לפיד מקים נבחרת דירקטורים לחברות הממשלתיות

סוף עידן המינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות? לפיד: "הפסקת המינויים הפוליטיים והג'ובים תביא את הפוליטיקה הישנה והשחיתות בחברות הממשלתיות לקיצן". ההליך יפגע בכוחם של השרים, כל אחד בתחומו, במינוי דירקטורים

לפיד מקים נבחרת דירקטורים לחברות הממשלתיות

סוף עידן המינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות? לפיד: "הפסקת המינויים הפוליטיים והג'ובים תביא את הפוליטיקה הישנה והשחיתות בחברות הממשלתיות לקיצן". ההליך יפגע בכוחם של השרים, כל אחד בתחומו, במינוי דירקטורים

אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות
אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות
שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד, הכריז היום על מהלך להוצאת המינויים הפוליטיים מהחברות הממשלתיות, וזאת על ידי יצירת נבחרת דירקטורים מקצועיים, אשר מתוכם ימונו הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות. בבסיס המהלך עומדת כוונת שר האוצר לנתק את הזיקה הפוליטית הקיימת במינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.

מכה לשרים הממונים

צעדו של שר האוצר מהווה מכה לכוחם של השרים, כל אחד בתחומו, למנות כל מי שהם חפצים לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, שמחליטים אחר כך על מינויים בכירים באותן החברות שאליהן הם מונו. שיטה הקיימת מימי ראשית המדינה, שהביאה בעקבותיה מינויים של אנשים "מקורבים", אבל לא מוכשרים, הרחיבה את הנפוטיזם, גרמה להשפעה מזיקה בחברות של מרכזי המפלגות ולא קידמה את החברות הממשלתיות, כפי שראוי להיות. בשיטה החדשה ימנו השרים את המועמדים רק על פי כישוריהם, בסוף התהליך, כפי שיקבע בנבחרת המועמדים.

 100 חברות ממשלתיות

בישראל ישנן 100 חברות ממשלתיות העוסקות בתחומים חיוניים כגון: ביטחון, תשתיות, דיור, חקלאות, קרנות השתלמות ועוד. מספר העובדים הכולל בחברות אלו הינו כ-60,000 ושווי נכסיהם הכולל עומד על 183 מיליארד שקלים. מספר משרות הדירקטורים בחברות אלו עומד על 900, וכיום חסרים 500 דירקטורים.

הגשת מועמדות

במסגרת המהלך, עליו הכריז היום השר לפיד, יוכל כל אדם הרואה עצמו מוכשר לשמש דירקטור להגיש את מועמדותו לוועדה בלתי תלויה, אשר תקיים הליך מיון מקצועי וקפדני ותייצר מאגר מועמדים לתפקיד דירקטורים. המינויים לדירקטורים בחברות הממשלתיות ייעשו מתוך המאגר המאושר, אשר ייבנה בהתאם לקריטריונים מקצועיים ברורים, ויבטיח שקיפות ואחידות בתהליך המיון והמינוי. נבחרת זו תוביל לשיפור רמת השירות שמעניקות החברות ולשיפור רווחיהן, מהלך אשר יוביל לשיפור השירותים האזרחיים ולהורדת המיסים לאזרחי ישראל.

עבודת מטה

עם כניסתו לתפקיד, הוביל מנהל רשות החברות, אורי יוגב, עבודת מטה לבחינת השיטה הקיימת והשלכותיה על תפקוד ורווחיות החברות הממשלתיות, שיטה אשר יוצרת דירקטוריונים חלשים ותלויים, אשר אינם מפקחים כראוי על ניהול החברות. לפיכך, הוחלט להקים נבחרת דירקטורים מקצועית ובלתי תלויה בממסד הפוליטי. רשות החברות תגביר את פעילותה כבעלים עיקריים ולא רק כרגולאטורית בהתאם לעקרונות העל של ה-OECD. פעילות זו תסייע בהצלחת החברות ותפעל להגברת השקיפות והמקצועיות בתהליך קבלת ההחלטות תוך ניתוקו מהפוליטיקה.

איתור המועמדים

שלב איתור המועמדים יחל בשבוע הקרוב, כאשר גיבוש רשימת המועמדים הסופית יתבצע עד תחילת השנה הבאה. המועמדים יעברו לשלב המיון על פי החלוקה 50% גברים, 50% נשים כאשר 10% ישוריינו לבני מיעוטים. לאחר מכן, 1,500 מהמועמדים יעברו לשלב הדירוג שייעשה על פי קריטריונים אחידים ומקצועיים. בשלב הבא ימוינו המועמדים על פי תחום התמחותם לחברות הרלוונטיות. עם השלמת הליך זה, ייבחנו המועמדים על ידי ועדת ברנר לבחינת מינויים בחברות ממשלתיות שתבחן את כשירותם. המועמדים שיעברו את הליך המיון יתקבלו לנבחרת ויוכלו לכהן כדירקטורים בחברות הממשלתיות.

"להנהיג פוליטיקה חדשה"

שר האוצר, יאיר לפיד: "הפסקת המינויים הפוליטיים והג'ובים תביא את הפוליטיקה הישנה והשחיתות בחברות הממשלתיות לקיצן. הבטחנו לציבור הישראלי להנהיג פוליטיקה חדשה ואין ביטוי מובהק יותר מהבאתה של הפוליטיקה הישנה לקיצה מאשר ניתוקו של צינור החמצן של הג'ובים, הקומבינות ומינויי המקורבים. הקמת נבחרת הדירקטורים תאפשר לנו לקיים חברות ממשלתיות מקצועיות, מנוהלות, רווחיות, אשר יפיקו לציבור הישראלי ערך מוסף ויכניסו לכיסו ולקופת המדינה את רווחיהן, פשוט כי הם ינוהלו טוב יותר ויהיו מקצועיות יותר".

סגן שר האוצר, מיקי לוי: "אנחנו מוציאים היום את הפוליטיקה הישנה, המינויים והג'ובים מהחברות הממשלתיות. אין ספק שהמהלך ישפר בצורה משמעותית את הפיקוח עליהן ואת התפקוד שלהן עצמן".

"יעבדו כגופים עסקיים"

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן: "המהלך יביא לכך שהחברות הממשלתיות יעבדו כגופים עסקיים לכל דבר, עם דירקטוריון המורכב מדירקטורים מקצועיים ברמת הכשרות הגבוהה ביותר. השאיפה הינה שהמהלך יסייע גם לקבוע סטנדרטים בכל הנוגע למינוי דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות ובגופים ציבורים אחרים.״

אתגר מרכזי

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "מהלך זה מהווה את אחד מהאתגרים המרכזיים שהצבתי לעצמי במסגרת חזרתי לשירות הציבורי. החברות הממשלתיות הינן נכס חיוני והן חולשות על כל תחומי החיים בישראל. המטרה היא ליצור חברות טובות, יעילות ורווחיות יותר. היום זהו הצעד הראשון בהגשמת החזון".

2 Comments

 1. דליה אבן-צור
  11 בנובמבר 2013 @ 20:42

  איך מגישים מועמדות למאגר הדירקטורים?

  • דוד גבאי
   16 בנובמבר 2013 @ 18:19

   אני מוצא עצמי מתאים לתפקיד דירקטור

אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות
אורי יוגב מנהל רשות החברות הממשלתיות
שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד, הכריז היום על מהלך להוצאת המינויים הפוליטיים מהחברות הממשלתיות, וזאת על ידי יצירת נבחרת דירקטורים מקצועיים, אשר מתוכם ימונו הדירקטוריונים בחברות הממשלתיות. בבסיס המהלך עומדת כוונת שר האוצר לנתק את הזיקה הפוליטית הקיימת במינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.

מכה לשרים הממונים

צעדו של שר האוצר מהווה מכה לכוחם של השרים, כל אחד בתחומו, למנות כל מי שהם חפצים לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, שמחליטים אחר כך על מינויים בכירים באותן החברות שאליהן הם מונו. שיטה הקיימת מימי ראשית המדינה, שהביאה בעקבותיה מינויים של אנשים "מקורבים", אבל לא מוכשרים, הרחיבה את הנפוטיזם, גרמה להשפעה מזיקה בחברות של מרכזי המפלגות ולא קידמה את החברות הממשלתיות, כפי שראוי להיות. בשיטה החדשה ימנו השרים את המועמדים רק על פי כישוריהם, בסוף התהליך, כפי שיקבע בנבחרת המועמדים.

 100 חברות ממשלתיות

בישראל ישנן 100 חברות ממשלתיות העוסקות בתחומים חיוניים כגון: ביטחון, תשתיות, דיור, חקלאות, קרנות השתלמות ועוד. מספר העובדים הכולל בחברות אלו הינו כ-60,000 ושווי נכסיהם הכולל עומד על 183 מיליארד שקלים. מספר משרות הדירקטורים בחברות אלו עומד על 900, וכיום חסרים 500 דירקטורים.

הגשת מועמדות

במסגרת המהלך, עליו הכריז היום השר לפיד, יוכל כל אדם הרואה עצמו מוכשר לשמש דירקטור להגיש את מועמדותו לוועדה בלתי תלויה, אשר תקיים הליך מיון מקצועי וקפדני ותייצר מאגר מועמדים לתפקיד דירקטורים. המינויים לדירקטורים בחברות הממשלתיות ייעשו מתוך המאגר המאושר, אשר ייבנה בהתאם לקריטריונים מקצועיים ברורים, ויבטיח שקיפות ואחידות בתהליך המיון והמינוי. נבחרת זו תוביל לשיפור רמת השירות שמעניקות החברות ולשיפור רווחיהן, מהלך אשר יוביל לשיפור השירותים האזרחיים ולהורדת המיסים לאזרחי ישראל.

עבודת מטה

עם כניסתו לתפקיד, הוביל מנהל רשות החברות, אורי יוגב, עבודת מטה לבחינת השיטה הקיימת והשלכותיה על תפקוד ורווחיות החברות הממשלתיות, שיטה אשר יוצרת דירקטוריונים חלשים ותלויים, אשר אינם מפקחים כראוי על ניהול החברות. לפיכך, הוחלט להקים נבחרת דירקטורים מקצועית ובלתי תלויה בממסד הפוליטי. רשות החברות תגביר את פעילותה כבעלים עיקריים ולא רק כרגולאטורית בהתאם לעקרונות העל של ה-OECD. פעילות זו תסייע בהצלחת החברות ותפעל להגברת השקיפות והמקצועיות בתהליך קבלת ההחלטות תוך ניתוקו מהפוליטיקה.

איתור המועמדים

שלב איתור המועמדים יחל בשבוע הקרוב, כאשר גיבוש רשימת המועמדים הסופית יתבצע עד תחילת השנה הבאה. המועמדים יעברו לשלב המיון על פי החלוקה 50% גברים, 50% נשים כאשר 10% ישוריינו לבני מיעוטים. לאחר מכן, 1,500 מהמועמדים יעברו לשלב הדירוג שייעשה על פי קריטריונים אחידים ומקצועיים. בשלב הבא ימוינו המועמדים על פי תחום התמחותם לחברות הרלוונטיות. עם השלמת הליך זה, ייבחנו המועמדים על ידי ועדת ברנר לבחינת מינויים בחברות ממשלתיות שתבחן את כשירותם. המועמדים שיעברו את הליך המיון יתקבלו לנבחרת ויוכלו לכהן כדירקטורים בחברות הממשלתיות.

"להנהיג פוליטיקה חדשה"

שר האוצר, יאיר לפיד: "הפסקת המינויים הפוליטיים והג'ובים תביא את הפוליטיקה הישנה והשחיתות בחברות הממשלתיות לקיצן. הבטחנו לציבור הישראלי להנהיג פוליטיקה חדשה ואין ביטוי מובהק יותר מהבאתה של הפוליטיקה הישנה לקיצה מאשר ניתוקו של צינור החמצן של הג'ובים, הקומבינות ומינויי המקורבים. הקמת נבחרת הדירקטורים תאפשר לנו לקיים חברות ממשלתיות מקצועיות, מנוהלות, רווחיות, אשר יפיקו לציבור הישראלי ערך מוסף ויכניסו לכיסו ולקופת המדינה את רווחיהן, פשוט כי הם ינוהלו טוב יותר ויהיו מקצועיות יותר".

סגן שר האוצר, מיקי לוי: "אנחנו מוציאים היום את הפוליטיקה הישנה, המינויים והג'ובים מהחברות הממשלתיות. אין ספק שהמהלך ישפר בצורה משמעותית את הפיקוח עליהן ואת התפקוד שלהן עצמן".

"יעבדו כגופים עסקיים"

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן: "המהלך יביא לכך שהחברות הממשלתיות יעבדו כגופים עסקיים לכל דבר, עם דירקטוריון המורכב מדירקטורים מקצועיים ברמת הכשרות הגבוהה ביותר. השאיפה הינה שהמהלך יסייע גם לקבוע סטנדרטים בכל הנוגע למינוי דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות ובגופים ציבורים אחרים.״

אתגר מרכזי

מנהל רשות החברות, אורי יוגב: "מהלך זה מהווה את אחד מהאתגרים המרכזיים שהצבתי לעצמי במסגרת חזרתי לשירות הציבורי. החברות הממשלתיות הינן נכס חיוני והן חולשות על כל תחומי החיים בישראל. המטרה היא ליצור חברות טובות, יעילות ורווחיות יותר. היום זהו הצעד הראשון בהגשמת החזון".

2 Comments

 1. דליה אבן-צור
  11 בנובמבר 2013 @ 20:42

  איך מגישים מועמדות למאגר הדירקטורים?

  • דוד גבאי
   16 בנובמבר 2013 @ 18:19

   אני מוצא עצמי מתאים לתפקיד דירקטור

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן