9% ירידה ריאלית בהכנסות רשות המסים בינואר-פברואר

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר השנה הסתכמו ב-37.6 מיליארד שקל, לעומת 39.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה ריאלית בהכנסות של 9%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012. עיקר הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת מהגידול הגבוה בהחזרים

9% ירידה ריאלית בהכנסות רשות המסים בינואר-פברואר

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר השנה הסתכמו ב-37.6 מיליארד שקל, לעומת 39.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה ריאלית בהכנסות של 9%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012. עיקר הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת מהגידול הגבוה בהחזרים

עדיין אין ממשלה חדשה ועדיין לא הוחלט אילו צעדים לנקוט על מנת לצמצם את הגירעון הענקי של 39 מיליארד שקל, שמשאירה הממשלה היוצאת, וכבר מתפרסם שבחודשים ינואר פברואר השנה הייתה ירידה ריאלית של 9% בהכנסות ממסים. מה שמראה כי נבלמה מגמת העלייה ממיסים ישירים.

הכנסות רשות המסים בחודש פברואר 2013 הסתכמו ב- 16.6 מיליארד שקל לעומת 16.4 מיליארד של בפברואר 2012; בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4.8% לעומת חודש פברואר ב-2012. בהכנסות ממסים עקיפים נרשמה עליה של 0.8% ובמסים ישירים ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.5% לעומת חודש פברואר אשתקד. עיקר הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת מהגידול הגבוה בהחזרים מ-0.7 מיליארד שקל בחודש פברואר 2012 ל-2.2 מיליארד שקל בחודש פברואר השנה.

נתוני המגמה בהכנסות מראים, כי בשל עלייה חריגה בהחזרי מס הכנסה בחודש פברואר, נבלמה מגמת העלייה בהכנסות ממסים ישירים שנרשמה בחודשים האחרונים ואילו במסים העקיפים קיימת יציבות.

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר 2013 הסתכמו ב-37.6 מיליארד שקל, לעומת 39.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9%.

מסים ישירים – בחודש פברואר 2013 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים ב–8.5 מיליארד שקל, לעומת 8.9 מיליארד שקל בפברואר 2012. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.5% . הירידה נובעת מהחזרים גבוהים במיוחד בפברואר 2013.

ניכויים – הגביה מסה"כ הניכויים בחודש פברואר 2013 הסתכמה ב-5.6 מיליארד שקל, עליה ריאלית של 6.4% לעומת פברואר 2012.

שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-275 מיליון שקל, עליה של 2.8% לעומת פברואר 2012. בחלוקה בין סוגי מס מבחינים, כי בגביה מריבית נרשמה עליה של 8.9% ובגביה מניירות ערך נרשמה ירידה של 4.1%. ההתייצבות בגביה מניירות ערך משקפת את העלייה בשוק ההון בתקופה האחרונה.

מס הכנסה – הגביה ממס הכנסה הסתכמה בחודש פברואר 2013 ב-4.5 מיליארד שקל, עליה של 14.1% בהשוואה לפברואר 2012. בגביה מעצמאים נרשמה עליה של 29%, בעוד שבגביה מחברות נרשמה עליה של 9.4%.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ-675 מיליון שקל, עליה ריאלית של 11% לעומת פברואר 2012. גביית מס שבח ירדה ב-2.3%, ובגביית מס רכישה נרשמה עליה של 24% . בניכוי אזור תל אביב, בו נרשם גידול חריג בגביית מס שבח, שיעור הירידה בגביית מס שבח עמד על 17.6%.

החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל, פי 3 לעומת ההחזרים בפברואר 2012. החזרים נובעים מדוחות שהוגשו לאחרונה בגין שנת מס 2011. יש לציין כי מרבית ההחזרים הנם במערך מס הכנסה.

עדיין אין ממשלה חדשה ועדיין לא הוחלט אילו צעדים לנקוט על מנת לצמצם את הגירעון הענקי של 39 מיליארד שקל, שמשאירה הממשלה היוצאת, וכבר מתפרסם שבחודשים ינואר פברואר השנה הייתה ירידה ריאלית של 9% בהכנסות ממסים. מה שמראה כי נבלמה מגמת העלייה ממיסים ישירים.

הכנסות רשות המסים בחודש פברואר 2013 הסתכמו ב- 16.6 מיליארד שקל לעומת 16.4 מיליארד של בפברואר 2012; בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4.8% לעומת חודש פברואר ב-2012. בהכנסות ממסים עקיפים נרשמה עליה של 0.8% ובמסים ישירים ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.5% לעומת חודש פברואר אשתקד. עיקר הירידה בהכנסות ממסים ישירים נובעת מהגידול הגבוה בהחזרים מ-0.7 מיליארד שקל בחודש פברואר 2012 ל-2.2 מיליארד שקל בחודש פברואר השנה.

נתוני המגמה בהכנסות מראים, כי בשל עלייה חריגה בהחזרי מס הכנסה בחודש פברואר, נבלמה מגמת העלייה בהכנסות ממסים ישירים שנרשמה בחודשים האחרונים ואילו במסים העקיפים קיימת יציבות.

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר 2013 הסתכמו ב-37.6 מיליארד שקל, לעומת 39.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9%.

מסים ישירים – בחודש פברואר 2013 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים ב–8.5 מיליארד שקל, לעומת 8.9 מיליארד שקל בפברואר 2012. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.5% . הירידה נובעת מהחזרים גבוהים במיוחד בפברואר 2013.

ניכויים – הגביה מסה"כ הניכויים בחודש פברואר 2013 הסתכמה ב-5.6 מיליארד שקל, עליה ריאלית של 6.4% לעומת פברואר 2012.

שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-275 מיליון שקל, עליה של 2.8% לעומת פברואר 2012. בחלוקה בין סוגי מס מבחינים, כי בגביה מריבית נרשמה עליה של 8.9% ובגביה מניירות ערך נרשמה ירידה של 4.1%. ההתייצבות בגביה מניירות ערך משקפת את העלייה בשוק ההון בתקופה האחרונה.

מס הכנסה – הגביה ממס הכנסה הסתכמה בחודש פברואר 2013 ב-4.5 מיליארד שקל, עליה של 14.1% בהשוואה לפברואר 2012. בגביה מעצמאים נרשמה עליה של 29%, בעוד שבגביה מחברות נרשמה עליה של 9.4%.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ-675 מיליון שקל, עליה ריאלית של 11% לעומת פברואר 2012. גביית מס שבח ירדה ב-2.3%, ובגביית מס רכישה נרשמה עליה של 24% . בניכוי אזור תל אביב, בו נרשם גידול חריג בגביית מס שבח, שיעור הירידה בגביית מס שבח עמד על 17.6%.

החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל, פי 3 לעומת ההחזרים בפברואר 2012. החזרים נובעים מדוחות שהוגשו לאחרונה בגין שנת מס 2011. יש לציין כי מרבית ההחזרים הנם במערך מס הכנסה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן