חברות שפערי השכר בהן גדולים לא ישותפו במכרזים ממשלתיים

כך קובעת הצעת חוק שהונחה הבוקר על שולחן הכנסת, ע"י ח"כ איתן כבל (עבודה). עפ"י ההצעה חברה המבקשת להתמודד על מכרזים ממשלתיים וציבוריים תוכל לעשות זאת רק אם הפער בין השכר הגבוה ביותר לשכר הנמוך ביותר, אינו עולה על פי ארבעים

חברות שפערי השכר בהן גדולים לא ישותפו במכרזים ממשלתיים

כך קובעת הצעת חוק שהונחה הבוקר על שולחן הכנסת, ע"י ח"כ איתן כבל (עבודה). עפ"י ההצעה חברה המבקשת להתמודד על מכרזים ממשלתיים וציבוריים תוכל לעשות זאת רק אם הפער בין השכר הגבוה ביותר לשכר הנמוך ביותר, אינו עולה על פי ארבעים

חברה המבקשת להתמודד על מכרזים ממשלתיים וציבוריים תוכל לעשות זאת רק אם פער השכר בין העובד המקבל את הסכום הגבוה ביותר אינו עולה על פי 40 מהשכר הנמוך ביותר המשולם באותה חברה. כך קובעת הצעת חוק שהניח הבוקר על שולחן הכנסת ח"כ איתן כבל. על ההצעה חתומים גם חברי הכנסת דב חנין, מיקי רוזנטל וניצן הורוביץ. ההצעה תובא בקרוב לאישור ועדת השרים לחקיקה.

 "על הממשלה לתת דוגמא לציבור כולו והיא יכולה לעשות זאת בהיותה אחד מנותני התעסוקה הגדולים במשק", אמר ח"כ איתן כבל מוביל הצעת החוק. עוד אמר כבל כי "אני מאמין כי האווירה הציבורית הקיימת מחייבת את הממשלה לקחת אחריות ולקבוע את כללי המשחק שיובילו את החברות הגדולות במשק להבין שזהו הזמן שבו שהאחריות החברתית המוטלת עליהם חייבת לכלול גם קצת יותר צניעות ברמת השכר של הבכירים המנהלים את החברות".

"לתת דוגמה לציבור כולו". איתן כבל (צילום: דן בר דוב)
"לתת דוגמה לציבור כולו". איתן כבל (צילום: דן בר דוב)

ההצעה שיזמה וכתבה עמותת "ידיד" מנסה לצמצם את הפערים הנוראיים הקיימים בשכר הבכירים במשק וזאת מבלי לפגוע בזכותו של כל מעסיק ובעל חברה לשלם לעובדיו כפי שיחפוץ. לדברי "ידיד" זכותה של המדינה לקבוע עם מי היא רוצה "לעשות עסקים" וכי אחד הקריטריונים הברורים במסגרת חוק חובת המכרזים צריך להיות סבירותם של פערי השכר בחברות המציעות את שרותיהם לממשלה. "אנחנו מקווים כי ממשלת ישראל תראה גדולה ותאשר את הצעת החוק", אמרו ב"ידיד".

 מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות דיני המכרזים. מטרה זו תקודם, דרך הצעה זו, באמצעות הטלת איסור על גופים ציבוריים להתקשר עם גופים אשר תורמים באופן פעיל להגדלת הפערים החברתיים, בכך שקיימים בהם פערי שכר קיצוניים בין עובדיהם הבכירים לבין אחרים.

 על פי ההצעה יכללו בחוק זה גורמי המדינה, לרבות רשויות מקומיות, אשר יאסר עליהן להתקשר עם מציע אשר קיימים בין עובדיו פערי שכר קיצוניים. בקביעת פערי השכר, יובאו בחשבון גם עובדי הקבלן המועסקים אצל המציע. יודגש, כי במסגרת שכר העבודה, לעניין סעיף מוצע זה, יובאו בחשבון הטבות אשר ניתנות בדרך כלל לבכירים, כגון אופציות וחוזים עתידיים.

כתבות אחרונות באתר

חברה המבקשת להתמודד על מכרזים ממשלתיים וציבוריים תוכל לעשות זאת רק אם פער השכר בין העובד המקבל את הסכום הגבוה ביותר אינו עולה על פי 40 מהשכר הנמוך ביותר המשולם באותה חברה. כך קובעת הצעת חוק שהניח הבוקר על שולחן הכנסת ח"כ איתן כבל. על ההצעה חתומים גם חברי הכנסת דב חנין, מיקי רוזנטל וניצן הורוביץ. ההצעה תובא בקרוב לאישור ועדת השרים לחקיקה.

 "על הממשלה לתת דוגמא לציבור כולו והיא יכולה לעשות זאת בהיותה אחד מנותני התעסוקה הגדולים במשק", אמר ח"כ איתן כבל מוביל הצעת החוק. עוד אמר כבל כי "אני מאמין כי האווירה הציבורית הקיימת מחייבת את הממשלה לקחת אחריות ולקבוע את כללי המשחק שיובילו את החברות הגדולות במשק להבין שזהו הזמן שבו שהאחריות החברתית המוטלת עליהם חייבת לכלול גם קצת יותר צניעות ברמת השכר של הבכירים המנהלים את החברות".

"לתת דוגמה לציבור כולו". איתן כבל (צילום: דן בר דוב)
"לתת דוגמה לציבור כולו". איתן כבל (צילום: דן בר דוב)

ההצעה שיזמה וכתבה עמותת "ידיד" מנסה לצמצם את הפערים הנוראיים הקיימים בשכר הבכירים במשק וזאת מבלי לפגוע בזכותו של כל מעסיק ובעל חברה לשלם לעובדיו כפי שיחפוץ. לדברי "ידיד" זכותה של המדינה לקבוע עם מי היא רוצה "לעשות עסקים" וכי אחד הקריטריונים הברורים במסגרת חוק חובת המכרזים צריך להיות סבירותם של פערי השכר בחברות המציעות את שרותיהם לממשלה. "אנחנו מקווים כי ממשלת ישראל תראה גדולה ותאשר את הצעת החוק", אמרו ב"ידיד".

 מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות דיני המכרזים. מטרה זו תקודם, דרך הצעה זו, באמצעות הטלת איסור על גופים ציבוריים להתקשר עם גופים אשר תורמים באופן פעיל להגדלת הפערים החברתיים, בכך שקיימים בהם פערי שכר קיצוניים בין עובדיהם הבכירים לבין אחרים.

 על פי ההצעה יכללו בחוק זה גורמי המדינה, לרבות רשויות מקומיות, אשר יאסר עליהן להתקשר עם מציע אשר קיימים בין עובדיו פערי שכר קיצוניים. בקביעת פערי השכר, יובאו בחשבון גם עובדי הקבלן המועסקים אצל המציע. יודגש, כי במסגרת שכר העבודה, לעניין סעיף מוצע זה, יובאו בחשבון הטבות אשר ניתנות בדרך כלל לבכירים, כגון אופציות וחוזים עתידיים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן