לראשונה מזה 9 רבעונים יפנאוטו החזקות מציגה רווח נקי

יפנאוטו החזקות מפרסמת את הדוחות האחרונים שלה כחברה בורסאית ומציגה שיפור חד וזינוק חד ברווח הגולמי והרווח התפעולי כתוצאה מתוכנית התיעלות שעברה החברה

לראשונה מזה 9 רבעונים יפנאוטו החזקות מציגה רווח נקי

יפנאוטו החזקות מפרסמת את הדוחות האחרונים שלה כחברה בורסאית ומציגה שיפור חד וזינוק חד ברווח הגולמי והרווח התפעולי כתוצאה מתוכנית התיעלות שעברה החברה

"יפנאוטו החזקות" הינה חברת האם (100%) של החברה הפרטית "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru". החברה משווקת בישראל מגוון דגמים, ביניהם: מכונית המנהלים Subaru B4, רכב ה – SUV, Subaru Forester ורכב ה – Crossover, Subaru Outback.

הדוחות שמפרסמת היום החברה הינם הדוחות האחרונים שהחברה מפרסמת כחברה בורסאית לאור שינוי השליטה בחברה ותשלום כל יתרת החוב לבעלי האג"ח של החברה . לדברי אורן חסון מנכ"ל יפנאוטו רכב " לקחנו על עצמינו התחייבות לבצע מהלך קיצוני בחברה, לחזור לרווח, ולהגדיל את נתח השוק שלנו. אני שמח שתוצאות רבעון זה מראות כי הצלחנו ואנחנו רק בתחילתה של הדרך. אנו מאמינים כי ברבעון הבא ובהמשך השנה נמשיך לראות שיפור ניכר בתוצאות החברה .

החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 4.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 22.2 מיליון שקל . עיקר המעבר לרווח מגיע משיפור חד ברווחיות של מכירת כלי רכב .

הרווח תפעולי קפץ ל 11.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 16.2 בתקופה מקבילה אשתקד. השיפור החד ברווח התפעולי מקורו בזינוק ברווח הגולמי הגידול במכירות וגם בגלל ירידה בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות.

החברה מכרה ברבעון השני של 2013 557 כלי רכב לעומת 428 כלי רכב ברבעון הראשון של 2013 . גידול של 30% וזאת כאשר האמפרזה הושקה באמצע חודש יוני 2013 בלבד.

המכירות בחצי הראשון של 2013 הסתכמו ב – 167.6 מ' ש"ח לעומת 161.6 מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.7%.. החברה מסרה 985 כלי רכב אל מול 862 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14% שחלקו מיוחס להגעת דגם האמפרזה בסוף הרבעון השני. החברה מכרה ברבעון השני של 2013 557 כלי רכב לעומת 428 כלי רכב ברבעון הראשון של 2013 . גידול של 30% וזאת כאשר האמפרזה הושקה באמצע חודש יוני 2013 בלבד.

הרווח גולמי זינק ל – 21.7 מיליון שקל מ – 8.1 מ' ש"ח במחצית הראשונה של 2013 . שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב – 12.9% בהשוואה ל – 5.0% בתקופה המקבילה . השיפור נבע, בין היתר, מירידת שער היין, אך עם זאת החברה לא נהנתה מירידת השער באופן מלא משום שחלק מהרכבים שנמכרו השנה הם מלאי שנקנה בשער גבוה . לפיכך, לצמיחה המוצגת צפויה המשכיות ואף שיפור משמעותי נוסף בהמשך השנה.

הרווח תפעולי קפץ ל 11.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 16.2 בתקופה מקבילה אשתקד. השיפור החד ברווח התפעולי מקורו בזינוק ברווח הגולמי הגידול במכירות וגם בגלל ירידה בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות – כזכור המשיכה החברה ביישום תוכנית ההתייעלות שהחלה בסוף שנה קודמת.

לראשונה מזה 9 רבעונים מציגה יפנאוטו החזקות רווח נקי – החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 4.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 22.2 מיליון שקל . עיקר המעבר לרווח מגיע משיפור חד ברווחיות של מכירת כלי רכב .
מבחינת נתוני המאזן ניתן לראות כי נמשכת מגמת הקיטון המתמשך באשראי מתאגידים בנקאיים (אשראי מהבנק המממן) . מרמה של 100 מיליון שקל ביוני 2012 ירד היקף האשראי נכון למחצית הראשונה של שנת 2013 לרמה של 49 מליון ש"ח בלבד. הקיטון הוא תולדה של מכירת נכסים וייצור תזרים מזומנים חיובי שאפשר את המשך פירעון האשראי הבנקאי.

"יפנאוטו החזקות" הינה חברת האם (100%) של החברה הפרטית "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru". החברה משווקת בישראל מגוון דגמים, ביניהם: מכונית המנהלים Subaru B4, רכב ה – SUV, Subaru Forester ורכב ה – Crossover, Subaru Outback.

הדוחות שמפרסמת היום החברה הינם הדוחות האחרונים שהחברה מפרסמת כחברה בורסאית לאור שינוי השליטה בחברה ותשלום כל יתרת החוב לבעלי האג"ח של החברה . לדברי אורן חסון מנכ"ל יפנאוטו רכב " לקחנו על עצמינו התחייבות לבצע מהלך קיצוני בחברה, לחזור לרווח, ולהגדיל את נתח השוק שלנו. אני שמח שתוצאות רבעון זה מראות כי הצלחנו ואנחנו רק בתחילתה של הדרך. אנו מאמינים כי ברבעון הבא ובהמשך השנה נמשיך לראות שיפור ניכר בתוצאות החברה .

החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 4.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 22.2 מיליון שקל . עיקר המעבר לרווח מגיע משיפור חד ברווחיות של מכירת כלי רכב .

הרווח תפעולי קפץ ל 11.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 16.2 בתקופה מקבילה אשתקד. השיפור החד ברווח התפעולי מקורו בזינוק ברווח הגולמי הגידול במכירות וגם בגלל ירידה בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות.

החברה מכרה ברבעון השני של 2013 557 כלי רכב לעומת 428 כלי רכב ברבעון הראשון של 2013 . גידול של 30% וזאת כאשר האמפרזה הושקה באמצע חודש יוני 2013 בלבד.

המכירות בחצי הראשון של 2013 הסתכמו ב – 167.6 מ' ש"ח לעומת 161.6 מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.7%.. החברה מסרה 985 כלי רכב אל מול 862 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14% שחלקו מיוחס להגעת דגם האמפרזה בסוף הרבעון השני. החברה מכרה ברבעון השני של 2013 557 כלי רכב לעומת 428 כלי רכב ברבעון הראשון של 2013 . גידול של 30% וזאת כאשר האמפרזה הושקה באמצע חודש יוני 2013 בלבד.

הרווח גולמי זינק ל – 21.7 מיליון שקל מ – 8.1 מ' ש"ח במחצית הראשונה של 2013 . שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב – 12.9% בהשוואה ל – 5.0% בתקופה המקבילה . השיפור נבע, בין היתר, מירידת שער היין, אך עם זאת החברה לא נהנתה מירידת השער באופן מלא משום שחלק מהרכבים שנמכרו השנה הם מלאי שנקנה בשער גבוה . לפיכך, לצמיחה המוצגת צפויה המשכיות ואף שיפור משמעותי נוסף בהמשך השנה.

הרווח תפעולי קפץ ל 11.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 16.2 בתקופה מקבילה אשתקד. השיפור החד ברווח התפעולי מקורו בזינוק ברווח הגולמי הגידול במכירות וגם בגלל ירידה בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות – כזכור המשיכה החברה ביישום תוכנית ההתייעלות שהחלה בסוף שנה קודמת.

לראשונה מזה 9 רבעונים מציגה יפנאוטו החזקות רווח נקי – החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 4.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 22.2 מיליון שקל . עיקר המעבר לרווח מגיע משיפור חד ברווחיות של מכירת כלי רכב .
מבחינת נתוני המאזן ניתן לראות כי נמשכת מגמת הקיטון המתמשך באשראי מתאגידים בנקאיים (אשראי מהבנק המממן) . מרמה של 100 מיליון שקל ביוני 2012 ירד היקף האשראי נכון למחצית הראשונה של שנת 2013 לרמה של 49 מליון ש"ח בלבד. הקיטון הוא תולדה של מכירת נכסים וייצור תזרים מזומנים חיובי שאפשר את המשך פירעון האשראי הבנקאי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן