Skip to content

האופוזיציה תחרים הדיונים על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם

בצעד דרמטי ויוצא דופן בחריפותו יחרימו כל סיעות האופוזיציה את הדיונים בכנסת, על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם. כך הוחלט הערב בישיבת ראשי כל מפלגות וסיעות האופוזיציה שנערכה הערב בבית מפלגת העבודה בתל אביב. עם זאת, ייכנסו חברי הכנסת של האופוזיציה למליאה, רק בעת נאומו של ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, ביום רביעי הקרוב. הישיבה […]

האופוזיציה תחרים הדיונים על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם

בצעד דרמטי ויוצא דופן בחריפותו יחרימו כל סיעות האופוזיציה את הדיונים בכנסת, על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם. כך הוחלט הערב בישיבת ראשי כל מפלגות וסיעות האופוזיציה שנערכה הערב בבית מפלגת העבודה בתל אביב. עם זאת, ייכנסו חברי הכנסת של האופוזיציה למליאה, רק בעת נאומו של ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, ביום רביעי הקרוב. הישיבה […]

בצעד דרמטי ויוצא דופן בחריפותו יחרימו כל סיעות האופוזיציה את הדיונים בכנסת, על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם. כך הוחלט הערב בישיבת ראשי כל מפלגות וסיעות האופוזיציה שנערכה הערב בבית מפלגת העבודה בתל אביב. עם זאת, ייכנסו חברי הכנסת של האופוזיציה למליאה, רק בעת נאומו של ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, ביום רביעי הקרוב.

מליאה ללא אופוזיציה. האופוזיציה תיעדר מהדיון על חוקי המשילות, הגיוס (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום/לע"מ)
מליאה ללא אופוזיציה. האופוזיציה תיעדר מהדיון על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום/לע"מ)

הישיבה נערכה הערב בבית מפלגת העבודה בעקבות מה שכונה "ההחלטות האנטי-דמוקרטיות הכוללות החתמת חברי כנסת ושימוש לרעה הסעיפים בתקנון הכנסת". החלטה זאת התקבלה לאחר שדרישות האופוזיציה לגבי סדרי הדיון נדחו. במקביל לדיוני המליאה מתכוונים באופוזיציה לנהל דיון מקביל. "למרות שמדובר באופוזיציה שאיננה הומוגנית כולנו מאוחדים סביב המאבק למען שמירה על הדמוקרטיה. מדובר בקואליציה חלשה והיסטרית בה איש אינו סומך על רעהו אשר מנסה להעביר חוקים מהותיים באמצעות ברוטאליות פוליטית", נאמר בהודעה שפרסם יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג.

במקום להשתתף בדיון במליאה יתכנסו חברי האופוזיציה מחר, ב-11 בבוקר, כדי לקיים דיון ציבורי פומבי על הדמוקרטיה הישראלית, באולם אחר הכנסת.

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג, אמר האופוזיציה מתכוונת לשקול "צעדים דרסטיים וקשים" לנוכח  העובדה שהממשלה מפעילה צעדים קיצוניים של דחיקת מפלגות לשוליים, וסתימת פיות. "בנט לא מאמין ליאיר ויאיר לא מאמין לציפי וציפי לא מאמינה לבנט. יו"ר הכנסת הוא זה שצריך לנהוג באחריות. מצפים ממנו להתערב ולהוכיח מנהיגות", אמר הרצוג.

יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, ציטטה את ח"כ איתן כבל, שהשווה את התנהגות הקואליציה למאפיה. "אין לנו אלא לבוא בתלונות לראש הממשלה", אמרה. "גם למאפיה יש קודים. כשאני מסתכלת על האופוזיציה אני רוצה לומר פני הדור כפני הכלב. אבל השופט חשין אמר לי פעם, אל תעליבי את הכלב".

החלטתם הדרמטית של ראשי מפלגות האופוזיציה מגיעה על רקע כוונת הקואליציה להביא השבוע את שלושת החוקים לאישור במרתון הצבעות שייערך 72 שעות. באופוזיציה דרשו לתת לכל חוק שלושה ימי דיונים נפרדים, אולם יו"ר הקואליציה, יריב לוין, החליט להשתמש בסעיף 98 לתקנון הכנסת שכופה דיון מוגבל בזמן ואינו מאפשר נאומי "פיליבסטר". עפ"י סעיף זה נקבעה מראש שעה יעודה להצבעה על כל אחד מהחוקים, והוקצבו לכל אחד מהחוקים הללו 24 שעות. עד היום השתמשו בסעיף הזה רק בדיוני חירום כמו אישור תוכנית ההתנתקות באירועים ביטחוניים אחים, או לקראת אישור התקציב – ולא בנסיבות שגרתיות.

ובינתיים מתבררים סופית סעיפי חוק המשילות שיאושר השבוע בכנסת:

* אחוז החסימה, החוק הנוכחי קובע כי מפלגה שלא זכתה ב 2% מסך הקולות, לא תזכה לייצוג בכנסת. יצוין, כי הצעת החוק המקורית, ביקשה להעלות את אחוז החסימה ל- 4%. אולם במהלך הדיונים, סוכם על דעת מרכיבי הקואליציה, להעמיד את אחוז החסימה על סך 3.25%.

* אי אמון, עפ"י ההצעה, ההצעה להביע אי אמון בממשלה, תהיה הצעה קונסטרוקטיבית. הצעה שתוגש למליאת הכנסת להביע אי אמון בממשלה, תחייב את מציע ההצעה, להגיש הצעה לממשלה חלופית. ההצעה תנקוב בשם חבר הכנסת שיכהן בתפקיד ראש הממשלה, שמות השרים חברי הממשלה, וכן את קווי היסוד של הממשלה המוצעת. הממשלה החדשה, תיכון מיד עם תמיכת מליאת הכנסת, בהצעת האי אמון ובממשלה החלופית. כלשון המציעים. אם על ההצעה יחתמו 61 חברי כנסת, ההצעה תידון לא יאוחר משבוע, מיום הגשת ההצעה.

* מימון מפלגות, ההצעה קובעת כי מימון המפלגות השנתי, יועבר רק למפלגה שתמנה לפחות שני חברי כנסת. מתוך מטרה לייצר תמריץ שלילי בפני חברי הכנסת, שימנעו להתפלג מסיעתם. ואולם, הסנקציה הכלכלית המוצעת, לא תושט על מפלגות שיתמזגו לצורך ריצה משותפת בבחירות, מתוך כוונה להתפצל לאחר הבחירות.

* ממשלה, החוק הנוכחי, לא מגביל את מספר שרי הממשלה, ומאפשר למנות שר בלי תיק. ההצעה קובעת, כי מספר שרי הממשלה כולל ראש הממשלה, יוגבל ל – 19, תבוטל האפשרות למנות שר ללא תיק ויוגבל מספר סגני השרים לארבעה. ואולם, הממשלה תוכל לבקש את תמיכת הכנסת למינוי שרים נוספים, אם  70 חברי כנסת יתמכו בהצעה.

* פיצול סיעות, החוק הנוכחי מאפשר לשליש סיעה או למינימום שבעה חברי כנסת, להתפצל לשתי סיעות. הצעת החוק מבקשת לבטל את האפשרות לשבעה ח"כ להתפצל מסיעתם. עוד נקבע בהצעה, כי חבר כנסת יוכל להתפצל מסיעתו, אם סיעתו החליטה להתמזג עם סיעה אחרת. ח"כ שיתנגד למיזוג, יוכל להתפצל מסיעתו. ואולם, מפלגות שיתמודדו יחדיו לכנסת, יוכלו להתפלג לאחר הבחירות ללא סנקציות כספיות.

* תקציב המדינה, הצעת החוק מבקשת לקבע בחוק את ההיתר שניתן לממשלה, להוציא כספים בתקופה בה הממשלה פועלת ללא תקציב מאושר, 1/12 מהתקציב בפועל, לרבות השינויים שבוצעו בתקציב במהלך השנה שעברה. ולא להוציא כספים, לפי התקציב שאושר בחוק התקציב האחרון שאושר. עפ"י ההצעה, משרד האוצר יפרסם את הוצאות הממשלה בתקופה בה הממשלה פועלת ללא תקציב מאושר. עוד הוחלט, להעניק לממשלה חדשה, 100 ימים לאשר תקציב חדש במקום 45 יום הניתנים עפ"י החוק הנוכחי.

חלק מהתיקונים המוצעים, הינם תיקונים בחוקי יסוד, וחלקם דורשים תמיכה של 61 חברי כנסת. כך למשל, הגבלת מספר שרי הממשלה וסגניהם, ביטול משרת שר ללא תיק, שינוי הליך ההצעה להביע אי אמון בממשלה, עבודת הממשלה ללא תקציב מאושר וכן משך הזמן שניתן לממשלה חדשה לאשר תקציב, מעוגנים בחוקי יסוד.

סעיפי חוקי המשילות שניתן לשנותם ברוב רגיל הם: הסכמי עודפים, מימון מפלגות, ביטול אפשרות התפלגות של שבעה חברי כנסת, פרסום הוצאות הממשלה בתקופה בה לא נתקבל חוק התקציב. סעיף העלאת אחוז החסימה חוקק בחוק רגיל. ואולם, השינוי המוצע להעלות את אחוז החסימה, דורש רוב מיוחס של 61 חברי כנסת, כיון שמשמעות ההעלאה, פוגעת בחוק יסוד הכנסת, פגיעה שמתאפשרת רק בתמיכת רוב חברי הבית.

בצעד דרמטי ויוצא דופן בחריפותו יחרימו כל סיעות האופוזיציה את הדיונים בכנסת, על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם. כך הוחלט הערב בישיבת ראשי כל מפלגות וסיעות האופוזיציה שנערכה הערב בבית מפלגת העבודה בתל אביב. עם זאת, ייכנסו חברי הכנסת של האופוזיציה למליאה, רק בעת נאומו של ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, ביום רביעי הקרוב.

מליאה ללא אופוזיציה. האופוזיציה תיעדר מהדיון על חוקי המשילות, הגיוס (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום/לע"מ)
מליאה ללא אופוזיציה. האופוזיציה תיעדר מהדיון על חוקי המשילות, הגיוס ומשאל העם (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום/לע"מ)

הישיבה נערכה הערב בבית מפלגת העבודה בעקבות מה שכונה "ההחלטות האנטי-דמוקרטיות הכוללות החתמת חברי כנסת ושימוש לרעה הסעיפים בתקנון הכנסת". החלטה זאת התקבלה לאחר שדרישות האופוזיציה לגבי סדרי הדיון נדחו. במקביל לדיוני המליאה מתכוונים באופוזיציה לנהל דיון מקביל. "למרות שמדובר באופוזיציה שאיננה הומוגנית כולנו מאוחדים סביב המאבק למען שמירה על הדמוקרטיה. מדובר בקואליציה חלשה והיסטרית בה איש אינו סומך על רעהו אשר מנסה להעביר חוקים מהותיים באמצעות ברוטאליות פוליטית", נאמר בהודעה שפרסם יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג.

במקום להשתתף בדיון במליאה יתכנסו חברי האופוזיציה מחר, ב-11 בבוקר, כדי לקיים דיון ציבורי פומבי על הדמוקרטיה הישראלית, באולם אחר הכנסת.

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג, אמר האופוזיציה מתכוונת לשקול "צעדים דרסטיים וקשים" לנוכח  העובדה שהממשלה מפעילה צעדים קיצוניים של דחיקת מפלגות לשוליים, וסתימת פיות. "בנט לא מאמין ליאיר ויאיר לא מאמין לציפי וציפי לא מאמינה לבנט. יו"ר הכנסת הוא זה שצריך לנהוג באחריות. מצפים ממנו להתערב ולהוכיח מנהיגות", אמר הרצוג.

יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, ציטטה את ח"כ איתן כבל, שהשווה את התנהגות הקואליציה למאפיה. "אין לנו אלא לבוא בתלונות לראש הממשלה", אמרה. "גם למאפיה יש קודים. כשאני מסתכלת על האופוזיציה אני רוצה לומר פני הדור כפני הכלב. אבל השופט חשין אמר לי פעם, אל תעליבי את הכלב".

החלטתם הדרמטית של ראשי מפלגות האופוזיציה מגיעה על רקע כוונת הקואליציה להביא השבוע את שלושת החוקים לאישור במרתון הצבעות שייערך 72 שעות. באופוזיציה דרשו לתת לכל חוק שלושה ימי דיונים נפרדים, אולם יו"ר הקואליציה, יריב לוין, החליט להשתמש בסעיף 98 לתקנון הכנסת שכופה דיון מוגבל בזמן ואינו מאפשר נאומי "פיליבסטר". עפ"י סעיף זה נקבעה מראש שעה יעודה להצבעה על כל אחד מהחוקים, והוקצבו לכל אחד מהחוקים הללו 24 שעות. עד היום השתמשו בסעיף הזה רק בדיוני חירום כמו אישור תוכנית ההתנתקות באירועים ביטחוניים אחים, או לקראת אישור התקציב – ולא בנסיבות שגרתיות.

ובינתיים מתבררים סופית סעיפי חוק המשילות שיאושר השבוע בכנסת:

* אחוז החסימה, החוק הנוכחי קובע כי מפלגה שלא זכתה ב 2% מסך הקולות, לא תזכה לייצוג בכנסת. יצוין, כי הצעת החוק המקורית, ביקשה להעלות את אחוז החסימה ל- 4%. אולם במהלך הדיונים, סוכם על דעת מרכיבי הקואליציה, להעמיד את אחוז החסימה על סך 3.25%.

* אי אמון, עפ"י ההצעה, ההצעה להביע אי אמון בממשלה, תהיה הצעה קונסטרוקטיבית. הצעה שתוגש למליאת הכנסת להביע אי אמון בממשלה, תחייב את מציע ההצעה, להגיש הצעה לממשלה חלופית. ההצעה תנקוב בשם חבר הכנסת שיכהן בתפקיד ראש הממשלה, שמות השרים חברי הממשלה, וכן את קווי היסוד של הממשלה המוצעת. הממשלה החדשה, תיכון מיד עם תמיכת מליאת הכנסת, בהצעת האי אמון ובממשלה החלופית. כלשון המציעים. אם על ההצעה יחתמו 61 חברי כנסת, ההצעה תידון לא יאוחר משבוע, מיום הגשת ההצעה.

* מימון מפלגות, ההצעה קובעת כי מימון המפלגות השנתי, יועבר רק למפלגה שתמנה לפחות שני חברי כנסת. מתוך מטרה לייצר תמריץ שלילי בפני חברי הכנסת, שימנעו להתפלג מסיעתם. ואולם, הסנקציה הכלכלית המוצעת, לא תושט על מפלגות שיתמזגו לצורך ריצה משותפת בבחירות, מתוך כוונה להתפצל לאחר הבחירות.

* ממשלה, החוק הנוכחי, לא מגביל את מספר שרי הממשלה, ומאפשר למנות שר בלי תיק. ההצעה קובעת, כי מספר שרי הממשלה כולל ראש הממשלה, יוגבל ל – 19, תבוטל האפשרות למנות שר ללא תיק ויוגבל מספר סגני השרים לארבעה. ואולם, הממשלה תוכל לבקש את תמיכת הכנסת למינוי שרים נוספים, אם  70 חברי כנסת יתמכו בהצעה.

* פיצול סיעות, החוק הנוכחי מאפשר לשליש סיעה או למינימום שבעה חברי כנסת, להתפצל לשתי סיעות. הצעת החוק מבקשת לבטל את האפשרות לשבעה ח"כ להתפצל מסיעתם. עוד נקבע בהצעה, כי חבר כנסת יוכל להתפצל מסיעתו, אם סיעתו החליטה להתמזג עם סיעה אחרת. ח"כ שיתנגד למיזוג, יוכל להתפצל מסיעתו. ואולם, מפלגות שיתמודדו יחדיו לכנסת, יוכלו להתפלג לאחר הבחירות ללא סנקציות כספיות.

* תקציב המדינה, הצעת החוק מבקשת לקבע בחוק את ההיתר שניתן לממשלה, להוציא כספים בתקופה בה הממשלה פועלת ללא תקציב מאושר, 1/12 מהתקציב בפועל, לרבות השינויים שבוצעו בתקציב במהלך השנה שעברה. ולא להוציא כספים, לפי התקציב שאושר בחוק התקציב האחרון שאושר. עפ"י ההצעה, משרד האוצר יפרסם את הוצאות הממשלה בתקופה בה הממשלה פועלת ללא תקציב מאושר. עוד הוחלט, להעניק לממשלה חדשה, 100 ימים לאשר תקציב חדש במקום 45 יום הניתנים עפ"י החוק הנוכחי.

חלק מהתיקונים המוצעים, הינם תיקונים בחוקי יסוד, וחלקם דורשים תמיכה של 61 חברי כנסת. כך למשל, הגבלת מספר שרי הממשלה וסגניהם, ביטול משרת שר ללא תיק, שינוי הליך ההצעה להביע אי אמון בממשלה, עבודת הממשלה ללא תקציב מאושר וכן משך הזמן שניתן לממשלה חדשה לאשר תקציב, מעוגנים בחוקי יסוד.

סעיפי חוקי המשילות שניתן לשנותם ברוב רגיל הם: הסכמי עודפים, מימון מפלגות, ביטול אפשרות התפלגות של שבעה חברי כנסת, פרסום הוצאות הממשלה בתקופה בה לא נתקבל חוק התקציב. סעיף העלאת אחוז החסימה חוקק בחוק רגיל. ואולם, השינוי המוצע להעלות את אחוז החסימה, דורש רוב מיוחס של 61 חברי כנסת, כיון שמשמעות ההעלאה, פוגעת בחוק יסוד הכנסת, פגיעה שמתאפשרת רק בתמיכת רוב חברי הבית.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן