ועד עובדי הרכבת הכריז על עיצומים; ההנהלה: זו שביתה פראית

ההנהלה: תחזוקת הרכבות הופסקה, פקידים נשלחו לביתם ופקחים התבקשו שלא לבצע בידוק כרטיסים. העיצומים צפויים לפגוע בתנועת הרכבות אחר הצהריים. ההנהלה פועלת להגשת פנייה דחופה לבית הדין לעבודה כדי להחזיר את העובדים לפעילות סדירה. ההסתדרות והוועד: לא מתוכננת פגיעה כלשהי בנוסעים

ועד עובדי הרכבת הכריז על עיצומים; ההנהלה: זו שביתה פראית

ההנהלה: תחזוקת הרכבות הופסקה, פקידים נשלחו לביתם ופקחים התבקשו שלא לבצע בידוק כרטיסים. העיצומים צפויים לפגוע בתנועת הרכבות אחר הצהריים. ההנהלה פועלת להגשת פנייה דחופה לבית הדין לעבודה כדי להחזיר את העובדים לפעילות סדירה. ההסתדרות והוועד: לא מתוכננת פגיעה כלשהי בנוסעים

על פי הודעת ההנהלה של הרכבת, ועד עובדי רכבת ישראל פתח היום בשביתה פראית, מיידית וללא התראה. השביתה הינה על רקע תחילת עבודתה של חברת אלסטום למתחמי הרכבת בחיפה ובלוד, לצורך תחזוקת הקרונועים (IC3), על אף שזו הוסכמה במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש.

ההסתדרות: הנוסעים לא ייפגעו

בהסתדרות, הנותנת גיבוי לעיצומים ובוועד עובדי הרכבת טוענים, כי לא מתוכננת פגיעה כלשהי בנוסעים. לדבריהם לא רק שרכבות הנוסעים ימשיכו לנוע כרגיל, אלא גם תחזוקת קרונות נוסעים קטרים ומערכים הקשורים לקווים הפעילים, יטופלו כרגיל במוסכים.

רכבת ישראל. העובדים פתחו בעיצומים בעקבות יישום עבודות מיקור חוץ (צילום: ציפי מנשה)
רכבת ישראל. העובדים פתחו בעיצומים בעקבות יישום עבודות מיקור חוץ (צילום: ציפי מנשה)

מיקור חוץ

הוצאת הקרונועים למיקור חוץ, הוסכם ונחתם עם ההסתדרות וועד עובדי הרכבת לפני כשנה, כחלק מהסכם קיבוצי חדש. בתמורה לכך ניתנה התחייבות מצד ההסתדרות וועד העובדים לשקט תעשייתי של 3 שנים וביטול כל סכסוכי העבודה הפתוחים. כמו כן הוסכם כי העובדים יזכו להשלמת תוספת של 25% בשכרם, ויקבלו מענק חד פעמי על סך 40 אלף שקל, שזו עלות שנתית לרכבת של 100 מיליון שקל.

מיקור החוץ שהחל להתבצע היום על ידי חברת אלסטום במוסכי החברה בלוד ובחיפה, נועד על מנת לעמוד בגידול המשמעותי במספר הקרונות והקטרים בשנים הקרובות. חברת 'אלסטום' הבינלאומית זכתה במכרז, בהיקף כספי של כמיליארד וחצי שקל, לתחזוקת צי הקרונועים של רכבת ישראל למשך 15 שנה. זו הפעם הראשונה בה מבוצעת תחזוקת צי נייד ברכבת ישראל, ע"י גורם בינלאומי.

ההנהלה: בניגוד להסכם הקיבוצי

ההנהלה טוענת, כי בניגוד מוחלט להסכם הקיבוצי, הכריז ועד עובדי הרכבת על שיבוש העבודה. במסגרת העיצומים, נדרשו עובדי התחזוקה במוסכים והפקידים לעזוב את עבודתם. הפקחים התבקשו שלא לבצע בידוק כרטיסים במהלך עבודתם, והעובדים התבקשו לצאת מההדרכות בבית הספר הרכבתי.

העובדים: לא הושגו ההבנות שסוכמו

העובדים טוענים, כי למרות הסכמתם לדחיית כניסת החברה החיצונית מחודש ספטמבר ל-7 בינואר, לא הושגו עד היום ההבנות הנדרשות לעבודה המשותפת, כפי שסוכם עם ההנהלה. לדבריהם הם חוששים, כי כניסת החברה הפרטית תוביל להפרת זכויות העובדים ברכבת. כמו למשל כניסה עובדי החברה החיצונית למוסכים הקיימים ולא למתחם נפרד כפי שסוכם.
.
לדברי ההנהלה, ככל ולא תבוצע תחזוקה לרכבות הנוסעים על פי הנהלים המחייבים, לא יוכלו מערכי רכבת שלא עברו טיפול תחזוקתי כנדרש, לספק שירות וצפויה פגיעה בשירות לנוסעים, החל משעות אחר הצהריים.

ההנהלה: העלאות השכר לא ייושמו

מהנהלת רכבת ישראל נמסר עוד, כי פעולותיהם של ועד העובדים, המגובות על ידי ההסתדרות, מצביעות על כך שאינם מעוניינים לעמוד בהסכמות שנחתמו מולם. בהתאם לכך, תחדל הנהלת רכבת ישראל ליישם את העלאות השכר והמענק שניתן לעובדים, בהתאם לאבני הדרך.

כמו כן נמסר מהנהלת הרכבת, כי היא פועלת להגשת פניה דחופה לבית הדין לעבודה, על מנת להחזיר את העובדים לפעילות סדירה, מהר ככל הניתן ולצמצם את הפגיעה בנוסעי הרכבת.

על פי הודעת ההנהלה של הרכבת, ועד עובדי רכבת ישראל פתח היום בשביתה פראית, מיידית וללא התראה. השביתה הינה על רקע תחילת עבודתה של חברת אלסטום למתחמי הרכבת בחיפה ובלוד, לצורך תחזוקת הקרונועים (IC3), על אף שזו הוסכמה במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש.

ההסתדרות: הנוסעים לא ייפגעו

בהסתדרות, הנותנת גיבוי לעיצומים ובוועד עובדי הרכבת טוענים, כי לא מתוכננת פגיעה כלשהי בנוסעים. לדבריהם לא רק שרכבות הנוסעים ימשיכו לנוע כרגיל, אלא גם תחזוקת קרונות נוסעים קטרים ומערכים הקשורים לקווים הפעילים, יטופלו כרגיל במוסכים.

רכבת ישראל. העובדים פתחו בעיצומים בעקבות יישום עבודות מיקור חוץ (צילום: ציפי מנשה)
רכבת ישראל. העובדים פתחו בעיצומים בעקבות יישום עבודות מיקור חוץ (צילום: ציפי מנשה)

מיקור חוץ

הוצאת הקרונועים למיקור חוץ, הוסכם ונחתם עם ההסתדרות וועד עובדי הרכבת לפני כשנה, כחלק מהסכם קיבוצי חדש. בתמורה לכך ניתנה התחייבות מצד ההסתדרות וועד העובדים לשקט תעשייתי של 3 שנים וביטול כל סכסוכי העבודה הפתוחים. כמו כן הוסכם כי העובדים יזכו להשלמת תוספת של 25% בשכרם, ויקבלו מענק חד פעמי על סך 40 אלף שקל, שזו עלות שנתית לרכבת של 100 מיליון שקל.

מיקור החוץ שהחל להתבצע היום על ידי חברת אלסטום במוסכי החברה בלוד ובחיפה, נועד על מנת לעמוד בגידול המשמעותי במספר הקרונות והקטרים בשנים הקרובות. חברת 'אלסטום' הבינלאומית זכתה במכרז, בהיקף כספי של כמיליארד וחצי שקל, לתחזוקת צי הקרונועים של רכבת ישראל למשך 15 שנה. זו הפעם הראשונה בה מבוצעת תחזוקת צי נייד ברכבת ישראל, ע"י גורם בינלאומי.

ההנהלה: בניגוד להסכם הקיבוצי

ההנהלה טוענת, כי בניגוד מוחלט להסכם הקיבוצי, הכריז ועד עובדי הרכבת על שיבוש העבודה. במסגרת העיצומים, נדרשו עובדי התחזוקה במוסכים והפקידים לעזוב את עבודתם. הפקחים התבקשו שלא לבצע בידוק כרטיסים במהלך עבודתם, והעובדים התבקשו לצאת מההדרכות בבית הספר הרכבתי.

העובדים: לא הושגו ההבנות שסוכמו

העובדים טוענים, כי למרות הסכמתם לדחיית כניסת החברה החיצונית מחודש ספטמבר ל-7 בינואר, לא הושגו עד היום ההבנות הנדרשות לעבודה המשותפת, כפי שסוכם עם ההנהלה. לדבריהם הם חוששים, כי כניסת החברה הפרטית תוביל להפרת זכויות העובדים ברכבת. כמו למשל כניסה עובדי החברה החיצונית למוסכים הקיימים ולא למתחם נפרד כפי שסוכם.
.
לדברי ההנהלה, ככל ולא תבוצע תחזוקה לרכבות הנוסעים על פי הנהלים המחייבים, לא יוכלו מערכי רכבת שלא עברו טיפול תחזוקתי כנדרש, לספק שירות וצפויה פגיעה בשירות לנוסעים, החל משעות אחר הצהריים.

ההנהלה: העלאות השכר לא ייושמו

מהנהלת רכבת ישראל נמסר עוד, כי פעולותיהם של ועד העובדים, המגובות על ידי ההסתדרות, מצביעות על כך שאינם מעוניינים לעמוד בהסכמות שנחתמו מולם. בהתאם לכך, תחדל הנהלת רכבת ישראל ליישם את העלאות השכר והמענק שניתן לעובדים, בהתאם לאבני הדרך.

כמו כן נמסר מהנהלת הרכבת, כי היא פועלת להגשת פניה דחופה לבית הדין לעבודה, על מנת להחזיר את העובדים לפעילות סדירה, מהר ככל הניתן ולצמצם את הפגיעה בנוסעי הרכבת.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן