יוקדם פרסום הדוחות הכספיים של בנקים וחברות ביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון והמפקח על הבנקים סיכמו להקדים את מועדי הפרסום מתחילת השנה ועד סוף פברואר. יקוצר גם מועד הדיווח של דוחות כספיים רבעוניים ל-45 ימים מסוף הרבעון

Print Friendly

 

דוד זקן

דוד זקן

פרופ' עודד שריג.

פרופ' עודד שריג.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, סיכמו כי בנקים וחברות ביטוח יפרסמו את דוחותיהם הכספיים השנתיים, חודשיים מסוף השנה (עד סוף חודש פברואר) ולא אחרי שלושה חודשים, כפי שההוראות מחייבות כיום. במקביל, יקוצר מועד הדיווח של דוחות כספיים רבעוניים ל- 45 ימים מסוף הרבעון ולא חודשיים אחריו, כפי שההוראות מחייבות כיום.

קבלת מידע עדכני

הקדמת מועדי הפרסום תאפשר לציבור לקבל מידע עדכני באופן מהיר יותר על המצב הכספי ותוצאות הפעילות של הגופים. בכך תגבר השקיפות ותשתפר יכולת קבלת החלטות של ציבור המשקיעים.

במקביל, ממשיכים שני המפקחים לפעול לשיפור הגילוי לציבור ביתר ההיבטים, לרבות באמצעות בחינה נמשכת של שלמות דרישות המידע, כמות המידע הנדרש, איכותו, הרלבנטיות שלו ואופן הצגתו.

לייעל את ההיערכות

הקדמת מועדי הפרסום תחייב גופים פיננסיים ורואי חשבון מבקרים לייעל את היערכותם לפרסום דוחות כספיים. לכן השינוי יתבצע באופן הדרגתי, על פני מספר שנים. המהלך נולד על רקע צעדים דומים שננקטו בעולם. לדוגמה, בארה"ב תאגידים גדולים נדרשים לפרסם לציבור את דוחותיהם הכספיים השנתיים עד תום חודשיים מתום השנה אליה מתייחס הדוח השנתי.

Print Friendly

על אודות עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות
פוסט זה פורסם בקטגוריה ביטוח, בנקאות, ג, כלכלה, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.