ועדת השרים לחקיקה תדון במתן תמריצים למעסיקי בני 45 ויותר

לפי הצעת החוק, של ח"כ איתן כבל (העבודה) ועמותת "ידיד", המימון התקציבי יבוא באמצעות שינוי בייעוד "קרן המקצועות השוחקים" שבבעלות הממשלה, התעשיינים וההסתדרות. הקרן תנוהל על ידי מנהלת, בדומה לחוק לעידוד השקעות הון, ותהיה מוסמכת להעניק מענקים למעסיקים שיפעלו בהתאם לקריטריונים שייקבעו

ועדת השרים לחקיקה תדון במתן תמריצים למעסיקי בני 45 ויותר

לפי הצעת החוק, של ח"כ איתן כבל (העבודה) ועמותת "ידיד", המימון התקציבי יבוא באמצעות שינוי בייעוד "קרן המקצועות השוחקים" שבבעלות הממשלה, התעשיינים וההסתדרות. הקרן תנוהל על ידי מנהלת, בדומה לחוק לעידוד השקעות הון, ותהיה מוסמכת להעניק מענקים למעסיקים שיפעלו בהתאם לקריטריונים שייקבעו

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק של ח"כ איתן כבל ועמותת "ידיד", למתן תמריצים למעסיקי עובדים מעל גיל 45.

איתן כבל: "לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים" (צילום: דן בר דוב)
איתן כבל: "לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים" (צילום: דן בר דוב)
רן מלמד, עמותת ידיד: 300 מיליון ש"ח בקופת "קרן המקצועות השוחקים" (צילום: מעמוד הפייסבוק של רן מלמד)
רן מלמד, עמותת ידיד: 300 מיליון ש"ח בקופת "קרן המקצועות השוחקים" (צילום: מעמוד הפייסבוק של רן מלמד)

על פי הצעת החוק, של ח"כ איתן כבל (העבודה) ועמותת "ידיד", המימון התקציבי יבוא באמצעות שינוי ביעוד "קרן המקצועות השוחקים" שבבעלות הממשלה, התעשיינים וההסתדרות. הקרן, תנוהל על ידי מנהלת, בדומה לחוק לעידוד השקעות הון ותהיה מוסמכת להעניק מענקים למעסיקים שיפעלו בהתאם לקריטריונים שייקבעו. החוק המוצע נועד לתת מענה למצבים בהם מוצאים עצמם עובדים מבוגרים רבים מחוץ לשוק העבודה ולחלופין מועסקים בשכר ובמעמד נמוכים ביותר. הענקת מענקים למעסיקים בשורה של נסיבות, באה לעודד שילוב וקידום עובדים מבוגרים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתה לעודד את שילוב העובדים המבוגרים בעולם העבודה. "ראוי לחוקק חוק, שיהווה הצהרה בדבר חשיבותם של עובדים מבוגרים כמשאב לשוק העבודה, וכלי מעשי ליצירת שוויון אמיתי בשוק העבודה בישראל. הניסיון שהצטבר בעולם מוכיח, שכדי ליצור שוויון הזדמנויות בפועל – אין די באיסור אפליה על בסיס גיל, אלא יש לנקוט קשת רחבה של אמצעים, וביניהם מתן הטבות כלכליות למעסיקים, הנוקטים צעדים מעשיים לשילוב עובדים מבוגרים במסגרת עסקיהם ולשיפור היכולת של עובדיהם המבוגרים להשתלב בשוק העבודה".

"ניתן למנוע את פיטוריהם של אלפי עובדים מבוגרים שיזרקו לרחוב ללא סיכוי למצוא עבודה חדשה", אומר ח"כ כבל. "צריך לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים ובמקביל  לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים מעל גיל 45 ולכן אנו מבקשים כי ועדת השרים לחקיקה תאשר את הצעת החוק שאני מגיש בשיתוף עם עמותת 'ידיד', אשר קובעת כי מעסיקים במשק יקבלו תמריצים כספיים כאשר יקלטו או ימנעו מפיטורים של עובדים מעל גיל 45, שסיכוייהם להשתלב בשוק העבודה קלושים.

"הגיע הזמן להפנים ולהבין שהעתיד טמון דווקא בעובדים המבוגרים, אלו שלא מחפשים לעצמם מקומות עבודה חדשים כל ארבעה חודשים, אלו שילדיהם כבר פרחו מהקן והם יכולים להשקיע את זמנם ומרצם במקום העבודה שלהם ובמיוחד כאשר מדובר על עובדים מקצועיים שהניסיון שצברו שווה יותר מכל יצירתיות או אפילו עובדי צווארון כחול שבשביל שכר המינימום ומעט הפרמיות שהם מקבלים מידי חודש, הם יתנו את נשמתם." אומר ח"כ כבל.

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד", העומדת מאחורי הצעת החוק: "אנו סבורים כי אחת הדרכים לסייע להעסקתם של עובדים בגילאי 45+ היא  להקים קרן שתסייע למעסיקים שיעסיקו עובדים מבוגרים, לשם כך יש אפילו מקור תקציבי בדמותה של קרן המקצועות השוחקים המופעלת במשותף על ידי הממשלה, התעשיינים וההסתדרות זה הזמן לשנות את הגדרת תפקידה של הקרן שבקופתה יש למעלה משלוש מאות מליון ש"ח ועוד צפויים להיכנס לתוכה מיליונים רבים בעתיד".

כתבות אחרונות באתר

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק של ח"כ איתן כבל ועמותת "ידיד", למתן תמריצים למעסיקי עובדים מעל גיל 45.

איתן כבל: "לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים" (צילום: דן בר דוב)
איתן כבל: "לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים" (צילום: דן בר דוב)
רן מלמד, עמותת ידיד: 300 מיליון ש"ח בקופת "קרן המקצועות השוחקים" (צילום: מעמוד הפייסבוק של רן מלמד)
רן מלמד, עמותת ידיד: 300 מיליון ש"ח בקופת "קרן המקצועות השוחקים" (צילום: מעמוד הפייסבוק של רן מלמד)

על פי הצעת החוק, של ח"כ איתן כבל (העבודה) ועמותת "ידיד", המימון התקציבי יבוא באמצעות שינוי ביעוד "קרן המקצועות השוחקים" שבבעלות הממשלה, התעשיינים וההסתדרות. הקרן, תנוהל על ידי מנהלת, בדומה לחוק לעידוד השקעות הון ותהיה מוסמכת להעניק מענקים למעסיקים שיפעלו בהתאם לקריטריונים שייקבעו. החוק המוצע נועד לתת מענה למצבים בהם מוצאים עצמם עובדים מבוגרים רבים מחוץ לשוק העבודה ולחלופין מועסקים בשכר ובמעמד נמוכים ביותר. הענקת מענקים למעסיקים בשורה של נסיבות, באה לעודד שילוב וקידום עובדים מבוגרים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתה לעודד את שילוב העובדים המבוגרים בעולם העבודה. "ראוי לחוקק חוק, שיהווה הצהרה בדבר חשיבותם של עובדים מבוגרים כמשאב לשוק העבודה, וכלי מעשי ליצירת שוויון אמיתי בשוק העבודה בישראל. הניסיון שהצטבר בעולם מוכיח, שכדי ליצור שוויון הזדמנויות בפועל – אין די באיסור אפליה על בסיס גיל, אלא יש לנקוט קשת רחבה של אמצעים, וביניהם מתן הטבות כלכליות למעסיקים, הנוקטים צעדים מעשיים לשילוב עובדים מבוגרים במסגרת עסקיהם ולשיפור היכולת של עובדיהם המבוגרים להשתלב בשוק העבודה".

"ניתן למנוע את פיטוריהם של אלפי עובדים מבוגרים שיזרקו לרחוב ללא סיכוי למצוא עבודה חדשה", אומר ח"כ כבל. "צריך לעשות הכל כדי למנוע פיטורים של אלפי עובדים מבוגרים ובמקביל  לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים מעל גיל 45 ולכן אנו מבקשים כי ועדת השרים לחקיקה תאשר את הצעת החוק שאני מגיש בשיתוף עם עמותת 'ידיד', אשר קובעת כי מעסיקים במשק יקבלו תמריצים כספיים כאשר יקלטו או ימנעו מפיטורים של עובדים מעל גיל 45, שסיכוייהם להשתלב בשוק העבודה קלושים.

"הגיע הזמן להפנים ולהבין שהעתיד טמון דווקא בעובדים המבוגרים, אלו שלא מחפשים לעצמם מקומות עבודה חדשים כל ארבעה חודשים, אלו שילדיהם כבר פרחו מהקן והם יכולים להשקיע את זמנם ומרצם במקום העבודה שלהם ובמיוחד כאשר מדובר על עובדים מקצועיים שהניסיון שצברו שווה יותר מכל יצירתיות או אפילו עובדי צווארון כחול שבשביל שכר המינימום ומעט הפרמיות שהם מקבלים מידי חודש, הם יתנו את נשמתם." אומר ח"כ כבל.

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד", העומדת מאחורי הצעת החוק: "אנו סבורים כי אחת הדרכים לסייע להעסקתם של עובדים בגילאי 45+ היא  להקים קרן שתסייע למעסיקים שיעסיקו עובדים מבוגרים, לשם כך יש אפילו מקור תקציבי בדמותה של קרן המקצועות השוחקים המופעלת במשותף על ידי הממשלה, התעשיינים וההסתדרות זה הזמן לשנות את הגדרת תפקידה של הקרן שבקופתה יש למעלה משלוש מאות מליון ש"ח ועוד צפויים להיכנס לתוכה מיליונים רבים בעתיד".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן