האם כדאי לבטל את חוק טל? לא לפי נתוני ראש אכ"א

אורנה ברביבאי העלתה בכנסת את חזונה בקשר לגיוס חרדים ונשים לצה"ל. לפי הנתונים שהציגה, תוך מספר שנים ישרתו שני שליש מהחרדים. יש לבחון בזהירות אם ראוי להתאמץ כעת לביטולו של חוק טל, או להמשיך למנף את הגיוס בדרכי נועם, מבחירה

האם כדאי לבטל את חוק טל? לא לפי נתוני ראש אכ"א

אורנה ברביבאי העלתה בכנסת את חזונה בקשר לגיוס חרדים ונשים לצה"ל. לפי הנתונים שהציגה, תוך מספר שנים ישרתו שני שליש מהחרדים. יש לבחון בזהירות אם ראוי להתאמץ כעת לביטולו של חוק טל, או להמשיך למנף את הגיוס בדרכי נועם, מבחירה

אורנה ברביבאי העלתה בכנסת את חזונה בקשר לגיוס חרדים ונשים לצה"ל. לפי הנתונים שהציגה, בתוך מספר שנים ישרתו שני שליש מהחרדים. יש לבחון בזהירות אם ראוי להתאמץ כעת לביטולו של חוק טל, או להמשיך למנף את הגיוס בדרכי נועם, מבחירה

מאת טובה אבן חן

אורנה בירבאי - צילום: דו"צ
אורנה בירבאי - צילום: דו"צ

בעוד עמותת חדו"ש מדגישה את מספר המשתמטים החרדים מצה"ל, שעומד לטענתם על 8,500 לשנה, מתייחסת ראש אכ"א, אלוף אורנה ברביבאי, לסוגיית ההשתמטות וגיוס חרדים לצה"ל. בכנס שהתקיים בכנסת בנושא "צבא העם" הציגה ברביבאי את משנתה בקשר לגיוס חרדים. מדבריה אפשר להבין, שהמגמה של צה"ל היא לייצר כר נרחב יותר של שיתוף פעולה עם הגורמים החרדיים כדי להגדיל את אחוזי הגיוס מבחירה. בדגש על רצונם של המתגייסים.

"לנוכח מורכבות האיומים עימם מתמודד צה"ל, ומול תמונת המצב הדמוגרפית שבה אחד מכל ארבעה גברים לא מתגייס וכמעט אחת מכל שתי נשים לא מתגייסת, צה"ל פועל להרחבת היקף החרדים המתגייסים לשורותיו", כך פתחה  האלוף ברביבאי.

שילוב חרדים בצה"ל צילום: דו"צ

עוד אמרה: "גיוס החרדים מבטא את המחויבות לשימור מודל 'צבא העם'. צה"ל פועל ליישום שירות חובה לכל אזרח בישראל, ללא הבדלי דת, גזע ומין". בנוסף, הדגישה כי "כולם יבצעו שירות בעבור המדינה – צבאי או אזרחי. צה"ל כגוף המופקד על ביטחון המדינה, יקבל עדיפות עליונה בבחירות המתגייסים לשורותיו".

נאומה, שהתפרסם ברובו באתר צה"ל, כלל גם את הדברים הבאים : "יישומו של עיקרון שירות חובה לכל יאפשר לחלק את הנטל באופן שוויוני בין כלל אזרחי המדינה, וייתכן שאף להקטינו. בכוחו של שירות חובה לכל להגדיל את הסולידריות ואת תחושת השייכות והשותפות בין האזרחים. רק לאחר סיכום נושא זה, ניתן יהיה לשקול את המעבר למשך שירות  דיפרנציאלי. תיווצר תועלת ממהלך זה למשק ולמדינת ישראל".

על פי הנתונים שהציגה ראש אכ"א לגבי הגידול בהיקף גיוס החרדים, ציינה כי קיים היקף גידול עקבי בקרב המתגייסים החרדים, ונכון להיום מתגייסים מדי שנה כ-2,000 חרדים ליחידות הצבא השונות. מספר מתגייסים זה לא התרחש מאליו, אלא הושג הודות למסלולים ייחודיים שנפתחו במיוחד עבור ציבור המתגייסים החרדי, בכל הזרועות ובכל האגפים של הצבא.

בין מטרותיו של האגף לכוח אדם להגדיל את היקף החרדים המשרתים בצה"ל בשנים הקרובות מבחירה אישית ובשיתוף עמם. לסיכום, אמרה ראש אכ"א: "עד שנת 2015 נעמיד את היקף המתגייסים החרדים על 2,400 בשנה, בהתאם להחלטת הממשלה. בהנחה שמספר דומה ישרת בשירות אזרחי-לאומי – נגיע למצב שבו שני שלישים מהחרדים בכל שנתון מבצעים שירות כלשהו".

דעה: האם באמת כדאי לבטל את חוק טל? 

הפגנה לביטול חוק טל. צילום - רפי מיכאלי
הפגנה לביטול חוק טל. צילום: רפי מיכאלי

הנתונים שמציגה ראש אכ"א בהחלט מעודדים. בבואנו לדון בגיוס חרדים לצה"ל צריך לקחת בחשבון שהשתמטות איננה נחלתו של ציבור זה בלבד, ולשאול בכובד ראש האם ההתנגדות המתלהמת נגד ההארכה של חוק טל לא תעיב על היעדים  שהוצבו על ידי אגף כוח אדם בצה"ל, והאם לא יומרני לחשוב שאפשר לכפות על ציבור שלם הבנות, צודקות ככל שתהיינה, תוך איבוד של המניע החשוב ביותר של המתגייס לצה"ל, את רצונו לשרת ולפיכך את מידת ההתגייסות שלו למשימה. אין ספק שכל משפחה שבוחרת שלא לשלוח את בנה לצבא, בהינתן כי הוא לא שייך לאותו קומץ שאכן מקדיש את חייו ללימוד, ושלגביו חלים אותם כללים שקבע בן גוריון בשעתו, פוגעים פגיעה אנושה בלכידות ובנשיאה בנטל של העם כולו. ברם, נדמה שרגע לפני שאנחנו משליכים את התינוק עם המים, אולי המצב לא גרוע כל כך, והתהליך הרך והמבטיח של ברביבאי מהווה נוסחה נכונה של win win.

אורנה ברביבאי העלתה בכנסת את חזונה בקשר לגיוס חרדים ונשים לצה"ל. לפי הנתונים שהציגה, בתוך מספר שנים ישרתו שני שליש מהחרדים. יש לבחון בזהירות אם ראוי להתאמץ כעת לביטולו של חוק טל, או להמשיך למנף את הגיוס בדרכי נועם, מבחירה

מאת טובה אבן חן

אורנה בירבאי - צילום: דו"צ
אורנה בירבאי - צילום: דו"צ

בעוד עמותת חדו"ש מדגישה את מספר המשתמטים החרדים מצה"ל, שעומד לטענתם על 8,500 לשנה, מתייחסת ראש אכ"א, אלוף אורנה ברביבאי, לסוגיית ההשתמטות וגיוס חרדים לצה"ל. בכנס שהתקיים בכנסת בנושא "צבא העם" הציגה ברביבאי את משנתה בקשר לגיוס חרדים. מדבריה אפשר להבין, שהמגמה של צה"ל היא לייצר כר נרחב יותר של שיתוף פעולה עם הגורמים החרדיים כדי להגדיל את אחוזי הגיוס מבחירה. בדגש על רצונם של המתגייסים.

"לנוכח מורכבות האיומים עימם מתמודד צה"ל, ומול תמונת המצב הדמוגרפית שבה אחד מכל ארבעה גברים לא מתגייס וכמעט אחת מכל שתי נשים לא מתגייסת, צה"ל פועל להרחבת היקף החרדים המתגייסים לשורותיו", כך פתחה  האלוף ברביבאי.

שילוב חרדים בצה"ל צילום: דו"צ

עוד אמרה: "גיוס החרדים מבטא את המחויבות לשימור מודל 'צבא העם'. צה"ל פועל ליישום שירות חובה לכל אזרח בישראל, ללא הבדלי דת, גזע ומין". בנוסף, הדגישה כי "כולם יבצעו שירות בעבור המדינה – צבאי או אזרחי. צה"ל כגוף המופקד על ביטחון המדינה, יקבל עדיפות עליונה בבחירות המתגייסים לשורותיו".

נאומה, שהתפרסם ברובו באתר צה"ל, כלל גם את הדברים הבאים : "יישומו של עיקרון שירות חובה לכל יאפשר לחלק את הנטל באופן שוויוני בין כלל אזרחי המדינה, וייתכן שאף להקטינו. בכוחו של שירות חובה לכל להגדיל את הסולידריות ואת תחושת השייכות והשותפות בין האזרחים. רק לאחר סיכום נושא זה, ניתן יהיה לשקול את המעבר למשך שירות  דיפרנציאלי. תיווצר תועלת ממהלך זה למשק ולמדינת ישראל".

על פי הנתונים שהציגה ראש אכ"א לגבי הגידול בהיקף גיוס החרדים, ציינה כי קיים היקף גידול עקבי בקרב המתגייסים החרדים, ונכון להיום מתגייסים מדי שנה כ-2,000 חרדים ליחידות הצבא השונות. מספר מתגייסים זה לא התרחש מאליו, אלא הושג הודות למסלולים ייחודיים שנפתחו במיוחד עבור ציבור המתגייסים החרדי, בכל הזרועות ובכל האגפים של הצבא.

בין מטרותיו של האגף לכוח אדם להגדיל את היקף החרדים המשרתים בצה"ל בשנים הקרובות מבחירה אישית ובשיתוף עמם. לסיכום, אמרה ראש אכ"א: "עד שנת 2015 נעמיד את היקף המתגייסים החרדים על 2,400 בשנה, בהתאם להחלטת הממשלה. בהנחה שמספר דומה ישרת בשירות אזרחי-לאומי – נגיע למצב שבו שני שלישים מהחרדים בכל שנתון מבצעים שירות כלשהו".

דעה: האם באמת כדאי לבטל את חוק טל? 

הפגנה לביטול חוק טל. צילום - רפי מיכאלי
הפגנה לביטול חוק טל. צילום: רפי מיכאלי

הנתונים שמציגה ראש אכ"א בהחלט מעודדים. בבואנו לדון בגיוס חרדים לצה"ל צריך לקחת בחשבון שהשתמטות איננה נחלתו של ציבור זה בלבד, ולשאול בכובד ראש האם ההתנגדות המתלהמת נגד ההארכה של חוק טל לא תעיב על היעדים  שהוצבו על ידי אגף כוח אדם בצה"ל, והאם לא יומרני לחשוב שאפשר לכפות על ציבור שלם הבנות, צודקות ככל שתהיינה, תוך איבוד של המניע החשוב ביותר של המתגייס לצה"ל, את רצונו לשרת ולפיכך את מידת ההתגייסות שלו למשימה. אין ספק שכל משפחה שבוחרת שלא לשלוח את בנה לצבא, בהינתן כי הוא לא שייך לאותו קומץ שאכן מקדיש את חייו ללימוד, ושלגביו חלים אותם כללים שקבע בן גוריון בשעתו, פוגעים פגיעה אנושה בלכידות ובנשיאה בנטל של העם כולו. ברם, נדמה שרגע לפני שאנחנו משליכים את התינוק עם המים, אולי המצב לא גרוע כל כך, והתהליך הרך והמבטיח של ברביבאי מהווה נוסחה נכונה של win win.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן