הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 1.75%

ההחלטה להותיר את הריבית בחודש מרץ כפי שהיא עקבית עם מדיניות ריבית, שנועדה לבסס את האינפלציה, בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים

הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 1.75%

ההחלטה להותיר את הריבית בחודש מרץ כפי שהיא עקבית עם מדיניות ריבית, שנועדה לבסס את האינפלציה, בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים

היו חששות שסטנלי פישר, באחת הפעמים האחרונות שלו שהוא מטפל בריבית הוא עשוי להפתיע. לאחר שהתקבלה ההחלטה מתברר שלא הייתה שום הפתעה, ופישר החליט שהריבית לחודש מרץ תישאר ללא שינוי ברמה של 1.75%

פישר: אין הפתעות (צילום: ויקימדיה)
פישר: אין הפתעות (צילום: ויקימדיה))

הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מרץ ללא שינוי ברמה של 1.75%, עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

פעילות ריאלית מעורבת

האינדיקטורים לפעילות הריאלית מצביעים על תמונה מעורבת. הסקרים מצביעים על שיפור בציפיות לפעילות בסקטור העסקי, והאינדיקאטורים החודשיים האחרונים מצביעים על כך שייתכן שבינואר נרשם שיפור מסויים בקצב הפעילות. מנגד, ברביע הרביעי של 2012 צמח התוצר בשיעור של 2.5%, קצב הנמוך מזה שהיה ברביעים קודמים, והושפע כנראה בין היתר ממבצע עמוד ענן. לכן, מוקדם להעריך אם מדובר בתפנית בפעילות.

סביבה אינפלציונית נמוכה

התפתחות המחירים בפועל והצפיות לאינפלציה לשנה קדימה ממשיכות להצביע על סביבת אינפלציה הנמוכה ממרכז היעד. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים עומדת על 1.5% והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה המבוססות על מקורות שונים נמצאות מעט מתחת למרכז היעד.

ההערכות הרווחות הן שפחת הסיכון להחרפת המשבר הכלכלי העולמי. בתוך כך, נתונים מקרו כלכליים ממשקים מובילים בעולם מצביעים על תמונה מעורבת. לפיכך, בשלב הזה, מוקדם לקבוע האם מדובר בתפנית חיובית.

בשער החליפין האפקטיבי נירשם יסוף בחודשים האחרונים לאחר פיחות שנרשם בו בחודשי הקיץ.

מחירי הדירות עולים

קצב עליית מחירי הדירות ממשיך לעלות, וב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר עלו מחירי הדירות ב-6.7% לעומת 5.8% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר. כמו כן, נמשך ההיקף הגבוה של ביצועי המשכנתאות בחודשים האחרונים. בשבוע שעבר פרסם המפקח על הבנקים טיוטת הוראה הדורשת מהבנקים להגדיל את כריות ההון וההפרשות כנגד הסיכונים הגלומים בתיק ההלוואות לדיור. צעד זה הוא צעד יציבותי, אבל עשוי גם למתן במידה מסוימת את הלחץ בשוק הדיור.

במהלך החודש האחרון נמשכה המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים המובילים ושיעורי הריבית במשקים הללו נותרו קרובים לאפס. נגיד ה-ECB ציין בהודעתו כי תתכן הורדת ריבית במידה והתחזקות האירו תימשך ותפגע בהתאוששות הכלכלית של הגוש. על פי הודעותיהם, המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים במדינות המפותחות הגדולות צפויה להימשך.

היו חששות שסטנלי פישר, באחת הפעמים האחרונות שלו שהוא מטפל בריבית הוא עשוי להפתיע. לאחר שהתקבלה ההחלטה מתברר שלא הייתה שום הפתעה, ופישר החליט שהריבית לחודש מרץ תישאר ללא שינוי ברמה של 1.75%

פישר: אין הפתעות (צילום: ויקימדיה)
פישר: אין הפתעות (צילום: ויקימדיה))

הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מרץ ללא שינוי ברמה של 1.75%, עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

פעילות ריאלית מעורבת

האינדיקטורים לפעילות הריאלית מצביעים על תמונה מעורבת. הסקרים מצביעים על שיפור בציפיות לפעילות בסקטור העסקי, והאינדיקאטורים החודשיים האחרונים מצביעים על כך שייתכן שבינואר נרשם שיפור מסויים בקצב הפעילות. מנגד, ברביע הרביעי של 2012 צמח התוצר בשיעור של 2.5%, קצב הנמוך מזה שהיה ברביעים קודמים, והושפע כנראה בין היתר ממבצע עמוד ענן. לכן, מוקדם להעריך אם מדובר בתפנית בפעילות.

סביבה אינפלציונית נמוכה

התפתחות המחירים בפועל והצפיות לאינפלציה לשנה קדימה ממשיכות להצביע על סביבת אינפלציה הנמוכה ממרכז היעד. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים עומדת על 1.5% והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה המבוססות על מקורות שונים נמצאות מעט מתחת למרכז היעד.

ההערכות הרווחות הן שפחת הסיכון להחרפת המשבר הכלכלי העולמי. בתוך כך, נתונים מקרו כלכליים ממשקים מובילים בעולם מצביעים על תמונה מעורבת. לפיכך, בשלב הזה, מוקדם לקבוע האם מדובר בתפנית חיובית.

בשער החליפין האפקטיבי נירשם יסוף בחודשים האחרונים לאחר פיחות שנרשם בו בחודשי הקיץ.

מחירי הדירות עולים

קצב עליית מחירי הדירות ממשיך לעלות, וב-12 החודשים שהסתיימו בדצמבר עלו מחירי הדירות ב-6.7% לעומת 5.8% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר. כמו כן, נמשך ההיקף הגבוה של ביצועי המשכנתאות בחודשים האחרונים. בשבוע שעבר פרסם המפקח על הבנקים טיוטת הוראה הדורשת מהבנקים להגדיל את כריות ההון וההפרשות כנגד הסיכונים הגלומים בתיק ההלוואות לדיור. צעד זה הוא צעד יציבותי, אבל עשוי גם למתן במידה מסוימת את הלחץ בשוק הדיור.

במהלך החודש האחרון נמשכה המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים המובילים ושיעורי הריבית במשקים הללו נותרו קרובים לאפס. נגיד ה-ECB ציין בהודעתו כי תתכן הורדת ריבית במידה והתחזקות האירו תימשך ותפגע בהתאוששות הכלכלית של הגוש. על פי הודעותיהם, המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים במדינות המפותחות הגדולות צפויה להימשך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן