מינואר שיעורי ההפרשות לפנסיה יועלו ל-17.5%

עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה

מינואר שיעורי ההפרשות לפנסיה יועלו ל-17.5%

עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה

שר הכלכלה נפתלי בנט. לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק
שר הכלכלה נפתלי בנט. לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק

החל מ-1 בינואר 2-02014 יכנס לתוקף השינוי בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה. הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מיום 1.1.08. הסכם זה תוקן ושופר ב-2011.

צו הרחבה

במשרד הכלכלה מציינים, כי הצו חל על כל העובדים במשק שלא חל עליהם הסדר פנסיה טוב יותר. עוד מדגישים ביחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה, כי עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה.

טבלה מעודכנת לגבי אחוזי ההפרשות מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק)

עו"ד שלמה יצחקי הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה: "צו ההרחבה הטיב עם העובדים במשק בקביעת חובת הפרשה לפנסיה עבור כל עובד לעת פרישה, נכות או שאירים חלילה. זכות שלא עמדה לרבים מהעובדים במשק. מיום תחילת הצו הצטרפו מאות אלפי עובדים כמבוטחים חדשים.

שר הכלכלה נפתלי בנט: "מדינה חפצת חיים חייבת לדאוג למבוגרים והקשישים החיים בה ולעתים הדרך הנכונה ביותר לעשות זאת, לצד קיומה של מערכת תמיכה סוציאלית בדמות הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי, היא הרחבה הדרגתית של חובת המעסיקים והמועסקים לחסוך יותר היום כדי להבטיח את עתידם הרחוק של העובדים כאשר יפרשו לגמלאות. חשוב שמעסיקים יבינו – לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק. מפקחי משרד הכלכלה האמונים על אכיפת זכויות עובדים יבצעו פעילות אכיפה, יטילו עיצומים כספיים על מפירי הצו ויבטיחו בכל האמצעים את זכותם של העובדים לקיום בכבוד כאשר יצאו לפנסיה".

שר הכלכלה נפתלי בנט. לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק
שר הכלכלה נפתלי בנט. לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק

החל מ-1 בינואר 2-02014 יכנס לתוקף השינוי בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה. הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מיום 1.1.08. הסכם זה תוקן ושופר ב-2011.

צו הרחבה

במשרד הכלכלה מציינים, כי הצו חל על כל העובדים במשק שלא חל עליהם הסדר פנסיה טוב יותר. עוד מדגישים ביחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה, כי עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה.

טבלה מעודכנת לגבי אחוזי ההפרשות מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק)

עו"ד שלמה יצחקי הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה: "צו ההרחבה הטיב עם העובדים במשק בקביעת חובת הפרשה לפנסיה עבור כל עובד לעת פרישה, נכות או שאירים חלילה. זכות שלא עמדה לרבים מהעובדים במשק. מיום תחילת הצו הצטרפו מאות אלפי עובדים כמבוטחים חדשים.

שר הכלכלה נפתלי בנט: "מדינה חפצת חיים חייבת לדאוג למבוגרים והקשישים החיים בה ולעתים הדרך הנכונה ביותר לעשות זאת, לצד קיומה של מערכת תמיכה סוציאלית בדמות הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי, היא הרחבה הדרגתית של חובת המעסיקים והמועסקים לחסוך יותר היום כדי להבטיח את עתידם הרחוק של העובדים כאשר יפרשו לגמלאות. חשוב שמעסיקים יבינו – לא מדובר כאן בהמלצה אלא בצו הרחבה מחייב כמו חוק. מפקחי משרד הכלכלה האמונים על אכיפת זכויות עובדים יבצעו פעילות אכיפה, יטילו עיצומים כספיים על מפירי הצו ויבטיחו בכל האמצעים את זכותם של העובדים לקיום בכבוד כאשר יצאו לפנסיה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן