גמלה שמגיעה לאשה מביטוח לאומי, לא תגיע לחשבון בן הזוג

כך אישרה היום ועדת השרים לחקיקה. הצעת חוק זו תצמצם את התלות הכלכלית של נשים נשואות בבעליהן, תבטיח את עצמאותן ותסיר חסם נוסף בדרך להעצמה כלכלית שלהן. ההצעה תעודד נשים רבות בישראל, שאין להן כל חשבון בנק, לפתוח חשבון בנק משותף או פרטי לראשונה בחייהן כדי לקבל תמיכה מהמדינה

גמלה שמגיעה לאשה מביטוח לאומי, לא תגיע לחשבון בן הזוג

כך אישרה היום ועדת השרים לחקיקה. הצעת חוק זו תצמצם את התלות הכלכלית של נשים נשואות בבעליהן, תבטיח את עצמאותן ותסיר חסם נוסף בדרך להעצמה כלכלית שלהן. ההצעה תעודד נשים רבות בישראל, שאין להן כל חשבון בנק, לפתוח חשבון בנק משותף או פרטי לראשונה בחייהן כדי לקבל תמיכה מהמדינה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של ח"כ ד"ר עליזה לביא וח"כ דב חנין שקובעת כי גמלה שמגיעה לאישה לא תגיע ישירות לחשבון הבנק של הגבר. בעקבות הצעת החוק ישונה  המצב הנוהג כיום, לפיו קצבאות מביטוח לאומי, המגיעות לבני הזוג ולילדים, מועברות ישירות לחשבון הבנק של הגבר בלבד. במקום זאת, תשולם גמלת הבטחת ההכנסה לחשבון משותף של בני הזוג, או לחשבון של אחד מהם אם שני בני הזוג הסכימו לכך בכתב.

"הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה". ח"כ עליזה לביא (צילום: טלי קורל)
"הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה". ח"כ עליזה לביא (צילום: טלי קורל)

הצעת חוק זו, שנכתבה בסיוע ארגון "איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי", תצמצם את התלות הכלכלית של נשים נשואות בבעליהן, תבטיח את עצמאותן ותסיר חסם נוסף בדרך להעצמה כלכלית שלהן. ההצעה תעודד נשים רבות בישראל, שאין להן כל חשבון בנק, לפתוח חשבון בנק משותף או פרטי לראשונה בחייהן כדי לקבל תמיכה מהמדינה.

הצעה זו משמעותית במיוחד במצבים של פרידה או של אלימות בין בני הזוג. במצבים אלו, בהם התלות הכלכלית של האישה בגבר אף גוברת, תסייע הצעת החוק בהתמודדות ותסיר את תלות האישה בבן-הזוג, שכן תוכל לקבל את קצבת ההכנסה המגיעה לה ולילדיה באופן אוטומטי.

 לחוק זה תהיה השפעה ניכרת במיוחד על נשים מפריפריות חברתיות, שפעמים רבות אינן פותחות כל חשבון בנק, והכספים מגיעים ישירות לחשבון של הגבר. נשים אלו מעתה והלאה יהיו מחויבות לפתוח חשבון בנק בו הן מורשות חתימה בכדי לקבל את הכספים.

"עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר". ח"כ דב חנין (צילום: דן בר דוב)
"עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר". ח"כ דב חנין (צילום: דן בר דוב)

 יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ויוזמת החוק, ח"כ ד"ר עליזה לביא: "הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה. המדינה אינה יכולה להעביר כספי תמיכה רק דרך הגברים – אסור למחוקק להמשיך להניח מראש שהגבר הוא האחראי הבלעדי לפרנסת המשפחה. החוק מבטא את ההכרה בכך ששני בני-הזוג לוקחים בפרנסתם המשפחה ובקבלת ההחלטות בה חלק שווה. בהצעת חוק זו אנו מסירות חסם כבד  בדרך להעצמה כלכלית של נשים – קבלת קצבאות מהמדינה לחשבון בנק של האישה יאפשר לה עצמאות כלכלית, במיוחד בקרב נשים מאוכלוסיות מוחלשות ונשים הסובלות מאלימות."

 ח"כ דב חנין (חד"ש): המצב הנוכחי בו הגמלה משולמת לחשבונו של הגבר בלבד הוא מקומם, בלתי שיוויוני ולא צודק. זו אינה רק אפליה חוקית, זהו לא עניין טכני, אלא הסדר פוגעני בעל השלכות של ממש על חיי נשים ועל יחסי כוחות בתוך זוגות ומשפחות. התשלום לחשבון הגבר מייצר תלות של האשה בו. הבעיתיות שבמצב זה מתחדדת עוד יותר במקרים של פרידה זמנית או של אלימות במשפחה – אז הענקת הגמלה לגבר מונעת מהנשים את זכויותיהן.  התיקון הזה יהיה עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר, והדרך הזאת עוד ארוכה".

כתבות אחרונות באתר

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של ח"כ ד"ר עליזה לביא וח"כ דב חנין שקובעת כי גמלה שמגיעה לאישה לא תגיע ישירות לחשבון הבנק של הגבר. בעקבות הצעת החוק ישונה  המצב הנוהג כיום, לפיו קצבאות מביטוח לאומי, המגיעות לבני הזוג ולילדים, מועברות ישירות לחשבון הבנק של הגבר בלבד. במקום זאת, תשולם גמלת הבטחת ההכנסה לחשבון משותף של בני הזוג, או לחשבון של אחד מהם אם שני בני הזוג הסכימו לכך בכתב.

"הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה". ח"כ עליזה לביא (צילום: טלי קורל)
"הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה". ח"כ עליזה לביא (צילום: טלי קורל)

הצעת חוק זו, שנכתבה בסיוע ארגון "איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי", תצמצם את התלות הכלכלית של נשים נשואות בבעליהן, תבטיח את עצמאותן ותסיר חסם נוסף בדרך להעצמה כלכלית שלהן. ההצעה תעודד נשים רבות בישראל, שאין להן כל חשבון בנק, לפתוח חשבון בנק משותף או פרטי לראשונה בחייהן כדי לקבל תמיכה מהמדינה.

הצעה זו משמעותית במיוחד במצבים של פרידה או של אלימות בין בני הזוג. במצבים אלו, בהם התלות הכלכלית של האישה בגבר אף גוברת, תסייע הצעת החוק בהתמודדות ותסיר את תלות האישה בבן-הזוג, שכן תוכל לקבל את קצבת ההכנסה המגיעה לה ולילדיה באופן אוטומטי.

 לחוק זה תהיה השפעה ניכרת במיוחד על נשים מפריפריות חברתיות, שפעמים רבות אינן פותחות כל חשבון בנק, והכספים מגיעים ישירות לחשבון של הגבר. נשים אלו מעתה והלאה יהיו מחויבות לפתוח חשבון בנק בו הן מורשות חתימה בכדי לקבל את הכספים.

"עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר". ח"כ דב חנין (צילום: דן בר דוב)
"עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר". ח"כ דב חנין (צילום: דן בר דוב)

 יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ויוזמת החוק, ח"כ ד"ר עליזה לביא: "הגיע הזמן לקדם מציאות שוויונית הוגנת וראויה. המדינה אינה יכולה להעביר כספי תמיכה רק דרך הגברים – אסור למחוקק להמשיך להניח מראש שהגבר הוא האחראי הבלעדי לפרנסת המשפחה. החוק מבטא את ההכרה בכך ששני בני-הזוג לוקחים בפרנסתם המשפחה ובקבלת ההחלטות בה חלק שווה. בהצעת חוק זו אנו מסירות חסם כבד  בדרך להעצמה כלכלית של נשים – קבלת קצבאות מהמדינה לחשבון בנק של האישה יאפשר לה עצמאות כלכלית, במיוחד בקרב נשים מאוכלוסיות מוחלשות ונשים הסובלות מאלימות."

 ח"כ דב חנין (חד"ש): המצב הנוכחי בו הגמלה משולמת לחשבונו של הגבר בלבד הוא מקומם, בלתי שיוויוני ולא צודק. זו אינה רק אפליה חוקית, זהו לא עניין טכני, אלא הסדר פוגעני בעל השלכות של ממש על חיי נשים ועל יחסי כוחות בתוך זוגות ומשפחות. התשלום לחשבון הגבר מייצר תלות של האשה בו. הבעיתיות שבמצב זה מתחדדת עוד יותר במקרים של פרידה זמנית או של אלימות במשפחה – אז הענקת הגמלה לגבר מונעת מהנשים את זכויותיהן.  התיקון הזה יהיה עוד צעד לעבר מדיניות שיוויונית יותר, והדרך הזאת עוד ארוכה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן