דוח המבקר – ליקויים וממצאים חמורים בתחום הבטחוני

ליקויים של מלחמת לבנון השנייה טרם טופלו, התנהלות של המערב הפרוע ברחבי איו"ש, אי סדרים בתעשייה האווירית, ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון ובשב"ס

דוח המבקר – ליקויים וממצאים חמורים בתחום הבטחוני

ליקויים של מלחמת לבנון השנייה טרם טופלו, התנהלות של המערב הפרוע ברחבי איו"ש, אי סדרים בתעשייה האווירית, ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון ובשב"ס

גם שבע שנים לאחר מלחמת לבנון ה-2 הליקויים לא טופלו כיאות

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

המבקר אומר כי הקמת המשרד להגנת העורף נועדה לשפר את מוכנות העורף לעתות חירום, "אך במצב הקיים היא הוסיפה לאי-הבהירות בחלוקת האחריות בין הגופים המטפלים בעורף בחירום"

* * *

ממצאים חמורים בהתנהלות צה"ל, המשטרה והמנהל באיו"ש

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:12 מאת אליק מאור

דו"ח המבקר חושף התנהלות של המערב הפרוע ברחבי אזור יהודה ושומרון. מתנחלים מעסיקים פלסטינים בלי אישור. מבני מדינה מופעלים בלי חוזים ובלי לגבות דמי שכירות, חיילי צה"ל לא מתואמים מול המשטרה ופוגעים בחקירות פליליות, התביעה הצבאית הפסיקה לטפל בנהגים פלסטינים ללא רישיונות, איש לא כופה את דיני המים. המבקר: "איש, הישר בעיניו יעשה"

* * *

הרכוש של משהב"ט בתעשייה האווירית לא נרשם

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

מבקר המדינה קובע, כי מדובר ברכוש שעלותו מאות מיליוני שקלים, שחלקו אף רשום כרכוש של התעשייה האווירית. משרד הביטחון כשל בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות ואיפשר לתעשייה האווירית לנהוג כמנהג בעלים ברכוש של משרד הביטחון

* * *

ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

משרד הביטחון לא העביר לוועדה המשותפת הודעה על שינויים בתקציבים. בדיווח לאוצר נפלו טעויות. השינויים בפניות הרבעוניות הועברו ללא מיון על פי מאפיינים, דבר הפוגע בהבנת השינויים ומטרתם. נמצאו ליקויים בבקרה של האוצר על פניות הרבעוניות. משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות אגף תקציבים במשרד הביטחון אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף". כך קובע מבקר המדינה

* * *

הימצאות נפלי תחמושת במתחם יבנה של תע"ש

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

המבקר קובע, כי ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בפינוי הנפלים ומצבורי התחמושת ממתחם זה

* * *

פיקוח לקוי על הייצוא הביטחוני

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת עמי אטינגר

מבקר המדינה קובע, כי האגף לפיקוח יצוא ביטחוני (אפ"י) אינו מיישם את כל הסמכויות שניתנו לו על פי החוק לביצוע האכיפה על היצוא הביטחוני הרגיש. האכיפה שמקיים מינהל המכס לוקה בחסר. גם הליך מתן הרישיונות לשיווק ביטחוני, במתכונתו הנוכחית, עדיין טעון שיפור

* * *

מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

* * *

מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

* * *

ליקויים במינהלת חומה פוגעים ביעילות והחיסכון

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת עמי אטינגר

מינהלת "חומה" עוסקת בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים. המבקר המדינה קובע, כי העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט

גם שבע שנים לאחר מלחמת לבנון ה-2 הליקויים לא טופלו כיאות

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

המבקר אומר כי הקמת המשרד להגנת העורף נועדה לשפר את מוכנות העורף לעתות חירום, "אך במצב הקיים היא הוסיפה לאי-הבהירות בחלוקת האחריות בין הגופים המטפלים בעורף בחירום"

* * *

ממצאים חמורים בהתנהלות צה"ל, המשטרה והמנהל באיו"ש

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:12 מאת אליק מאור

דו"ח המבקר חושף התנהלות של המערב הפרוע ברחבי אזור יהודה ושומרון. מתנחלים מעסיקים פלסטינים בלי אישור. מבני מדינה מופעלים בלי חוזים ובלי לגבות דמי שכירות, חיילי צה"ל לא מתואמים מול המשטרה ופוגעים בחקירות פליליות, התביעה הצבאית הפסיקה לטפל בנהגים פלסטינים ללא רישיונות, איש לא כופה את דיני המים. המבקר: "איש, הישר בעיניו יעשה"

* * *

הרכוש של משהב"ט בתעשייה האווירית לא נרשם

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

מבקר המדינה קובע, כי מדובר ברכוש שעלותו מאות מיליוני שקלים, שחלקו אף רשום כרכוש של התעשייה האווירית. משרד הביטחון כשל בהפעלת מערכות הבקרה והפיקוח הנדרשות ואיפשר לתעשייה האווירית לנהוג כמנהג בעלים ברכוש של משרד הביטחון

* * *

ליקויים בבקרה על תקציב הביטחון

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

משרד הביטחון לא העביר לוועדה המשותפת הודעה על שינויים בתקציבים. בדיווח לאוצר נפלו טעויות. השינויים בפניות הרבעוניות הועברו ללא מיון על פי מאפיינים, דבר הפוגע בהבנת השינויים ומטרתם. נמצאו ליקויים בבקרה של האוצר על פניות הרבעוניות. משרד האוצר אינו יודע אילו תכניות אגף תקציבים במשרד הביטחון אפיין כ"התעצמות" ואילו כ"שוטף". כך קובע מבקר המדינה

* * *

הימצאות נפלי תחמושת במתחם יבנה של תע"ש

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:01 מאת עמי אטינגר

המבקר קובע, כי ליקוי זה מקבל משנה חשיבות נוכח הסכנה המתמשכת לשלום הציבור, לרבות לחיי האדם, הטמונה באי השלמת הטיפול בפינוי הנפלים ומצבורי התחמושת ממתחם זה

* * *

פיקוח לקוי על הייצוא הביטחוני

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת עמי אטינגר

מבקר המדינה קובע, כי האגף לפיקוח יצוא ביטחוני (אפ"י) אינו מיישם את כל הסמכויות שניתנו לו על פי החוק לביצוע האכיפה על היצוא הביטחוני הרגיש. האכיפה שמקיים מינהל המכס לוקה בחסר. גם הליך מתן הרישיונות לשיווק ביטחוני, במתכונתו הנוכחית, עדיין טעון שיפור

* * *

מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

* * *

מערכת חדשה לניהול שב"ס "תקועה" בשל ניהול לקוי

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת צבי זינגר

באוגוסט 2006 פרסם שב"ס מכרז להקמת מערכת חדשה – מערכת "קידמה" – שאמורה לשמש בשב"ס כלי עיקרי לניהול האסירים, בתי הסוהר, המודיעין ומשאבי האנוש. ממצאי הדוח מלמדים על משבר של ממש שאליו נקלע הפרויקט

* * *

ליקויים במינהלת חומה פוגעים ביעילות והחיסכון

פורסם בתאריך 17 ביולי 2013 בשעה 16:00 מאת עמי אטינגר

מינהלת "חומה" עוסקת בניהול פרויקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה מפני טילים. המבקר המדינה קובע, כי העסקת רוב המפתחים בידי מינהלת חומה נעשתה שלא בהתאם לחלק מהוראות התקשי"ר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות משהב"ט

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן