אושרו הקלות ברגולציה על שוק ההון

מטרת המהלך שיזם יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, ואושר היום בוועדת השרים לענייני חקיקה, היא להקל על הגופים המפוקחים בשוק ההון בלי לפגוע באיכות ההגנה על ציבור המשקיעים

Print Friendly

שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד, הביא היום לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת רשות ניירות ערך, להקלות ברגולציה על שוק ההון. מטרת המהלך, שיזם יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, ואושר היום בוועדת השרים, היא להקל על הגופים המפוקחים בשוק ההון, מבלי לפגוע באיכות ההגנה על ציבור המשקיעים. על פי ההצעה, יופחתו סכומי העיצומים הכספיים אותם רשאית להשית הרשות על כלל המפוקחים, יוארכו תשקיפי המדף משנתיים לשלוש שנים, יינתן פטור לפרסום סקירות על חברות ציבוריות, ויוקלו חובות הדיווח של בעלי רישיון.

בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את תכנית העבודה שלה לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. במסגרת זו קיימה רשות ניירות ערך בחינה מקיפה של הרגולציה הקיימת בתחום ניירות הערך במטרה לאתר הקלות אפשריות לגורמים המפוקחים. לצד זאת, קיימה הרשות שיח עם הציבור ועם הגורמים המפוקחים על ידה במטרה לשמוע את הערותיהם והשגותיהם ביחס לרגולציה הקיימת. יישום של חלק ניכר מההקלות מחייב שינויי חקיקה, ולפיכך אישור ועדת השרים מהווה צעד חשוב לקראת השלמת סדרת ההקלות הראשונה. הקלות נוספות הנכללות בסדרה זו, ואינן טעונות שינויים בחקיקה הראשית, צפויות להגיע בקרוב לשולחנה של ועדת הכספים בכנסת.

עקרונות היסוד של הרגולציה

מתווה הרשות ויעדיה גובשו על בסיס עקרונות היסוד לפיהם פועלת הרשות: איזון, מידתיות, שקיפות, אכיפה והרתעה. בחלקו הראשון של המסמך מוצגים הפרויקטים העיקריים שעל סדר יומה של הרשות, ובחלקו השני מובא מתווה ההקלות ברגולציה המפורסם במקביל להערות הציבור.
במישור הרגולציה מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שעל סדר יומה של הרשות, ובהם הסדרה של תחומים שאינם מפוקחים כיום כגון זירות מסחר, חברות דירוג, ייעוץ למוסדיים ופיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים.
מתווה ההקלות – במישור ההקלות ברגולציה כולל המסמך מתווה הקלות להערות ציבור, ובו שורה של הקלות הנשקלות בתחומי הפיקוח העיקריים של הרשות. ההקלות הן בשלושה מישורים: הקלות לכלל הגורמים המפוקחים; הקלות לחברות קטנות; ושינויים בהתנהלות הרשות ובתהליכי עבודתה, כחלק ממאמציה הנמשכים לפעול בשקיפות וביעילות. הקלות אלו נבחרו בקפידה כאשר חובתה של הרשות להגן על ציבור המשקיעים עומדת כנר לרגליה, ולאחר בחינה יסודית של כלל הרגולציה הקיימת תחת פיקוחה של הרשות.
הצבעות באינטרנט – במישור פיתוח השוק מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שנועדו לקדם את שוק ההון כמנוף חשוב לצמיחה כלכלית ומכשיר חיוני להקצאת מקורות יעילה במשק. על הפרויקטים נמנים קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, הקמת מערכת הצבעות באינטרנט, הכנסת מכשירים ושחקנים חדשים לשוק ההון כגון קרנות סל, איגוח, ועוד.

שר האוצר, יאיר לפיד: "יישומו של מתווה ההקלות יתרום לפיתוחו ולחיזוקו של שוק ההון הישראלי. המהלך יביא להפחתת עלויות רגולציה, יסייע להורדת עלויות גיוס הון למימון פעילות עסקית, ויתרום להגדלת תעסוקה וצמיחה כלכלית".

 

פרופ' שמואל האוזר

פרופ' שמואל האוזר

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "ההקלות צפויות להפחית עלויות כספיות ותשומות ניהוליות לגורמים המפוקחים על ידי הרשות, לעודד את הפעילות בשוק ההון, ולהועיל לציבור המשקיעים".

Print Friendly

על אודות עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות
פוסט זה פורסם בקטגוריה ג, כלכלה, שוק ההון, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.