התקשורת מפלה ערבים לרעה: מחקר

צעירים ערבים חשים כי התקשורת הישראלית מפלה לרעה את המגזר ומדביקה לו סטיגמות שליליות. עבודה אקדמית המציגה עמדות אלו מזכה את עארף אבו גוידר בפרס האגודה לזכות הציבור לדעת לשנת 2013 על עבודה אקדמית. עבודתו בחנה כיצד מקבלים צעירים ערבים את הדימויים התקשורתיים של האוכלוסייה הערבית בישראל

התקשורת מפלה ערבים לרעה: מחקר

צעירים ערבים חשים כי התקשורת הישראלית מפלה לרעה את המגזר ומדביקה לו סטיגמות שליליות. עבודה אקדמית המציגה עמדות אלו מזכה את עארף אבו גוידר בפרס האגודה לזכות הציבור לדעת לשנת 2013 על עבודה אקדמית. עבודתו בחנה כיצד מקבלים צעירים ערבים את הדימויים התקשורתיים של האוכלוסייה הערבית בישראל

עארף אבו גוידר כתב את העבודה במסגרת המחלקה לתקשורת בפקולטה למדעי הרוח והחברה שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

מחקרו האיכותני של אבו גוידר נשען על השאלה העקרונית אם חלה על התקשורת הישראלית חובה לייצוג כל קבוצות המיעוט בה. בנימוקיהם כתבו השופטים כי הסטודנט ערך ראיונות עומק עם צעירים ערבים אזרחי ישראל, כדי לעמוד על התרשמותם ועמדותיהם באשר לדרך הייצוג של הערבים באמצעי התקשורת בישראל.

השאלות נגעו בייצוג הכולל של ערבים, כמו גם בייצוג תרבותי, בתכניות הומור וסאטירה, בסרטים ועוד. "מהציטוטים הרבים מן הראיונות המובאים בעבודה, ומן הניתוח המסכם שלה, עולה כי בעיני צעירים ערבים ישנה אפליה לרעה של המגזר הערבי באמצעי התקשורת. היקף הסיקור של המגזר מועט, וכאשר מדווחים על אירועים הנוגעים לערביי ישראל הם רוויים בביטויים ובתיאורים שליליים. כתוצאה מכך שוררת בקרבם תחושה כי אזרחיה הערבים של ישראל אינם זוכים לייצוג אמיתי והולם באמצעי התקשורת". 

ועדת השופטים קובעת כי הממצאים העולים מן המחקר חמורים, בעיקר על רקע חשיבותה של התקשורת כזירה שבה מגדירה החברה את עצמה – ואגב כך בוחרת להרחיק לשוליים את החריג, "האחר". העבודה, לדברי הוועדה, מאוששת ממצאי מחקרים אחרים, אשר מרביתם התמקדו בניתוח תוכן של שידורים וכתבות והיא מוסיפה נדבך נוסף למחקר בנושא תקשורת ומיעוטים בכך שהיא מביאה את עמדותיהם, כמו גם רגשותיהם, של נשואי הסיקור עצמם. 

הראיונות האישיים תורמים, לדעת חברי הועדה, להבנת נזקי הסיקור התקשורתי המוגבל והמוטה, ולפגיעה הנגרמת לקבוצת מיעוט הסובלת מטיפול תקשורתי לקוי זה. הוועדה מוצאת כי עבודה זו תורמת תרומה משמעותית לביקורת התקשורת במדינת ישראל. 

הפרס יוענק בטקס השנתי של אגודת לדעת שיתקיים ביום ראשון  10.03.13 בבית סוקולוב, בת"א. עוד יוענקו פרסים בטקס, לזוכים בפרס ביקורת התקשורת: "העין השביעית" והגב' חני לוז וכן לזוכה בפרס לתקשורת כלכלית איכותית, הגב' יעל איילון מ"קול ישראל".

 

עארף אבו גוידר כתב את העבודה במסגרת המחלקה לתקשורת בפקולטה למדעי הרוח והחברה שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

מחקרו האיכותני של אבו גוידר נשען על השאלה העקרונית אם חלה על התקשורת הישראלית חובה לייצוג כל קבוצות המיעוט בה. בנימוקיהם כתבו השופטים כי הסטודנט ערך ראיונות עומק עם צעירים ערבים אזרחי ישראל, כדי לעמוד על התרשמותם ועמדותיהם באשר לדרך הייצוג של הערבים באמצעי התקשורת בישראל.

השאלות נגעו בייצוג הכולל של ערבים, כמו גם בייצוג תרבותי, בתכניות הומור וסאטירה, בסרטים ועוד. "מהציטוטים הרבים מן הראיונות המובאים בעבודה, ומן הניתוח המסכם שלה, עולה כי בעיני צעירים ערבים ישנה אפליה לרעה של המגזר הערבי באמצעי התקשורת. היקף הסיקור של המגזר מועט, וכאשר מדווחים על אירועים הנוגעים לערביי ישראל הם רוויים בביטויים ובתיאורים שליליים. כתוצאה מכך שוררת בקרבם תחושה כי אזרחיה הערבים של ישראל אינם זוכים לייצוג אמיתי והולם באמצעי התקשורת". 

ועדת השופטים קובעת כי הממצאים העולים מן המחקר חמורים, בעיקר על רקע חשיבותה של התקשורת כזירה שבה מגדירה החברה את עצמה – ואגב כך בוחרת להרחיק לשוליים את החריג, "האחר". העבודה, לדברי הוועדה, מאוששת ממצאי מחקרים אחרים, אשר מרביתם התמקדו בניתוח תוכן של שידורים וכתבות והיא מוסיפה נדבך נוסף למחקר בנושא תקשורת ומיעוטים בכך שהיא מביאה את עמדותיהם, כמו גם רגשותיהם, של נשואי הסיקור עצמם. 

הראיונות האישיים תורמים, לדעת חברי הועדה, להבנת נזקי הסיקור התקשורתי המוגבל והמוטה, ולפגיעה הנגרמת לקבוצת מיעוט הסובלת מטיפול תקשורתי לקוי זה. הוועדה מוצאת כי עבודה זו תורמת תרומה משמעותית לביקורת התקשורת במדינת ישראל. 

הפרס יוענק בטקס השנתי של אגודת לדעת שיתקיים ביום ראשון  10.03.13 בבית סוקולוב, בת"א. עוד יוענקו פרסים בטקס, לזוכים בפרס ביקורת התקשורת: "העין השביעית" והגב' חני לוז וכן לזוכה בפרס לתקשורת כלכלית איכותית, הגב' יעל איילון מ"קול ישראל".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן