יוקדמו תשלומי ביטוח לאומי למשרתי מילואים ולמעסיקים

כך החליטה היום הממשלה שאישרה את התוכנית לחיזוק העורף במסגרת מבצע צוק איתן. התוכנית תסייע בין השאר לרשויות מקומיות, תחזק את ענף התיירות ואת שירותי הרווחה והבריאות

Print Friendly

יוקדמו תשלומי ביטוח לאומי למשרתי מילואים ולמעסיקים, ינתן סיוע לרשויות המקומיות, תתבצע הצטיידות במיגוניות נוספות, יתוגברו שירותי רווחה ובריאות ויחוזקו ענף התיירות והמעטפת הכלכלית התומכת לתושבים ולעסקים. כל זאת בתוכנית לחיזוק העורף במסגרת מבצע צוק איתן, שהממשלה אישרה היום פה אחד. את הצעת ההחלטה הגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שר האוצר, יאיר לפיד ושר הביטחון, משה בוגי יעלון, אשר ההחלטה נוגעת לתחומי הפעילות של משרדיהם.

נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. לתת מענה לצרכים אזרחיים הנובעים מהמבצע על מנת לחזק את החוסן האזרחי

נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. לתת מענה לצרכים אזרחיים הנובעים מהמבצע על מנת לחזק את החוסן האזרחי (צילום: לע"מ)

על פי הנאמר בהחלטה, היא נועדה לתת מענה לצרכים אזרחיים הנובעים מהמבצע על מנת לחזק את החוסן האזרחי המהווה מרכיב יסוד בחוסן הלאומי של מדינת ישראל וכדי לאפשר למשק חזרה מהירה לשגרה עם תום המבצע. בהתאם לכך גיבש מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר מול משרדי הממשלה וראשי הרשויות תוכנית רב-מערכתית למתן מענה לצרכים אזרחיים וביטחוניים הנובעים ממבצע צוק איתן ומענים שיאפשרו למשק חזרה מהירה לשגרה עם תום המבצע. התוכנית כוללת: הקדמת תשלומי ביטוח לאומי למשרתי מילואים ולמעסיקים, סיוע לרשויות המקומיות, הצטיידות במיגוניות נוספות, תגבור שירותי רווחה ובריאות, חיזוק ענף התיירות ומעטפת כלכלית תומכת לתושבים ולעסקים. התוכנית שאושרה בממשלה היום היא בנוסף לתוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה, שאושרה בממשלה עם תחילת המבצע.

עיקרי התוכנית

יוקדמו תגמולי המילואים (ישולמו מקדמות) למעסיקים, לעצמאיים, לסטודנטים ולמובטלים. המוסד לביטוח לאומי יקדים בתיאום עם מערכת הביטחון את תשלומי התגמולים למי שנקראו לשירות מילואים בזמן מבצע צוק איתן ובכלל זה יוקדמו תגמולי המילואים הן לעצמאיים, סטודנטים ומובטלים, והן למעסיקים בכל הארץ אשר עובדיהם גויסו במסגרת צו החירום. המהלך סוכם בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר לשר הרווחה, מאיר כהן ומנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף ונועד להקל על משרתי המילואים, על משפחותיהם ועל מעסיקיהם.

עצמאיים, סטודנטים ומובטלים – מקדמות יינתנו למגויסים בצו 8 – עצמאים יקבלו מקדמה בגובה הכנסתם הממוצעת, סטודנטים ומובטלים יקבלו מקדמה לפי המינימום הקבוע בחוק. מקדמות אלו יועברו בתחילת חודש אוגוסט.

מעסיקים – צה"ל וביטוח לאומי יקדמו מהלך תקדימי במסגרתו ישולמו למעסיקים מקדמות על בסיס מספר המועסקים שגויסו במהלך חודש יולי. מקדמות אלה תסייענה למעסיקים בכל הארץ לשלם את משכורת חודש יולי במועד. מקדמות אלו ישולמו בתחילת חודש אוגוסט.

אפשרות לפנייה ישירה ומיידית לסניפי הביטוח הלאומי – המגוייסים בצו 8, או בנות זוגם יכולים לפנות ישירות לסניפי הביטוח הלאומי לשם קבלה מיידית של מקדמה על חשבון תגמולי המילואים.

סיוע לרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות יקבלו סיוע בגין הוצאות מיוחדות הנובעות ממבצע "צוק איתן". לצורך כך, יורחב סל המקדמות שהוקצה לרשויות להיקף של 30 מיליון שקלים. הסיוע לרשויות המקומיות, בשל הוצאות ישירות, תכופות ומיידיות, אותן נדרשו הרשויות להוציא בשל מבצע צוק איתן, יינתן בהתאם לקריטריונים שייקבעו, ובכפוף להיקף המסגרת התקציבית שתיועד לנושא, כפי שייקבע בין משרדי הממשלה הרלוונטיים בתוך שלושה ימים ממועד תום המבצע.

יוקם צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה בסיוע משרד הביטחון, אשר יגבש קריטריונים, יבחן ויאשר סיוע לרשויות המקומיות, לרבות קיזוז מקדמות שכבר ניתנו, בגין הוצאות. הצוות המוניציפאלי יפעל גם כוועדת חריגים לטובת תקצוב פעולות נקודתיות ומקרים חריגים בתחום החוסן האזרחי ברשויות מקומיות.

בנוסף, יוקדמו תשלומי מענקי האיזון שהיו מיועדים לתשלום בתחילת חודש אוגוסט לרשויות מקומיות באזור הדרום.

תגבור מענים ביטחוניים

משרד הביטחון הודיע, כי יקדם מכרז מזורז לבניית 500 מיגוניות על ידי כמה חברות במקביל ובקצב מואץ.

תגבור שירותי רווחה ובריאות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד החינוך ומשרד הבריאות יגבשו בתוך 7 ימים ממועד תום מבצע צוק איתן, תוכנית לתגבור פעילות לסיוע ולטיפול בפרט, בקהילה, בצוותי הטיפול ובמתנדבים, במתכונת דומה לזו שהופעלה לאחר מבצע עמוד ענן, בהיקף של עד 10 מיליון שקלים.

בנק דם חדש של מגן דוד אדום יוקם ברמלה

הצעת ההחלטה מקצה מקרקעין למד"א, לצורך הקמת בנק דם לשימוש שירותי הדם והמרכז הלוגיסטי. מיקום הבנק בעיר רמלה נמצא כמתאים ביותר הן בשגרה והן בחירום. מד"א ביקשה להקים מבנה חדש לשירותי הדם בהקדם אפשרי שיספק שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי לוואי שלהם לטובת כלל התושבים. עלות הפרויקט המשוערת היא כ-100 מיליון דולר (ללא מיסים וקרקע) ועלות זו הינה באחריותה הבלעדית של מד"א.

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל יגבש ויביא בפני מועצת מקרקעי ישראל, תוך 60 ימים ממועד החלטה זו, הצעה להקצאת מקרקעין ל"מגן דוד אדום בישראל" לצורך הקמת "בנק דם חדש" כמבנה חדש וממוגן לשימוש שירותי הדם והמרכז הלוגיסטי בעיר רמלה בפטור ממכרז.

חיזוק ענף התיירות

משרד התיירות יקים צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי, ובהשתתפות נציגי הממונה על התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, ונציגי משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, רשות המיסים, משרד הכלכלה, בנק ישראל, ובהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי ונציגים רלוונטיים מתעשיית התיירות על מנת לגבש תכנית מיוחדת לתעשיית התיירות. בנוסף, משרד התיירות יתאם עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, מתווה ולוח זמנים ליישום המלצות הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל, אשר תסייענה לתעשיית התיירות להשתקם במהרה.

מעטפת כלכלית לתושבים ולעסקים

הממשלה רשמה גם את הודעת שר האוצר בדבר נקיטת הצעדים הבאים:

פיצוי בגין נזקים עקיפים – שר האוצר יקדם מתן פיצוי הן לעובדים עצמאיים והן למעסיקים שישלמו שכר עבודה לעובדיהם שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף, או, שהם אנשים עם מוגבלות שבשל מוגבלותם לא יכלו לעמוד בהוראות פיקוד העורף, או שהם הורים לילדים עד גיל 14, שנעדרו ממקום עבודתם בתקופה שמיום 8.7.2014 ועד ליום 31.8.2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" לפי החלטת הגורמים המוסמכים, לפי המוקדם מביניהם, וזאת כתוצאה מסגירת מוסדות חינוך לפי הוראות פיקוד העורף. הפיצוי כאמור יינתן בעקבות המצב הביטחוני השורר ביישובים באזור הדרום ובהתאם לרשימה שתצורף לתקנות.

בנוסף, התקנות יסדירו את כלל הפיצויים העקיפים שיינתנו, לרבות במסלול מחזורים ומסלול הוצאות, בדומה לתקנות מס רכוש וקרן שנחקקו בעקבות מבצע עמוד ענן, בשינויים המתאימים;

אשראי לעסקים קטנים ובינוניים – משרד האוצר יעמיד ערבויות מדינה בסך 100 מיליון שקל לטובת הלוואות לעסקים ביישובים שלגביהם הוכרז ביום 8.7.2014 מצב מיוחד בעורף במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת זו, יועמדו לעסקים הלוואות בערבות מדינה בשיעור גבוה משיעור הערבות במהלך העסקים הרגיל של הקרן; יקוצר זמן בדיקת בקשות ההלוואה ל- 9 ימי עסקים בלבד. תבוטל אגרת הבדיקה וכן יערכו ימים מרוכזים ביישובי האזור לקליטת בקשות לאשראי;

הקדמת תשלומי מדינה לספקים – החשבת הכללית הנחתה את חשבי משרדי הממשלה להקדים תשלומים לבעלי עסקים מהאזור בגין שירות או סחורה שסופקו למשרדי הממשלה, וכן לפעול יחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרדים לזירוז הטיפול בחשבונות שהוגשו על ידי ספקים מהאזור ואשר טרם אושרו לתשלום;

דחיית תשלומי מע"מ ומס הכנסה – שר האוצר הנחה את רשות המיסים לתת ארכה לתשלום המסים התקופתיים של בעלי עסקים באזור, כך שמועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכוי מס הכנסה בגין דוח יוני 2014 (חודשי ודו-חודשי), לבעלי עסקים באזור, יהיו עד ליום 15.8.2014;

סיוע לנוטלי משכנתאות – בהתאם להנחיית החשבת הכללית, תתאפשר דחיית שני תשלומי החזר חודשיים, ללווים אשר קיבלו משכנתא מהמדינה מכוח חוק הלוואות לדיור ואשר יבקשו דחיית התשלומים. לווים בכל הארץ יכולים לפנות בבקשה כאמור;

הקפאת פעולות פינוי כנגד חייבי משכנתא – בהתאם להנחיית החשבת הכללית, הבנקים יפעלו להקפאת הליכי והודעות פינוי, שתוכננו להתבצע בתקופת מבצע "צוק איתן", כנגד מי שקיבל משכנתא מהמדינה מכוח חוק הלוואות לדיור. סעיף זה מתייחס ללווים בכל הארץ.

Print Friendly

על אודות עמי אטינגר

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידים: עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות
פוסט זה פורסם בקטגוריה ג, כלכלה, עם התגים , , , , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.