Skip to content

היועמ"ש: יש הצדקה לשחרור ערבים מחובת הגיוס

את הקביעה הזאת שיגרה לשכת היועץ המשפטי לממשלה לח"כ מאיר פורוש, ששאל מדוע חובת הגיוס חלה רק על יהודים. בתוך כך מבהיר השר יעקב פרי, יו"ר ועדת השרים לשוויון בנטל, כי לא יסטה ממתווה הגיוס של החרדים, שעליו הוסכם במו"מ הקואליציוני
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

יש הצדקה רלוונטית לשוני בין חובת השירות הצבאי, המוטלת על הציבור היהודי בישראל לבין ההחלטה שלא להפעיל את חובת השירות גם על הציבור הערבי. כך קובעת לשכת היועץ המשפטי לממשלה במכתב ששיגרה לח"כ מאיר פורוש (יהדות התורה). המכתב שוגר בתשובה לשאלה: "האם ניתן מבחינה משפטית לחוקק חוק שידרוש שוויון בנטל רק מיהודים, ואילו על המיעוט הערבי במדינת ישראל לא יחול חוק כזה?"

במכתב תשובה ששיגר אליו עו"ד אורן פונו, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי בנושא גיוס הערבים הסבירה המדינה לבג"ץ כי אינה רוצה לחייב בשירות חלק מאוכלוסיות המיעוטים בישראל – כדי לא להעמיד את ערביי ישראל במצב בו מוטלת עליהם החובה להימצא  במצב של עימות עם צבא או ציבור ערבי. לנוכח הסבר זה מחק בית המשפט העליון את העתירה. אשר למדיניות דחיית הגיוס של תלמידי הישיבות, אומר עו"ד פונו כי בית המשפט קבע שהכנסת אינה מוסמכת להאריך את תקופת תוקפו של "חוק טל", בהיותו בלתי חוקתי.

גיוס ליהודים בלבד - רלוונטי לפסיקות בג"ץ (צילום: טל ים)
גיוס ליהודים בלבד - רלוונטי לפסיקות בג"ץ (צילום: טל ים)

"כעולה מפסיקת בית המשפט העליון קיימת שונות רלוונטית בין המיעוט הערבי מזה והמיעוט החרדי מזה בשאלת קביעת חובת שירות צבאי", קובע העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה. עם זאת הוא מוסיף כי סוגיית השירות האזרחי, למי שאינו משרת בצבא, זו מצויה כיום על סדר יומה של הממשלה. "בנסיבות אלה נכון יהיה להמתין ולראות מה יהיה טיבו של ההסדר המשפטי שיגובש בנושא השירות האזרחי. ככל שיסתמן שתגובש הצעה לחקיקת חובת שירות אזרחי ישירה ועצמאית, תיבחן גם העמדה המשפטית ביחס להצדקה להחיל חובה זו ביחס למיעוט הערבי".

ובתוך כך, ועדת השרים לשוויון בנטל, בראשות השר יעקב פרי, התכנסה היום לישיבתה הרביעית. בפתח הישיבה הודיע יו"ר הועדה, השר פרי, כי בניגוד לפרסומים שהיו בימים האחרונים, תזכיר הצעת החוק לשוויון בנטל לא תסטה מההסכם הקואליציוני.

"אני מבקש להודיע, כבר בתחילת הישיבה ובצורה הברורה ביותר – תזכיר הצעת החוק יהיה צמוד ולא יסטה מהמתווה המשותף עליו הוסכם במו"מ הקואליציוני בין יש עתיד, הליכוד ביתנו והבית היהודי", אמר פרי. הוא הדגיש כי "ייבחנו ההתאמות לנושאים הקשורים בחברה החרדית, אך עבודת הוועדה תמשיך להיות צמודה למתווה הקואליציוני."

יו"ר הוועדה ציין בפני השרים, כי "ערך השוויון בנטל וסעיפי 'המתווה המשותף', הם שיתוו את החוק המתגבש – אך ידעו גם להתכתב עם הרגישויות המיוחדות של החברה החרדית ואורח חייה. ייעשה כל מאמץ לשמור על הערך החשוב של לימוד התורה", הדגיש השר פרי.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן