אושרה הפרטת חברות בבעלות משותפת לעיריית תל אביב

ועדת השרים להפרטה אישרה את הצעת רשות החברות למכירת החברות בבעלות משותפת עם עיריית תל אביב-יפו. במסגרת המתווה המתגבש תרכוש חברת אתרים את חברות אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו מעיריית ת"א, ולאחר מכן יימכרו אחזקות המדינה באתרים לידי העירייה. בנוסף המדינה תרכוש את חלקה של העירייה בנתיבי איילון

אושרה הפרטת חברות בבעלות משותפת לעיריית תל אביב

ועדת השרים להפרטה אישרה את הצעת רשות החברות למכירת החברות בבעלות משותפת עם עיריית תל אביב-יפו. במסגרת המתווה המתגבש תרכוש חברת אתרים את חברות אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו מעיריית ת"א, ולאחר מכן יימכרו אחזקות המדינה באתרים לידי העירייה. בנוסף המדינה תרכוש את חלקה של העירייה בנתיבי איילון

ועדת השרים להפרטה אישרה היום את הצעת רשות החברות למכירת אחזקות המדינה בהון המניות ו/או באמצעי השליטה, בחברות אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה וחלמיש לידי העירייה.

נכון להיום, חברת אתרים מוחזקת באופן שווה בין המדינה לעיריית תל אביב-יפו, בחברת אוצר מפעלי ים המדינה מחזיקה ב-82.2% ממניות החברה, לעירייה 0.83% ולבעלי מניות פרטיים 16.89% ואילו בחברה לפיתוח יפו מחזיקה המדינה ב-49% מהמניות והעירייה ב-51% ממניות החברה.

נמל ת"א בבעלות חברת אצר מפעלי ים. היום מחזיקה המדינה 82 אחוז מהבעלות (צילום: עמית קרטס)
נמל ת"א בבעלות חברת אצר מפעלי ים. היום מחזיקה המדינה 82 אחוז מהבעלות (צילום: עמית קרטס)

המדינה תרכוש את נתיבי איילון

במסגרת המתווה המתגבש תרכוש חברת אתרים את חברות אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו, ולאחר מכן ימכרו אחזקות המדינה באתרים לידי העירייה באופן שהיא תהפוך לחברה בבעלות עירונית מלאה. בנוסף, תרכוש המדינה את חלקה של העירייה (50%) בחברת נתיבי איילון, רכישה זו עוגנה בשבוע שעבר בהחלטת ממשלה.

עסקת הפרדת האחזקות בחברות המשותפות, תבוצע באמצעות מנגנון הערכות שווי שיאושרו בין היתר בידי הדירקטוריונים של החברות האמורות וכן בידי רשות החברות הממשלתיות ועיריית תל אביב.

מיזוג חלמיש עם עמידר או עמיגור

חברת חלמיש המוחזקת בחלקים באופן שווה על ידי המדינה והעירייה פועלת בעיקר בתחום ניהול הדיור הציבורי וניהול פרויקט שיקום כפר שלם. משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון מעוניינים לצמצם את פעילות החברה בתחום ניהול הדיור ולמזג את ניהול הדיור הציבורי לאחת משתי החברות המרכזיות בתחום – עמידר או עמיגור וזאת מטעמי יעילות וחסכון.

יתר על כן, המדינה מעוניינת לפרק את החברה או למכור אותה לעירייה כדי להאיץ את הטיפול במתחם כפר שלם וזאת במטרה לשווק קרקעות באופן שיביא לבנייה של כ-2000 יחידות דיור. צעד זה הינו חלק ממהלך כולל של הממשלה והוא צפוי, בין היתר, לסייע בהתמודדות עם מחירי הדיור.

ועדת השרים להפרטה אישרה היום את הצעת רשות החברות למכירת אחזקות המדינה בהון המניות ו/או באמצעי השליטה, בחברות אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה וחלמיש לידי העירייה.

נכון להיום, חברת אתרים מוחזקת באופן שווה בין המדינה לעיריית תל אביב-יפו, בחברת אוצר מפעלי ים המדינה מחזיקה ב-82.2% ממניות החברה, לעירייה 0.83% ולבעלי מניות פרטיים 16.89% ואילו בחברה לפיתוח יפו מחזיקה המדינה ב-49% מהמניות והעירייה ב-51% ממניות החברה.

נמל ת"א בבעלות חברת אצר מפעלי ים. היום מחזיקה המדינה 82 אחוז מהבעלות (צילום: עמית קרטס)
נמל ת"א בבעלות חברת אצר מפעלי ים. היום מחזיקה המדינה 82 אחוז מהבעלות (צילום: עמית קרטס)

המדינה תרכוש את נתיבי איילון

במסגרת המתווה המתגבש תרכוש חברת אתרים את חברות אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו, ולאחר מכן ימכרו אחזקות המדינה באתרים לידי העירייה באופן שהיא תהפוך לחברה בבעלות עירונית מלאה. בנוסף, תרכוש המדינה את חלקה של העירייה (50%) בחברת נתיבי איילון, רכישה זו עוגנה בשבוע שעבר בהחלטת ממשלה.

עסקת הפרדת האחזקות בחברות המשותפות, תבוצע באמצעות מנגנון הערכות שווי שיאושרו בין היתר בידי הדירקטוריונים של החברות האמורות וכן בידי רשות החברות הממשלתיות ועיריית תל אביב.

מיזוג חלמיש עם עמידר או עמיגור

חברת חלמיש המוחזקת בחלקים באופן שווה על ידי המדינה והעירייה פועלת בעיקר בתחום ניהול הדיור הציבורי וניהול פרויקט שיקום כפר שלם. משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון מעוניינים לצמצם את פעילות החברה בתחום ניהול הדיור ולמזג את ניהול הדיור הציבורי לאחת משתי החברות המרכזיות בתחום – עמידר או עמיגור וזאת מטעמי יעילות וחסכון.

יתר על כן, המדינה מעוניינת לפרק את החברה או למכור אותה לעירייה כדי להאיץ את הטיפול במתחם כפר שלם וזאת במטרה לשווק קרקעות באופן שיביא לבנייה של כ-2000 יחידות דיור. צעד זה הינו חלק ממהלך כולל של הממשלה והוא צפוי, בין היתר, לסייע בהתמודדות עם מחירי הדיור.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן