גב-ים: כ-125 מיליון שקל רווח נקי במחצית השנה

הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-170 מיליון שקל. NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2013 ב-163 מיליון שקל לעומת 159 מיליון שקל

גב-ים: כ-125 מיליון שקל רווח נקי במחצית השנה

הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-170 מיליון שקל. NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2013 ב-163 מיליון שקל לעומת 159 מיליון שקל

רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום
רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה של חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין איי.די.בי, הסתכם בכ-125 מיליון שקל, לעומת 122 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם ב-91 מיליון שקל, לעומת 83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לחברת גב-ים שטחים להשכרה בשטח כולל של כ-757 אלף מ"ר באתרים שונים בארץ, בשיעור תפוסה של יותר מ-95 אחוז. כך מתברר היום מפרסום הדוחות הכספיים של החברה.

הכנסות

הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-170 מיליון שקל, לעומת 168 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו ברבעון השני של 2013 ב-85 מיליון שקל לעומת 83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2013 ב-163 מיליון שקל לעומת 159 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2013 הסתכם ב-81 מיליון שקל לעומת 78 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

Same Property NOI הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2013 ב-163 מיליון שקל, לעומת 154 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. Same Property NOI הסתכמו ברבעון השני של 2013 ב-81 מיליון שקל לעומת 76 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

NOI – Net Operating Income, הוא פרמטר תפעולי בו נעשה שימוש בחברות המשקיעות בנדל"ן מניב. פרמטר זה כולל את הכנסות החברה מנכסיה המניבים מכל סוג, בעיקר דמי שכירות ודמי ניהול, בניכוי העלויות הנדרשות לתפעול האתרים. בהנחיית רשות ניירות ערך, גילוי בדבר שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, מוגדר NOI ככלל ההכנסות התפעוליות אשר נרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הכנסות כאמור שמקורן בזקיפת שינויים בשווי ההוגן של הנכס לדוח רווח והפסד, בניכוי כלל ההוצאות התפעוליות שנרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הוצאות פחת (אם ישנן).

EBITDA

EBITDA, המייצג את הרווח (Earnings) לפני (Before) הוצאות מימון (Interest), תשלומי מסים (Tax), פחת (Depreciation) והפחתות (Amortization), במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-150 מיליון שקל, לעומת 147 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. EBITDA ברבעון השני של 2013 הסתכם ב-74 מיליון שקל, לעומת 72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הסכם עם חברת APPLE

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון גב-ים, אמר היום: "לאחר תאריך המאזן, חתמה חברת APPLE על הסכם שכירות על כלל שטחי המשרדים בשלב א' בפרויקט גב-ים שמקימה החברה בהרצליה פיתוח, בהיקף של 12.5 אלף מ"ר. הסכם זה הינו הבעת אמון והוכחה למעמד ולמוניטין של גב-ים כחברה המובילה בשוק הנדל"ן המניב בישראל. הניסיון הרב, איכות הבניה, הידע בניהול פארקי הי-טק וחוסנה הפיננסי של גב-ים מהווים בסיס למשיכת עוד ועוד חברות בינלאומיות ומקומיות שמחפשות כתובת נכונה למקם את פעילותן בישראל. חברות אלה כוללות בין היתר את מייקרוסופט, אינטל, EMC, אלביט, פיליפס, IBM ואחרות.

"בימים אלה ממשיכה גב-ים באסטרטגיה ארוכת הטווח של ייזום ופיתוח קרקעות בבעלותה, ונמצאת היום בשלבי הקמה של שבעה פרויקטי נדל"ן מניב, בהיקף של כ-140 אלף מ"ר, ושל כ-500 יחידות דיור בשכונת המגורים רמת הנשיא בחיפה".

"יציבות בענף הנדל"ן"

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "גב-ים מסכמת רבעון עם תוצאות טובות, המלווה בפעילות ייזום ענפה. המחצית הראשונה של שנת 2013 התאפיינה, בהמשך לשנת 2012, ביציבות בענף הנדל"ן המניב בישראל, שמתבטאת הן ברמת הביקושים והן ברמת מחירי השכירות והתפוסות. לאורך המחצית ניכרו ביקושים לשטחי משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, במרבית שטחי הפעילות של החברה, שהתבטאו ביציבות מחירים ושמירה על תפוסות גבוהות, של יותר מ-95%. בתחום הבנייה למגורים, המשיכה, במחצית השניה של 2013, היציבות בביקושים ובמחירי הדירות".

רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום
רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה של חברת גב-ים, מקבוצת נכסים ובניין איי.די.בי, הסתכם בכ-125 מיליון שקל, לעומת 122 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם ב-91 מיליון שקל, לעומת 83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לחברת גב-ים שטחים להשכרה בשטח כולל של כ-757 אלף מ"ר באתרים שונים בארץ, בשיעור תפוסה של יותר מ-95 אחוז. כך מתברר היום מפרסום הדוחות הכספיים של החברה.

הכנסות

הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-170 מיליון שקל, לעומת 168 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו ברבעון השני של 2013 ב-85 מיליון שקל לעומת 83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2013 ב-163 מיליון שקל לעומת 159 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2013 הסתכם ב-81 מיליון שקל לעומת 78 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

Same Property NOI הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2013 ב-163 מיליון שקל, לעומת 154 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. Same Property NOI הסתכמו ברבעון השני של 2013 ב-81 מיליון שקל לעומת 76 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

NOI – Net Operating Income, הוא פרמטר תפעולי בו נעשה שימוש בחברות המשקיעות בנדל"ן מניב. פרמטר זה כולל את הכנסות החברה מנכסיה המניבים מכל סוג, בעיקר דמי שכירות ודמי ניהול, בניכוי העלויות הנדרשות לתפעול האתרים. בהנחיית רשות ניירות ערך, גילוי בדבר שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, מוגדר NOI ככלל ההכנסות התפעוליות אשר נרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הכנסות כאמור שמקורן בזקיפת שינויים בשווי ההוגן של הנכס לדוח רווח והפסד, בניכוי כלל ההוצאות התפעוליות שנרשמו בדוחות הכספיים של התאגיד בגין הנכס, למעט הוצאות פחת (אם ישנן).

EBITDA

EBITDA, המייצג את הרווח (Earnings) לפני (Before) הוצאות מימון (Interest), תשלומי מסים (Tax), פחת (Depreciation) והפחתות (Amortization), במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-150 מיליון שקל, לעומת 147 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. EBITDA ברבעון השני של 2013 הסתכם ב-74 מיליון שקל, לעומת 72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הסכם עם חברת APPLE

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון גב-ים, אמר היום: "לאחר תאריך המאזן, חתמה חברת APPLE על הסכם שכירות על כלל שטחי המשרדים בשלב א' בפרויקט גב-ים שמקימה החברה בהרצליה פיתוח, בהיקף של 12.5 אלף מ"ר. הסכם זה הינו הבעת אמון והוכחה למעמד ולמוניטין של גב-ים כחברה המובילה בשוק הנדל"ן המניב בישראל. הניסיון הרב, איכות הבניה, הידע בניהול פארקי הי-טק וחוסנה הפיננסי של גב-ים מהווים בסיס למשיכת עוד ועוד חברות בינלאומיות ומקומיות שמחפשות כתובת נכונה למקם את פעילותן בישראל. חברות אלה כוללות בין היתר את מייקרוסופט, אינטל, EMC, אלביט, פיליפס, IBM ואחרות.

"בימים אלה ממשיכה גב-ים באסטרטגיה ארוכת הטווח של ייזום ופיתוח קרקעות בבעלותה, ונמצאת היום בשלבי הקמה של שבעה פרויקטי נדל"ן מניב, בהיקף של כ-140 אלף מ"ר, ושל כ-500 יחידות דיור בשכונת המגורים רמת הנשיא בחיפה".

"יציבות בענף הנדל"ן"

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "גב-ים מסכמת רבעון עם תוצאות טובות, המלווה בפעילות ייזום ענפה. המחצית הראשונה של שנת 2013 התאפיינה, בהמשך לשנת 2012, ביציבות בענף הנדל"ן המניב בישראל, שמתבטאת הן ברמת הביקושים והן ברמת מחירי השכירות והתפוסות. לאורך המחצית ניכרו ביקושים לשטחי משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, במרבית שטחי הפעילות של החברה, שהתבטאו ביציבות מחירים ושמירה על תפוסות גבוהות, של יותר מ-95%. בתחום הבנייה למגורים, המשיכה, במחצית השניה של 2013, היציבות בביקושים ובמחירי הדירות".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן