הרכוש של משהב"ט בתעשייה האווירית לא נרשם

מבקר המדינה קובע, כי מדובר ברכוש שעלותו מאות מיליוני שקלים, שחלקו אף רשום כרכוש של התעשייה האווירית. משרד הביטחון כשל בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות ואיפשר לתעשייה האווירית לנהוג כמנהג בעלים ברכוש של משרד הביטחון

הרכוש של משהב"ט בתעשייה האווירית לא נרשם

מבקר המדינה קובע, כי מדובר ברכוש שעלותו מאות מיליוני שקלים, שחלקו אף רשום כרכוש של התעשייה האווירית. משרד הביטחון כשל בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות ואיפשר לתעשייה האווירית לנהוג כמנהג בעלים ברכוש של משרד הביטחון

הרכוש הקבוע של משרד הביטחון (משהב"ט) הנמצא בתעשייה האווירית לישראל (התע"א) משמש לביצוע הזמנותיו, ועלותו מסתכמת על פי רישומי התע"א ומשהב"ט במאות מיליוני שקל. אף כי התע"א אמורה לנהל את הרישום של רכוש זה, פעילותה בתחום זה במפעל מסוים הייתה לקויה, ואף נגד הסכמים שחתמה התע"א עם ממשלת ישראל באמצעות משהב"ט. כך מצא מבקר במדינה.

לדבריו, כך, בין היתר, רשמה התע"א בספריה את הנכסים שנוצרו בהזמנות של מינהלת מסוימת (המינהלת) שבמינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית שבמשהב"ט (מפא"ת), כרכוש שנמצא בבעלותה, במקום לרשום את חלקו כרכוש בבעלות משהב"ט, וחלקו האחר כרכוש בבעלות משותפת של משהב"ט ושל התע"א, כנדרש.

ליקויים בפיקוח משהב"ט

המבקר קבע, כי הגופים הנוגעים במשרד הביטחון – המינהלת ומינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר) – מצדם, כשלו בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות על פעילות התע"א כ"נאמן" על פי הוראות משהב"ט, בכל הקשור לרישום הרכוש הקבוע של משהב"ט. חוסר מעורבותם ואזלת ידם אפשרו למעשה לתע"א לנהוג כ"מנהג בעלים" ברכוש משהב"ט, ולשייך אותו לעצמה.

לפעול לאיתור הרכוש

לדעת משרד מבקר המדינה, "נוכח הממצאים שעלו בביקורת, על המינהלת ועל מנה"ר לפעול במשותף עם התע"א לבחינה ולאיתור של כלל פריטי הרכוש הקבוע שנוצרו בפרויקטים של מערכות מוטסות, ולתקן בהקדם את רישומם – הן בספרי התע"א והן בספרי משרד הביטחון. בנוסף לכך, על משרד הביטחון לבחון את כלל מערך הבקרה על הרכוש הקבוע שלו בתעשיות הביטחוניות, כדי לוודא כי הליקויים שעלו בדוח זה אינם חוזרים על עצמם בהזמנות משרד אחרות, וכדי להביא למניעת פגמים בבקרה בעתיד".

בנוסף לתיקון רישום רכוש משרד הביטחון בספרי החברה, כאמור, על הנהלת התע"א, ובפרט הסמנכ"ל לכספים, מר אייל יוניאן, והחשבונאי הראשי, מר גבריאל בן שלוש, ליזום צעדים אשר יבטיחו שהליקויים בפעילותה של התע"א, כפי שעלו בדוח זה, לא יישנו.

פגמים בניהול הרכוש בחטיבת מערכות טילים וחלל

ממצאי הביקורת מצביעים גם על פגמים בניהול הרכוש הקבוע של התע"א בחטיבת מערכות טילים וחלל (מט"ח), ועל אי-ביצוע במועד של מפקד למאות נכסים אטרקטיביים בתע"א, זאת על אף שהם מחייבים בקרה ומעקב ייחודיים. נוכח הפגמים שעלו בניהול הרכוש הקבוע בחטיבת מטח, במועד סיום הביקורת חלק מהרישומים בספר רכוש קבוע בחטיבה אינם משקפים בצורה נאותה את מצאי הנכסים הקיימים בה.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח הפגמים בניהול הרכוש הקבוע בתע"א, כפי שעלו בדוח זה, על הסמנכ"ל לכספים ועל החשבונאי הראשי בתע"א לנקוט צעדים שיבטיחו שהרישומים בספר הרכוש הקבוע של חטיבת מטח ישקפו בצורה נאותה את מצאי הנכסים; לרבות, כאלה שיבטיחו ביצוע מפקדי רכוש קבוע מלאים.

כתבות אחרונות באתר

הרכוש הקבוע של משרד הביטחון (משהב"ט) הנמצא בתעשייה האווירית לישראל (התע"א) משמש לביצוע הזמנותיו, ועלותו מסתכמת על פי רישומי התע"א ומשהב"ט במאות מיליוני שקל. אף כי התע"א אמורה לנהל את הרישום של רכוש זה, פעילותה בתחום זה במפעל מסוים הייתה לקויה, ואף נגד הסכמים שחתמה התע"א עם ממשלת ישראל באמצעות משהב"ט. כך מצא מבקר במדינה.

לדבריו, כך, בין היתר, רשמה התע"א בספריה את הנכסים שנוצרו בהזמנות של מינהלת מסוימת (המינהלת) שבמינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית שבמשהב"ט (מפא"ת), כרכוש שנמצא בבעלותה, במקום לרשום את חלקו כרכוש בבעלות משהב"ט, וחלקו האחר כרכוש בבעלות משותפת של משהב"ט ושל התע"א, כנדרש.

ליקויים בפיקוח משהב"ט

המבקר קבע, כי הגופים הנוגעים במשרד הביטחון – המינהלת ומינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר) – מצדם, כשלו בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות על פעילות התע"א כ"נאמן" על פי הוראות משהב"ט, בכל הקשור לרישום הרכוש הקבוע של משהב"ט. חוסר מעורבותם ואזלת ידם אפשרו למעשה לתע"א לנהוג כ"מנהג בעלים" ברכוש משהב"ט, ולשייך אותו לעצמה.

לפעול לאיתור הרכוש

לדעת משרד מבקר המדינה, "נוכח הממצאים שעלו בביקורת, על המינהלת ועל מנה"ר לפעול במשותף עם התע"א לבחינה ולאיתור של כלל פריטי הרכוש הקבוע שנוצרו בפרויקטים של מערכות מוטסות, ולתקן בהקדם את רישומם – הן בספרי התע"א והן בספרי משרד הביטחון. בנוסף לכך, על משרד הביטחון לבחון את כלל מערך הבקרה על הרכוש הקבוע שלו בתעשיות הביטחוניות, כדי לוודא כי הליקויים שעלו בדוח זה אינם חוזרים על עצמם בהזמנות משרד אחרות, וכדי להביא למניעת פגמים בבקרה בעתיד".

בנוסף לתיקון רישום רכוש משרד הביטחון בספרי החברה, כאמור, על הנהלת התע"א, ובפרט הסמנכ"ל לכספים, מר אייל יוניאן, והחשבונאי הראשי, מר גבריאל בן שלוש, ליזום צעדים אשר יבטיחו שהליקויים בפעילותה של התע"א, כפי שעלו בדוח זה, לא יישנו.

פגמים בניהול הרכוש בחטיבת מערכות טילים וחלל

ממצאי הביקורת מצביעים גם על פגמים בניהול הרכוש הקבוע של התע"א בחטיבת מערכות טילים וחלל (מט"ח), ועל אי-ביצוע במועד של מפקד למאות נכסים אטרקטיביים בתע"א, זאת על אף שהם מחייבים בקרה ומעקב ייחודיים. נוכח הפגמים שעלו בניהול הרכוש הקבוע בחטיבת מטח, במועד סיום הביקורת חלק מהרישומים בספר רכוש קבוע בחטיבה אינם משקפים בצורה נאותה את מצאי הנכסים הקיימים בה.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח הפגמים בניהול הרכוש הקבוע בתע"א, כפי שעלו בדוח זה, על הסמנכ"ל לכספים ועל החשבונאי הראשי בתע"א לנקוט צעדים שיבטיחו שהרישומים בספר הרכוש הקבוע של חטיבת מטח ישקפו בצורה נאותה את מצאי הנכסים; לרבות, כאלה שיבטיחו ביצוע מפקדי רכוש קבוע מלאים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן