הריבית לחודש אוגוסט הורדה ל-0.5%

ההחלטה להפחית את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז תואמת את המדיניות המוניטארית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים

הריבית לחודש אוגוסט הורדה ל-0.5%

ההחלטה להפחית את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז תואמת את המדיניות המוניטארית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים

הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, בבנק ישראל, בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להפחית את הריבית לחודש אוגוסט 2014 ב-0.25% לרמה של 0.5%.

הגורמים העיקריים להחלטה

הוועדה המוניטארית מסרה, כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש אוגוסט ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.5%, עקבית עם מדיניות מוניטארית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

במקביל, מודיע בנק ישראל על צמצום המרווח סביב ריבית בנק ישראל (הפרוזדור) בחלון האשראי ובחלון הפיקדונות לבנקים המסחריים מ-0.5%± ל-0.25%±

• החודש נרשמה ירידה בסביבת האינפלציה. האינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים ירדה, כצפוי, לרמה של 0.5%, מתחת לגבול התחתון של היעד, ובניכוי סעיף הדיור ירד המדד בתקופה זו ב-0.2%. מאז פרסום מדד אפריל חלה ירידה בציפיות לאינפלציה לכל הטווחים, והציפיות לטווח הקצר התקרבו אל הגבול התחתון של היעד.

• האינדיקטורים שנוספו החודש אודות הפעילות הריאלית מצביעים על המשך צמיחה מתונה, בדומה לרביעים האחרונים. עם זאת, הם מתייחסים לתקופה שלפני ההחרפה במצב הביטחוני, שאת השפעתה הממתנת לא ניתן עדיין לאמוד. נמשכת חולשת יצוא הסחורות על רקע הקיפאון בסחר העולמי והייסוף המצטבר, תוך התמתנות ביצוא הטכנולוגיה העילית. גם בצריכה הפרטית מסתמנת חולשה בחודשים האחרונים. נתוני סקר כוח אדם מצביעים על יציבות, ובמספר משרות השכיר נבלם הגידול.

• השקל התחזק החודש ב-0.8% במונחי השער הנומינאלי האפקטיבי, ומתחילת השנה נרשם ייסוף של 2%. שער החליפין הריאלי נמצא ברמה המקשה על צמיחת הענפים הסחירים – ענפי היצוא ותחליפי היבוא, בייחוד לנוכח הקיפאון בסחר העולמי.

• קרן המטבע הבינלאומית שבה והפחיתה החודש את תחזיות הצמיחה והסחר העולמי לשנת 2014, תוך שהתחזיות ל-2015 נותרו ללא שינוי. באירופה, על רקע המשך האינפלציה הנמוכה, חזר הבנק המרכזי על מחויבותו למדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן, ובארה"ב נמשך תהליך ה-tapering, תוך שנותרה על כנה ההערכה על פיה הריבית לא תעלה עד אמצע 2015.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות באפריל-מאי, ונמשך הקצב הגבוה של נטילת משכנתאות חדשות, תוך המשך ירידה במדדי הסיכון של משכנתאות אלו, בעקבות צעדי המפקח על הבנקים. מספר העסקאות בדיור ירד בחדות. המרווחים בשוק האג"ח הקונצרני המשיכו לעלות, אך הם מצויים עדיין ברמה נמוכה. החודש נרשמה בקרנות המתמחות באג"ח אלו צבירה שלילית.

האטה בביקוש הפנימי

עוזי לוי, אנליסט בכיר, אינפיניטי מחלקת מחקר אומר בתגובה: "בנק ישראל מוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס לשיעור של 0.5%, בהתאם להערכותינו מזה מספר חודשים. התגברות הסממנים של האטה מצד הביקוש הפנימי המקומי, אינפלציה נמוכה, והתחזקות השקל, פועלים באותו כיוון ומסמנים לנגידת בנק ישראל לפעול להפחתה נוספת בשער הריבית. כמו כן, המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני עלה ב-0.1% בלבד ואיננו מותיר ספקות לגבי ההאטה. מבצע צוק איתן ועלותו למשק עדיין בסימן שאלה ובנק ישראל בוחר להקדים ולא להמתין לנתונים על מצב המשק שיפורסמו במהלך הרבעון הנוכחי באשר להיקף הפגיעה בפעילות הכלכלית. על פי הערכותינו, לא ניתן להוציא מכלל אפשרות הורדת ריבית נוספת במהלך הרבעון השלישי של השנה וזאת בשל מכלול גורמים המצביעים על קצב צמיחה נמוך מהצפוי".

לקראת החרפה נוספת בהאטה

יניב אהרון, סמנכ"ל השקעות בתמיר פישמן אומר בתגובה: "הריבית ירדה ב-0.25% על אף ציפיות השוק כי הריבית לחודש אוגוסט תהיה ללא שינוי. בנק ישראל התמקד בשיקוליו בנושא ההאטה שמסתמנת בחודשים האחרונים במשק הישראלי והתבטאה בנתוני הצריכה הפרטית, המדד המשולב וההאטה באינפלציה וזאת על אף החשש שביטא בחודשים האחרונים מהמשך ניפוח מחירי הנדל"ן ואגרות החוב.

"בהסתכלות אל תוך הרבעון השלישי, רואה בנק ישראל החרפה נוספת של מגמת ההאטה וזו גם בשל המבצע המתמשך בעזה, ומחליט להקדים הורדת ריבית אשר ככל הנראה הייתה מתבצעת בהמשך השנה. אנו סבורים כי לאור הנתונים הכלכליים האחרונים החלטה זו הייתה מוצדקת ותסייע בהתמודדות עם משק בהאטה חריפה דרך הורדת עלויות האשראי והחלשת המטבע המקומי."

הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, בבנק ישראל, בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להפחית את הריבית לחודש אוגוסט 2014 ב-0.25% לרמה של 0.5%.

הגורמים העיקריים להחלטה

הוועדה המוניטארית מסרה, כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש אוגוסט ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.5%, עקבית עם מדיניות מוניטארית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

במקביל, מודיע בנק ישראל על צמצום המרווח סביב ריבית בנק ישראל (הפרוזדור) בחלון האשראי ובחלון הפיקדונות לבנקים המסחריים מ-0.5%± ל-0.25%±

• החודש נרשמה ירידה בסביבת האינפלציה. האינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים ירדה, כצפוי, לרמה של 0.5%, מתחת לגבול התחתון של היעד, ובניכוי סעיף הדיור ירד המדד בתקופה זו ב-0.2%. מאז פרסום מדד אפריל חלה ירידה בציפיות לאינפלציה לכל הטווחים, והציפיות לטווח הקצר התקרבו אל הגבול התחתון של היעד.

• האינדיקטורים שנוספו החודש אודות הפעילות הריאלית מצביעים על המשך צמיחה מתונה, בדומה לרביעים האחרונים. עם זאת, הם מתייחסים לתקופה שלפני ההחרפה במצב הביטחוני, שאת השפעתה הממתנת לא ניתן עדיין לאמוד. נמשכת חולשת יצוא הסחורות על רקע הקיפאון בסחר העולמי והייסוף המצטבר, תוך התמתנות ביצוא הטכנולוגיה העילית. גם בצריכה הפרטית מסתמנת חולשה בחודשים האחרונים. נתוני סקר כוח אדם מצביעים על יציבות, ובמספר משרות השכיר נבלם הגידול.

• השקל התחזק החודש ב-0.8% במונחי השער הנומינאלי האפקטיבי, ומתחילת השנה נרשם ייסוף של 2%. שער החליפין הריאלי נמצא ברמה המקשה על צמיחת הענפים הסחירים – ענפי היצוא ותחליפי היבוא, בייחוד לנוכח הקיפאון בסחר העולמי.

• קרן המטבע הבינלאומית שבה והפחיתה החודש את תחזיות הצמיחה והסחר העולמי לשנת 2014, תוך שהתחזיות ל-2015 נותרו ללא שינוי. באירופה, על רקע המשך האינפלציה הנמוכה, חזר הבנק המרכזי על מחויבותו למדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן, ובארה"ב נמשך תהליך ה-tapering, תוך שנותרה על כנה ההערכה על פיה הריבית לא תעלה עד אמצע 2015.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות באפריל-מאי, ונמשך הקצב הגבוה של נטילת משכנתאות חדשות, תוך המשך ירידה במדדי הסיכון של משכנתאות אלו, בעקבות צעדי המפקח על הבנקים. מספר העסקאות בדיור ירד בחדות. המרווחים בשוק האג"ח הקונצרני המשיכו לעלות, אך הם מצויים עדיין ברמה נמוכה. החודש נרשמה בקרנות המתמחות באג"ח אלו צבירה שלילית.

האטה בביקוש הפנימי

עוזי לוי, אנליסט בכיר, אינפיניטי מחלקת מחקר אומר בתגובה: "בנק ישראל מוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס לשיעור של 0.5%, בהתאם להערכותינו מזה מספר חודשים. התגברות הסממנים של האטה מצד הביקוש הפנימי המקומי, אינפלציה נמוכה, והתחזקות השקל, פועלים באותו כיוון ומסמנים לנגידת בנק ישראל לפעול להפחתה נוספת בשער הריבית. כמו כן, המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני עלה ב-0.1% בלבד ואיננו מותיר ספקות לגבי ההאטה. מבצע צוק איתן ועלותו למשק עדיין בסימן שאלה ובנק ישראל בוחר להקדים ולא להמתין לנתונים על מצב המשק שיפורסמו במהלך הרבעון הנוכחי באשר להיקף הפגיעה בפעילות הכלכלית. על פי הערכותינו, לא ניתן להוציא מכלל אפשרות הורדת ריבית נוספת במהלך הרבעון השלישי של השנה וזאת בשל מכלול גורמים המצביעים על קצב צמיחה נמוך מהצפוי".

לקראת החרפה נוספת בהאטה

יניב אהרון, סמנכ"ל השקעות בתמיר פישמן אומר בתגובה: "הריבית ירדה ב-0.25% על אף ציפיות השוק כי הריבית לחודש אוגוסט תהיה ללא שינוי. בנק ישראל התמקד בשיקוליו בנושא ההאטה שמסתמנת בחודשים האחרונים במשק הישראלי והתבטאה בנתוני הצריכה הפרטית, המדד המשולב וההאטה באינפלציה וזאת על אף החשש שביטא בחודשים האחרונים מהמשך ניפוח מחירי הנדל"ן ואגרות החוב.

"בהסתכלות אל תוך הרבעון השלישי, רואה בנק ישראל החרפה נוספת של מגמת ההאטה וזו גם בשל המבצע המתמשך בעזה, ומחליט להקדים הורדת ריבית אשר ככל הנראה הייתה מתבצעת בהמשך השנה. אנו סבורים כי לאור הנתונים הכלכליים האחרונים החלטה זו הייתה מוצדקת ותסייע בהתמודדות עם משק בהאטה חריפה דרך הורדת עלויות האשראי והחלשת המטבע המקומי."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן