50 מיליון שקל מוקצים לקליטת ערבים וחרדים בעבודה

ההקצאה היא מטעם מרכז השקעות במשרד הכלכלה והיא מיועדת גם לאנשים עם מוגבלויות, או הורים יחידים. שר הכלכלה, מעסיקים יקבלו מימון ממרכז ההשקעות בשיעור ממוצע של עד 27.5% מעלות שכר העובדים. לראשונה, תוכר גם העסקת עובדים בתחום המלונאות

50 מיליון שקל מוקצים לקליטת ערבים וחרדים בעבודה

ההקצאה היא מטעם מרכז השקעות במשרד הכלכלה והיא מיועדת גם לאנשים עם מוגבלויות, או הורים יחידים. שר הכלכלה, מעסיקים יקבלו מימון ממרכז ההשקעות בשיעור ממוצע של עד 27.5% מעלות שכר העובדים. לראשונה, תוכר גם העסקת עובדים בתחום המלונאות

שר הכלכלה נפתלי בנט. מדובר בעובדים טובים
שר הכלכלה נפתלי בנט. מדובר בעובדים טובים

מרכז השקעות במשרד הכלכלה יוצא בימים אלו בהקצאה בהיקף 50 מיליון שקל לעידוד מעסיקים לקלוט עובדים, אשר שיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך. המסלול מיועד למעסיקים שהעסיקו השנה או מתכננים להעסיק עובדים ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות או הורים יחידים.

מעסיקים אלו יוכלו לקבל ממרכז ההשקעות מימון בשיעור ממוצע של עד 27.5% מעלות שכר העובדים. בקשות ניתן יהיה להגיש עד ליום 29.7. פרטים נוספים באתר משרד הכלכלה.

לסייע למלונאים

לראשונה, החליט מנהל מרכז ההשקעות לאפשר גם למעסיקים בתחום המלונאות להגיש בקשות למסלול וזאת במטרה כפולה – גם להרחיב את היצע המשרות בהן יוכלו להשתלב אוכלוסיות אלו ובכך להגדיל את שיעורי התעסוקה שלהם בשוק העבודה, וגם לסייע למלונאים, אשר סובלים ממחסור בעובדים. כתוצאה מכך, גם ממדי העוני הגבוהים בקרב פלח אוכלוסייה זה צפויים להצטמצם.

"חשיבות עליונה"

שר הכלכלה, נפתלי בנט: "ממשלת ישראל ומשרד הכלכלה בראשותי רואים חשיבות עליונה בהכנסת אוכלוסיות נוספות למעגל העבודה. ישראל נמצאת בצומת דרכים – מצד אחד שיעור האבטלה מאוד נמוך, מצד שני שיעור ההשתתפות נמוך יחסית של גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלויות ומסלול הסיוע יסייע למעסיקים לקלוט עובדים אלו. מדובר בעובדים טובים, וככל שנראה יותר מהם בשוק העבודה, תפתח הדלת עבור עובדים נוספים מאוכלוסיות אלו. אני קורא למעסיקים לא להתעלם מהם"

מנהל מרכז השקעות, נחום איצקוביץ': "מדובר בתוכנית חשובה הנותנת ביטוי הולם לסדר העדיפויות של משרד הכלכלה בכל הקשור לשילוב וקידום אוכלוסיות מוחלשות. ההקצאה התקציבית לתוכנית השנה, העומדת על סך של 50 מיליון שקל, תאפשר לשלב בשוק התעסוקה באופן מלא, מועסקים נוספים".

שר הכלכלה נפתלי בנט. מדובר בעובדים טובים
שר הכלכלה נפתלי בנט. מדובר בעובדים טובים

מרכז השקעות במשרד הכלכלה יוצא בימים אלו בהקצאה בהיקף 50 מיליון שקל לעידוד מעסיקים לקלוט עובדים, אשר שיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך. המסלול מיועד למעסיקים שהעסיקו השנה או מתכננים להעסיק עובדים ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות או הורים יחידים.

מעסיקים אלו יוכלו לקבל ממרכז ההשקעות מימון בשיעור ממוצע של עד 27.5% מעלות שכר העובדים. בקשות ניתן יהיה להגיש עד ליום 29.7. פרטים נוספים באתר משרד הכלכלה.

לסייע למלונאים

לראשונה, החליט מנהל מרכז ההשקעות לאפשר גם למעסיקים בתחום המלונאות להגיש בקשות למסלול וזאת במטרה כפולה – גם להרחיב את היצע המשרות בהן יוכלו להשתלב אוכלוסיות אלו ובכך להגדיל את שיעורי התעסוקה שלהם בשוק העבודה, וגם לסייע למלונאים, אשר סובלים ממחסור בעובדים. כתוצאה מכך, גם ממדי העוני הגבוהים בקרב פלח אוכלוסייה זה צפויים להצטמצם.

"חשיבות עליונה"

שר הכלכלה, נפתלי בנט: "ממשלת ישראל ומשרד הכלכלה בראשותי רואים חשיבות עליונה בהכנסת אוכלוסיות נוספות למעגל העבודה. ישראל נמצאת בצומת דרכים – מצד אחד שיעור האבטלה מאוד נמוך, מצד שני שיעור ההשתתפות נמוך יחסית של גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלויות ומסלול הסיוע יסייע למעסיקים לקלוט עובדים אלו. מדובר בעובדים טובים, וככל שנראה יותר מהם בשוק העבודה, תפתח הדלת עבור עובדים נוספים מאוכלוסיות אלו. אני קורא למעסיקים לא להתעלם מהם"

מנהל מרכז השקעות, נחום איצקוביץ': "מדובר בתוכנית חשובה הנותנת ביטוי הולם לסדר העדיפויות של משרד הכלכלה בכל הקשור לשילוב וקידום אוכלוסיות מוחלשות. ההקצאה התקציבית לתוכנית השנה, העומדת על סך של 50 מיליון שקל, תאפשר לשלב בשוק התעסוקה באופן מלא, מועסקים נוספים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן