שר האוצר הורה להקדים את תשלום "מענק הכנסה"

-226 מיליון שקל יועברו לזכאים עוד לפני ערב חג הפסח. יותר מ-170 אלף שכירים, הזכאים לקבלת מענק הכנסה, יוכלו להיעזר בו לקראת חג הפסח

שר האוצר הורה להקדים את תשלום "מענק הכנסה"

-226 מיליון שקל יועברו לזכאים עוד לפני ערב חג הפסח. יותר מ-170 אלף שכירים, הזכאים לקבלת מענק הכנסה, יוכלו להיעזר בו לקראת חג הפסח

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, הנחה את מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, להקדים ולהעביר עד ל-20 במרץ, את התשלום האחרון של "מענק הכנסה", במסגרת חוק "מס הכנסה שלילי", עבור בקשות שהוגשו בשנה החולפת, במקום ב-15 בחודש אפריל, המועד הקבוע בחוק.

השר יובל שטייניץ. הינחה את רשות המסים (צילום: רפי מיכאלי)
השר יובל שטייניץ. הינחה את רשות המסים (צילום: רפי מיכאלי)

במסגרת התשלום האחרון ישולם לזכאים סכום של כ-226 מיליון שקל. עם הקדמת התשלום, יוכלו יותר מ-170 אלף שכירים הזכאים לקבלת מענק הכנסה להיעזר בו לקראת חג הפסח. עם העברת התשלום האחרון, הסכום הכולל שישולם עבור שנת המס 2011, למי שנמצאו עד כה זכאים לקבלת מענק, עומד על כ-510 מיליון שקל. מספר הזכאים לקבלת המענק עבור שנת 2011 עומד נכון להיום על כ-182 אלף שכירים ועצמאים.

הרחבת תחולת החוק

כמו כן, לאור החלטת שר האוצר להרחיב, החל משנת המס 2011, את תחולת החוק לכל הארץ, וכחלק מהצעדים שנוקט משרד האוצר לעידוד אוכלוסיות להצטרף לשוק העבודה, החל ב-1 בינואר 2013, שכירים ועצמאים המרוויחים עד כ-6,500 שקל לחודש, העומדים בתנאי הזכאות, יכולים להגיש בקשות לקבלת המענק עבור שנת המס 2012, ולקבל מענק הכנסה בגובה של אלפי שקלים. התשלום ראשון עבור שנת המס 2012 ישולם לזכאים בחודש יולי הקרוב ועד כה הוגשו עשרות אלפים של בקשות לקבלת המענק.

יודגש כי במסגרת היישום בחקיקה של המלצות ועדת טרכטנברג, החל בשנת המס 2013, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:
1. עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.
2. עובד/עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר, שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

הבקשות לקבלת המענק מוגשות בכל אחד מסניפי דואר ישראל בהליך פשוט וממוחשב והנתונים מועברים ישירות למחשבי הרשות (הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום). התשלום מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

בדיקת זכאות

רשות המסים מפרסמת באתר האינטרנט בכתובת http://taxes.gov.il "סימולאטור" באמצעותו יכול כל אזרח לבדוק את זכאותו לקבלת המענק וכן קיים באתר יישום המאפשר לכל מי שכבר הגיש תביעה לעקוב אחר מהלך הטיפול בפניה שהוגשה. כמו כן, הרשות מפעילה מרכז מידע טלפוני (במספרי הטלפון: 4954*, או 1-222-4954, או 02-5656400).

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, הנחה את מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, להקדים ולהעביר עד ל-20 במרץ, את התשלום האחרון של "מענק הכנסה", במסגרת חוק "מס הכנסה שלילי", עבור בקשות שהוגשו בשנה החולפת, במקום ב-15 בחודש אפריל, המועד הקבוע בחוק.

השר יובל שטייניץ. הינחה את רשות המסים (צילום: רפי מיכאלי)
השר יובל שטייניץ. הינחה את רשות המסים (צילום: רפי מיכאלי)

במסגרת התשלום האחרון ישולם לזכאים סכום של כ-226 מיליון שקל. עם הקדמת התשלום, יוכלו יותר מ-170 אלף שכירים הזכאים לקבלת מענק הכנסה להיעזר בו לקראת חג הפסח. עם העברת התשלום האחרון, הסכום הכולל שישולם עבור שנת המס 2011, למי שנמצאו עד כה זכאים לקבלת מענק, עומד על כ-510 מיליון שקל. מספר הזכאים לקבלת המענק עבור שנת 2011 עומד נכון להיום על כ-182 אלף שכירים ועצמאים.

הרחבת תחולת החוק

כמו כן, לאור החלטת שר האוצר להרחיב, החל משנת המס 2011, את תחולת החוק לכל הארץ, וכחלק מהצעדים שנוקט משרד האוצר לעידוד אוכלוסיות להצטרף לשוק העבודה, החל ב-1 בינואר 2013, שכירים ועצמאים המרוויחים עד כ-6,500 שקל לחודש, העומדים בתנאי הזכאות, יכולים להגיש בקשות לקבלת המענק עבור שנת המס 2012, ולקבל מענק הכנסה בגובה של אלפי שקלים. התשלום ראשון עבור שנת המס 2012 ישולם לזכאים בחודש יולי הקרוב ועד כה הוגשו עשרות אלפים של בקשות לקבלת המענק.

יודגש כי במסגרת היישום בחקיקה של המלצות ועדת טרכטנברג, החל בשנת המס 2013, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:
1. עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.
2. עובד/עצמאי שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר, שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

הבקשות לקבלת המענק מוגשות בכל אחד מסניפי דואר ישראל בהליך פשוט וממוחשב והנתונים מועברים ישירות למחשבי הרשות (הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום). התשלום מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

בדיקת זכאות

רשות המסים מפרסמת באתר האינטרנט בכתובת http://taxes.gov.il "סימולאטור" באמצעותו יכול כל אזרח לבדוק את זכאותו לקבלת המענק וכן קיים באתר יישום המאפשר לכל מי שכבר הגיש תביעה לעקוב אחר מהלך הטיפול בפניה שהוגשה. כמו כן, הרשות מפעילה מרכז מידע טלפוני (במספרי הטלפון: 4954*, או 1-222-4954, או 02-5656400).

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן