Skip to content

ריקוד זהיר בין ישראל לאחים המוסלמים במצרים – מוכנים לדיאלוג?

ריקוד זהיר בין ישראל לבין שליטיה החדשים של מצרים. ישראל איננה מברכת רשמית את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות, אולם מזמינה אותם בנימוס לקיים דיאלוג "אם הם מוכנים לכך". דובר התנועה הגיב בשלילה מסוייגת: "לא בעת הנוכחית".

ריקוד זהיר בין ישראל לאחים המוסלמים במצרים – מוכנים לדיאלוג?

ריקוד זהיר בין ישראל לבין שליטיה החדשים של מצרים. ישראל איננה מברכת רשמית את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות, אולם מזמינה אותם בנימוס לקיים דיאלוג "אם הם מוכנים לכך". דובר התנועה הגיב בשלילה מסוייגת: "לא בעת הנוכחית".

ריקוד זהיר בין ישראל לבין שליטיה החדשים של מצרים. ישראל איננה מברכת רשמית את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות, אולם מזמינה אותם בנימוס לקיים דיאלוג "אם הם מוכנים לכך". דובר התנועה הגיב בשלילה מסוייגת: "לא בעת הנוכחית".

מאת אסף דוד

האם יגיעו לכאן בקרוב נציגי "האחים"? בניין שגרירות ישראל בקהיר
האם יגיעו לכאן בקרוב נציגי "האחים"? בניין שגרירות ישראל בקהיר

דובר משרד החוץ, יגאל פלמור, הצהיר אמש (שלישי) בראיון לקול ישראל בערבית כי ישראל "מושיטה ידה לשיתוף פעולה עם מצרים". פלמור הזכיר כי הסכם השלום "משרת את שתי המדינות" והעריך כי מצרים "תוסיף לכבד את ההסכם למרות חילוקי הדעות בין שני הצדדים". בתשובה לשאלה האם שגריר ישראל במצרים, יעקב אמיתי, צריך לנהוג כשגרירת ארה"ב במדינה ולברך את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות לפרלמנט, ענה פלמור כי ישראל "לא סוגרת את הדלת בפני אף אחד ותשמח לנהל דיאלוג עם כל מי שמוכן לנהל דיאלוג עמה". הוא קיווה כי היחסים בין ישראל למצרים יתאפיינו ב"שכנות טובה, כבוד הדדי וידידות".

בתגובה הצהיר מחמוד גוזלאן, דובר תנועת האחים המוסלמים במצרים, לכתב היומון הערבי רב התפוצה "אל-שרק אל-אוסט", כי "התנועה כלל אינה מוכנה לנהל דיאלוג עם ישראל. זו ההחלטה שהתקבלה. עמדתנו בעניין נחרצת וברורה והיא אינה פתוחה לדיון בעת הנוכחית". גוזלאן הוסיף כי "אין זה הגיוני לנהל דיאלוג, מכל סוג שהוא, בצל פעילותה הנוכחית של ישראל נגד העמים הערביים". גוזלאן הכחיש כי שגרירות ישראל בקהיר ביקשה להיפגש עם הנהגת ה"אחים", והודיע כי אם תתקבל בקשה כזו היא תידחה.

נוסח ההצהרות מצד ישראל ומצד האחים המוסלמים חושף, למעשה, ריקוד זהיר שמתקיים בין שני הצדדים. הצהרתו החיובית של פלמור היא הושטת יד מגששת ומותנית – ישראל לא מברכת את האחים באופן רשמי וישיר על זכייתם בבחירות, אולם מקווה ליחסים טובים עם שליטיה החדשים של מצרים. ישראל גם איננה יוזמת דיאלוג עם ה"אחים" אלא מַתנה אותו בהבעת נכונות שלהם לדיאלוג כזה. את תגובתם השלילית של האחים ניתן לפרש ברוח דומה: סירוב מותנה, תלוי נסיבות, נעדר כל נופך עקרוני או אידיאולוגי. מכאן באה הדגשת המילה "הנוכחית" פעמיים בתגובתו הקצרה של דובר התנועה. עיקרו של המענה האסלאמי לישראל הוא למעשה "כעת לא, בעתיד – אולי".

ריקוד זהיר בין ישראל לבין שליטיה החדשים של מצרים. ישראל איננה מברכת רשמית את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות, אולם מזמינה אותם בנימוס לקיים דיאלוג "אם הם מוכנים לכך". דובר התנועה הגיב בשלילה מסוייגת: "לא בעת הנוכחית".

מאת אסף דוד

האם יגיעו לכאן בקרוב נציגי "האחים"? בניין שגרירות ישראל בקהיר
האם יגיעו לכאן בקרוב נציגי "האחים"? בניין שגרירות ישראל בקהיר

דובר משרד החוץ, יגאל פלמור, הצהיר אמש (שלישי) בראיון לקול ישראל בערבית כי ישראל "מושיטה ידה לשיתוף פעולה עם מצרים". פלמור הזכיר כי הסכם השלום "משרת את שתי המדינות" והעריך כי מצרים "תוסיף לכבד את ההסכם למרות חילוקי הדעות בין שני הצדדים". בתשובה לשאלה האם שגריר ישראל במצרים, יעקב אמיתי, צריך לנהוג כשגרירת ארה"ב במדינה ולברך את האחים המוסלמים על זכייתם בבחירות לפרלמנט, ענה פלמור כי ישראל "לא סוגרת את הדלת בפני אף אחד ותשמח לנהל דיאלוג עם כל מי שמוכן לנהל דיאלוג עמה". הוא קיווה כי היחסים בין ישראל למצרים יתאפיינו ב"שכנות טובה, כבוד הדדי וידידות".

בתגובה הצהיר מחמוד גוזלאן, דובר תנועת האחים המוסלמים במצרים, לכתב היומון הערבי רב התפוצה "אל-שרק אל-אוסט", כי "התנועה כלל אינה מוכנה לנהל דיאלוג עם ישראל. זו ההחלטה שהתקבלה. עמדתנו בעניין נחרצת וברורה והיא אינה פתוחה לדיון בעת הנוכחית". גוזלאן הוסיף כי "אין זה הגיוני לנהל דיאלוג, מכל סוג שהוא, בצל פעילותה הנוכחית של ישראל נגד העמים הערביים". גוזלאן הכחיש כי שגרירות ישראל בקהיר ביקשה להיפגש עם הנהגת ה"אחים", והודיע כי אם תתקבל בקשה כזו היא תידחה.

נוסח ההצהרות מצד ישראל ומצד האחים המוסלמים חושף, למעשה, ריקוד זהיר שמתקיים בין שני הצדדים. הצהרתו החיובית של פלמור היא הושטת יד מגששת ומותנית – ישראל לא מברכת את האחים באופן רשמי וישיר על זכייתם בבחירות, אולם מקווה ליחסים טובים עם שליטיה החדשים של מצרים. ישראל גם איננה יוזמת דיאלוג עם ה"אחים" אלא מַתנה אותו בהבעת נכונות שלהם לדיאלוג כזה. את תגובתם השלילית של האחים ניתן לפרש ברוח דומה: סירוב מותנה, תלוי נסיבות, נעדר כל נופך עקרוני או אידיאולוגי. מכאן באה הדגשת המילה "הנוכחית" פעמיים בתגובתו הקצרה של דובר התנועה. עיקרו של המענה האסלאמי לישראל הוא למעשה "כעת לא, בעתיד – אולי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן