שר התחבורה הגביל שעות ההמראה בנתב"ג

לא יותרו המראות בנת"ג בין השעות 01:40 – 04:50 בעונת הקיץ ולא יותרו המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 05:20 בעונת החורף. מנהל רת"א רשאי יהיה לתת היתרים מיוחדים

שר התחבורה הגביל שעות ההמראה בנתב"ג

לא יותרו המראות בנת"ג בין השעות 01:40 – 04:50 בעונת הקיץ ולא יותרו המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 05:20 בעונת החורף. מנהל רת"א רשאי יהיה לתת היתרים מיוחדים

נמל תעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי
נמל תעופה בן גוריון (צילום: יולה זובריצקי)

שר התחבורה ישראל כץ קיבל את המלצת גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) באשר להגבלת שעות פעילות הטיסה בנתב"ג, לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות. על פי החלטת השר לא תותרנה המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 04:50 בעונת הקיץ ולא תותרנה המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 05:20 בעונת החורף.

היתרים

יחד עם זאת תותרנה המראות בשעות 01:40 – 02:00 במספר ובדרך שיקבע מנהל רת"א ומנהל נתב"ג יחליט, לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה, אלו המראות תותרנה במסגרת המספר והדרך שיקבע מנהל רת"א.

עוד החליט שר התחבורה, כי בחצי השעה הראשונה לפתיחת נתב"ג להמראות, בין השעות 04:50 – 05:20 בעונת הקיץ ובין השעות 05:20 – 05:50 בעונת החורף, תותרנה המראות של כלי טייס בהתקיים אחד התנאים הבאים: המראת כלי הטיס לא תגרום רעש העולה על סף רעש מופחת, אשר יימדד במוניטורים המודדים את רעש המטוסים בנקודות שבנתיב ההמראה; טיסות שתוכננו להמריא טרם תחילת שעות איסור ההמראה בערב הקודם, לא הספיקו לעשות כן ונשארו על הקרקע למשך שעות איסור ההמראה, יוכלו להמריא מיד עם פתיחת הנמל להמראות, בשעה 04:50 או בשעה 05:20, בהתאם לעונה, ללא המגבלה הנוספת של סף הרעש המופחת, וזאת באישור מנהל נתב"ג, או ממלא מקומו בהעדרו.

מנהל רת"א רשאי יהיה, בהחלטה מנומקת, לאשר המראות מנתב"ג אף בניגוד לתקנות שקבע השר, במקרים חריגים בהם קיים צורך ממשי כמו שביתות, מצבי חירום ביטחוניים, תקלת תשתית שהשביתה את הפעילות האווירית בנמל, צרכים לאומיים, הצלת חיי אדם או רכוש.

ההיתר שנתן מנהל רת"א בדצמבר 2010 להמראות של טיסות אמבולנס, זריעת עננים וכיבוי אש, ימשיך לעמוד בתוקפו.

אין בתקנות כדי לגרוע מההיתר המיוחד שניתן לחברת אל על, המאפשר לה להמריא בלילות שבין יום חמישי ליום שישי ובלילות שלפי ערבי חג, לשם מתן אפשרות לנוסעיה להגיע ליעדם עד כניסת השבת או החג ולמטרה זו בלבד. היתר מיוחד זה יפקע אם תבוטל החלטת החברה שלא לטוס בשבת וחג.

נמל תעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי
נמל תעופה בן גוריון (צילום: יולה זובריצקי)

שר התחבורה ישראל כץ קיבל את המלצת גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) באשר להגבלת שעות פעילות הטיסה בנתב"ג, לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות. על פי החלטת השר לא תותרנה המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 04:50 בעונת הקיץ ולא תותרנה המראות בנתב"ג בין השעות 01:40 – 05:20 בעונת החורף.

היתרים

יחד עם זאת תותרנה המראות בשעות 01:40 – 02:00 במספר ובדרך שיקבע מנהל רת"א ומנהל נתב"ג יחליט, לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה, אלו המראות תותרנה במסגרת המספר והדרך שיקבע מנהל רת"א.

עוד החליט שר התחבורה, כי בחצי השעה הראשונה לפתיחת נתב"ג להמראות, בין השעות 04:50 – 05:20 בעונת הקיץ ובין השעות 05:20 – 05:50 בעונת החורף, תותרנה המראות של כלי טייס בהתקיים אחד התנאים הבאים: המראת כלי הטיס לא תגרום רעש העולה על סף רעש מופחת, אשר יימדד במוניטורים המודדים את רעש המטוסים בנקודות שבנתיב ההמראה; טיסות שתוכננו להמריא טרם תחילת שעות איסור ההמראה בערב הקודם, לא הספיקו לעשות כן ונשארו על הקרקע למשך שעות איסור ההמראה, יוכלו להמריא מיד עם פתיחת הנמל להמראות, בשעה 04:50 או בשעה 05:20, בהתאם לעונה, ללא המגבלה הנוספת של סף הרעש המופחת, וזאת באישור מנהל נתב"ג, או ממלא מקומו בהעדרו.

מנהל רת"א רשאי יהיה, בהחלטה מנומקת, לאשר המראות מנתב"ג אף בניגוד לתקנות שקבע השר, במקרים חריגים בהם קיים צורך ממשי כמו שביתות, מצבי חירום ביטחוניים, תקלת תשתית שהשביתה את הפעילות האווירית בנמל, צרכים לאומיים, הצלת חיי אדם או רכוש.

ההיתר שנתן מנהל רת"א בדצמבר 2010 להמראות של טיסות אמבולנס, זריעת עננים וכיבוי אש, ימשיך לעמוד בתוקפו.

אין בתקנות כדי לגרוע מההיתר המיוחד שניתן לחברת אל על, המאפשר לה להמריא בלילות שבין יום חמישי ליום שישי ובלילות שלפי ערבי חג, לשם מתן אפשרות לנוסעיה להגיע ליעדם עד כניסת השבת או החג ולמטרה זו בלבד. היתר מיוחד זה יפקע אם תבוטל החלטת החברה שלא לטוס בשבת וחג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן