הריבית לחודש מאי נשארת ברמה של 0.75%

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ברמה של 0.75%, עקבית עם המדיניות המוניטארית של בנק ישראל, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית

הריבית לחודש מאי נשארת ברמה של 0.75%

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ברמה של 0.75%, עקבית עם המדיניות המוניטארית של בנק ישראל, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית

הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, בראשותה של הנגידה, קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי השנה ברמה של 0.75%. שעת פרסום הודעת הריבית הוקדמה מ-17:30 ל-16:00, על מנת לאפשר לשווקים להגיב להחלטת הריבית, ובכך ליצור סימטריה בין השווקים השונים

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ברמה של 0.75%, עקבית עם המדיניות המוניטארית של בנק ישראל, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

ההחלטה התקבלה על בסיס הנתונים הבאים:

• מדד המחירים לצרכן עלה במארס ב-0.3%, והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-1.3%. הציפיות לאינפלציה לשנה נותרו גם החודש בתוך תחום היעד, בחלקו התחתון של התחום.

• הנתונים שהתווספו בחודש האחרון מצביעים על כך שברביע הראשון חלה האצה מסוימת בהתרחבות המשק, בהובלת הביקושים המקומיים ויצוא השירותים ותוך קיפאון ביצוא הסחורות. נתוני סקר כוח אדם ממשיכים להצביע על ירידה באבטלה וגידול בתעסוקה. במספר משרות השכיר של ישראלים נרשם גידול יחסית חד בינואר, שהתבטא בעיקר בענפים הפועלים בשוק המקומי, אך אין אינדיקציות לעלייה בשכר, וקצב הגידול של תקבולי מס בריאות עדיין ממותן.

• בחודש האחרון נחלש השקל ב-0.4% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, כאשר מתחילת 2014 נרשמה יציבות בשער האפקטיבי, ובשנה האחרונה נרשם ייסוף של 4.5%.

• קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה החודש קלות את תחזית הצמיחה הגלובלית ואת התחזית לסחר העולמי ב-0.1%, בעיקר על רקע ירידה בתחזיות לפעילות בשווקים המתעוררים. בארה"ב ובאירופה נרשמו החודש נתונים חיוביים. הריבית בארה"ב צפויה להתחיל לעלות רק במחצית השנייה של 2015, וישנן הערכות שבאירופה ינקטו צעדים מוניטריים מרחיבים נוספים. במשקים המתעוררים ממשיכה להסתמן חולשה.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות החודש, וקצב עלייתם השנתי הוא בסביבות 6-7%. קצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, תוך התייצבות ברמה נמוכה יותר של מדדי הסיכון של המשכנתאות החדשות. נמשכת אי וודאות לגבי השפעת צעדי המדיניות עליהם הוחלט על רמות המחירים והיקפי הפעילות בשוק.

הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, בראשותה של הנגידה, קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש מאי השנה ברמה של 0.75%. שעת פרסום הודעת הריבית הוקדמה מ-17:30 ל-16:00, על מנת לאפשר לשווקים להגיב להחלטת הריבית, ובכך ליצור סימטריה בין השווקים השונים

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש מאי ברמה של 0.75%, עקבית עם המדיניות המוניטארית של בנק ישראל, שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

ההחלטה התקבלה על בסיס הנתונים הבאים:

• מדד המחירים לצרכן עלה במארס ב-0.3%, והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-1.3%. הציפיות לאינפלציה לשנה נותרו גם החודש בתוך תחום היעד, בחלקו התחתון של התחום.

• הנתונים שהתווספו בחודש האחרון מצביעים על כך שברביע הראשון חלה האצה מסוימת בהתרחבות המשק, בהובלת הביקושים המקומיים ויצוא השירותים ותוך קיפאון ביצוא הסחורות. נתוני סקר כוח אדם ממשיכים להצביע על ירידה באבטלה וגידול בתעסוקה. במספר משרות השכיר של ישראלים נרשם גידול יחסית חד בינואר, שהתבטא בעיקר בענפים הפועלים בשוק המקומי, אך אין אינדיקציות לעלייה בשכר, וקצב הגידול של תקבולי מס בריאות עדיין ממותן.

• בחודש האחרון נחלש השקל ב-0.4% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, כאשר מתחילת 2014 נרשמה יציבות בשער האפקטיבי, ובשנה האחרונה נרשם ייסוף של 4.5%.

• קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה החודש קלות את תחזית הצמיחה הגלובלית ואת התחזית לסחר העולמי ב-0.1%, בעיקר על רקע ירידה בתחזיות לפעילות בשווקים המתעוררים. בארה"ב ובאירופה נרשמו החודש נתונים חיוביים. הריבית בארה"ב צפויה להתחיל לעלות רק במחצית השנייה של 2015, וישנן הערכות שבאירופה ינקטו צעדים מוניטריים מרחיבים נוספים. במשקים המתעוררים ממשיכה להסתמן חולשה.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות החודש, וקצב עלייתם השנתי הוא בסביבות 6-7%. קצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, תוך התייצבות ברמה נמוכה יותר של מדדי הסיכון של המשכנתאות החדשות. נמשכת אי וודאות לגבי השפעת צעדי המדיניות עליהם הוחלט על רמות המחירים והיקפי הפעילות בשוק.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן