אושר בטרומית: הציבור ישפיע באמצעות עצומות על עבודת הכנסת

על פי הצעת החוק, כל אזרח או קבוצת אזרחים יהיו רשאים להגיש לכנסת עצומה הנוגעת לתחומי הפעילות של המדינה ומשפיעה עליהם באופן ישיר. עצומות אלה יוגשו ל"ועדת עצומות" מיוחדת שתוקם לעניין זה בכנסת. זו תקבע מהן עצומות קבילות, ותעביר אותן לוועדות הכנסת שהנושא מצוי בסמכותן

אושר בטרומית: הציבור ישפיע באמצעות עצומות על עבודת הכנסת

על פי הצעת החוק, כל אזרח או קבוצת אזרחים יהיו רשאים להגיש לכנסת עצומה הנוגעת לתחומי הפעילות של המדינה ומשפיעה עליהם באופן ישיר. עצומות אלה יוגשו ל"ועדת עצומות" מיוחדת שתוקם לעניין זה בכנסת. זו תקבע מהן עצומות קבילות, ותעביר אותן לוועדות הכנסת שהנושא מצוי בסמכותן

מהפכה בעבודת הכנסת: הדמוקרטיה הפרלמנטרית מתקרבת לעם. הכנסת אישרה הבוקר בקריאה טרומית לפיה הציבור יוכל להשפיע על דיוני הכנסת דרך עצומות שיועלו לאתר האינטרנט שלה.

הצעת החוק, שהוגשה ע"י ח"כ חיליק בר (העבודה), נועדה להקים מנגנון שיאפשר הגשת עצומה לכנסת על ידי כל אזרח או קבוצת אזרחים, הנוגעת לתחומי הפעילות של מדינת ישראל ומשפיעה על מגישי העצומה באופן ישיר. לצורך כך תוקם ועדה בכנסת שתטפל בקבלה ורישום של העצומות ותנתב אותן לוועדות הכנסת השונות לפי תחומי סמכותן.  יוזמי העצומה יוזמנו לדיוני ועדות הכנסת והציבור ישותף בסטטוס הטיפול בעצומה באמצעות אתר האינטרנט של הכנסת.

ח"כ חיליק בר. מקרב את הדמוקרטיה הפרלמנטרית לעם (צילום: נירה ידין)
ח"כ חיליק בר. מקרב את הדמוקרטיה הפרלמנטרית לעם (צילום: נירה ידין)

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "מסתבר כי הציבור מתקשה במציאת כלים להשפיע על נבחריו בתקופה שבין מערכות הבחירות. מטרתה של הצעת החוק להתמודד עם קשיים אלה באמצעות יצירת מנגנון שיאפשר לציבור להשפיע על הדיונים המתקיימים בכנסת, וזאת באמצעות הגשת עצומות לכנסת, בדומה לקיים בפרלמנט האירופי".

עפ"י הצעת החוק, כל אזרח או קבוצת אזרחים יהיו רשאים להגיש לכנסת עצומה הנוגעת לתחומי הפעילות של המדינה ומשפיעה עליהם באופן ישיר. עצומות אלה יוגשו לוועדה מיוחדת שתוקם לעניין זה בכנסת ותיקרא "ועדת העצומות". ועדה זו תקבע מהן עצומות קבילות, ותעביר אותן לוועדות הכנסת שנושא העצומה מצוי בסמכותן. הוועדות ידונו בנושאי העצומות, ויזמינו לדיוניהן את החותמים על העצומות או נציגיהם. לאחר הדיון יניחו הוועדות מסקנות על שולחן הכנסת, ויושב ראש הכנסת יחליט אם יתקיים עליהן דיון במליאת הכנסת.

כדי להבטיח את שיתוף הציבור, ישותפו באתר האינטרנט של הכנסת העצומות הקבילות שהוגשו, וכן עדכון בדבר הדיונים בכנסת בנושאי העצומות.

"אין ספק כי בעידן הרשתות החברתיות קל יותר לאגד את הציבור סביב נושאים המעניינים אותו, וכך תוכל הכנסת להיות קשובה לרחשי העם, בלי לוותר על המודל הדמוקרטי המאפיין אותה מאז הקמתה", נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק.

יוזם הצעת החוק, ח"כ חיליק בר (העבודה): "החוק הזה נועד לאפשר לאזרחים להיכנס לאתר האינטרנט להגיש עצומה ובקשה לדון בנושא שחשוב להם באחת מוועדות הכנסת הרלוונטיות ואולי אף במליאת הכנסת. נקודת המוצא שלנו, שלא כל החכמה נמצאת בידינו, 120 חברי הכנסת, ויש יתרון גדול לקבל ולשמוע רעיונות מאזרחים. המטרה, שלא רק אזרחים שיש להם "חבר" או "מקורב" בכנסת, יוכלו להגיש הצעות אלא כל אזרח שיש לו מה לומר. תהיה בכך אמירה כלפי האזרחים "שהכנסת מקשיבה להם". זהו דבר שקורה כבר בפרלמנט האירופאי".

40 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה טרומית ורק חבר כנסת אחד התנגד לה. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע איזו ועדה תדון בה להכנתה לקריאה הראשונה.

1 Comment

  1. יפה
    4 בדצמבר 2013 @ 15:46

    עושים צחוק. במדינות שונות בעולם (שווייץ , ארה"ב ועוד) עצומות עם מספר חתימות מספיק מחייבות משאל עם ובמידה וזה מתקבל העצומה מתקבלת בחוק מחייב כמו כל חוק של בית נבחרים.

מהפכה בעבודת הכנסת: הדמוקרטיה הפרלמנטרית מתקרבת לעם. הכנסת אישרה הבוקר בקריאה טרומית לפיה הציבור יוכל להשפיע על דיוני הכנסת דרך עצומות שיועלו לאתר האינטרנט שלה.

הצעת החוק, שהוגשה ע"י ח"כ חיליק בר (העבודה), נועדה להקים מנגנון שיאפשר הגשת עצומה לכנסת על ידי כל אזרח או קבוצת אזרחים, הנוגעת לתחומי הפעילות של מדינת ישראל ומשפיעה על מגישי העצומה באופן ישיר. לצורך כך תוקם ועדה בכנסת שתטפל בקבלה ורישום של העצומות ותנתב אותן לוועדות הכנסת השונות לפי תחומי סמכותן.  יוזמי העצומה יוזמנו לדיוני ועדות הכנסת והציבור ישותף בסטטוס הטיפול בעצומה באמצעות אתר האינטרנט של הכנסת.

ח"כ חיליק בר. מקרב את הדמוקרטיה הפרלמנטרית לעם (צילום: נירה ידין)
ח"כ חיליק בר. מקרב את הדמוקרטיה הפרלמנטרית לעם (צילום: נירה ידין)

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "מסתבר כי הציבור מתקשה במציאת כלים להשפיע על נבחריו בתקופה שבין מערכות הבחירות. מטרתה של הצעת החוק להתמודד עם קשיים אלה באמצעות יצירת מנגנון שיאפשר לציבור להשפיע על הדיונים המתקיימים בכנסת, וזאת באמצעות הגשת עצומות לכנסת, בדומה לקיים בפרלמנט האירופי".

עפ"י הצעת החוק, כל אזרח או קבוצת אזרחים יהיו רשאים להגיש לכנסת עצומה הנוגעת לתחומי הפעילות של המדינה ומשפיעה עליהם באופן ישיר. עצומות אלה יוגשו לוועדה מיוחדת שתוקם לעניין זה בכנסת ותיקרא "ועדת העצומות". ועדה זו תקבע מהן עצומות קבילות, ותעביר אותן לוועדות הכנסת שנושא העצומה מצוי בסמכותן. הוועדות ידונו בנושאי העצומות, ויזמינו לדיוניהן את החותמים על העצומות או נציגיהם. לאחר הדיון יניחו הוועדות מסקנות על שולחן הכנסת, ויושב ראש הכנסת יחליט אם יתקיים עליהן דיון במליאת הכנסת.

כדי להבטיח את שיתוף הציבור, ישותפו באתר האינטרנט של הכנסת העצומות הקבילות שהוגשו, וכן עדכון בדבר הדיונים בכנסת בנושאי העצומות.

"אין ספק כי בעידן הרשתות החברתיות קל יותר לאגד את הציבור סביב נושאים המעניינים אותו, וכך תוכל הכנסת להיות קשובה לרחשי העם, בלי לוותר על המודל הדמוקרטי המאפיין אותה מאז הקמתה", נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק.

יוזם הצעת החוק, ח"כ חיליק בר (העבודה): "החוק הזה נועד לאפשר לאזרחים להיכנס לאתר האינטרנט להגיש עצומה ובקשה לדון בנושא שחשוב להם באחת מוועדות הכנסת הרלוונטיות ואולי אף במליאת הכנסת. נקודת המוצא שלנו, שלא כל החכמה נמצאת בידינו, 120 חברי הכנסת, ויש יתרון גדול לקבל ולשמוע רעיונות מאזרחים. המטרה, שלא רק אזרחים שיש להם "חבר" או "מקורב" בכנסת, יוכלו להגיש הצעות אלא כל אזרח שיש לו מה לומר. תהיה בכך אמירה כלפי האזרחים "שהכנסת מקשיבה להם". זהו דבר שקורה כבר בפרלמנט האירופאי".

40 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה טרומית ורק חבר כנסת אחד התנגד לה. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע איזו ועדה תדון בה להכנתה לקריאה הראשונה.

1 Comment

  1. יפה
    4 בדצמבר 2013 @ 15:46

    עושים צחוק. במדינות שונות בעולם (שווייץ , ארה"ב ועוד) עצומות עם מספר חתימות מספיק מחייבות משאל עם ובמידה וזה מתקבל העצומה מתקבלת בחוק מחייב כמו כל חוק של בית נבחרים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן