Skip to content

הוכפל היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

אגף החשב הכללי באוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה מאפריל 2012 עד אפריל 2013, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

הוכפל היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

אגף החשב הכללי באוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה מאפריל 2012 עד אפריל 2013, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה שאושר בשנת הפעילות האחרונה (אפריל 2012 עד אפריל 2013), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, הגדילו השניים את היקף הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לכ- 1.9 מיליארד שקל לכ-3,600 עסקים.

ערבות בשיעור 70% עד 85%

הקרן בערבות מדינה מטעם אגף החשב הכללי והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה הלוואות בערבות מדינה באמצעות בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל והגופים המתאמים "תבור" ו-BDI. אגף החשב הכללי מעמיד ערבות בשיעור של 70% עד85% מגובה ההלוואה.

היקף הקרן – 4.25 מיליארד שקל

בתחילת 2012 יזמו המשרדים תכנית רב שנתית להגדלת היקפי הקרן לסכום כולל של כ- 4.25 מיליארד שקל במטרה לעודד הורדת ריביות על הלוואות והטבות שירות ללקוחות. הקרן מעניקה הלוואה בערבות מדינה בשני ערוצי סיוע עיקריים לעסקים קטנים ובינוניים: הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה שסובלים מקשיי תזרים, והלוואות סיוע להקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים.

במהלך שנת הפעילות הראשונה של הקרן החדשה (אפריל 2012 עד אפריל 2013) טיפלה הקרן בכ- 7,173 בקשות, בהשוואה ל-3,291 בשנת 2011 ו-2,624 בשנת 2010. בשנת הפעילות הראשונה אושרו 3,616 בקשות, בהשוואה ל-1,774 בשנת 2011 ו-1,449 בשנת 2010. היקף ההלוואות המאושרות המצטבר מאז תחילת פעילות הקרן עומד על סך של כ- 1.9 מיליארד שקל. היקף הלוואה מאושרת ממוצעת עומד על כחצי מיליון שקל.

1 Comment

  1. מזרחי טפחות הלוואות לעסקים קטנים
    5 באוקטובר 2013 @ 21:35

    בשביל לרכוש מחשוב, טכנולוגיה, רכבים מבנה ועוד וכן היתרון הגדול שלה הוא בעצם מציע לנו הלוואה לכל מטרה. בנוסף, ציין בית המשפט כי, כל חודש הם בעצם משלמים על ההלוואות כדי לכסות חובות אחרים. דוגמא נוספת: לסטודנטים נותנים בד כ תקופת גרייס של 3 6 החודשים האחרונים. לאחרונה, הבנקים כמעט ולא שואלים האם אנחנו זקוקים לאשראי, ורואים שאלה זו בגדר שאלה רטורית.

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה שאושר בשנת הפעילות האחרונה (אפריל 2012 עד אפריל 2013), בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, הגדילו השניים את היקף הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לכ- 1.9 מיליארד שקל לכ-3,600 עסקים.

ערבות בשיעור 70% עד 85%

הקרן בערבות מדינה מטעם אגף החשב הכללי והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה הלוואות בערבות מדינה באמצעות בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל והגופים המתאמים "תבור" ו-BDI. אגף החשב הכללי מעמיד ערבות בשיעור של 70% עד85% מגובה ההלוואה.

היקף הקרן – 4.25 מיליארד שקל

בתחילת 2012 יזמו המשרדים תכנית רב שנתית להגדלת היקפי הקרן לסכום כולל של כ- 4.25 מיליארד שקל במטרה לעודד הורדת ריביות על הלוואות והטבות שירות ללקוחות. הקרן מעניקה הלוואה בערבות מדינה בשני ערוצי סיוע עיקריים לעסקים קטנים ובינוניים: הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה שסובלים מקשיי תזרים, והלוואות סיוע להקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים.

במהלך שנת הפעילות הראשונה של הקרן החדשה (אפריל 2012 עד אפריל 2013) טיפלה הקרן בכ- 7,173 בקשות, בהשוואה ל-3,291 בשנת 2011 ו-2,624 בשנת 2010. בשנת הפעילות הראשונה אושרו 3,616 בקשות, בהשוואה ל-1,774 בשנת 2011 ו-1,449 בשנת 2010. היקף ההלוואות המאושרות המצטבר מאז תחילת פעילות הקרן עומד על סך של כ- 1.9 מיליארד שקל. היקף הלוואה מאושרת ממוצעת עומד על כחצי מיליון שקל.

1 Comment

  1. מזרחי טפחות הלוואות לעסקים קטנים
    5 באוקטובר 2013 @ 21:35

    בשביל לרכוש מחשוב, טכנולוגיה, רכבים מבנה ועוד וכן היתרון הגדול שלה הוא בעצם מציע לנו הלוואה לכל מטרה. בנוסף, ציין בית המשפט כי, כל חודש הם בעצם משלמים על ההלוואות כדי לכסות חובות אחרים. דוגמא נוספת: לסטודנטים נותנים בד כ תקופת גרייס של 3 6 החודשים האחרונים. לאחרונה, הבנקים כמעט ולא שואלים האם אנחנו זקוקים לאשראי, ורואים שאלה זו בגדר שאלה רטורית.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן