תידחה דרישת התחייבות אישית במגזר השלישי

שר האוצר יאיר לפיד החליט לדחות את מועד כניסתו לתוקף של סעיף ההתחייבות האישית ל- 1.4.2014 לשם בחינתו מחדש. המגזר השלישי הינו מונח כולל למוסדות וולונטריים וארגונים ללא כוונות רווח. הוא שלישי על מנת להבדילו משני המגזרים: המגזר העסקי והמגזר הציבורי

Print Friendly

שר האוצר יאיר לפיד. דוחים את דרישת ההתייחבות כדי לבחון

שר האוצר יאיר לפיד. דוחים את דרישת ההתחייבות כדי לבחון מחדש כנדרש

משרד האוצר החליט על דחיית כניסתה לתוקף של הדרישה, כי נושאי משרה בגופים נתמכים יתחייבו בהתחייבות אישית כלפי המדינה וישיבו כספים במידת הצורך.

התחייבות אישית למניעת הפרת התחייבויות

נוהל קבלת תמיכות מתקציב המדינה על ידי ארגוני המגזר השלישי, הוכנס, כחלק מהשינוי בנוהל התמיכות, אשר נכנס לתוקפו בינואר שחלף על ידי שר האוצר דאז, יובל שטייניץ. סעיף 3(ב) לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן, קובע, כי מורשי החתימה של מוסד ציבור מבקש התמיכה והמנהל הכללי שלו יתחייבו בהתחייבות אישית לקיים פיקוח נאות על השימוש בכספי התמיכה, לנקוט אמצעים סבירים שימנעו את הפרת ההתחייבות ולהשיב כספים במידת הצורך.

הצהרות כוזבות

סעיף זה נקבע לאחר שבשנים האחרונות התגלו מקרים בהם גופים נתמכים הגישו הצהרות כוזבות לממשלה לצורך קבלת כספי תמיכה ולא עמדו בתנאים לקבלת התמיכה, והממשלה התקשתה בהשבת כספים אלה.

לאפשר לגופים להתארגן כנדרש

לאור פניות של גופים נתמכים רבים, ובכדי לאפשר לגופים להתארגן כנדרש לצורך מתן ההתחייבות כאמור, ובין היתר לבחון מול שוק הביטוח את האפשרות ליצירת מוצר ביטוחי לנושאי משרה במוסד ציבור הדומה לפוליסת הביטוח לנושאי משרה בחברה עסקית, החליט שר האוצר יאיר לפיד, לדחות את מועד כניסתו לתוקף של סעיף ההתחייבות האישית ל- 1.4.2014 לשם בחינתו מחדש. למען הסר ספק, התמיכות אשר תאושר הענקתן לשנת 2014 לא יכללו את סעיף ההתחייבות האישית.

בנוסף, החליטה החשבת הכללית על הקמת צוות לבחינת סוגיות שונות הנוגעות ליחסי הממשלה עם גופי המגזר השלישי, בכדי לייעל ולשפר את מערכת היחסים בין הממשלה למגזר השלישי.

המגזר השלישי

המונח המגזר השלישי הינו מונח כולל למוסדות וולונטריים וארגונים ללא כוונות רווח. המגזר מכונה שלישי על-מנת להבחין בינו ובין שני המגזרים הגדולים האחרים: המגזר העסקי והמגזר הציבורי. המגזר השלישי מורכב מארגונים שונים זה מזה העוסקים במגוון נושאים, החל מבריאות וחינוך ועד לשמירה על איכות הסביבה וסיוע בינלאומי. חלק מן הארגונים מספקים שירותים, אחרים מעורבים בסנגור ובשינוי חברתי ואילו אחרים הינם ארגוני חברים העוסקים בנושאים חברתיים או מקצועיים. מאפיינים בולטים של ארגוני המגזר השלישי הינם מעורבות מתנדבים בפעילותם ושימוש בתרומות כספיות.

ידע על המגזר השלישי

למרות העובדה שהמגזר השלישי ממלא תפקיד כה מרכזי בישראל, הידע שקיים אודות אופיו או מרכיביו של המגזר השלישי בישראל עדיין אינו רב. בשנים שחלפו נאסף מידע על דרך הניהול של ארגונים אלו, על קשריהם עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי, על דפוסי התרומה וההתנדבות של ישראלים, וכו'. אך הדרך להבנה מעמיקה של אופיו, התנהגותו ותרומתו של המגזר השלישי בישראל עודנה ארוכה. לאור העלייה בחשיבותו של המגזר השלישי בישראל ובעולם, מידע וידע על המגזר השלישי הינם כלים חיוניים לפיתוח מדיניות רלוונטית שתאפשר למגזר למצות את הפוטנציאל שלו, למען החברה בישראל.

המגזר הרביעי

קיים גם מגזר רביעי של ארגונים המנסים לשלב בין רווחיות לבין תמיכה בקהילה או בסביבה, בהם גופים המעסיקים נכים או אוכלוסיית מצוקה מתוך מטרה לשקמם בלי להזדקק לתרומות (או להזדקק בצורה מועטת) וכן גופים המסייעים לנכים לפתוח עסקים קטנים ולהתקיים מעמלם.

Print Friendly

על אודות עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות
פוסט זה פורסם בקטגוריה ג, כלכלה, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.