מידרוג הורידה את סאני בשתי דרגו מ-Caa3 ל-C

היא גם הוציאה את החברה, שבשליטת אילן בן דב, מרשימת מעקב של דירוג אגרות החוב. החוב של סאני כולל אג"ח בהיקף של כ-254 מיליון שקל וחוב בנקאי בהיקף של כ-27 מיליון שקל

מידרוג הורידה את סאני בשתי דרגו מ-Caa3 ל-C

היא גם הוציאה את החברה, שבשליטת אילן בן דב, מרשימת מעקב של דירוג אגרות החוב. החוב של סאני כולל אג"ח בהיקף של כ-254 מיליון שקל וחוב בנקאי בהיקף של כ-27 מיליון שקל

מידרוג הוציאה את אג"ח חברת סאני אלקטרוניקה, שבשליטת אילן בן דב, מרשימת מעקב של דירוג אגרות החוב שהנפיקה סאני, תוך הורדת הדירוג שלה בשתי דרגות מ-Caa3 ל-C, לאחר שסאני הודיעה השבוע , כי אין ביכולתה ובכוונתה לעמוד בתשלום הקרן והריבית הקרוב. מידרוג טוענת, כי סאני מצויה בחידלון פירעון.

לדברי מידרוג, סאני מצויה בחדלות פירעון בשל אירוע כשל שהתרחש בחודש יוני האחרון, כאשר החברה לא עמדה בהתחייבותה לתשלום ריבית האג"ח בהיקף של 6 מיליון שקל, אך שילמה ריבית זו בתחילת נובמבר החולף, בתוספת ריבית פיגורים. לעומת זאת, הודיעה סאני השבוע כי אין ביכולתה ובכוונתה לעמוד בתשלום הקרן והריבית הקרוב.

לעומת החוב הפיננסי של סאני הכולל אג"ח בהיקף של כ-254 מיליון שקל וחוב בנקאי בהיקף של כ-27 מיליון שקל, נכסי החברה כוללים כ-79 ממניות ממניות סקיילקס בשווי שוק של כ-140 מיליון שקל נכון להשבוע, המשועבדים כולם לטובת מחזיקי האג"ח, וכן אחזקה ב-1.4% ממניות פרטנר בשווי שוק של כ-53 מיליון שקל, המשועבדת כולה לטובת אשראי בנקאי.

בנוסף לכך לסאני יש אחזקה של כ-56% מהון מניות תפוז, בשווי שוק של כ-9 מיליון שקל, 0.5% מהון מניות חברת Mobileye N.V , שוויה בספרים הוא כ-10 מיליון שקל ואג"ח סקיילקס בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

לאור נתונים אלה מציינת מידרוג, כי לסאני אין יתרות מזומנים מהותיות. "הדירוג הנוכחי מגלם את הערכתנו להפסד צפוי למחזיקי האג"ח בשיעור העולה על 50% מערך הפארי של אגרות החוב. באומדן ההפסד הצפוי הערכנו, כי שווי הנכסים בתנאימצוקה יהיה נמוך מערכי השוק הנוכחיים, וכן הבאנו בחשבון הוצאות הנהלה ופירוק. בנוסף, בחינת מחירי האג"ח ביחס לפארי (ערך מתואם) בתקופה שלאחר אירוע הכשל משקפים שיעור הפסד צפוי דומה יחסית", מדגישה מידרוג.

מידרוג הוציאה את אג"ח חברת סאני אלקטרוניקה, שבשליטת אילן בן דב, מרשימת מעקב של דירוג אגרות החוב שהנפיקה סאני, תוך הורדת הדירוג שלה בשתי דרגות מ-Caa3 ל-C, לאחר שסאני הודיעה השבוע , כי אין ביכולתה ובכוונתה לעמוד בתשלום הקרן והריבית הקרוב. מידרוג טוענת, כי סאני מצויה בחידלון פירעון.

לדברי מידרוג, סאני מצויה בחדלות פירעון בשל אירוע כשל שהתרחש בחודש יוני האחרון, כאשר החברה לא עמדה בהתחייבותה לתשלום ריבית האג"ח בהיקף של 6 מיליון שקל, אך שילמה ריבית זו בתחילת נובמבר החולף, בתוספת ריבית פיגורים. לעומת זאת, הודיעה סאני השבוע כי אין ביכולתה ובכוונתה לעמוד בתשלום הקרן והריבית הקרוב.

לעומת החוב הפיננסי של סאני הכולל אג"ח בהיקף של כ-254 מיליון שקל וחוב בנקאי בהיקף של כ-27 מיליון שקל, נכסי החברה כוללים כ-79 ממניות ממניות סקיילקס בשווי שוק של כ-140 מיליון שקל נכון להשבוע, המשועבדים כולם לטובת מחזיקי האג"ח, וכן אחזקה ב-1.4% ממניות פרטנר בשווי שוק של כ-53 מיליון שקל, המשועבדת כולה לטובת אשראי בנקאי.

בנוסף לכך לסאני יש אחזקה של כ-56% מהון מניות תפוז, בשווי שוק של כ-9 מיליון שקל, 0.5% מהון מניות חברת Mobileye N.V , שוויה בספרים הוא כ-10 מיליון שקל ואג"ח סקיילקס בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

לאור נתונים אלה מציינת מידרוג, כי לסאני אין יתרות מזומנים מהותיות. "הדירוג הנוכחי מגלם את הערכתנו להפסד צפוי למחזיקי האג"ח בשיעור העולה על 50% מערך הפארי של אגרות החוב. באומדן ההפסד הצפוי הערכנו, כי שווי הנכסים בתנאימצוקה יהיה נמוך מערכי השוק הנוכחיים, וכן הבאנו בחשבון הוצאות הנהלה ופירוק. בנוסף, בחינת מחירי האג"ח ביחס לפארי (ערך מתואם) בתקופה שלאחר אירוע הכשל משקפים שיעור הפסד צפוי דומה יחסית", מדגישה מידרוג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן