"קרייה לאומית לארכיאולוגיה" תוקם בירושלים

בישיבת ממשלה מיוחדת לרגל יום ירושלים הוחלט בין השאר על הקמת הקריה ועל שחזור בית הכנסת "תפארת ישראל" בעיר העתיקה. עלות ההחלטות שהממשלה אישרה: 70 מיליון שקל. את ההצעות הוביל שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל

"קרייה לאומית לארכיאולוגיה" תוקם בירושלים

בישיבת ממשלה מיוחדת לרגל יום ירושלים הוחלט בין השאר על הקמת הקריה ועל שחזור בית הכנסת "תפארת ישראל" בעיר העתיקה. עלות ההחלטות שהממשלה אישרה: 70 מיליון שקל. את ההצעות הוביל שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל

הקמת קרייה לאומית לארכיאולוגיה ושיחזור בית הכנסת "תפארת ישראל בעיר העתיקה – אלה חלק מן ההחלטות שהתקבלו בישיבת ממשלה מיוחדת, לרגל יום ירושלים. עלות ההחלטות שהממשלה אישרה –  70 מיליון שקל.

הדמיית בית הכנסת "תפארת ישראל" (באדיבות לשכת שר הבינוי והשיכון)
הדמיית בית הכנסת "תפארת ישראל" (באדיבות לשכת שר הבינוי והשיכון)

"ההחלטות שאושרו היום מחזקות את ירושלים המאוחדת כבירתה הנצחית של מדינת ישראל", אמר אורי אריאל. "היום אישרנו בממשלה החלטות חשובות שייתנו חיזוק תרבותי לירושלים ואנחנו נמשיך ונבנה בירושלים ובכל מקום אחר בארץ כדי להוזיל את מחירי הדיור. ירושלים היא לב האומה ולא יעלה על הדעת להקפיא בה בנייה וגם לא בשום מקום אחר"

ואלו הן ההחלטות שאושרו:

שיקום ושחזור בית הכנסת "תפארת ישראל" – ממשלת ישראל תממן בעלות של 37 מיליון שקל את שחזור ושיקום בית הכנסת תפארת ישראל ברובע היהודי. מדובר בבית הכנסת העתיק שהוקם בשנת 1872 ונחרב במלחמת העצמאות ביחד עם בית הכנסת החורבה.

בהצעת ההחלטה מוצע לסייע בשחזור ובנייה של בית הכנסת "תפארת ישראל" הספרדי כעת, לאחר השלמת פרויקט בית הכנסת "החורבה" בשנת 2010 שהינו בית כנסת אשכנזי ולחדש ימיו כקדם, וזאת, בשים לב לעמדת רשות העתיקות לפיה מדובר בפרויקט שיקום יחיד מסוגו ובמאפייניו ברובע היהודי ובירושלים בכלל.

המקום בו מצויים שרידי בית כנסת "תפארת ישראל" מצוי בלב הרובע היהודי. במקום נמצאו ממצאים מרהיבים החל מתקופת בית ראשון, בית שני, התקופה הביזנטית, התקופה הממלוכית, העותומאנית וכלה בעת החדשה בירושלים. שיקומו מהווה אתגר הנדסי ולוגיסטי גדול עבור החברה וצוות התכנון והביצוע.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה – ממשלת ישראל תעביר לרשות העתיקות תקציב כולל בסך 33 מ' שקל מתקציבי המשרדים השונים לצורך השלמת פרויקט הקמת "הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל" בקריית המוזיאונים בירושלים. המוזיאון יוקם במגרש שהוקצה לכך על ידי רשות מקרקעי ישראל, לצד תרומות אותם מגייסת רשות העתיקות מתורמים בחו"ל.

מדובר במבנה ממלכתי בעל חשיבות לאומית שירכז את מכלול פעילות רשות העתיקות בבירת ישראל. המבנה יהיה פתוח לציבור הרחב ויציג את העשייה והמחקר הארכיאולוגי, את מעבדות השימור, את מחסני אוצרות המדינה, את הארכיון המדעי ואת הספרייה המתקדמת ביותר לארכיאולוגיה, ובכך ישלים את המוצג במוזיאון ישראל.

בית הטנא – הממשלה הנחתה את שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אורי אריאל להביא בפני המועצה החלטה לפיה יוחכר המבנה הידוע בשם "בית הטנא", הנמצא ליד מלון וולדורף אסטוריה החדש, לעיריית ירושלים, בדמי חכירה סמליים. מבנה זה נמצא בבעלות רשות הפיתוח ומנוהל באמצעות חברת עמידר. כיום הוא ריק ולא נעשה בו שימוש ובכוונת העירייה להקצותו לטובת פעילות תרבות, אומנות, תיירות ומדיה.

החלטות אלו מצטרפות להצעות שהעביר השר אריאל, לכבוד יום ירושלים, במועצת מקרקעי ישראל, לפיהן יוקצו קרקעות בשטח של 18 דונם להקמת מוזיאון הטבע בירושלים, וכן הרחבת מוזיאון ארצות המקרא בחמישה דונם נוספים, בתשלום סמלי בלבד עבור הקרקע. וכן תוקצה קרקע במרכז העיר עבור בית הספר לאומנויות בצלאל בתשלום סמלי בלבד.

עוד החליטה הממשלה להאריך את הסכם החכירה של בית החולים שערי צדק מרשות מקרקעי ישראל ללא תמורה, ולהקצות קרקע נוספת להרחבת בית החולים לצרכים רפואיים.

החלטה נוספת: לעודד הפקות בינלאומיות בירושלים, "מתוך הבנת ההשפעה והחשיבות של המדיה הטלוויזיונית והקולנועית ותרומתה לחיזוק תדמיתה החיובית של ירושלים כעיר חיה, פורחת ומשגשגת". במסגרת זאת הוחלט על הגדלת תקציב "תכנית מרום" לעידוד הפקות בינלאומיות גדולות בירושלים (בסך 31 מיליון שקל מתקציב ממשלתי על פני השנים 2014-2016, כך שסך התקציב לתכנית יעמוד על 333 מיליון שקל).

הממשלה החליטה עוד להנפיק מטבע בסדרת מטבעות בוליון "ירושלים של זהב" שנושאו "בית הכנסת החורבה", בערך נקוב של 20 שקלים.

הקמת קרייה לאומית לארכיאולוגיה ושיחזור בית הכנסת "תפארת ישראל בעיר העתיקה – אלה חלק מן ההחלטות שהתקבלו בישיבת ממשלה מיוחדת, לרגל יום ירושלים. עלות ההחלטות שהממשלה אישרה –  70 מיליון שקל.

הדמיית בית הכנסת "תפארת ישראל" (באדיבות לשכת שר הבינוי והשיכון)
הדמיית בית הכנסת "תפארת ישראל" (באדיבות לשכת שר הבינוי והשיכון)

"ההחלטות שאושרו היום מחזקות את ירושלים המאוחדת כבירתה הנצחית של מדינת ישראל", אמר אורי אריאל. "היום אישרנו בממשלה החלטות חשובות שייתנו חיזוק תרבותי לירושלים ואנחנו נמשיך ונבנה בירושלים ובכל מקום אחר בארץ כדי להוזיל את מחירי הדיור. ירושלים היא לב האומה ולא יעלה על הדעת להקפיא בה בנייה וגם לא בשום מקום אחר"

ואלו הן ההחלטות שאושרו:

שיקום ושחזור בית הכנסת "תפארת ישראל" – ממשלת ישראל תממן בעלות של 37 מיליון שקל את שחזור ושיקום בית הכנסת תפארת ישראל ברובע היהודי. מדובר בבית הכנסת העתיק שהוקם בשנת 1872 ונחרב במלחמת העצמאות ביחד עם בית הכנסת החורבה.

בהצעת ההחלטה מוצע לסייע בשחזור ובנייה של בית הכנסת "תפארת ישראל" הספרדי כעת, לאחר השלמת פרויקט בית הכנסת "החורבה" בשנת 2010 שהינו בית כנסת אשכנזי ולחדש ימיו כקדם, וזאת, בשים לב לעמדת רשות העתיקות לפיה מדובר בפרויקט שיקום יחיד מסוגו ובמאפייניו ברובע היהודי ובירושלים בכלל.

המקום בו מצויים שרידי בית כנסת "תפארת ישראל" מצוי בלב הרובע היהודי. במקום נמצאו ממצאים מרהיבים החל מתקופת בית ראשון, בית שני, התקופה הביזנטית, התקופה הממלוכית, העותומאנית וכלה בעת החדשה בירושלים. שיקומו מהווה אתגר הנדסי ולוגיסטי גדול עבור החברה וצוות התכנון והביצוע.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה – ממשלת ישראל תעביר לרשות העתיקות תקציב כולל בסך 33 מ' שקל מתקציבי המשרדים השונים לצורך השלמת פרויקט הקמת "הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל" בקריית המוזיאונים בירושלים. המוזיאון יוקם במגרש שהוקצה לכך על ידי רשות מקרקעי ישראל, לצד תרומות אותם מגייסת רשות העתיקות מתורמים בחו"ל.

מדובר במבנה ממלכתי בעל חשיבות לאומית שירכז את מכלול פעילות רשות העתיקות בבירת ישראל. המבנה יהיה פתוח לציבור הרחב ויציג את העשייה והמחקר הארכיאולוגי, את מעבדות השימור, את מחסני אוצרות המדינה, את הארכיון המדעי ואת הספרייה המתקדמת ביותר לארכיאולוגיה, ובכך ישלים את המוצג במוזיאון ישראל.

בית הטנא – הממשלה הנחתה את שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אורי אריאל להביא בפני המועצה החלטה לפיה יוחכר המבנה הידוע בשם "בית הטנא", הנמצא ליד מלון וולדורף אסטוריה החדש, לעיריית ירושלים, בדמי חכירה סמליים. מבנה זה נמצא בבעלות רשות הפיתוח ומנוהל באמצעות חברת עמידר. כיום הוא ריק ולא נעשה בו שימוש ובכוונת העירייה להקצותו לטובת פעילות תרבות, אומנות, תיירות ומדיה.

החלטות אלו מצטרפות להצעות שהעביר השר אריאל, לכבוד יום ירושלים, במועצת מקרקעי ישראל, לפיהן יוקצו קרקעות בשטח של 18 דונם להקמת מוזיאון הטבע בירושלים, וכן הרחבת מוזיאון ארצות המקרא בחמישה דונם נוספים, בתשלום סמלי בלבד עבור הקרקע. וכן תוקצה קרקע במרכז העיר עבור בית הספר לאומנויות בצלאל בתשלום סמלי בלבד.

עוד החליטה הממשלה להאריך את הסכם החכירה של בית החולים שערי צדק מרשות מקרקעי ישראל ללא תמורה, ולהקצות קרקע נוספת להרחבת בית החולים לצרכים רפואיים.

החלטה נוספת: לעודד הפקות בינלאומיות בירושלים, "מתוך הבנת ההשפעה והחשיבות של המדיה הטלוויזיונית והקולנועית ותרומתה לחיזוק תדמיתה החיובית של ירושלים כעיר חיה, פורחת ומשגשגת". במסגרת זאת הוחלט על הגדלת תקציב "תכנית מרום" לעידוד הפקות בינלאומיות גדולות בירושלים (בסך 31 מיליון שקל מתקציב ממשלתי על פני השנים 2014-2016, כך שסך התקציב לתכנית יעמוד על 333 מיליון שקל).

הממשלה החליטה עוד להנפיק מטבע בסדרת מטבעות בוליון "ירושלים של זהב" שנושאו "בית הכנסת החורבה", בערך נקוב של 20 שקלים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן