ח"כ זועבי הורחקה לחצי שנה מהכנסת ומוועדותיה

"זכותם של חברי הכנסת לבטא עמדות שאינן בקונצנזוס ולהביע ביקורת פומבית על הממשלה שמורה להם גם בתקופת לחימה", נאמר בהחלטת הוועדה. "אולם, יש להבחין בין ביקורת ומחאה חריפים אך לגיטימיים, לבין עידוד אויבי המדינה, קריאה לפגיעה בישראל ומתן לגיטימציה למעשי טרור נגד אזרחי המדינה. הציבור בישראל, כמו בכל מדינה, מצפה כי חברי הפרלמנט, המצהירים אמונים למדינה, לא יעודדו את הקמים נגדה ואת אלה המבקשים להרוג את חייליה ואזרחיה"

ח"כ זועבי הורחקה לחצי שנה מהכנסת ומוועדותיה

"זכותם של חברי הכנסת לבטא עמדות שאינן בקונצנזוס ולהביע ביקורת פומבית על הממשלה שמורה להם גם בתקופת לחימה", נאמר בהחלטת הוועדה. "אולם, יש להבחין בין ביקורת ומחאה חריפים אך לגיטימיים, לבין עידוד אויבי המדינה, קריאה לפגיעה בישראל ומתן לגיטימציה למעשי טרור נגד אזרחי המדינה. הציבור בישראל, כמו בכל מדינה, מצפה כי חברי הפרלמנט, המצהירים אמונים למדינה, לא יעודדו את הקמים נגדה ואת אלה המבקשים להרוג את חייליה ואזרחיה"

חברת הכנסת חנין זועבי תורחק מישיבות הכנסת ומוועדותיה למשך חצי שנה. עם זאת תוכל ח"כ חנין להשתתף בהצבעות. כך החליטה היום ועדת האתיקה של הכנסת. מדובר על הסנקציה החמורה ביותר שיכולה ועדת האתיקה של הכנסת להטיל.

חנין זועבי. חצי שנה של הרחקה מבכנסת ומוועדותיה (צילום: נירה ידין)
חנין זועבי. חצי שנה של הרחקה מבכנסת ומוועדותיה (צילום: נירה ידין)

לוועדת האתיקה הוגשו קובלנות רבות בקשר להתבטאויות של חברת הכנסת חנין זועבי מהשבועות האחרונים, בכתב ובע"פ, שעניינן חטיפתם של שלושת הנערים, אייל יפרח, נפתלי פרנקל וגיל עד שער זכרונם לברכה, בחודש יוני האחרון והמבצע הצבאי בעזה.

יו"ר הכנסת, חה"כ יולי אדלשטיין, הגיש קובלנה נגד חה"כ זועבי, במסגרתה מסר לוועדה כי ללשכתו הגיעו פניות רבות המייחסות לחה"כ זועבי "אמירות הגובלות בהסתה, עידוד לאלימות ותמיכה בארגוני טרור". יו"ר הכנסת התייחס במיוחד למאמר שפרסמה חה"כ זועבי באינטרנט בו היא מעודדת את הפלסטינים "להכריז על התנגדות עממית" ו"להטיל מצור על ישראל במקום לשאת ולתת עמה" ולדברים שאמרה לאחר חטיפת שלושת הנערים, בהתייחסה לחוטפים, עוד בטרם התברר כי רצחו את הנערים: "הם לא טרוריסטים… הם נאלצים להשתמש באמצעים האלה, עד שישראל תתפכח קצת, עד שהאזרחים של ישראל והחברה הישראלית תתפכח קצת ותרגיש את הסבל של האחר".

יו"ר הכנסת אף הזכיר "סרטון אליו הופניתי המתעד עימות חריג ותוקפני של חה"כ זועבי מול שוטרים במסגרת הפגנה נגד פעילות צה"ל שהתקיימה בחיפה".

"אני מכיר את העמדה העקבית של ועדת האתיקה שלפיה יש להגן על חופש הביטוי הפוליטי של חברי הכנסת בכלל, ושל חברי כנסת המייצגים מיעוטים בפרט, וכיושב ראש הכנסת אני סבור כי מדובר במדיניות נכונה וראויה", כתב יו"ר הכנסת בתלונתו. "עם זאת, סבורני כי חה"כ זועבי חצתה זה מכבר כל גבול ביחס להתנהגות המצופה מחבר כנסת. הפניות הרבות המגיעות אלי מעידות כי אין מדובר במקרה 'רגיל' של התבטאות חריפה או מקוממת כפי שקורה מעת לעת בכנסת, אלא בהתנהגות נמשכת ומתגרה, שיש בה כדי לכרסם כרסום של ממש במעמדה של הכנסת בעיני הציבור.

"לכן אני סבור כי על ועדת האתיקה לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לה באופן שיעביר מסר הן לחה"כ זועבי והן לציבור הרחב, כי תחת זכות היסוד לחופש ביטוי פוליטי לא ניתן לתמוך בארגוני טרור ולעודד מעשי טרור נגד המדינה ואזרחיה", כתב יו"ר הכנסת.

בנוסף לקובלנת יו"ר הכנסת הגיעו קובלנות נוספות מחברי כנסת, מארגונים (אומ"ץ והפורום המשפטי למען ישראל) ומאזרחים שונים. בחלק מהקובלנות התבקשה ועדת האתיקה לנקוט באמצעים שכלל אינם מסורים בידיה או שאינם אפשריים לפי החוק, כמו הפסקת כהונתה של חה"כ זועבי בכנסת או נטילת חסינותה או העמדתה לדין. קובלנות אחרות ביקשו כי הוועדה תפעיל את סמכויותיה בצורה המחמירה ביותר.

יצוין כי התבטאויותיה של חה"כ זועבי בקשר לחוטפי שלושת הנערים נבחנו גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה קבע כי לא תיפתח חקירה פלילית נגד חה"כ זועבי בגין דברים אלה. יחד עם זאת הבהיר היועץ המשפטי לממשלה כי החלטתו הינה במישור הפלילי בלבד, ואין בהחלטתו כדי למנוע הבאת הדברים בחשבון במישור המנהלי והאתי, שכן הדברים שאמרה חברת הכנסת "דברים קשים הם, במיוחד במועד שבו נאמרו, ולמרות הסתייגותה מפעולת החטיפה עצמה, עלולות להשתמע מדבריה הבנה והזדהות עם המעשה".

בתגובה לקובלנות כתבה ח"כ זועבי: "אני דוחה מכל וכל את התלונה הקנטרנית, המעידה על תרבות שלטת של גזענות, וצורך לשלוט באחר, ולדכא את הדעות הפוליטיות שלו. התייחסתי לקונטקסט של המשפט (העוסק בחוטפי הנערים) בשלל ראיונות תקשורתיים ולא אחזור על כך שוב ואבקש שוועדת האתיקה תעיין בהם לקבלת תמונה מלאה. חבל גם שבחר יו"ר הכנסת להביא ציטוט חלקי ולהשמיט את החלק בו אמרתי 'גם אם אני לא מסכימה איתם'".

ח"כ זועבי כתבה בתגובה עוד כי היא מודה שפעילותה הפוליטית והפרלמנטרית כמו הצהרותיה ועמדותיה, מייצגות דעות פוליטיות וערכים סותרים לחלוטין לאלה שמשתקפים מאחורי התלונות. "על זה גאוותי, כי הקובלנות מונעות מתפיסות עולם גזעניות ואנטי דמוקרטיות. אני מייצגת חזון של צדק, חרות, ושוויון, ודרך מאבק בלתי מתפשרת נגד הגזענות, הדיכוי, הפליה, הנישול, ושלילת זכויות. אני מאמינה שעם גזענות וכוחנות לא צריכים להתפשר, וכי כיבוד ערך האדם וזכויותיו, היא הדרך היחידה לחיים נורמאליים ובטוחים לכולם. אסור להיכנע לכל אלה שלא מסכימים איתי, ורוצים גם להשתיק אותי, להעניש אותי, ואף להתנקם בי."

ועדת האתיקה של הכנסת כותבת בהחלטתה: "הזכות לחופש ביטוי מהווה כלי עבודה ראשון במעלה עבור חברי הכנסת, בתוך משכן הכנסת ומחוצה לו, ועיקר חשיבותה של זכות זו במתן הגנה לדברים שאינם פופולריים ושאף יכולים לצרום לאוזניים רבות. ואכן, ועדת האתיקה דחתה לאורך השנים, אף בכנסת הנוכחית, תלונות וקובלנות רבות שעניינן התבטאויות של חברי כנסת שונים, לרבות קובלנות נגד חה"כ זועבי עצמה.

"הוועדה מבקשת להדגיש כי זכותם של חברי הכנסת לבטא עמדות שאינן בקונצנזוס ולהביע ביקורת פומבית על הממשלה שמורה להם גם בתקופת לחימה", נאמר בהחלטת הוועדה. "אין לראות בעצם השמעת ביקורת חריפה על מהלכים צבאיים או על מדיניות הממשלה במהלך תקופת לחימה, משום הפרה של כללי האתיקה. אולם, יש להבחין בין ביקורת ומחאה חריפים אך לגיטימיים, לבין עידוד אויבי המדינה, קריאה לפגיעה בישראל ומתן לגיטימציה למעשי טרור נגד אזרחי המדינה. הציבור בישראל, כמו בכל מדינה, מצפה כי חברי הפרלמנט, המצהירים אמונים למדינה, לא יעודדו את הקמים נגדה ואת אלה המבקשים להרוג את חייליה ואזרחיה ויתמכו בהם, וכי ביקורתם על הממשלה, חריפה ככל שתהא, תיאמר מנקודת מבט של מי שדורש את טובת המדינה ואזרחיה ומתוך כך מבקש להשפיע על מדיניותה".

שר החוץ, אביגדור ליברמן, בתגובה: "את חנין זועבי לא מספיק להרחיק לחצי שנה מדיוני הכנסת – צריך להרחיק אותה מישראל לקטאר, שתצטרף לבוגד ממפלגתה שכבר ברח לשם, עזמי בשארה".

חברת הכנסת חנין זועבי תורחק מישיבות הכנסת ומוועדותיה למשך חצי שנה. עם זאת תוכל ח"כ חנין להשתתף בהצבעות. כך החליטה היום ועדת האתיקה של הכנסת. מדובר על הסנקציה החמורה ביותר שיכולה ועדת האתיקה של הכנסת להטיל.

חנין זועבי. חצי שנה של הרחקה מבכנסת ומוועדותיה (צילום: נירה ידין)
חנין זועבי. חצי שנה של הרחקה מבכנסת ומוועדותיה (צילום: נירה ידין)

לוועדת האתיקה הוגשו קובלנות רבות בקשר להתבטאויות של חברת הכנסת חנין זועבי מהשבועות האחרונים, בכתב ובע"פ, שעניינן חטיפתם של שלושת הנערים, אייל יפרח, נפתלי פרנקל וגיל עד שער זכרונם לברכה, בחודש יוני האחרון והמבצע הצבאי בעזה.

יו"ר הכנסת, חה"כ יולי אדלשטיין, הגיש קובלנה נגד חה"כ זועבי, במסגרתה מסר לוועדה כי ללשכתו הגיעו פניות רבות המייחסות לחה"כ זועבי "אמירות הגובלות בהסתה, עידוד לאלימות ותמיכה בארגוני טרור". יו"ר הכנסת התייחס במיוחד למאמר שפרסמה חה"כ זועבי באינטרנט בו היא מעודדת את הפלסטינים "להכריז על התנגדות עממית" ו"להטיל מצור על ישראל במקום לשאת ולתת עמה" ולדברים שאמרה לאחר חטיפת שלושת הנערים, בהתייחסה לחוטפים, עוד בטרם התברר כי רצחו את הנערים: "הם לא טרוריסטים… הם נאלצים להשתמש באמצעים האלה, עד שישראל תתפכח קצת, עד שהאזרחים של ישראל והחברה הישראלית תתפכח קצת ותרגיש את הסבל של האחר".

יו"ר הכנסת אף הזכיר "סרטון אליו הופניתי המתעד עימות חריג ותוקפני של חה"כ זועבי מול שוטרים במסגרת הפגנה נגד פעילות צה"ל שהתקיימה בחיפה".

"אני מכיר את העמדה העקבית של ועדת האתיקה שלפיה יש להגן על חופש הביטוי הפוליטי של חברי הכנסת בכלל, ושל חברי כנסת המייצגים מיעוטים בפרט, וכיושב ראש הכנסת אני סבור כי מדובר במדיניות נכונה וראויה", כתב יו"ר הכנסת בתלונתו. "עם זאת, סבורני כי חה"כ זועבי חצתה זה מכבר כל גבול ביחס להתנהגות המצופה מחבר כנסת. הפניות הרבות המגיעות אלי מעידות כי אין מדובר במקרה 'רגיל' של התבטאות חריפה או מקוממת כפי שקורה מעת לעת בכנסת, אלא בהתנהגות נמשכת ומתגרה, שיש בה כדי לכרסם כרסום של ממש במעמדה של הכנסת בעיני הציבור.

"לכן אני סבור כי על ועדת האתיקה לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לה באופן שיעביר מסר הן לחה"כ זועבי והן לציבור הרחב, כי תחת זכות היסוד לחופש ביטוי פוליטי לא ניתן לתמוך בארגוני טרור ולעודד מעשי טרור נגד המדינה ואזרחיה", כתב יו"ר הכנסת.

בנוסף לקובלנת יו"ר הכנסת הגיעו קובלנות נוספות מחברי כנסת, מארגונים (אומ"ץ והפורום המשפטי למען ישראל) ומאזרחים שונים. בחלק מהקובלנות התבקשה ועדת האתיקה לנקוט באמצעים שכלל אינם מסורים בידיה או שאינם אפשריים לפי החוק, כמו הפסקת כהונתה של חה"כ זועבי בכנסת או נטילת חסינותה או העמדתה לדין. קובלנות אחרות ביקשו כי הוועדה תפעיל את סמכויותיה בצורה המחמירה ביותר.

יצוין כי התבטאויותיה של חה"כ זועבי בקשר לחוטפי שלושת הנערים נבחנו גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה קבע כי לא תיפתח חקירה פלילית נגד חה"כ זועבי בגין דברים אלה. יחד עם זאת הבהיר היועץ המשפטי לממשלה כי החלטתו הינה במישור הפלילי בלבד, ואין בהחלטתו כדי למנוע הבאת הדברים בחשבון במישור המנהלי והאתי, שכן הדברים שאמרה חברת הכנסת "דברים קשים הם, במיוחד במועד שבו נאמרו, ולמרות הסתייגותה מפעולת החטיפה עצמה, עלולות להשתמע מדבריה הבנה והזדהות עם המעשה".

בתגובה לקובלנות כתבה ח"כ זועבי: "אני דוחה מכל וכל את התלונה הקנטרנית, המעידה על תרבות שלטת של גזענות, וצורך לשלוט באחר, ולדכא את הדעות הפוליטיות שלו. התייחסתי לקונטקסט של המשפט (העוסק בחוטפי הנערים) בשלל ראיונות תקשורתיים ולא אחזור על כך שוב ואבקש שוועדת האתיקה תעיין בהם לקבלת תמונה מלאה. חבל גם שבחר יו"ר הכנסת להביא ציטוט חלקי ולהשמיט את החלק בו אמרתי 'גם אם אני לא מסכימה איתם'".

ח"כ זועבי כתבה בתגובה עוד כי היא מודה שפעילותה הפוליטית והפרלמנטרית כמו הצהרותיה ועמדותיה, מייצגות דעות פוליטיות וערכים סותרים לחלוטין לאלה שמשתקפים מאחורי התלונות. "על זה גאוותי, כי הקובלנות מונעות מתפיסות עולם גזעניות ואנטי דמוקרטיות. אני מייצגת חזון של צדק, חרות, ושוויון, ודרך מאבק בלתי מתפשרת נגד הגזענות, הדיכוי, הפליה, הנישול, ושלילת זכויות. אני מאמינה שעם גזענות וכוחנות לא צריכים להתפשר, וכי כיבוד ערך האדם וזכויותיו, היא הדרך היחידה לחיים נורמאליים ובטוחים לכולם. אסור להיכנע לכל אלה שלא מסכימים איתי, ורוצים גם להשתיק אותי, להעניש אותי, ואף להתנקם בי."

ועדת האתיקה של הכנסת כותבת בהחלטתה: "הזכות לחופש ביטוי מהווה כלי עבודה ראשון במעלה עבור חברי הכנסת, בתוך משכן הכנסת ומחוצה לו, ועיקר חשיבותה של זכות זו במתן הגנה לדברים שאינם פופולריים ושאף יכולים לצרום לאוזניים רבות. ואכן, ועדת האתיקה דחתה לאורך השנים, אף בכנסת הנוכחית, תלונות וקובלנות רבות שעניינן התבטאויות של חברי כנסת שונים, לרבות קובלנות נגד חה"כ זועבי עצמה.

"הוועדה מבקשת להדגיש כי זכותם של חברי הכנסת לבטא עמדות שאינן בקונצנזוס ולהביע ביקורת פומבית על הממשלה שמורה להם גם בתקופת לחימה", נאמר בהחלטת הוועדה. "אין לראות בעצם השמעת ביקורת חריפה על מהלכים צבאיים או על מדיניות הממשלה במהלך תקופת לחימה, משום הפרה של כללי האתיקה. אולם, יש להבחין בין ביקורת ומחאה חריפים אך לגיטימיים, לבין עידוד אויבי המדינה, קריאה לפגיעה בישראל ומתן לגיטימציה למעשי טרור נגד אזרחי המדינה. הציבור בישראל, כמו בכל מדינה, מצפה כי חברי הפרלמנט, המצהירים אמונים למדינה, לא יעודדו את הקמים נגדה ואת אלה המבקשים להרוג את חייליה ואזרחיה ויתמכו בהם, וכי ביקורתם על הממשלה, חריפה ככל שתהא, תיאמר מנקודת מבט של מי שדורש את טובת המדינה ואזרחיה ומתוך כך מבקש להשפיע על מדיניותה".

שר החוץ, אביגדור ליברמן, בתגובה: "את חנין זועבי לא מספיק להרחיק לחצי שנה מדיוני הכנסת – צריך להרחיק אותה מישראל לקטאר, שתצטרף לבוגד ממפלגתה שכבר ברח לשם, עזמי בשארה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן