שינויים במערך הטיסות האזרחיות תחת איום הטילים

רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה וחיל האוויר פיתחו נוהל פעילות אווירית כדי לפעול בבטיחות בעת שיגור רקטות לעבר נתב"ג, השארת מרחב אווירי לפעילות כיפת ברזל, שינוי נתיבי כניסה ויציאה מהארץ ושינוי מודל ההפעלה של חברות התעופה הישראליות והזרות

שינויים במערך הטיסות האזרחיות תחת איום הטילים

רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה וחיל האוויר פיתחו נוהל פעילות אווירית כדי לפעול בבטיחות בעת שיגור רקטות לעבר נתב"ג, השארת מרחב אווירי לפעילות כיפת ברזל, שינוי נתיבי כניסה ויציאה מהארץ ושינוי מודל ההפעלה של חברות התעופה הישראליות והזרות

גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית. הערכה מצב יומית
גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית. הערכה מצב יומית

מאז תחילת מבצע צוק איתן נמשך הקשר האווירי בין ישראל לבין חו"ל. שלוש מגבלות היו עשויות לפגוע בקשר זה – רקטות שנורו לכיוון נתב"ג מתוך כוונה לפגוע בו; הכנסת נתב"ג לתחום המכוסה על ידי סוללת כיפת ברזל; ושינוי אפשרי במודל ההפעלה על ידי חברות הישראליות והזרות, כתוצאה מהעלייה החדה ברמת האיום והסיכון שהן עשויות היו לזהות.

פעולות הכנה

כדי להתמודד עם אתגרים אלה בוצעו פעולות הכנה שרוכזו משך תקופה ארוכה על ידי רשות התעופה האזרחית (רת"א), בשיתוף רשות שדות התעופה (רש"ת) וחיל האוויר. פעולות אלו התחילו עם הכנסת סוללת כיפת ברזל הראשונה לפעולה במרחב האווירי הישראלי, לפני כשלוש שנים, וקיבלו משנה תוקף ותנופה כשהדגש עבר למציאת דרך הפעולה במצב של הגנה היקפית סביב גוש דן.

התגברות על אתגרי מבצע צוק איתן ניתן לייחס גם לדרך הפעילות של רש"ת מיום תחילת שיגורי הרקטות ולאמון שחשות חברות התעופה הזרות ביכולות ובמקצוענות של רת"א ושל רש"ת.

ההתמודדויות

כדי לקיים את המשך הנחיתות וההמראות בנתב"ג נסגר רוב המרחב האווירי שסביב נתב"ג, כדי לאפשר "אש חופשית" לכיפת ברזל. כתוצאה מכך צומצם מספר המסלולים הניתנים לשימוש למסלול אחד לנחיתות ולמסלול אחד להמראות. אומנם ניתן גם היתר לשימוש נדיר במסלול נוסף לנחיתות, אולם הדבר היה זניח בכמות השימוש בהיתר זה.

השימוש בשני מסלולים אלה חייב יצירת נתיבי טיסה חדשים, שזו משימה החייבת לעמוד במדד של אפס טעויות בתכנון ובביצוע. למעשה, התנועה האווירית הנכנסת והיוצאת מתנהלת מתחילת מבצע צוק איתן ב"מיטת סדום" של מסדרונות טיסה צרים. ההוספה, תוך כדי המבצע, של סוללות כיפת ברזל לחלקה הצפוני של הארץ, תוך פגיעה במסדרונות הצרים ליציאת מטוסים מהארץ וכניסה אליה, חייבה תכנון נתיבי טיסה מיוחדים מחדש.

שולבה גם, ככל האפשר, הפעילות בנתב"ג ובשדה דב, כדי לא לפגוע בתעופה הפנים ארצית וטופלו גם נושאי תעופה כללית שאינם סובלים דיחוי, כגון ריסוס ירקות. כמו כן הוכשר נתב"ג לפעול במגוון מאוד מורכב של מצבי סיכון, מהתראה כללית ועד לפגיעה פיזית.

תוך כדי המבצע התעוררו בעיות שלא קיימות בימי שגרה והן טופלו בפגישת הערכת מצב יומיות, בהשתתפות דרגי העבודה של רת"א, רש"ת וחיל האוויר.

שמירת קשר עם גורמי תעופה בינלאומיים

רת"א שומרת כל העת על קשר עם גורמי תעופה בינלאומיים, כמו רשות התעופה הפדרלית האמריקנית – FAA וקשר עם רוסיה, באמצעות סגן שר התחבורה הרוסי. עיקר הקשר נסב סביב
דאגתם של רשויות התעופה האזרחית בארצות השונות לביטחונם של מטוסי ארצותיהם
בטיסותיהם לישראל.

" אני רוצה להבטיחכם נאמנה שאנשי רת"א ורש"ת עושים כל שביכולתם כדי להמשיך ולקיים את
התעופה האזרחית לישראל וממנה", מציין גיורא רום מנהל רשות שדות התעופה.

גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית. הערכה מצב יומית
גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית. הערכה מצב יומית

מאז תחילת מבצע צוק איתן נמשך הקשר האווירי בין ישראל לבין חו"ל. שלוש מגבלות היו עשויות לפגוע בקשר זה – רקטות שנורו לכיוון נתב"ג מתוך כוונה לפגוע בו; הכנסת נתב"ג לתחום המכוסה על ידי סוללת כיפת ברזל; ושינוי אפשרי במודל ההפעלה על ידי חברות הישראליות והזרות, כתוצאה מהעלייה החדה ברמת האיום והסיכון שהן עשויות היו לזהות.

פעולות הכנה

כדי להתמודד עם אתגרים אלה בוצעו פעולות הכנה שרוכזו משך תקופה ארוכה על ידי רשות התעופה האזרחית (רת"א), בשיתוף רשות שדות התעופה (רש"ת) וחיל האוויר. פעולות אלו התחילו עם הכנסת סוללת כיפת ברזל הראשונה לפעולה במרחב האווירי הישראלי, לפני כשלוש שנים, וקיבלו משנה תוקף ותנופה כשהדגש עבר למציאת דרך הפעולה במצב של הגנה היקפית סביב גוש דן.

התגברות על אתגרי מבצע צוק איתן ניתן לייחס גם לדרך הפעילות של רש"ת מיום תחילת שיגורי הרקטות ולאמון שחשות חברות התעופה הזרות ביכולות ובמקצוענות של רת"א ושל רש"ת.

ההתמודדויות

כדי לקיים את המשך הנחיתות וההמראות בנתב"ג נסגר רוב המרחב האווירי שסביב נתב"ג, כדי לאפשר "אש חופשית" לכיפת ברזל. כתוצאה מכך צומצם מספר המסלולים הניתנים לשימוש למסלול אחד לנחיתות ולמסלול אחד להמראות. אומנם ניתן גם היתר לשימוש נדיר במסלול נוסף לנחיתות, אולם הדבר היה זניח בכמות השימוש בהיתר זה.

השימוש בשני מסלולים אלה חייב יצירת נתיבי טיסה חדשים, שזו משימה החייבת לעמוד במדד של אפס טעויות בתכנון ובביצוע. למעשה, התנועה האווירית הנכנסת והיוצאת מתנהלת מתחילת מבצע צוק איתן ב"מיטת סדום" של מסדרונות טיסה צרים. ההוספה, תוך כדי המבצע, של סוללות כיפת ברזל לחלקה הצפוני של הארץ, תוך פגיעה במסדרונות הצרים ליציאת מטוסים מהארץ וכניסה אליה, חייבה תכנון נתיבי טיסה מיוחדים מחדש.

שולבה גם, ככל האפשר, הפעילות בנתב"ג ובשדה דב, כדי לא לפגוע בתעופה הפנים ארצית וטופלו גם נושאי תעופה כללית שאינם סובלים דיחוי, כגון ריסוס ירקות. כמו כן הוכשר נתב"ג לפעול במגוון מאוד מורכב של מצבי סיכון, מהתראה כללית ועד לפגיעה פיזית.

תוך כדי המבצע התעוררו בעיות שלא קיימות בימי שגרה והן טופלו בפגישת הערכת מצב יומיות, בהשתתפות דרגי העבודה של רת"א, רש"ת וחיל האוויר.

שמירת קשר עם גורמי תעופה בינלאומיים

רת"א שומרת כל העת על קשר עם גורמי תעופה בינלאומיים, כמו רשות התעופה הפדרלית האמריקנית – FAA וקשר עם רוסיה, באמצעות סגן שר התחבורה הרוסי. עיקר הקשר נסב סביב
דאגתם של רשויות התעופה האזרחית בארצות השונות לביטחונם של מטוסי ארצותיהם
בטיסותיהם לישראל.

" אני רוצה להבטיחכם נאמנה שאנשי רת"א ורש"ת עושים כל שביכולתם כדי להמשיך ולקיים את
התעופה האזרחית לישראל וממנה", מציין גיורא רום מנהל רשות שדות התעופה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן