Skip to content

67 אחוז מהציבור יושפעו מאוד בהצבעה מנושאי דת ומדינה

69 אחוזים מהחילונים אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 64 אחוזים מהעולים אבל גם 91 אחוז מהחרדים ו-81 אחוז מהדתיים. דווקא הצבעתם של המסורתיים אינה כה מושפעת מנושא זה

67 אחוז מהציבור יושפעו מאוד בהצבעה מנושאי דת ומדינה

69 אחוזים מהחילונים אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 64 אחוזים מהעולים אבל גם 91 אחוז מהחרדים ו-81 אחוז מהדתיים. דווקא הצבעתם של המסורתיים אינה כה מושפעת מנושא זה

67 אחוזים מהציבור היהודי בישראל אומרים שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם – וביניהם גם 70% מהמתלבטים. 38% מהציבור אמרו שנושאים אלה ישפיעו במידה רבה מאוד ו-29% במידה די רבה. רק 33% אמרו שנושאים אלה ישפיעו במידה מועטה או לא ישפיעו כלל. ממצאים אלה מעניינים במיוחד לאור הנוכחות המועטה יחסית של נושאי דת ומדינה במערכת הבחירות, להוציא נושא השוויון בנטל.

כך עולה מסקר שערך מכון סמית ב-14-15 בינואר בקרב מדגם מייצג של 500 איש מקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל. השאלה שנשאלה היתה: "באיזו מידה עמדות מפלגה מסוימת בנושאים הקשורים לדת ומדינה, כמו גיוס בחורי הישיבות או נישואים אזרחיים, ישפיעו על הצבעתך"?

דווקא למסורתיים פחות אכפת. הילולת הבבא סאלי (צילום: דן בר דוב)
דווקא למסורתיים פחות אכפת. הילולת הבבא סאלי (צילום: דן בר דוב)

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושויון הרב עו"ד אורי רגב  אמר בתגובה ש"יש להצטער על העיסוק הדל בנושאי דת ומדינה במערכת הבחירות, להוציא במגזר החרדי. הדבר לא רק פוגע באיכות הדיון הציבורי ובמידע שמקבלים הבוחרים. הוא גם מנוגד לאינטרסים של המפלגות מכל חלקי הקשת הפוליטית. ברור לגמרי שלנושאים אלה השפעה מכרעת על החלטות המצביעים מכל המחנות והמגזרים, ולכן חשוב שהם ידעו מה עמדותיה של כל רשימה".

69% מהחילונים אמר שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 64% מהעולים אבל גם 91% מהחרדים ו-81% מהדתיים. דווקא אצל מסורתיים – נושאי דת ומדינה ישפיעו במידה המועטה ביותר על ההצבעתם (49%).

70% מאלה שעדין לא החליטו איך להצביע אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על החלטתם. בפילוח לפי מפלגות, 90% מהמתכוונים להצביע מרצ אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 96% ממצביעי ש"ס, 83% ממצביעי יהדות התורה, 78% ממצביעי הבית היהודי  71% ממצביעי יש עתיד, 63% ממצביעי העבודה, 56% ממצביעי התנועה וגם 48% ממצביעי הליכוד ביתנו.

67 אחוזים מהציבור היהודי בישראל אומרים שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם – וביניהם גם 70% מהמתלבטים. 38% מהציבור אמרו שנושאים אלה ישפיעו במידה רבה מאוד ו-29% במידה די רבה. רק 33% אמרו שנושאים אלה ישפיעו במידה מועטה או לא ישפיעו כלל. ממצאים אלה מעניינים במיוחד לאור הנוכחות המועטה יחסית של נושאי דת ומדינה במערכת הבחירות, להוציא נושא השוויון בנטל.

כך עולה מסקר שערך מכון סמית ב-14-15 בינואר בקרב מדגם מייצג של 500 איש מקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל. השאלה שנשאלה היתה: "באיזו מידה עמדות מפלגה מסוימת בנושאים הקשורים לדת ומדינה, כמו גיוס בחורי הישיבות או נישואים אזרחיים, ישפיעו על הצבעתך"?

דווקא למסורתיים פחות אכפת. הילולת הבבא סאלי (צילום: דן בר דוב)
דווקא למסורתיים פחות אכפת. הילולת הבבא סאלי (צילום: דן בר דוב)

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושויון הרב עו"ד אורי רגב  אמר בתגובה ש"יש להצטער על העיסוק הדל בנושאי דת ומדינה במערכת הבחירות, להוציא במגזר החרדי. הדבר לא רק פוגע באיכות הדיון הציבורי ובמידע שמקבלים הבוחרים. הוא גם מנוגד לאינטרסים של המפלגות מכל חלקי הקשת הפוליטית. ברור לגמרי שלנושאים אלה השפעה מכרעת על החלטות המצביעים מכל המחנות והמגזרים, ולכן חשוב שהם ידעו מה עמדותיה של כל רשימה".

69% מהחילונים אמר שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 64% מהעולים אבל גם 91% מהחרדים ו-81% מהדתיים. דווקא אצל מסורתיים – נושאי דת ומדינה ישפיעו במידה המועטה ביותר על ההצבעתם (49%).

70% מאלה שעדין לא החליטו איך להצביע אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על החלטתם. בפילוח לפי מפלגות, 90% מהמתכוונים להצביע מרצ אמרו שנושאי דת ומדינה ישפיעו במידה רבה על הצבעתם, 96% ממצביעי ש"ס, 83% ממצביעי יהדות התורה, 78% ממצביעי הבית היהודי  71% ממצביעי יש עתיד, 63% ממצביעי העבודה, 56% ממצביעי התנועה וגם 48% ממצביעי הליכוד ביתנו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן