מסתמן: החטיבה להתיישבות תוכפף לחוק חופש המידע

רבים מסעיפי התקציב שהופנו להתנחלויות "הוחבאו" עד עתה באמצעות החטיבה להתיישבות, שמשמשת כצינור למימון פעילויות רבות מאוד בהתנחלויות. עד עתה אי אפשר היה לחייב חוקית את החטיבה להתיישבות למסור מידע על המימון העובר דרכה

מסתמן: החטיבה להתיישבות תוכפף לחוק חופש המידע

רבים מסעיפי התקציב שהופנו להתנחלויות "הוחבאו" עד עתה באמצעות החטיבה להתיישבות, שמשמשת כצינור למימון פעילויות רבות מאוד בהתנחלויות. עד עתה אי אפשר היה לחייב חוקית את החטיבה להתיישבות למסור מידע על המימון העובר דרכה

שרת המשפטים, ציפי לבני, מבקשת להחיל באופן רשמי את חוק חופש המידע על החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית העולמית. לשם כך, מבקשת השרה להגדיר את החטיבה כ"רשות ציבורית". השרה לבני שלחה טיוטת צו בנושא ליו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט, ח"כ דוד רותם.

הגדרה זו תחייב את החטיבה להתיישבות לספק לכל אזרח, לפי בקשתו, מידע לגבי התנהלות החטיבה, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק. לחיוב זה – אם אכן ייכנס לתוקף – חשיבות גדולה במיוחד, שכן רבים מסעיפי התקציב שהופנו להתנחלויות "הוחבאו" באמצעות החטיבה להתיישבות, שמשמשת כצינור למימון רבות מאוד מהפעילויות בהתנחלויות. עד עתה לא היה אפשרי לחייב חוקית את החטיבה להתיישבות למסור מידע על המימון העובר דרכה להתנחלויות. אם תצליח השרה לבני במהלך שהיא מתכננת – יקשה להסתיר את סעיפי התקציב באמצעות החטיבה להתיישבות.

תהפוך את תקציבי ההתנחלויות לשקופים? ציפי לבני (צילום: דן בר דוב)
תהפוך את תקציבי ההתנחלויות לשקופים? ציפי לבני (צילום: דן בר דוב)

"החטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית המאוגדת במשפט הפרטי ואינה חלק רשמי מממשלת ישראל. לצד זאת, מזה שנים רבות פועלת החטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל וכל תקציבה מקורו בתקציב המדינה", כתבה השרה ציפי לבני בבטיוטת הצו. "נוכח פעילותה הציבורית הוכפפה החטיבה בשנים האחרונות מכוח החלטות מנהליות שונות לעיקרי המשפט הציבורי, לרבות לעקרונות השקיפות וחופש המידע. חרף הקביעה המשפטית והנורמטיבית, טרם נעשה שימוש במכשיר החקיקתי המתאים. עניין זה מעורר קשיים מעשיים, שכן משמעותו כי אין לאדם זכות מפורשת בדין לקבל מידע המצוי בידי החטיבה. כמו כן, על סירובה של החטיבה למסור מידע אין זכות קנויה לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אלא יש לפתוח בהליך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט אזרחי מכוח פסק דין של בית המשפט העליון.

"נוכח מצב דברים זה, ולאור האינטרס הציבורי בהחלת החוק על החטיבה, אני סבורה כי יש לקבוע שהחטיבה היא 'רשות ציבורית' לפי חוק חופש המידע", כתבה שרת המשפטים.

שרת המשפטים, ציפי לבני, מבקשת להחיל באופן רשמי את חוק חופש המידע על החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית העולמית. לשם כך, מבקשת השרה להגדיר את החטיבה כ"רשות ציבורית". השרה לבני שלחה טיוטת צו בנושא ליו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט, ח"כ דוד רותם.

הגדרה זו תחייב את החטיבה להתיישבות לספק לכל אזרח, לפי בקשתו, מידע לגבי התנהלות החטיבה, בהתאם לסייגים הקבועים בחוק. לחיוב זה – אם אכן ייכנס לתוקף – חשיבות גדולה במיוחד, שכן רבים מסעיפי התקציב שהופנו להתנחלויות "הוחבאו" באמצעות החטיבה להתיישבות, שמשמשת כצינור למימון רבות מאוד מהפעילויות בהתנחלויות. עד עתה לא היה אפשרי לחייב חוקית את החטיבה להתיישבות למסור מידע על המימון העובר דרכה להתנחלויות. אם תצליח השרה לבני במהלך שהיא מתכננת – יקשה להסתיר את סעיפי התקציב באמצעות החטיבה להתיישבות.

תהפוך את תקציבי ההתנחלויות לשקופים? ציפי לבני (צילום: דן בר דוב)
תהפוך את תקציבי ההתנחלויות לשקופים? ציפי לבני (צילום: דן בר דוב)

"החטיבה להתיישבות היא יחידה בהסתדרות הציונית העולמית המאוגדת במשפט הפרטי ואינה חלק רשמי מממשלת ישראל. לצד זאת, מזה שנים רבות פועלת החטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל וכל תקציבה מקורו בתקציב המדינה", כתבה השרה ציפי לבני בבטיוטת הצו. "נוכח פעילותה הציבורית הוכפפה החטיבה בשנים האחרונות מכוח החלטות מנהליות שונות לעיקרי המשפט הציבורי, לרבות לעקרונות השקיפות וחופש המידע. חרף הקביעה המשפטית והנורמטיבית, טרם נעשה שימוש במכשיר החקיקתי המתאים. עניין זה מעורר קשיים מעשיים, שכן משמעותו כי אין לאדם זכות מפורשת בדין לקבל מידע המצוי בידי החטיבה. כמו כן, על סירובה של החטיבה למסור מידע אין זכות קנויה לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אלא יש לפתוח בהליך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט אזרחי מכוח פסק דין של בית המשפט העליון.

"נוכח מצב דברים זה, ולאור האינטרס הציבורי בהחלת החוק על החטיבה, אני סבורה כי יש לקבוע שהחטיבה היא 'רשות ציבורית' לפי חוק חופש המידע", כתבה שרת המשפטים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן