Skip to content

אישתון: תלונה למפכ"ל המשטרה ולרמטכ"ל

במכתב המופנה אל מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו ואל הרמטכ"ל בני גנץ, מוחה ארגון העיתונאים נגד חקירת הבלוגר אישתון שפרסם נתונים על חללי צה"ל. הארגון טוען כי בחקירה זו יש משום פגיעה קשה בחיסיון העיתונאי ובחופש העיתונות

אישתון: תלונה למפכ"ל המשטרה ולרמטכ"ל

במכתב המופנה אל מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו ואל הרמטכ"ל בני גנץ, מוחה ארגון העיתונאים נגד חקירת הבלוגר אישתון שפרסם נתונים על חללי צה"ל. הארגון טוען כי בחקירה זו יש משום פגיעה קשה בחיסיון העיתונאי ובחופש העיתונות

פתיח מתוך הבלוג "אישתון" המספר על החקירה

ארגון העיתונאים מוחה נגד חקירת הבלוגר אישתון שפרסם נתונים על חללי צה"ל. המכתב הבא נשלח אל מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו ואל הרמטכ"ל בני גנץ, עם העתקים לנשיאת מועצת העיתונות, שופטת העליון בדימוס דליה דורנר, ואל היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין: "לפני כשבועיים זומן לחקירה משולבת של מצ"ח ושל משטרת ישראל הבלוגר האנונימי 'אישתון', ולפי עדותו וכפי שעולה מתגובות הצבא לעיתונאים, הוא נדרש להסגיר מקור ביטחוני שהעביר לידיו מידע ששימש לתחקיר בנושא חללי צה"ל. על פי דיווחיו של אישתון, לצורך זה הוצאו צווים בבית משפט שאילצו את חברות האינטרנט למסור את זהותו של הבלוגר, ונערכו חיפושים בבתי קרוביו. כמו כן, במסגרת החקירה התבקש הבלוגר להמנע מלדווח על פרטיה", מציין ארגון העיתונאים במכתבו.

"אנו מבקשים להזכיר לכם את הנוהל המשטרתי לאישור זימון לחקירה ולעריכת חיפוש אצל עיתונאי (מתאריך 24.12.06), שקובע סייגים מחמירים שנועדו להקשות על פעולות ממין אלה. הנוהל קובע שבביצוע פעולות מסוג זה בניסיון לאתר מקור 'יש משום פגיעה בעקרון חופש הביטוי עליו מושתת המשטר במדינה דמוקרטית, ועל כן נדרשת המשטרה לנהוג באיפוק רב בהפעלת סמכויותיה'. נבקש לברר אם זימונו של אישתון לחקירה והחיפושים שנערכו התבצעו בהתאם לנוהל זה, ואם לא – מדוע לא".

ארגון העיתונאים מגנה את האקט של זימון אדם לחקירה בנושא פרסומים עיתונאיים שבהם מידע בעל ערך "המשרת אינטרס ציבורי עליון" ושנעשו על פי כל כללי התחקיר העיתונאי והאתיקה העיתונאית: "הדרישה להסגיר מקורות בניגוד להוראות תקנון האתיקה העיתונאית, תוך שימוש בחדרי חקירות ואיומים, פוגעת פגיעה קשה בחופש העיתונאי ומאיימת על יסודות חופש הביטוי וביקורת השלטון בחברה דמוקרטית. לצורך העניין ונוכח הנסיבות אין בעובדה שמדובר בבלוגר אנונימי ועצמאי, ולא בעיתונאי נושא תעודה בכלי תקשורת מוכר, כדי להפחית מחומרת הפגיעה בעקרונות החיסיון והחופש העיתונאי ובפוטנציאל הפגיעה באינטרס הציבורי הכללי".

במקביל, פנה הארגון למועצת העיתונות בבקשה לקיים דיון על השלכות המקרה ובמשמעויותיו. הדיון יתקיים במליאת המועצה הקרובה, שתתכנס ביום רביעי בשבוע הבא.

פתיח מתוך הבלוג "אישתון" המספר על החקירה

ארגון העיתונאים מוחה נגד חקירת הבלוגר אישתון שפרסם נתונים על חללי צה"ל. המכתב הבא נשלח אל מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו ואל הרמטכ"ל בני גנץ, עם העתקים לנשיאת מועצת העיתונות, שופטת העליון בדימוס דליה דורנר, ואל היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין: "לפני כשבועיים זומן לחקירה משולבת של מצ"ח ושל משטרת ישראל הבלוגר האנונימי 'אישתון', ולפי עדותו וכפי שעולה מתגובות הצבא לעיתונאים, הוא נדרש להסגיר מקור ביטחוני שהעביר לידיו מידע ששימש לתחקיר בנושא חללי צה"ל. על פי דיווחיו של אישתון, לצורך זה הוצאו צווים בבית משפט שאילצו את חברות האינטרנט למסור את זהותו של הבלוגר, ונערכו חיפושים בבתי קרוביו. כמו כן, במסגרת החקירה התבקש הבלוגר להמנע מלדווח על פרטיה", מציין ארגון העיתונאים במכתבו.

"אנו מבקשים להזכיר לכם את הנוהל המשטרתי לאישור זימון לחקירה ולעריכת חיפוש אצל עיתונאי (מתאריך 24.12.06), שקובע סייגים מחמירים שנועדו להקשות על פעולות ממין אלה. הנוהל קובע שבביצוע פעולות מסוג זה בניסיון לאתר מקור 'יש משום פגיעה בעקרון חופש הביטוי עליו מושתת המשטר במדינה דמוקרטית, ועל כן נדרשת המשטרה לנהוג באיפוק רב בהפעלת סמכויותיה'. נבקש לברר אם זימונו של אישתון לחקירה והחיפושים שנערכו התבצעו בהתאם לנוהל זה, ואם לא – מדוע לא".

ארגון העיתונאים מגנה את האקט של זימון אדם לחקירה בנושא פרסומים עיתונאיים שבהם מידע בעל ערך "המשרת אינטרס ציבורי עליון" ושנעשו על פי כל כללי התחקיר העיתונאי והאתיקה העיתונאית: "הדרישה להסגיר מקורות בניגוד להוראות תקנון האתיקה העיתונאית, תוך שימוש בחדרי חקירות ואיומים, פוגעת פגיעה קשה בחופש העיתונאי ומאיימת על יסודות חופש הביטוי וביקורת השלטון בחברה דמוקרטית. לצורך העניין ונוכח הנסיבות אין בעובדה שמדובר בבלוגר אנונימי ועצמאי, ולא בעיתונאי נושא תעודה בכלי תקשורת מוכר, כדי להפחית מחומרת הפגיעה בעקרונות החיסיון והחופש העיתונאי ובפוטנציאל הפגיעה באינטרס הציבורי הכללי".

במקביל, פנה הארגון למועצת העיתונות בבקשה לקיים דיון על השלכות המקרה ובמשמעויותיו. הדיון יתקיים במליאת המועצה הקרובה, שתתכנס ביום רביעי בשבוע הבא.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן