עמותת ידיד: מעמד הביניים גדל, והוא הולך ומתרסק

אוכלוסיות מעוטות הכנסה אינן יכולות עוד להתקיים בכבוד והגרוע מכל – איבדנו תקווה. תוצאות של סקר ומחקר עדכניים שמפרסמת עמותת ידיד

Print Friendly

מרכז המידע והמחקר של הכנסת ביצע ב-2010 מחקר מקיף וסקר מפורט בנושא מעמד הביניים, לבקשת ח"כ לשעבר רוחמה אברהם בעבור עמותת ידיד, כחלק מסייע בקידום חקיקה לטובת אוכלוסיות מעוטות הכנסה, שרובן משתייכות למעמד הביניים הנמוך והבינוני. זהו סקר שני שנעשה לפי בקשת ידיד, ורוחמה אברהם ועמותת ידיד ימשיכו לבקש, באמצעות ח"כים אחרים, לערוך בדיקות דומות גם בהמשך. 

דיזנגוף, תל-אביב, פערי הכנסה (צילמה: שרית פרקול)

דיזנגוף, תל-אביב, פערי הכנסה (צילמה: שרית פרקול)

באוגוסט 2012 ביקשנו שוב מרוחמה אברהם להגיש בקשה לסקר ומחקר דומים. חשבנו שעל רקע מחאת קיץ 2011 וההתחייבויות של ועדת טרכטנברג, ראוי ורצוי להכין נייר חדש כזה, שבודק את השינויים, אם היו, מאז שנת 2010, ובעיקר לאחר קיץ גדול של מחאה, קיץ 2011.

בערב יום העצמאות הגיעו התוצאות: סקר דעת קהל העוסק בתפישת הציבור את מעמדו הכלכלי ומחקר מעמיק שכותרתו משקל מעמד הביניים בישראל וניתוח השינויים שחלו בו בשנים האחרונות (אפשר להוריד למחשב את המסמכים בפורמט PDF על ידי הקלקה על הקישורים).

לדברי עמותת ידיד, הדו"ח "מוכיח שוב את הטענה שאנו חוזרים ומשמיעים בשנים האחרונות. לא רק שמעמד הביניים קורס, הגבולות בינו לבין השכבות המוחלשות, מעוטות ההכנסה, מה שמקובל להתייחס אליו כאל עוני, הולכים ומטשטשים. העובדה שבמהלך השנים 2011-2012 חל גידול משמעותי במספר הפונים למרכזי הזכויות של ידיד והעובדה כי הפרופיל הסוציו-אקונומי של כ-45% אחוז מהם השתנה מהשתייכות לעשירונים 1-5 להשתייכות לעשירונים 6-8 מעידה על אותה קריסה שממשלת ישראל הנוכחית חייבת להביאה חשבון בעת הכנת התקציב לשנים 2013-14".

נתוני הלמ"ס: ההכנסה החציונית פחותה משכר המינימום

עוד מוסיפים בעמותת ידיד: "נתוני ההכנסות המעודכנים של הלמ"ס מפחידים עוד יותר. ניתוח השכר החציוני המדבר על כך שההכנסה החציונית היא פחותה משכר המינימום – מפחידה. המשמעות של כך חד משמעית על ממשלת ישראל להגדיל את שכר המינימום ולהסיר מיד חסמים בירוקרטיים ואחרים המונעים מאוכלוסיות מוחלשות, ובעיקר אוכלוסיות בהן יש מפרנס אחד לפחות אך הכנסתן אינה גבוהה ביותר מ-20% מהשכר הממוצע במשק, להתקיים בכבוד. 

"על פי הדו"ח, האוכלוסיות המוחלשות ומעמד הביניים הנמוך מהווים 62.5% אחוז מהאוכלוסיה והכנסתן מהווה רק 39.9% מההכנסות. דבר זה מעורר חששות רבים ויש לתת עליו את הדעת בכל הנוגע להתנהגות מדינת הרווחה והצורך בהרחבתה", אומרים נציגי ידיד.

להרחיב את היכולת למצות את הזכויות

אחת המסקנות המרכזיות שיש לעמותת ידיד מהדו"ח היא שאפשר להגדיל את הכנסתן של משפחות רבות אם תורחב יכולתן למצות את הזכויות המגיעות להן מהמדינה בתחומים רבים, ביניהם תעסוקה, חינוך, רווחה, דיור, תשתיות, תחבורה ועוד. 

ביטוח לאומי (צילמה: שרית פרקול)

מיצוי זכויות? עמדת מילוי טפסים במשרדי הביטוח הלאומי (צילמה: שרית פרקול)

חלק מתוצאות הסקר יביאו את עמותת ידיד ללחוץ על חקיקת חוקים שמטרתם לסייע לאוכלוסיות מוחלשות, מודרות ומועטות הכנסה. בין החוקים שיקודמו באמצעות חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, מתוך אתר עמותת ידיד:

תעסוקה

חד הוריות - הורדת מחסום הדיסרגד לאמהות חד הוריות עובדות המקבלות מזונות. כיום כל חד הוריות שמקבלת מזונות מהביטוח הלאומי ורוצה לעבוד מורידים לה 60 אגורות מכל שקל אחרי ה- 600 שקל הראשונים. מסובך? לא כל כך. זה אומר שאם מגיע לאשה 3,000 שקל מזונות והיא רוצה לעבוד למשל חצי משרה ולהרוויח 3,000 שקל, המזונות שתקבל יהיו בערך 1,000 שקל, ובמקום 6,000 שקל הכנסה יהיו לה רק 4000 שקל. זה תמריץ שלילי לעבודה. לדעת עמותת ידיד, אפשר להסיר אותו בלי שיעלה כסף למדינה. איך? להגדיר שבשלב הזה בהוראת שעה זה יכלול רק את הנשים שכבר היום מקבלות מזונות. לא להכניס חדשות למערכת – זה בלבד יכול להגדיל משמעותית הכנסה של כ-30,000 נשים.

גמלאים  – שירות חברתי לגמלאים: היום יש אוכלוסייה של עשרות אלפי קשישים שמתקיימת מקצבת זקנה בלבד. חלקם הגדול, כדי להתמודד עם הבדידות, מתנדבים בכל מיני עמותות ועושים עבודה מעולה במשך כמה ימים בשבוע. ההצעה של ידיד: עמותות יוכלו "להעסיק" את הקשישים כמו שמפעילים בני ובנות שירות לאומי ולשלם עבורם את הסכום שמשלמים לבני ובנות השירות הלאומי – בערך 1,500 שקל בחודש. בקשת עמותת ידיד מהממשלה היא לאפשר את הנושא בלי לקזז לגמלאים במקביל את קצבת הזקנה – כך יוכלו כמעט להכפיל את הכנסתם החודשית.

הכשרות מקצועיות - לאפשר למי שמבקש לעשות קורס הכשרה מקצועית כדי להשתלב בשוק העבודה להמשיך ולקבל את קצבת הבטחת ההכנסה או האבטלה שלו בלי שיקזזו ממנה סכומים כלשהם, גם אם אין מדובר בלימודים של חמישה ימים בשבוע חמש שעות בכל יום. היום המצב הוא שהביטוח הלאומי מבטל את הקצבאות במקרים של לימודים שהם פחות מכך. זה גורם לאנשים לא לנסות להשתלב בשוק העבודה.

עובדים מבוגרים – הפחתה של דמי ביטוח לאומי למעסיקים שיסכימו להעסיק או ימשיכו להעסיק עובדים מבוגרים, כשבכל שנה המעסיק ישלם על העובד פחות ביטוח לאומי – זה רווח למעסיק. נכון, אומרים בעמותת ידיד, זה ויתור של המדינה על הכנסה, אבל זה עדיף על תשלום דמי אבטלה או הבטחת הכנסהץ 

מדיניות דיור

דיור ציבורי - לקבוע כי כל ההכנסות מדיור ציבורי (לא מכירת דירות, שזה כמובן) – שכר דירה וכדומה יישארו בחברות הדיור הציבורי לצורך שיפוץ או רכישת דירות לזכאים הממתינים ושיפוץ דירות של מתגוררים קיימים. יש מחסור בכסף – כולו הולך לאוצר – צריך לשמור אותו כמשק סגור אצל חברות הדיור הציבורי, כדי שיוכלו לתת שירות ראוי לדיירים.

סיוע בשכר דירה - להמשיך ולהגדיל את סכומי הסיוע בשכר דירה על חשבון כספי המשכנתאות לזוגות צעירים,  שהמימוש שלהן הולך ויורד. כך אפשר יהיה לעודד לאט לאט השכרה לטווח ארוך.

עמותת ידיד, המפעילה מתחילת שנת 2013 את פרוייקט "2013-שנת הדיור", שמטרתו לסייע לישראלים לממש ולמצות את זכויותיהם בתחום הדיור, מתכוונת לפעול ביתר שאת גם בנושאי הליבה הנוספים בהם היא פועלת ובהם: זכויות בתחום הביטוח הלאומי, זכויות עובדים וסיוע בטיפול בחובות וקשיים כלכליים.

לגבי הסקר שבוצע עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אין ספק שהדבר המדאיג יותר ביותר הוא ההרגשה של חלק גדול מהציבור הישראלי שהמצב הולך ומידרדר. אם בסקר הקודם היתה ציפיה לעתיד טוב יותר, הרי שבסקר הנוכחי, שנעשה עוד לפני הידיעה על הגזירות הכלכליות המתוכננות, הפחד מפני העתיד הפך לדבר מוחשי הרבה יותר.

Print Friendly

על אודות שרית פרקול

כותבת, מתרגמת ספרים ומאמרים, מצלמת. עורכת יחסים. אתר אישי: www.perkol.com
פוסט זה פורסם בקטגוריה ג, חברה וסביבה, רווחה, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.