שינוי מחירים ממוצע בישראל: כל 6- 9 חודשים

כך התברר במחקר משותף של הלמ"ס ובנק ישראל, שעשה שימוש בבסיס נתונים רחב היקף, המשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן. הממוצע של שינויי המחירים הוא 3.5 אחוזים לעליות או לירידות. שינויים בשיעור המע"מ משפיעים רק עבור מוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר. משך הזמן בין שינויי מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כמחצית מאשר בחנויות מכולת

שינוי מחירים ממוצע בישראל: כל 6- 9 חודשים

כך התברר במחקר משותף של הלמ"ס ובנק ישראל, שעשה שימוש בבסיס נתונים רחב היקף, המשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן. הממוצע של שינויי המחירים הוא 3.5 אחוזים לעליות או לירידות. שינויים בשיעור המע"מ משפיעים רק עבור מוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר. משך הזמן בין שינויי מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כמחצית מאשר בחנויות מכולת

במחקר משותף שביצעו דורון סייג מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסיגל ריבון מבנק ישראל, נמצא, כי המחירים של מוצרים ושירותים הכלולים במדד המחירים לצרכן משתנים בממוצע כל 6 עד 9 חודשים.

התנהגות המחירים המרכיבים את המחירים לצרכן

המחקר בחן את התנהגות המחירים המרכיבים את מדד המחירים לצרכן באמצעות בסיס נתונים, שכלל יותר מ-3 מיליון תצפיות ומשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בנתונים אלו איפשר לבחון באופן פרטני את משך הזמן בין עדכוני מחירים, גודל השינוי במחירים של מוצרים ושירותים שונים, ואת הגורמים המשפיעים עליהם. נמצא שיש שוני גדול בהתנהגות המחירים של מוצרים ושירותים שונים. בעוד משך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים של שירותים, בתוכם בריאות וחינוך, הוא כ-16 חודשים, מחירי מוצרים אחרים משתנים כל כ-8 חודשים, ובפרט, מחיריהם של מוצרי האנרגיה, משתנים כל כ-3 חודשים.

הגודל הממוצע של שינויי מחירים הוא כ-3.5 אחוזים, אולם הוא משקף שינוי ממוצע של כ-10 אחוזים בעליות מחירים, המהוות כשני שלישים משינויי המחירים, וירידה ממוצעת של כ-10 כאשר מחירים יורדים.

השינוי החודשי

עוד נמצא כי בכל חודש משתנה בממוצע כחמישית ממחירי המוצרים. שיעור זה קטן במקצת כאשר האינפלציה נמוכה יותר.

השפעת המע"מ

למרות ששינויים בשיעור המע"מ מקצרים את משך הזמן בין שינויי מחירים ההשפעה על גודל השינוי במחיר נמצאה רק במוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר.

השפעת האינפלציה

נמצא כי לסביבת האינפלציה השפעה על התנהגות המחירים. באינפלציה נמוכה יותר משך הזמן בין שינויי מחיר מתארך וגודל העדכון של המחיר קטן. לציפיות לאינפלציה נמצאה השפעה חזקה יותר מאשר לאינפלציה בפועל; שונות גדולה יותר באינפלציה על פני זמן מקצרת את משך הזמן בין עדכוני מחירים.

ממצא מעניין נוסף הנו שמשך הזמן הממוצע בין עדכוני מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כ-5 חודשים, בעוד בחנויות המכולת הוא כ-10 חודשים.

במחקר משותף שביצעו דורון סייג מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסיגל ריבון מבנק ישראל, נמצא, כי המחירים של מוצרים ושירותים הכלולים במדד המחירים לצרכן משתנים בממוצע כל 6 עד 9 חודשים.

התנהגות המחירים המרכיבים את המחירים לצרכן

המחקר בחן את התנהגות המחירים המרכיבים את מדד המחירים לצרכן באמצעות בסיס נתונים, שכלל יותר מ-3 מיליון תצפיות ומשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בנתונים אלו איפשר לבחון באופן פרטני את משך הזמן בין עדכוני מחירים, גודל השינוי במחירים של מוצרים ושירותים שונים, ואת הגורמים המשפיעים עליהם. נמצא שיש שוני גדול בהתנהגות המחירים של מוצרים ושירותים שונים. בעוד משך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים של שירותים, בתוכם בריאות וחינוך, הוא כ-16 חודשים, מחירי מוצרים אחרים משתנים כל כ-8 חודשים, ובפרט, מחיריהם של מוצרי האנרגיה, משתנים כל כ-3 חודשים.

הגודל הממוצע של שינויי מחירים הוא כ-3.5 אחוזים, אולם הוא משקף שינוי ממוצע של כ-10 אחוזים בעליות מחירים, המהוות כשני שלישים משינויי המחירים, וירידה ממוצעת של כ-10 כאשר מחירים יורדים.

השינוי החודשי

עוד נמצא כי בכל חודש משתנה בממוצע כחמישית ממחירי המוצרים. שיעור זה קטן במקצת כאשר האינפלציה נמוכה יותר.

השפעת המע"מ

למרות ששינויים בשיעור המע"מ מקצרים את משך הזמן בין שינויי מחירים ההשפעה על גודל השינוי במחיר נמצאה רק במוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר.

השפעת האינפלציה

נמצא כי לסביבת האינפלציה השפעה על התנהגות המחירים. באינפלציה נמוכה יותר משך הזמן בין שינויי מחיר מתארך וגודל העדכון של המחיר קטן. לציפיות לאינפלציה נמצאה השפעה חזקה יותר מאשר לאינפלציה בפועל; שונות גדולה יותר באינפלציה על פני זמן מקצרת את משך הזמן בין עדכוני מחירים.

ממצא מעניין נוסף הנו שמשך הזמן הממוצע בין עדכוני מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כ-5 חודשים, בעוד בחנויות המכולת הוא כ-10 חודשים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן