה שוב.

הקרב על החווה סינית (צילום ארכיון: אורי דן, במחנה)

לצעירים ולעולים שלא היו כאן בסתיו 1973, הנה סיפור המעשה בקיצור נמרץ: במלחמת ששת הימים, כבש צה"ל מידי המצרים את חצי האי סיני ורצועת עזה במלחמת בזק מוצלחת. נשיא מצרים אנואר סאדאת, שעלה לשלטון שלוש שנים מאוחר יותר, הציע לישראל, באמצעות שליחים ומתווכים אמריקניים ואחרים, לחתום על הסכם שלום תמורת החזרת חצי האי סיני לריבונות מצרית. ממשלת ישראל בראשות גולדה מאיר דחתה פעם אחר פעם את ההצעות המצריות והחליטה להמשיך להחזיק בסיני. עמדת הממשלה הובעה באופן בוטה על ידי שר הביטחון משה דיין שאמר: "עדיף שארם א-שייח בלי שלום מאשר שלום בלי שארם א-שייח". כשסאדאת הבין ש"אין פרטנר" בצד הישראלי הוא החליט לכבוש בכוח מה שלא הצליח להשיג במשא ומתן. התקיפה המצרית-סורית ביום הכיפורים 1973 באה כהפתעה מוחלטת ותוצאותיה היו הרות אסון. 

מה השתנה מאז? כמעט כלום. מאז רצח רבין, אומרות בעצם ממשלות ישראל: מוטב יהודה ושומרון בלי שלום מאשר שלום בלי יהודה ושומרון, והעתיד הריהו כתוב בספרי המלחמה שהיום חוגגים לה ארבעים שנה. ישראל מחזיקה תחת כיבוש 2.4 מיליון פלסטינים בגדה המערבית ומיישבת בשטח הכבוש עשרות אלפי ישראלים תוך שהיא ממררת את חייהם של ה"ילידים" הפלסטינים (לא מכבר דווח על כ-3,200 פשיטות על יישובים פלסטיניים מתחילת השנה). כך נוהגת סין בטיבט הכבושה וכך נהגה ברית המועצות ליישב רוסים במדינות הבלטיות.

אם כן, מה למדנו ממלחמת יום הכיפורים? איזה לקח הפנמנו? האם ההיסטוריה הלא-רחוקה הזו נלמדת בבתי הספר התיכוניים? ואם כן, איך מסבירים לתלמידים את הנסיגה מסיני אחרי המלחמה לעומת הסירוב לעשות  זאת לפניה?

שר הביטחון  משה דיין והאלוף יצחק חופי בשיחה עם חיילים ברמת-הגולן (צילום: אתר הכנסת)

מלחמת יום הכיפורים: ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין והאלוף יצחק חופי בשיחה עם חיילים ברמת-הגולן (צילום: אתר הכנסת)

הרי אותה זחיחות ואותו עיוורון ניבטים גם היום מהמעשים וההכרזות של מרבית הפוליטיקאים. אמנם, בלחץ של העולם הנאור נפתח באחרונה משא ומתן עם הפלסטינים, אבל ממשלת ישראל משתתפת בו כמי שכפאה שד תוך המשך הבנייה בהתנחלויות (השר אורי אריאל: "אף מדינה בעולם לא מקבלת תכתיבים ממדינות אחרות היכן מותר לה לבנות והיכן לא"). שמונה שנים בלי טרור בגבולות הקו הירוק לא נוצלו להתקדמות לעבר הסכם. להפך, ישראל עושה הכול כדי לסכל הכרזה על מדינה פלסטינית ובעזרת הווטו האמריקני הצליחה לסכל את קבלתה של הרשות הפלסטינית כחברה מלאה באו"ם.

אריאל שרון בצד המערבי של התעלה מקבל את פניו של משה דיין (צילום: אברהם ורד, משרד הביטחון)

אריאל שרון בצד המערבי של התעלה מקבל את פניו של משה דיין (צילום: אברהם ורד, משרד הביטחון)

צריך להיות ברור – אם לא יהיה שלום, תהיה כאן מלחמה ובאין הסדר עם הפלסטינים, קל מאוד למדינות כמו איראן וסוריה לאיים עלינו וקל מאוד לרוב מדינות העולם החופשי להצביע נגדנו.

ואסיים בזיכרון אישי: שבת, יום הכיפורים 1973, 6:00 בבוקר. יצאתי למרפסת הצופה אל דרך חברון ודרום ירושלים להוריד מחבל הכביסה חיתולים (עשויים אריג. לפני ארבעים שנה לא היו כאן חיתולים חד-פעמיים וגם לא מחסומים בדרך אפרתה) של בני בן השבוע. באור ראשון של בוקר, נמה לה העיר היפה ובאמצע הרחוב הרחב והשומם, צעד מבית לחם צפונה איש דת נוצרי לבוש גלימה ארוכה ובידו מקל שנקישותיו על הכביש הפרו בעדינות את הדממה. למראה הנוף ההזוי הזה הודיתי לבורא עולם: "איזה יום יפה, איזו עיר יפה ואיזה עולם יפה הוא זה".

כעבור שמונה שעות התחוור לי ולכל תושבי ישראל שהיום אינו יפה וגם העולם לא כל כך.

פורסם בקטגוריה מאמרי עמדה | עם התגים , , | 3 תגובות

עדיין מתגלצ'ת

כן, למרות שאני כבר קרובה יותר לגיל 50 מאשר לגיל 40, אני עוד מתגלצ'ת! במה דברים אמורים? בפארק מים ידוע באזור המרכז.

אז ככה. הזמנו כרטיסים מוזלים לפארק מים. הגענו מבלי לבדוק והיה יום סגור של אחד הוועדים הגדולים. אז הלכנו לים. אחרי שבוע, שוב השכמנו קום, ארגנו צידנית-בגדי ים- קרם הגנה-מגבות , בטוחים הפעם שהפארק פתוח לכל דכפין והגענו עם הפתיחה (איזה מזל!!). התנחלנו מתחת לשמשייה נחמדה קרוב למרכז העניינים, וללא שהיות, התחלנו כולנו להתרוצץ בין המגלשות. התחלנו, זה אומר גם הילדים, גם הבעל אבל –  גם אני!

"אימא, את זה את חייבת לנסות!", כך בתי המתלהבת אחרי שהגיחה ממגלשה מפותלת.

ואני, חצויה. מצד אחד, משתגעת על התחושה המשוחררת, על האדרנלין, על המים השוצפים המקיפים אותי מכל עבר, מתגעגעת לימים שבהם עליתי כמעט על כל מגלשת אקסטרים (חוץ מההיא, הצהובה שנקראת "קמיקזה". יש גבול); ומצד שני "לא מומלץ לאנשים עם בעיות לב!", כתוב בשלטים סמוך לכל מגלשה…

עצמתי את העיניים, אטמתי את הפחד והדחקתי אותו לאיזו פינה במוח ו…גליץ'…זה היה אדיר!!כל פעם חצי דקה של כיף צרוף מההתחלה ועד שפלופ…הגחתי בקצה השני ונפלתי אל תוך המים הקרירים, מרגישה שהגיל, המשקל והבעיות הבריאותיות, כולם ביחד מתאדים עם המים המתיזים סביב. ומיד רציתי עוד פעם.

וכך מצאתי את עצמי עוברת ממגלשה למגלשה, עם אבוב או בלי אבוב, יותר תלולה או פחות תלולה, פתוחה או סגורה, ומרגע לרגע נהניתי יותר ויותר, ונעשיתי צעירה וקלילה יותר. בין לבין קפצנו לברכת הגלים, השתכשכנו במזרקות המים של הקטנטנים, וחשתי שאני אט, אט משילה מעלי את ה"אני העכשווי" והופכת לפעוטה זבת חוטם.

בשלב מסוים, אחרי שעה וחצי בקירוב, אולי כשהרשיתי לזה להתגנב לתודעה, התחלתי לחוש קצת חלושס, קצת עייפה, וצנחתי לכיסא, לנוח, מפקירה את גופי הרטוב לשמש החמה, ואת שאר המשפחה – להמשך ההרפתקאות.

מעת שהתיישבתי בכיסא, כל תודעת הילדות פרחה לה. שוב חזרתי לגיל הביולוגי שלי++, שוב הרשיתי לעצמי להתפדלע ולהיכנע לגרביטציה בגוף ובשכל. שוב חזרתי לעצמי.

אבל כמה שמחתי שבשעה הראשונה נתתי דרור ל"אני הילדי" שבי. וטוב שכמעט לא היו אנשים. המתקנים היו כולם כמעט לרשותנו. ואמי? כששמעה שהתגלצ'תי חופשי, חשבתי שתכעס… "את צריכה לשמור על הלב שלך", הנחתי שתאמר בתוכחה. אבל היא, מגניבה שכמותה, רק אמרה: "מה, אני לא מכירה אותך? תראי מגלשות ותוותרי על הכיף?". שמחתי שהגיבה כך.

כן, למרות הכול ואף- על- פי- כן אני מתגלצ'ת. במגלשות של פארק המים וגם במגלשות של החיים. תמיד מחליקה דברים, זורמת, נהנית מהרגע ולא חושבת מה יהיה מחר (טוב, כמעט). אולי זהו סוד ההישרדות שלי…

 

פורסם בקטגוריה פנאי | עם התגים , , , | סגור לתגובות

אוצר זהב ובו מנורת שבעת הקנים, התגלה למרגלות הר הבית

לפעמים חלומות מתגשמים. אחד מהם התגשם למשלחת הארכיאולוגית של האוניברסיטה העברית, בראשותה של ד"ר אילת מזר – כאשר מצאה אוצר חפצי זהב וכסף ובו מדליון זהב עם דגם רקוע של מנורת שבעת הקנים, שופר וספר תורה. האוצר הנדיר התגלה כשהוא טמון ברצפת גיר של מבנה, מן התקופה הביזנטית, הנמצא כ-50 מטרים בלבד מדרום לכותל הדרומי של הר הבית.

מדליון הזהב שעליו מנורת שבעת הקנים. "תגלית עוצרת נשימה". (צילום: אוריה תדמור)

מדליון הזהב שעליו מנורת שבעת הקנים. "תגלית עוצרת נשימה". (צילום: אוריה תדמור)

האוצר היה ארוז בשני תיקי בד שנועדו לשני שימושים שונים: האחד הכיל עשרות מטבעות זהב וחפצים נוספים שנועדו לסחר ולקניה, והשני הכיל מדליון זהב ששימש למעשה כקישוט לספר תורה. התיק שהכיל את הקישוטים הוטמן עמוק יותר ברצפה ונשמר ללא פגע בעוד שתכולת התיק השני, שכנראה לא הספיקו להחביאו היטב, התפזרה בסמוך למטמון התיק הראשון. זו הפעם הראשונה שמתגלים קישוטים לספר תורה מזמן כל כך קדום. עד כה נדמה היה שקישוטי ספר תורה הם נוהג מאוחר יחסית, מימי הביניים, אך כעת מתברר שזה מנהג קדום שהיה נהוג כבר בתקופה הביזנטית.

ד"ר אילת מזר עם המדליון (צילום: אוריה תדמור)

ד"ר אילת מזר עם המדליון (צילום: אוריה תדמור)

החפירות בעופל שמדרום לכותל הדרומי של הר הבית החלו באפריל השנה ונמשכו עד סוף יולי. החפירות בראשות ד"ר אילת מזר, נערכות מטעם המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית. פרויקט החפירות מתקיים בשיתוף עם רשות העתיקות, המבצעת את עבודות השימור והכשרת השטח לביקורי קהל, עם רשות הטבע והגנים, ששטח החפירה מהווה חלק מגן לאומי סובב חומות ירושלים שבאחריותה ועם החברה לפיתוח מזרח ירושלים, המנהלת את הגן הלאומי בעופל.

המקום שבו נמצא המטמון (צילום: באדיבות האוניברסיטה העברית)

המקום שבו נמצא המטמון (צילום: באדיבות האוניברסיטה העברית)

לדברי ד"ר אילת מזר: "זוהי תגלית עוצרת נשימה שרק פעם בחיים זוכים לה. אחרי הכל לא בכל יום מגלים למרגלות הר הבית מנורת שבעה קנים מזהב".

ד"ר מזר מוסיפה כי מעולם לא התגלה בחפירות מדליון זהב כזה ומדהימה לא פחות הופעתו של ספר התורה כסמל לצד מנורת שבעת הקנים. "בעשרות דוגמאות, ובכללן רצפות של בתי כנסת עתיקים מופיע דגם מנורת שבעת הקנים כשמשני צדדיו סמלי השופר, ארבעת המינים, או אמפורה (כלי חרס). במדליון הזהב מהעופל מופיע באופן נדיר סמל ספר התורה, שככל הנראה מבטא את השימוש שנעשה במדליון הזהב לקישוט ספר תורה בבית כנסת".

האוצר מכיל בנוסף לקישוטי ספר התורה גם שלושים ושישה מטבעות זהב שזמנם משתרע על כ-250 שנה, מימי הקיסר קונסטנטיוס השני באמצע המאה הרביעית לספירה ועד ימי הקיסר מאוריציוס ששלט עד שנת 602 לספירה.

מטבעות הזהב שנמצאו במטמון (צילום: אוריה תדמור)

מטבעות הזהב שנמצאו במטמון (צילום: אוריה תדמור)

לדעת החוקרים, נראה שהאוצר הובא לירושלים על ידי שליחי קהילה יהודית, ככל הנראה מחוץ לישראל, שהגיעו אל העיר לאחר שנכבשה בידי הפרסים בשנת 614 לספירה. הפרסים הבטיחו ליהודים שיוכלו לשוב ולבנות את ירושלים כעיר יהודית ובכך עוררו תקוות גדולות, במיוחד לאחר מאות השנים שבהן נאסר על היהודים להתיישב בעיר. לאחר זמן קצר נחלש כוחם של הפרסים שהפרו את הבטחתם ואפשרו לנוצרים לרדוף ולגרש את היהודים מן העיר. סביר להניח שאוצר המנורה שהתגלה בחפירות ננטש על ידי אותם היהודים שהופתעו מבגידת הפרסים ונאלצו לברוח על נפשם מרדיפות הנוצרים.

לדברי ד"ר מזר, גילוי אוצר המנורה בחפירות העופל, במרחק של מטרים ספורים בלבד מדרום לשער המשולש שבכותל הדרומי של הר הבית, מבטא וממחיש את הכמיהה הבלתי פוסקת של העם היהודי לדורותיו לגאולה ולתחייה במולדתו. "כארכיאולוגית ישראלית וכיהודיה אני חשה את העוצמה ומודה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לחשוף את האוצר הנדיר הזה."

ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר הערב לד"ר אילת מזר מהאוניברסיטה העברית בעקבות מציאת אוצר הזהב ובו דגם מנורת שבעת הקנים, שופר וספר תורה, שהתגלה בחפירות למרגלות הר הבית בירושלים.

"זה ממצא כביר. במישור הלאומי זו עדות כבירה על הנוכחות היהודית ארוכת השנים ועל הקדושה של המקום", אמר נתניהו. "זה ברור כשמש וזה דבר עצום. מעניין שגם אז, אנחנו מדברים כבר למעלה מ-500 שנה אחרי החורבן, רואים את המנורה באילוסטרציה המקורית שלה. מדובר בעדות  היסטורית, ראשונה במעלה, לקשר של עם ישראל לירושלים, לארצו, למורשת שלו, זה מאוד מרגש".

עוד הוסיף נתניהו: "הממצא הזה מתמצת את המורשת שלנו – מנורה, שופר, ספר תורה. זה לא יכול להיות יותר תמציתי ויותר בהיר מהמהות של עם ישראל. וזו גם מתנה נהדרת לעם ישראל. תודה לך".

ד"ר אילת מזר שניהלה את החפירות הארכיאולוגיות אמרה: "לא תמיד אנחנו זוכים לממצא ארכיאולוגי שמדבר כל כך ברור. הארכיאולוגיה עצמה היא מובהקת, היא מקצועית ביותר. על זה אי אפשר לערער. אני מודה לך באופן אישי. מרגש אותי העניין שאתה מגלה, המעורבות בעתיקות הארץ ובמורשת".

מפעל חפירות העופל, פרסומם והכשרת האתר לקבלת קהל ממומן זו העונה השלישית דניאל מינץ ומרדית ברקמן מניו-יורק. כמו כן משתתפים בחפירה בקביעות סטודנטים מאמבסדור קולג' באוקלהומה המסייעים גם בפרסום שוטף של הממצאים באתר החפירות.

ד"ר אילת מזר היא נכדתו של הארכאולוג המקראי ונשיא האוניברסיטה העברית לשעבר בנימין מזר, וקרובתו של הארכאולוג פרופ' עמיחי מזר אף הוא מהאוניברסיטה העברית. היא גרה בירושלים, אם לארבעה ילדים.

מזר היא עמיתה בכירה במכון לארכאולוגיה של העם היהודי במרכז שלם וחוקרת במכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

בין השנים 1986–1988 היא חידשה את החפירות בבית הקברות הדרומי שבאכזיב, בהן נחשפו קברים שלא נתגלו בעבר ובהם ממצאים פיניקים רבים.

בקיץ 2005 היא חשפה את מבנה האבן הגדול בעיר דוד. על סמך התיארוך, המיקום והגודל, מזר העלתה את האפשרות כי המבנה שימש כארמונו של דוד המלך. התגלית זכתה לסקירה תקשורתית רחבה, בין השאר בגלל השערה זו ובגלל בולה (חותמת עשויה חרס) שנמצאה באתר הנושאת את השם יהוכל בן שלמיהו, שם של דמות המופיעה בתנ"ך.

מזר ממשיכה לחפור באתר. ביולי 2008 מזור מצאה חותם (בולה) שני במתחם מבנה האבן הגדול, הנושאת את שמו של גדליהו בן פשחור, המוזכר בתנ"ך.

ב-2010 ד"ר אילת מזר הכריזה על חשיפת קטע חומה מסביב לעיר דוד המתוארך לדעתה לימי שלמה המלך, וכנראה נבנה על ידיו. אם התיארוך נכון, ממצא זה עולה בקנה אחד עם המתואר במקרא.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדע | 4 תגובות

המורדים: הפלנו מסוק סורי כשעליו 18 קציני צבא

ידיעה ראשונית – מסוק קרב/תובלה סורי, ככל הנראה מסוג MI-24, כשעל סיפונו 18 קציני צבא סוריים, הופל הלילה (שני), בעת שטס מנמל התעופה לטקייה בדרכו לקומלפקס הכימיה בא-ספירה  שליד חאלב. כך דיווחו לפני שעה קלה המורדים בסוריה. על פי הדיווח מדובר במסוק שעל זנבו נרשם מס' 113. לדברי המורדים, התאפשרה הפלתו לאחר שהמסוק נחת נחיתת חירום עקב תקלה במנועיו קילומטר אווירי בודד ממזרח לאתר הנחיתה. בעת שניסה לנסוק שוב, הפגיזו המורדים את האתר ופגעו במסוק על נוסעיו. טרם נמסרה תגובה או התייחסות רשמית של הממשל הסורי או של הצבא.

syria

הפלת מסוק ב-2012 על ידי המורדים בסוריה (צילום מסך מסרטון של המורדים)

 

פורסם בקטגוריה בעולם, מזרח תיכון | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

אלימות גואה בהודו, הצבא נשלח לדכא התנגשויות קטלניות בין קהילות

מאות חיילים התפרסו לדכא מהומות קטלניות שפרצו בצפון הודו כתוצאה ממות שלושה כפריים שמחו על הטרדת אישה צעירה. במוצאי שבת התפשטה האלימות במהירות ברחבי מחוז מוזאפאראנגר. עם ההרוגים בכפר קאוואל נמנים כתב טלוויזיה וצלם משטרתי. "עוצר הוטל על שלושה אזורים מוכי מהומות במחוז", אמר מנכ"ל משרד הפנים של מדינת אוטר פרדש, ר. מ. סריבסטאווה, "המצב מתוח עדיין, אך בשליטה".

800 חיילים נשלחו לאזור במוצאי שבת, כאשר כנופיות של "ז'אטים", הינדואים, הסתערו על מסגד בכפר שתושביו מוסלמים. החיילים עוברים מבית לבית בחיפוש כלי נשק. מצב חירום הוכרז בכל מדינת אוטר פראדש ש-200 מיליון בני אדם מתגוררים בה. ההתנגשויות פרצו אחרי שאלפי איכרים הינדואים התכנסו בקאוואל בדרישה לעשות צדק עם רוצחי שלושה גברים שהעזו להגן ב-27 באוגוסט על אישה שהותקפה מילולית.

שר הרווחה של המיעוט המוסלמי במדינה, מוחמד אזאם חאן, אמר שכמה מהדוברים בעצרת נשאו נאומים פרובוקטיביים וקראו להרג מוסלמים. בדרכם לבתיהם בתום העצרת הותקפו המתכנסים בה: "זו נראתה התקפה מתוכננת", אמר קצין משטרה בכיר, ארון קומאר, "חלק מהם היו חמושים ברובים ובכלי נשק מושחזים". הקצין הוסיף שהמתחים תודלקו באמצעות סרטון שהופץ ברשת שבו נראה רצח שני צעירים מוסלמים. אחד ממנהיגי התנועה הלאומנית ההינדואית, ג'נאטה, אמר שהמתיחות באזור מבעבעת מאז רצח שלושת הגברים בבית תה. "לו היו הרוצחים נעצרים, יתכן שהמצב לא היה יוצא מכלל שליטה", אמר ויג'אי בהדור פאת'ק.

במדינת אוטר פראדש התחוללו התנגשויות קהילתיות קשות בדצמבר 2002, אחרי שהמון הינדים השמיד מסגד שנבנה במאה ה-16. ממשל הודו מזהירה מפני גל אלימות גואה במדינה, 451 אירועים דווחו בה עד כה השנה, בהשוואה ל 410 בכל שנת 2012.

מהומות בעקבות מעצר גורו נערץ

אסארם באפו, המכנה את עצמו "איש האלוהים" ויש לו מיליוני מאמינים ברחבי הודו, נעצר בשבוע שעבר בגין

איש האלוהים

איש האלוהים

תקיפה מינית לכאורה של קטין. הגורו מכחיש כמובן את הטענות נגדו.

ביקורת קשה הוטחה בראשית השנה באיש האלוהים אחרי שאמר שהצעירה קורבן האונס הקבוצתי בניו דלהי, היתה משתחררת מתוקפיה לו כינתה אותם "אחים" והתחננה לרחמים.

מעצר הגורו, בן 72, חולל מהומות נרחבות ברחבי הודו, מתנגדיו דורשים לנקוט נגדו יד קשה ותומכיו טוענים למזימה שנועדה להכפיש את שמו.

פורסם בקטגוריה אסיה ואוקיאניה, בעולם | עם התגים , , , | סגור לתגובות

אכל עכברושים ושרד ארבעה חודשים בהרי האנדים

בהיסטוריה של הרי האנדים ידועים מקרים שבהם אבדו שם בני אדם לתקופות ארוכות ונאלצו להיסמך על אמצעים קיצוניים כדי לשרוד בתנאים הקשים הללו. דומה כי סיפורו של אזרח אורוגוואי בגיל העמידה, ששרד נגד כל הסיכויים לאחר שנאלץ לאכול עכברושים, הוא נדבך נוסף במסכת הסיפורים המופלאים הללו.

ראול פרננדו גומז צ'ינקואנגי, בן 58, יצא ב-11 במאי כשהוא רכוב על אופנועו בדרכו מארגנטינה לצ'ילה. בדרכו חזרה התקלקל האופנוע, וראול נאלץ לצעוד רגלית. הוא הצליח ליצור קשר עם אשתו, שנותרה בארגנטינה, והודיע לה שאם לא יגיע הביתה בתוך שבוע ימים, עליה לדווח על היעדרו לשלטונות. מה שהוא לא תכנן היה שתי סופות שלג קשות שפקדו את הרי האנדים, שבמהלכן אמנם הצליח איכשהו לשרוד, אבל דרכו אבדה לו.

לאחר שהלך לאיבוד, נאלץ ראול לעבור בתוואי שטח קשה ובעל אקלים הפכפך וכן להתקיים על המצרכים שנותרו ברשותו ושהצליח למצוא בנדודיו: סוכר, צימוקים ומעט מזון שגילה בבקתות שונות בסביבה. הוא אף הכין מלכודת עכברים, ובאמצעותה צד עכברושים שאותם אכל.

סאגת הייסורים שלו הסתיימה אתמול כשהתגלה על ידי כוח של משטרת הגבולות בעמק לוס פאטוס סור, המצוי בגובה של 4,500 מטרים מעל פני האדמה. הוא הועבר מיד במסוק לבית חולים בעיר סאן חואן שבארגנטינה, שם התברר כי הוא סובל מהתייבשות וכי איבד עשרים קילוגרם ממשקלו – אך פרט לכך, מצבו טוב. בינתיים, התפשטה הדידיעה על איתורו, ומושל מחוז סאן חואן, שאף טרח להגיע אישית לשדה התעופה ולקדם בברכה את הניצול, הגדיר את הישרדותו כנס.

פורסם בקטגוריה אמריקה הלטינית, אקטואליה, ב | עם התגים , , , , , , , | סגור לתגובות

אסד ממשיך להתגרות – 2 מטוסי סוחוי 24 נשלחו לעבר קפריסין

סוריה ממשיכה להתגרות בעולם – שני מטוסי הפצצה מסוג סוחוי 24 הגיחו מעל בסיס הצבא הבריטי בקפריסין, כך מדווחת התקשורת הבריטית. על פי הדיווחים' לפני פגישת 20 הגדולות שנערכה בסנט פטרבורג שברוסיה ביום שני שעבר, הגיחו מטוסי הקרב הסוריים ואיימו לחדור לתחום 14 המייל (24.5 ק"מ) האווירי של הבסיס הבריטי. מאחר שהסורים לא הגיבו לקריאה להזדהות הוזנקו לעברם שני מטוסי טייפון בריטים והסורים שבו על עקבותיהם כשהבחינו בהזנקה. שניות ספורות לאחר שהמטוסים הסוריים שבו על עקבותיהם הגיעו לאזור גם 2 מטוסי קרב F16 מטוסים טורקיים שהוזנקו לעבר הסוריים.

sojoy 24

מטוס סוחוי 24 (צילום: איירליינס נט)

דובר משרד ההגנה הבריטי ממסר בתגובה כי משרדו מאשר שחיל האוויר המלכותי הזניק מטוסים לקראת שני מטוסים לא מזוהים שסירבו להזדהות לאחר שחדרו למרחב האוויר של קפריסין. "אם היו ממשיכים, הם היו מופלים", אמר ל"דיילי מירור" הבריטי גורם בצבא הבריטי. ה""סאנדיי פיפל" הבריטי מדווח כי גורם צבאי מסר לעיתון שהערכות מודיעיניות העלו כי קיימת אפשרות שבעקבות תקיפה אמריקאית יהיה ניסיון לתקוף את הבסיס הבריטי באקרוטירי שבקפריסין. בסיס אקרוטי הנו אחד מבסיסי בריטניה מעבר לים ובו משרתים כ- 1,300 אנשי צוות, והממלכה שלחה לשם שישה מטוסי קרב מדגם "טייפון" לפני כשבוע וחצי במסגרת ההיערכות לתקיפה אפשרית נגד אסד. הבסיס שימש את בריטניה במערכה האווירית נגד צבאו של שליט לוב לשעבר, מועמאר קדאפי, ב-2011.

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

נשיא חדש בפקיסטן: מאמנון חוסיין

נאמן לשריף. הנשיא החדש, מאמנון חוסיין (ויקימדיה)

נשיא פקיסטן, אסיף עלי זרדארי, סיים אתמול את כהונתו בת חמש השנים. מחליפו, מאמנון חוסיין, יושבע היום לתפקיד.

חוסיין, חבר מפלגת "הליגה המוסלמית" השלטת, הוא איש עסקים ידוע מהעיר הדרומית קראצ'י, שמילא בין השאר את תפקיד מושל מדינת סינד. הוא נבחר לתפקיד, הנחשב כטקסי בעיקרו, על ידי פוליטיקאים פדרליים ומקומיים מכל רחבי המדינה, כשקיבל 432 קולות לעומת 77 קולות בלבד להם זכה המועמד המתחרה, השופט העליון בדימוס וואג'יהודין אחמד. חוסיין נחשב כבן בריתו של ראש הממשלה החדש-ישן נאוואז שריף, שהוא אוייבו המושבע של זרדארי.

תפקיד הנשיא נחשב בעבר לבעל עוצמה רבה, במיוחד כשמילא אותו פרווז מושארף, הרמטכ"ל לשעבר שמילא אותו בין השנים 2001 ו-2008, לאחר שב-1999 חולל הפיכה צבאית. אלא שלאחר שזרדארי – האלמן של מנהיגת האופוזיציה בעבר, בנאזיר בהוטו – עלה לשלטון, אישר הפרלמנט תיקון לחוקה המעקר אותו מרבות מסמכויות הביצוע שלו.

 

פורסם בקטגוריה אסיה ואוקיאניה, אקטואליה, ב, בעולם | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות