"חוק התספורות" עבר בקריאה ראשונה בכנסת

על פי החוק, ימונה נאמן מטעם בית המשפט לכל הסדר חוב של טייקון, הכולל "תספורת" בגובה של יותר מעשרה אחוזים מהחוב. אישור הסדרי חוב כאלה ייעשה בפיקוח הנאמן ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך

"חוק התספורות" עבר בקריאה ראשונה בכנסת

על פי החוק, ימונה נאמן מטעם בית המשפט לכל הסדר חוב של טייקון, הכולל "תספורת" בגובה של יותר מעשרה אחוזים מהחוב. אישור הסדרי חוב כאלה ייעשה בפיקוח הנאמן ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך

כל הסדר חוב של טייקון, הכולל "תספורת" בגובה של יותר מ-10% מהחוב, יחייב מינוי נאמן מטעם בית המשפט, ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך; "החוק רק יגביר את הבירוקרטיה, ולא ימנע מתן הלוואות חדשות לחייבים", אומר שר האוצר לשעבר, מאיר שטרית (קדימה)

צבי זינגר ורונית שימרון

הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית, בתמיכה של 25 חברי כנסת וללא מתנגדים, את "חוק התספורות" של חברי הכנסת זהבה גלאון (מרצ) ויצחק וקנין (ש"ס).

הצעת החוק קובעת חובת מינוי נאמן מטעם בית המשפט על כל הסדר חוב הכולל  "תספורת", בגובה של יותר מעשרה אחוזים מהחוב. ההצעה קובעת עוד, שאישור הסדרי חוב כאלה יעשה בפיקוח הנאמן, ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך.

זהבה גל-און: לא עוד בזאר טורקי (צילום - אתר הכנסת)

ח"כ זהבה גלאון, יוזמת ההצעה: "אישור חוק התספורות שם סוף להונאה הממוסדת של החוסכים לפנסיה על ידי בעלי ההון במשק". לדבריה, בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בהיקף תופעת הסדרי החוב בשוק ההון ואלה מסתכמים בהיקפים של מעל 15 מיליארד ש"ח בשלוש השנים האחרונות בלבד. "ההסדרים הללו פוגעים בראש ובראשונה בציבור החוסכים, שכספו מנוהל על ידי הגופים המוסדיים. אותו ציבור התרגל להשקיע את כספו בטייקונים ממונפים, ששוב ושוב מתגלים כחסרי יכולת לעמוד בהחזר חובותיהם. למרות זאת, המוסדיים מאשרים כמעט תמיד את הבקשות להסדרי חוב, מועלים באמונם של החוסכים, ומאפשרים לבעל השליטה לגלגל את חובתיו על חשבון כספם של החוסכים."

גלאון הוסיפה: "כשהגופים שאמורים לייצג את האינטרס הציבורי מפקירים אותו, זהו תפקידו של המחוקק להתערב ולהטות את הכף לטובת האזרחים. החוק החדש יחייב את המוסדיים להפעיל את סמכויותיהם ולהעניש את אותם בעלי הון, שכושלים שוב ושוב בהחזר חובותיהם. הנאמן יוכל לקבוע שהסדר החוב אינו משרת את הציבור, להורות על ביטולו, ובכך יאלץ את המוסדיים לפעול לפירוק החברה שלא עמדה בהחזר חובותיה. שוק האג"ח יהפוך מבזאר טורקי, שבו כולם קושרים יחדיו כדי להכשיר מינופים ספקולטיביים, למקום שבו כספי הציבור מוגנים."

בלשכתה של ח"כ גלאון אומרים, כי מנתונים שאסף הצוות הכלכלי שלה מתברר, שבשלוש השנים האחרונות נחתמו לפחות 53 הסדרי חוב בישראל. הסדרי החוב שנחתמו כוללים סדרות אג"ח בהיקף של 15.8 מיליארד שקלים.

עוד טוענים בלשכתה של ח"כ גלאון, כי ההיקף הכספי של הסדרות שנכללו בהסדרים שנחתמו מהווה כ-6% מסך כל האג"ח המונפק כיום בישראל, שהיקפו עמד על 263.6 מיליארד ש"ח, נכון לאמצע 2011.

בין ההסדרים הבולטים שנחתמו בשנים האחרונות אפשר למצוא את אפריקה ישראל (הסדר חוב על התחייבויות אג"ח בשווי של כ – 8 מיליארד ש"ח), וצים (הסדר חוב על אג"ח בשווי 1.33 מיליארד ש"ח)

גלאון  מצאה, כי לפחות עוד 36 הסדרי חוב נוספים נמצאים כיום במשא ומתן בין מחזיקי האג"ח לבין בעלי השליטה בחברות, על אג"ח בהיקף של לכל הפחות 3.1 מיליארד ש"ח נוספים.

"חוק התספורות הוא טוב, אך לא מספיק", אומר שר האוצר לשעבר, ח"כ מאיר שטרית (קדימה), ומזהיר כי החוק, שאושר היום בקריאה טרומית על ידי מליאת הכנסת, לא ימנע את תופעת התספורות בשוק ההון.

שטרית מיהר לשגר מכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לקדם חוק שיאסור לחלוטין מתן הלוואה לבעלי הון שלא הסדירו את חובותיהם למלווים.

מאיר שטרית: "החוק לא ימנע המשך התספורות"

שטרית מזכיר כי לפני חודשיים שכנע את נתניהו מעל בימת הכנסת לתמוך בהצעת חוק, הקובעת כי כל בעל הון שלא עמד בחובותיו לא יוכל לבצע גיוסים נוספים בשוק ההון, אולם רוה"מ לא פעל על מנת לקדם זאת. במכתב שואל שטרית את נתניהו "אם מישהו היה מלווה לך ולא היה מחזיר – האם היית מלווה לו שוב?"

"בעוד הממשלה מתמהמהת בהחלטתה, מתקיימים עוד הסדרי חוב ומתבצעות 'תספורות' של חובות רבים", אומר שטרית. "הצעת החוק לקיים הסדר נושים בפיקוח בית המשפט היא טובה, אך ממש לא מספיקה. ההצעה רק תגביר את הבירוקרטיה, ולא תמנע מתן הלוואות חדשות לחייבים. יש לשים סוף לתופעת התספורות שנהוגה כיום ואף להחמיר ולקבוע כי גם אם בעל החוב יגיע להסדר דחייה עם הציבור, זה עדיין לא יאפשר לו לבצע גיוס נוסף, והוא יאלץ להמתין עד לפירעון מוחלט של חובו".

1 Comment

  1. יוסי
    25 בינואר 2012 @ 19:27

    האם תהיה תספורת גם לאנשים פרטיים? האם יפסיקו לזרוק מסכנים מבתיהםבגלל חובות כספיים?

כל הסדר חוב של טייקון, הכולל "תספורת" בגובה של יותר מ-10% מהחוב, יחייב מינוי נאמן מטעם בית המשפט, ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך; "החוק רק יגביר את הבירוקרטיה, ולא ימנע מתן הלוואות חדשות לחייבים", אומר שר האוצר לשעבר, מאיר שטרית (קדימה)

צבי זינגר ורונית שימרון

הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית, בתמיכה של 25 חברי כנסת וללא מתנגדים, את "חוק התספורות" של חברי הכנסת זהבה גלאון (מרצ) ויצחק וקנין (ש"ס).

הצעת החוק קובעת חובת מינוי נאמן מטעם בית המשפט על כל הסדר חוב הכולל  "תספורת", בגובה של יותר מעשרה אחוזים מהחוב. ההצעה קובעת עוד, שאישור הסדרי חוב כאלה יעשה בפיקוח הנאמן, ויאושר בתיאום עם הממונה על שוק ההון והרשות לניירות ערך.

זהבה גל-און: לא עוד בזאר טורקי (צילום - אתר הכנסת)

ח"כ זהבה גלאון, יוזמת ההצעה: "אישור חוק התספורות שם סוף להונאה הממוסדת של החוסכים לפנסיה על ידי בעלי ההון במשק". לדבריה, בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בהיקף תופעת הסדרי החוב בשוק ההון ואלה מסתכמים בהיקפים של מעל 15 מיליארד ש"ח בשלוש השנים האחרונות בלבד. "ההסדרים הללו פוגעים בראש ובראשונה בציבור החוסכים, שכספו מנוהל על ידי הגופים המוסדיים. אותו ציבור התרגל להשקיע את כספו בטייקונים ממונפים, ששוב ושוב מתגלים כחסרי יכולת לעמוד בהחזר חובותיהם. למרות זאת, המוסדיים מאשרים כמעט תמיד את הבקשות להסדרי חוב, מועלים באמונם של החוסכים, ומאפשרים לבעל השליטה לגלגל את חובתיו על חשבון כספם של החוסכים."

גלאון הוסיפה: "כשהגופים שאמורים לייצג את האינטרס הציבורי מפקירים אותו, זהו תפקידו של המחוקק להתערב ולהטות את הכף לטובת האזרחים. החוק החדש יחייב את המוסדיים להפעיל את סמכויותיהם ולהעניש את אותם בעלי הון, שכושלים שוב ושוב בהחזר חובותיהם. הנאמן יוכל לקבוע שהסדר החוב אינו משרת את הציבור, להורות על ביטולו, ובכך יאלץ את המוסדיים לפעול לפירוק החברה שלא עמדה בהחזר חובותיה. שוק האג"ח יהפוך מבזאר טורקי, שבו כולם קושרים יחדיו כדי להכשיר מינופים ספקולטיביים, למקום שבו כספי הציבור מוגנים."

בלשכתה של ח"כ גלאון אומרים, כי מנתונים שאסף הצוות הכלכלי שלה מתברר, שבשלוש השנים האחרונות נחתמו לפחות 53 הסדרי חוב בישראל. הסדרי החוב שנחתמו כוללים סדרות אג"ח בהיקף של 15.8 מיליארד שקלים.

עוד טוענים בלשכתה של ח"כ גלאון, כי ההיקף הכספי של הסדרות שנכללו בהסדרים שנחתמו מהווה כ-6% מסך כל האג"ח המונפק כיום בישראל, שהיקפו עמד על 263.6 מיליארד ש"ח, נכון לאמצע 2011.

בין ההסדרים הבולטים שנחתמו בשנים האחרונות אפשר למצוא את אפריקה ישראל (הסדר חוב על התחייבויות אג"ח בשווי של כ – 8 מיליארד ש"ח), וצים (הסדר חוב על אג"ח בשווי 1.33 מיליארד ש"ח)

גלאון  מצאה, כי לפחות עוד 36 הסדרי חוב נוספים נמצאים כיום במשא ומתן בין מחזיקי האג"ח לבין בעלי השליטה בחברות, על אג"ח בהיקף של לכל הפחות 3.1 מיליארד ש"ח נוספים.

"חוק התספורות הוא טוב, אך לא מספיק", אומר שר האוצר לשעבר, ח"כ מאיר שטרית (קדימה), ומזהיר כי החוק, שאושר היום בקריאה טרומית על ידי מליאת הכנסת, לא ימנע את תופעת התספורות בשוק ההון.

שטרית מיהר לשגר מכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לקדם חוק שיאסור לחלוטין מתן הלוואה לבעלי הון שלא הסדירו את חובותיהם למלווים.

מאיר שטרית: "החוק לא ימנע המשך התספורות"

שטרית מזכיר כי לפני חודשיים שכנע את נתניהו מעל בימת הכנסת לתמוך בהצעת חוק, הקובעת כי כל בעל הון שלא עמד בחובותיו לא יוכל לבצע גיוסים נוספים בשוק ההון, אולם רוה"מ לא פעל על מנת לקדם זאת. במכתב שואל שטרית את נתניהו "אם מישהו היה מלווה לך ולא היה מחזיר – האם היית מלווה לו שוב?"

"בעוד הממשלה מתמהמהת בהחלטתה, מתקיימים עוד הסדרי חוב ומתבצעות 'תספורות' של חובות רבים", אומר שטרית. "הצעת החוק לקיים הסדר נושים בפיקוח בית המשפט היא טובה, אך ממש לא מספיקה. ההצעה רק תגביר את הבירוקרטיה, ולא תמנע מתן הלוואות חדשות לחייבים. יש לשים סוף לתופעת התספורות שנהוגה כיום ואף להחמיר ולקבוע כי גם אם בעל החוב יגיע להסדר דחייה עם הציבור, זה עדיין לא יאפשר לו לבצע גיוס נוסף, והוא יאלץ להמתין עד לפירעון מוחלט של חובו".

1 Comment

  1. יוסי
    25 בינואר 2012 @ 19:27

    האם תהיה תספורת גם לאנשים פרטיים? האם יפסיקו לזרוק מסכנים מבתיהםבגלל חובות כספיים?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן