מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שנועדה להחליף את מערכות המידע ששימשו אותו, ובאוקטובר 2007 חתם על חוזה עם חברה לפיתוח המערכת. במערכת המתוכננת נכללו בתחילה שלוש תת-מערכות – משאבי אנוש, אסירים וניהול בתי הסוהר – ואחר כך נוספה לה גם תת-מערכת מודיעין.

מערכת קידמה אמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש ולהחליף את מערכות המידע המשמשות את שב"ס למטרה זו, זאת בשל התיישנותן של אלה והסכנה לקריסתן – דבר שיפגע ביכולת שב"ס למלא את משימותיו. אף שמערכת קידמה הייתה אמורה להיות מסופקת בתוך כשנתיים ממועד חתימת החוזה עם הספק, עד מועד סיום הביקורת – חמש שנים לאחר החתימה – סופקה רק אחת מארבע תת-המערכות, וגם זו לא בשלמותה.

[related-posts title="דוח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

"ממצאיו של דוח ביקורת זה מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט", אומר מבקר המדינה. הדוח מצביע על פער גדול בין לוח הזמנים שנקבע לביצוע הפרויקט ובין התקדמותו בפועל; על חריגה ניכרת מהתקציב שתוכנן ואושר לפרויקט מלכתחילה; ועל כך שתכולותיו של הפרויקט במועד סיום הביקורת אין בהן כדי לתת את המענה הדרוש לניהול המערכים התפקודיים של שב"ס.

ממצאי הדוח מצביעים על כך שמציאות זו התהוותה על רקע מחלוקות יסודיות שהתגלעו בין החברה המבצעת את הפרויקט ובין שב"ס. ובאוגוסט 2012 סיים שירות בתי הסוהר את ההתקשרות עם החברה. "מן הראוי ששב"ס, המשרד לביטחון הפנים והממונה על התקשוב הממשלתי יעשו עבודת מטה יסודית לשם בחירת החלופה המיטבית להשלמת פיתוח תת-המערכות אסירים ובתי הסוהר", אומר מבקר המדינה. "כמו כן יש לקבוע לוח זמנים מחייב לסיום הפרויקט, וכן למנות גורם בכיר בשב"ס שינהל את הפרויקט ויפקח פיקוח אפקטיבי על ביצועו ועל העמידה ביעדים שנקבעו לו".

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שנועדה להחליף את מערכות המידע ששימשו אותו, ובאוקטובר 2007 חתם על חוזה עם חברה לפיתוח המערכת. במערכת המתוכננת נכללו בתחילה שלוש תת-מערכות – משאבי אנוש, אסירים וניהול בתי הסוהר – ואחר כך נוספה לה גם תת-מערכת מודיעין.

מערכת קידמה אמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש ולהחליף את מערכות המידע המשמשות את שב"ס למטרה זו, זאת בשל התיישנותן של אלה והסכנה לקריסתן – דבר שיפגע ביכולת שב"ס למלא את משימותיו. אף שמערכת קידמה הייתה אמורה להיות מסופקת בתוך כשנתיים ממועד חתימת החוזה עם הספק, עד מועד סיום הביקורת – חמש שנים לאחר החתימה – סופקה רק אחת מארבע תת-המערכות, וגם זו לא בשלמותה.

[related-posts title="דוח מבקר המדינה – כל הכתבות"]

"ממצאיו של דוח ביקורת זה מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט", אומר מבקר המדינה. הדוח מצביע על פער גדול בין לוח הזמנים שנקבע לביצוע הפרויקט ובין התקדמותו בפועל; על חריגה ניכרת מהתקציב שתוכנן ואושר לפרויקט מלכתחילה; ועל כך שתכולותיו של הפרויקט במועד סיום הביקורת אין בהן כדי לתת את המענה הדרוש לניהול המערכים התפקודיים של שב"ס.

ממצאי הדוח מצביעים על כך שמציאות זו התהוותה על רקע מחלוקות יסודיות שהתגלעו בין החברה המבצעת את הפרויקט ובין שב"ס. ובאוגוסט 2012 סיים שירות בתי הסוהר את ההתקשרות עם החברה. "מן הראוי ששב"ס, המשרד לביטחון הפנים והממונה על התקשוב הממשלתי יעשו עבודת מטה יסודית לשם בחירת החלופה המיטבית להשלמת פיתוח תת-המערכות אסירים ובתי הסוהר", אומר מבקר המדינה. "כמו כן יש לקבוע לוח זמנים מחייב לסיום הפרויקט, וכן למנות גורם בכיר בשב"ס שינהל את הפרויקט ויפקח פיקוח אפקטיבי על ביצועו ועל העמידה ביעדים שנקבעו לו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן