ייבחן קידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים

תיבחן גם מציאת חלופות למימון פיתוח תשתיות. את שתי הוועדות, שיעסקו בנושאים האלה, מינו מיכל עבאדי-בוינג'ו החשבת הכללית במשרד האוצר ופרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך

ייבחן קידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים

תיבחן גם מציאת חלופות למימון פיתוח תשתיות. את שתי הוועדות, שיעסקו בנושאים האלה, מינו מיכל עבאדי-בוינג'ו החשבת הכללית במשרד האוצר ופרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך

מיכל עבאדי-בוינג'ו
מיכל עבאדי-בוינג'ו
פרופ' שמואל האוזר
פרופ' שמואל האוזר

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בוינג'ו ויו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, מינו שתי וועדות לבחינת הקמתן של קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים ולמימון פיתוח תשתיות.

450 אלף עסקים קטנים ובינוניים

בישראל כ-450 אלף עסקים קטנים ובינוניים, המהווים יותר מ-99% מכלל העסקים בישראל, המעסיקים כ-55% מהעובדים במשק ומספקים כ-45% מהתוצר הלאומי. על אף חשיבות תרומתם לכלכלת ישראל, נדרשים עסקים אלה להתמודד עם קשיים ביכולת להשיג אשראי זמין וזול להון חוזר ולהשקעות לזמן בינוני וארוך. קשיים אלו פוגעים בשרידות העסקים הקטנים והבינוניים ובפוטנציאל ההתפתחות שלהם.

הקמת הוועדות

על רקע זאת, מונתה וועדה שתבחן את האפשרויות להגדיל את מקורות המימון העומדים לרשות עסקים אלו באמצעות שוק ההון הישראלי. הוועדה תמליץ על האמצעים והכלים שיעודדו הקמת קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים אשר יירשמו למסחר בבורסה בת"א. בנוסף, מונתה וועדה לבחינת חלופות חדשות למימון פרויקטים תשתיתיים בישראל באמצעות הבורסה. שוק המימון לפרויקטים תשתיתיים מאופיין במספר שחקנים מצומצם.

30 מיליארד שקל

היקף הכספי של הפרויקטים הציבוריים בישראל, המבוצעים בשיתוף המגזר הפרטי, נאמד ביותר מ-30 מיליארד שקל ונמצא במגמת צמיחה שצפויה להימשך גם בעתיד. הוועדה תבחן את האמצעים לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות בכדי להרחיב את מקורות המימון העומדים לרשות פרויקטים תשתיתיים, ולהפחית את עלויות האשראי וההון.

בראש הוועדות יעמדו נציגי אגף החשב הכללי ונציגי רשות ניירות ערך. בנוסף, ישתתפו בוועדות נציגים בכירים ממשרד האוצר, מהבורסה לניירות ערך, ממשרד המשפטים, מהמועצה הלאומית לכלכלה ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. הוועדות יבחנו, בין היתר, את מבנה ההתאגדות של הקרנות, עידוד השקעתם של גופים מוסדיים ומשקיעים זרים, תמריצים שיעודדו את הקמת הקרנות והצורך בהתאמת הוראות הגילוי התשקיפי והדיווח השוטף.

"ליבת המשק הישראלי"

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו: "העסקים הקטנים והבינוניים הם ליבת המשק הישראלי. הקמת הוועדות מהווה חלק משורת צעדים לקידום העסקים הקטנים והבינוניים, לרבות הגדלת היקף האשראי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, ועידוד יצואנים קטנים ובינוניים להשתמש בשירותי אשראי, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ. רתימת שוק ההון הישראלי לטובת מימון עסקים אלה, כמו גם למימון תשתיות לאומיות, תביא עמה בשורה חדשה לתחומים עתירי מימון אלה, ולכלכלה הישראלית כולה".

"תחומים בעלי חשיבות לאומית"

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אנו רואים חשיבות רבה בהגדלת מקורות המימון לתחומים בעלי חשיבות לאומית, כמו עסקים קטנים ובינוניים ופרויקטים תשתיתיים גדולים, באמצעות הבורסה ושוק ההון. החשיבות של שימוש בשוק ההון המקומי לטובתם של העסקים הקטנים והבינוניים והפרויקטים של התשתיות היא בתרומה להוזלת מקורות המימון במשק, הגדלת אפיקי השקעה סולידיים יחסית למשקיעים, שיאפשרו פיתוח עסקי, תעסוקה וצמיחה תוך התבססות קטנה יותר על תקציב הממשלה".

כתבות אחרונות באתר

מיכל עבאדי-בוינג'ו
מיכל עבאדי-בוינג'ו
פרופ' שמואל האוזר
פרופ' שמואל האוזר

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בוינג'ו ויו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, מינו שתי וועדות לבחינת הקמתן של קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים ולמימון פיתוח תשתיות.

450 אלף עסקים קטנים ובינוניים

בישראל כ-450 אלף עסקים קטנים ובינוניים, המהווים יותר מ-99% מכלל העסקים בישראל, המעסיקים כ-55% מהעובדים במשק ומספקים כ-45% מהתוצר הלאומי. על אף חשיבות תרומתם לכלכלת ישראל, נדרשים עסקים אלה להתמודד עם קשיים ביכולת להשיג אשראי זמין וזול להון חוזר ולהשקעות לזמן בינוני וארוך. קשיים אלו פוגעים בשרידות העסקים הקטנים והבינוניים ובפוטנציאל ההתפתחות שלהם.

הקמת הוועדות

על רקע זאת, מונתה וועדה שתבחן את האפשרויות להגדיל את מקורות המימון העומדים לרשות עסקים אלו באמצעות שוק ההון הישראלי. הוועדה תמליץ על האמצעים והכלים שיעודדו הקמת קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים אשר יירשמו למסחר בבורסה בת"א. בנוסף, מונתה וועדה לבחינת חלופות חדשות למימון פרויקטים תשתיתיים בישראל באמצעות הבורסה. שוק המימון לפרויקטים תשתיתיים מאופיין במספר שחקנים מצומצם.

30 מיליארד שקל

היקף הכספי של הפרויקטים הציבוריים בישראל, המבוצעים בשיתוף המגזר הפרטי, נאמד ביותר מ-30 מיליארד שקל ונמצא במגמת צמיחה שצפויה להימשך גם בעתיד. הוועדה תבחן את האמצעים לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות בכדי להרחיב את מקורות המימון העומדים לרשות פרויקטים תשתיתיים, ולהפחית את עלויות האשראי וההון.

בראש הוועדות יעמדו נציגי אגף החשב הכללי ונציגי רשות ניירות ערך. בנוסף, ישתתפו בוועדות נציגים בכירים ממשרד האוצר, מהבורסה לניירות ערך, ממשרד המשפטים, מהמועצה הלאומית לכלכלה ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. הוועדות יבחנו, בין היתר, את מבנה ההתאגדות של הקרנות, עידוד השקעתם של גופים מוסדיים ומשקיעים זרים, תמריצים שיעודדו את הקמת הקרנות והצורך בהתאמת הוראות הגילוי התשקיפי והדיווח השוטף.

"ליבת המשק הישראלי"

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו: "העסקים הקטנים והבינוניים הם ליבת המשק הישראלי. הקמת הוועדות מהווה חלק משורת צעדים לקידום העסקים הקטנים והבינוניים, לרבות הגדלת היקף האשראי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, ועידוד יצואנים קטנים ובינוניים להשתמש בשירותי אשראי, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ. רתימת שוק ההון הישראלי לטובת מימון עסקים אלה, כמו גם למימון תשתיות לאומיות, תביא עמה בשורה חדשה לתחומים עתירי מימון אלה, ולכלכלה הישראלית כולה".

"תחומים בעלי חשיבות לאומית"

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אנו רואים חשיבות רבה בהגדלת מקורות המימון לתחומים בעלי חשיבות לאומית, כמו עסקים קטנים ובינוניים ופרויקטים תשתיתיים גדולים, באמצעות הבורסה ושוק ההון. החשיבות של שימוש בשוק ההון המקומי לטובתם של העסקים הקטנים והבינוניים והפרויקטים של התשתיות היא בתרומה להוזלת מקורות המימון במשק, הגדלת אפיקי השקעה סולידיים יחסית למשקיעים, שיאפשרו פיתוח עסקי, תעסוקה וצמיחה תוך התבססות קטנה יותר על תקציב הממשלה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן