Skip to content

אל"מ (מיל') מודזגברישוילי מונתה למבקרת תלונות נחקרים בשב"כ

התפקיד שהיה באורח מסורתי בידיי השב"כ הועבר למשרד המשפטים. היום הודיע דובר המשרד כי מודזגברישוילי היא מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ החדשה. המבקרת היא התובעת הצבאית הראשית שהשתחררה לאחרונה מצה"ל

אל"מ (מיל') מודזגברישוילי מונתה למבקרת תלונות נחקרים בשב"כ

התפקיד שהיה באורח מסורתי בידיי השב"כ הועבר למשרד המשפטים. היום הודיע דובר המשרד כי מודזגברישוילי היא מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ החדשה. המבקרת היא התובעת הצבאית הראשית שהשתחררה לאחרונה מצה"ל

אלוף משנה (מיל') עו"ד ז'אנה מודזגברישוילי, לשעבר תובעת צבאית ראשית בצה"ל, תשמש מעתה מבררת תלונות נחקרים בשב"כ. כך מסר היום (רביעי) דובר משרד המשפטים, עו"ד משה כהן. מודזגברישוילי נבחרה בידי ועדת בוחנים של נציבות שירות המדינה לתפקיד המבת"ן (מבררת תלונות נחקרים בשב"כ). היא כיהנה בתפקידה האחרון בצה"ל כתובעת הצבאית הראשית משך ארבע שנים, והשתחררה מצה"ל לפני כשלושה חודשים לאחר כעשרים ושתיים שנות שירות, שבהן שימשה במגוון תפקידים בפרקליטות הצבאית ואף כשופטת צבאית.

משרת המבת"ן, הועברה על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ועל דעת ראש השב"כ, פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים למשרד המשפטים. עתה, הודיע הדובר כי הושלמו ההליכים לאיוש התפקיד.

המבת"ן, ז'אנה מודזגברישוילי (צילום: דוברות משרד המשפטים)
המבת"ן, ז'אנה מודזגברישוילי (צילום: דוברות משרד המשפטים)

העברת תפקיד המבת"ן מסמכות השב"כ לידי משרד המשפטים, באה כמענה לתלונות נחקרים ופרקליטיהם על כך שהשב"כ לא יכול לבדוק את עצמו במקרה כגון זה. זה שנים רבות תלונות נחקרים נגד חוקריהם בשב"כ מועברות לבירור אצל  המבת"ן (מבקר תלונות נחקרים) בשב"כ. המבקר היה מאז ומתמיד איש שב"כ מבחינה מנהלית, אולם כדי להבטיח את עצמאות הבדיקה והגינותה היה המבקר כפוף מקצועית אך ורק ל"ממונה על המבת"ן", שהוא פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה, וכן היה כפוף לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה. רק היועץ המשפטי ובכירי הפרקליטות היו יכולים להנחות את המבת"ן מבחינה מקצועית ולתת  לו הוראות במישור המקצועי , ולא איש מעובדי השב"כ.

בסיום הבדיקות, הממונים על המבת"ן בפרקליטות היו מקבלים את ממצאי הבדיקה, ועל סמך זאת היו צריכים להחליט אם תיפתח בנדון חקירת משטרה אם לאו.  ככלל, תמיד מונה לתפקיד המבת"ן עובד שב"כ כשמינוי זה היה תפקידו האחרון בשב"כ. הסיבה לכך היתה הרצון לאפשר לו פעילות עצמאית מבלי לחשוב על קידומו בתוך המערכת ולהיות נתון ללחצים. למרות הצעדים הללו שנועדו להבטיח את עצמאות הבדיקה ואת הגינותה, הרי שבמשך השנים הושמעו טענות נגד כך שגורם השייך מנהלית לשב"כ הוא הבודק תלונות נגד עמיתיו לשירות.

על רקע טענות אלה ולאחר מספר דיונים בנושא שנערכו בעבר – החליט בשעתו היועץ המשפטי לממשלה, על דעת ראש השב"כ,  פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים, כי אף שישנן תשובות טובות לטענות כפי שהוסבר לעיל, הרי שלמען "מראית פני הדברים" וכדי למנוע "לזות שפתיים" ולהגביר את האמון הציבורי במוסד חשוב זה יהפוך המבת"ן להיות חלק ממשרד המשפטים, היינו, גורם חיצוני לחלוטין לשב"כ. היום הודיע משרד המשפטים כי "לאחר שבוצעו ההליכים הנדרשים, אויש עתה תפקיד המבת"ן".

אלוף משנה (מיל') עו"ד ז'אנה מודזגברישוילי, לשעבר תובעת צבאית ראשית בצה"ל, תשמש מעתה מבררת תלונות נחקרים בשב"כ. כך מסר היום (רביעי) דובר משרד המשפטים, עו"ד משה כהן. מודזגברישוילי נבחרה בידי ועדת בוחנים של נציבות שירות המדינה לתפקיד המבת"ן (מבררת תלונות נחקרים בשב"כ). היא כיהנה בתפקידה האחרון בצה"ל כתובעת הצבאית הראשית משך ארבע שנים, והשתחררה מצה"ל לפני כשלושה חודשים לאחר כעשרים ושתיים שנות שירות, שבהן שימשה במגוון תפקידים בפרקליטות הצבאית ואף כשופטת צבאית.

משרת המבת"ן, הועברה על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ועל דעת ראש השב"כ, פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים למשרד המשפטים. עתה, הודיע הדובר כי הושלמו ההליכים לאיוש התפקיד.

המבת"ן, ז'אנה מודזגברישוילי (צילום: דוברות משרד המשפטים)
המבת"ן, ז'אנה מודזגברישוילי (צילום: דוברות משרד המשפטים)

העברת תפקיד המבת"ן מסמכות השב"כ לידי משרד המשפטים, באה כמענה לתלונות נחקרים ופרקליטיהם על כך שהשב"כ לא יכול לבדוק את עצמו במקרה כגון זה. זה שנים רבות תלונות נחקרים נגד חוקריהם בשב"כ מועברות לבירור אצל  המבת"ן (מבקר תלונות נחקרים) בשב"כ. המבקר היה מאז ומתמיד איש שב"כ מבחינה מנהלית, אולם כדי להבטיח את עצמאות הבדיקה והגינותה היה המבקר כפוף מקצועית אך ורק ל"ממונה על המבת"ן", שהוא פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה, וכן היה כפוף לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה. רק היועץ המשפטי ובכירי הפרקליטות היו יכולים להנחות את המבת"ן מבחינה מקצועית ולתת  לו הוראות במישור המקצועי , ולא איש מעובדי השב"כ.

בסיום הבדיקות, הממונים על המבת"ן בפרקליטות היו מקבלים את ממצאי הבדיקה, ועל סמך זאת היו צריכים להחליט אם תיפתח בנדון חקירת משטרה אם לאו.  ככלל, תמיד מונה לתפקיד המבת"ן עובד שב"כ כשמינוי זה היה תפקידו האחרון בשב"כ. הסיבה לכך היתה הרצון לאפשר לו פעילות עצמאית מבלי לחשוב על קידומו בתוך המערכת ולהיות נתון ללחצים. למרות הצעדים הללו שנועדו להבטיח את עצמאות הבדיקה ואת הגינותה, הרי שבמשך השנים הושמעו טענות נגד כך שגורם השייך מנהלית לשב"כ הוא הבודק תלונות נגד עמיתיו לשירות.

על רקע טענות אלה ולאחר מספר דיונים בנושא שנערכו בעבר – החליט בשעתו היועץ המשפטי לממשלה, על דעת ראש השב"כ,  פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים, כי אף שישנן תשובות טובות לטענות כפי שהוסבר לעיל, הרי שלמען "מראית פני הדברים" וכדי למנוע "לזות שפתיים" ולהגביר את האמון הציבורי במוסד חשוב זה יהפוך המבת"ן להיות חלק ממשרד המשפטים, היינו, גורם חיצוני לחלוטין לשב"כ. היום הודיע משרד המשפטים כי "לאחר שבוצעו ההליכים הנדרשים, אויש עתה תפקיד המבת"ן".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן