יפנאוטו: המכירות המשיכו לרדת וההפסד התפעולי נחתך בחצי

גידול חד ביתרת לקוחות, עלייה במחיר הממוצע לכלי רכב נמכר, אבל החברה עדיין סובלת מגרעון גדול בהון החוזר

יפנאוטו: המכירות המשיכו לרדת וההפסד התפעולי נחתך בחצי

גידול חד ביתרת לקוחות, עלייה במחיר הממוצע לכלי רכב נמכר, אבל החברה עדיין סובלת מגרעון גדול בהון החוזר

חברת יפנאוטו החזקות, הבעלים של חברת יפנאוטו רכב, יבואנית סובארו, רשמה ברבעון הראשון של 2013 קיטון במכירות וקיטון בהפסד התפעולי שהסתכם בכ-3.4 מיליון שקל וההפסד הנקי שעמד על כ-2.6 מיליון שקל, אולם היא עדיין מחפשת את המעבר לרווחיות. החברה שעתידה טרם הוכרע, מתקשה להתאושש, אם כי ברבעון הקודם המחיר הממוצע למכונית מכורה היה גבוה מאשר במקביל שנה קודם.

יפנאוטו מכרה ברבעון הראשון 429 כלי רכב (12.6%-) בעוד השוק הכולל ירד ב-3.2 אחוזים בלבד. כתוצאה מכך פלח השוק של יפנאוטו נפל בעשירית האחוז ל-0.7 אחוז. סך ההכנסות הסתכם בכ-77.8 מיליון שקל (7.7%-) ירידה נמוכה יותר מאשר הירידה במכירות. הכנסות ממגזר הרכב היו 61.3 מיליון שקל (4.8%-) (כ-142,900 שקל לכלי רכב, גידול של כ-9 אחוזים לעומת מחיר כלי רכב במקביל). כתוצאה מהגידול במרווח הרווח, מגזר הרכב הקטין את הפסדו הרבעוני לכ-3.5 מיליון שקל (67.7%-).

הכנסות ממגזר חלקי חילוף עמדו על כ-16.4 מיליון שקל (18.1%-) והרווח בגינם עמד על כ-3.8 מיליון שקל (30.0%-).

הרווח הגולמי של יפנאוטו הסתכם בכ-7.6 מיליון שקל (9.8% מההכנסות) לעומת כ-5.1 (6.0% מההכנסות) שנה קודם. השיפור ברווח הגולמי נבע, לדברי החברה, מהיחלשות הין היפני, קיטון בסך המסים ששולמו על כלי רכב ששוחררו בשל כך ותמהיל כלי רכב יקרים יותר.

ברבעון הקודם חל גידול חד, 23.3%+, ביתרת הלקוחות של יפנאוטו, שהסתכמה ב-39.1 מיליון שקל, כתוצאה מגידול ביתרות צ'קים מלקוחות שרכשו כלי רכב. החברה מציינת שחל קיטון בנכסים השוטפים בכ-8.9 אחוזים לכ-141.4 מיליון שקל בעיקר בגלל קיטון במלאים ומתוך זה ירידה במלאי לכ-44.6 מיליון שקל (20.5%-) כתוצאה מצמצום ברכישת כלי רכב החל מראשית 2013.

התחייבויות שוטפות עמדו בסוף הרבעון על 227.8 מיליון שקל (3.9%-) תוצאה של קיטון בהזמנות כלי רכב. הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו ב-5 מיליון שקל (19.3%-) והוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-5.9 מיליון שקל (5.4%+).

ההפסד התפעולי של החברה הסתכם בכ-3.4 מיליון שקל קיטון של 50.8 אחוזים. הוצאות מימון הסתכמו בכ-3.3 מיליון שקל (15.4%-) וההפסד של החברה הסתכם בכ-2.6 מיליון שקל (73.2%-). הגרעון בהון החוזר נשמר ברמה של של 103.6 מיליון שקל.

יפנאוטו החזקות משכה דמי ניהול של 1.5 מיליון שקל לרבעון.

פורסם לראשונה באוטוניוז

חברת יפנאוטו החזקות, הבעלים של חברת יפנאוטו רכב, יבואנית סובארו, רשמה ברבעון הראשון של 2013 קיטון במכירות וקיטון בהפסד התפעולי שהסתכם בכ-3.4 מיליון שקל וההפסד הנקי שעמד על כ-2.6 מיליון שקל, אולם היא עדיין מחפשת את המעבר לרווחיות. החברה שעתידה טרם הוכרע, מתקשה להתאושש, אם כי ברבעון הקודם המחיר הממוצע למכונית מכורה היה גבוה מאשר במקביל שנה קודם.

יפנאוטו מכרה ברבעון הראשון 429 כלי רכב (12.6%-) בעוד השוק הכולל ירד ב-3.2 אחוזים בלבד. כתוצאה מכך פלח השוק של יפנאוטו נפל בעשירית האחוז ל-0.7 אחוז. סך ההכנסות הסתכם בכ-77.8 מיליון שקל (7.7%-) ירידה נמוכה יותר מאשר הירידה במכירות. הכנסות ממגזר הרכב היו 61.3 מיליון שקל (4.8%-) (כ-142,900 שקל לכלי רכב, גידול של כ-9 אחוזים לעומת מחיר כלי רכב במקביל). כתוצאה מהגידול במרווח הרווח, מגזר הרכב הקטין את הפסדו הרבעוני לכ-3.5 מיליון שקל (67.7%-).

הכנסות ממגזר חלקי חילוף עמדו על כ-16.4 מיליון שקל (18.1%-) והרווח בגינם עמד על כ-3.8 מיליון שקל (30.0%-).

הרווח הגולמי של יפנאוטו הסתכם בכ-7.6 מיליון שקל (9.8% מההכנסות) לעומת כ-5.1 (6.0% מההכנסות) שנה קודם. השיפור ברווח הגולמי נבע, לדברי החברה, מהיחלשות הין היפני, קיטון בסך המסים ששולמו על כלי רכב ששוחררו בשל כך ותמהיל כלי רכב יקרים יותר.

ברבעון הקודם חל גידול חד, 23.3%+, ביתרת הלקוחות של יפנאוטו, שהסתכמה ב-39.1 מיליון שקל, כתוצאה מגידול ביתרות צ'קים מלקוחות שרכשו כלי רכב. החברה מציינת שחל קיטון בנכסים השוטפים בכ-8.9 אחוזים לכ-141.4 מיליון שקל בעיקר בגלל קיטון במלאים ומתוך זה ירידה במלאי לכ-44.6 מיליון שקל (20.5%-) כתוצאה מצמצום ברכישת כלי רכב החל מראשית 2013.

התחייבויות שוטפות עמדו בסוף הרבעון על 227.8 מיליון שקל (3.9%-) תוצאה של קיטון בהזמנות כלי רכב. הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו ב-5 מיליון שקל (19.3%-) והוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-5.9 מיליון שקל (5.4%+).

ההפסד התפעולי של החברה הסתכם בכ-3.4 מיליון שקל קיטון של 50.8 אחוזים. הוצאות מימון הסתכמו בכ-3.3 מיליון שקל (15.4%-) וההפסד של החברה הסתכם בכ-2.6 מיליון שקל (73.2%-). הגרעון בהון החוזר נשמר ברמה של של 103.6 מיליון שקל.

יפנאוטו החזקות משכה דמי ניהול של 1.5 מיליון שקל לרבעון.

פורסם לראשונה באוטוניוז

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן