1 מכל 7 ישראלים צפוי לחרוג ממסגרת האשראי

כך מתברר בבדיקה שביצעה החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה, בעקבות הלחימה. המצב בדרום חמור עוד יותר, כאשר 33% מתושבי הדרום צופים, כי יאלצו לחרוג ממסגרת האשראי. עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות: צעדי המדינה להקל על נוטלי המשכנתאות לא מספקים. עו"ד גלעד נרקיס: אסור להסתפק בהסכמה בעל פה עם הבנקאי לדחיית מועד ההחזר

1 מכל 7 ישראלים צפוי לחרוג ממסגרת האשראי

כך מתברר בבדיקה שביצעה החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה, בעקבות הלחימה. המצב בדרום חמור עוד יותר, כאשר 33% מתושבי הדרום צופים, כי יאלצו לחרוג ממסגרת האשראי. עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות: צעדי המדינה להקל על נוטלי המשכנתאות לא מספקים. עו"ד גלעד נרקיס: אסור להסתפק בהסכמה בעל פה עם הבנקאי לדחיית מועד ההחזר

מנכ"ל AMG עמית קמינסקי
מנכ"ל AMG עמית קמינסקי

בעקבות הלחימה בצוק איתן צפוי 1 מכל 7 ישראלים לחרוג ממסגרת האשראי ולהתקשות בהחזר תשלומי המשכנתה בחודש הקרוב. כך מתברר מבדיקה שביצעה החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה. המצב בדרום חמור עוד יותר, כאשר 33% מתושבי הדרום צופים, כי יאלצו לחרוג ממסגרת האשראי כתוצאה מהמצב הכלכלי בעקבות הלחימה. מקרב מי שמשלמים משכנתא וגרים באזור הדרום, יותר מ-28% צופים קשיים בהחזר החודשי.

הממצאים מבוססים על סקר שבוצע השבוע בקרב 500 בני 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.

לדברי עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות המדינה ביצעה צעדים קטנים מאד ורק על מנת להקל על נוטלי המשכנתאות לזכאים. ולכן מדובר בצעדים שאינם מספקים. עו"ד גלעד נרקיס, מומחה להתמודדות מול הבנקים, מזהיר כי לחריגה ממסגרת האשראי וכתוצאה מכך לאי כיבוד התחייבויות וצ'קים עלולות להיות השלכות ארוכות טווח אולם ניתן למנוע מצב זה בהתנהלות נכונה.

החריגות והסכומים

מהבדיקה שבוצעה השבוע מתברר, כי כ-13.5% מבעלי הדעה בקרב הציבור טענו כי "בשל המצב הביטחוני הם חורגים או צופים חריגה ממסגרת האשראי בבנק". באזור הדרום צפוי שכ-33% ממשקי הבית כי יחרגו ממסגרת האשראי, לעומת רק כ-5% מתושבי הצפון וכ-12% מתושבי המרכז.

החריגה הממוצעת ממסגרת האשראי צפויה לעלות על 4,500 שקל, כאשר היא תהיה נמוכה דווקא בקרב תושבי הדרום. החריגה מהמסגרת בקרב תושבי הדרום צפויה לעמוד, בממוצע, על כ- 2,830 שקל. זאת לעומת חריגה ממוצעת של כ- 8,330 שקל באזור השרון, כ- 5,350 שקל בממוצע באזור המרכז וכ-5,300 שקל בממוצע באזור ירושלים.

החריגה ממסגרת האשראי לא מאפיינת רק את השכבות הנמוכות והיא נחלקת בצורה שווה בין כל שכבות האוכלוסייה, אולם בקרב אלה שהכנסתם נמוכה מהמוצע החריגה צפויה לעמוד על כ-4,870 שקל ואילו בקרב בעלי ההכנסה הממוצעת החריגה תעמוד על כ-4,560 שקל. החריגה בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה תעמוד על יותר מ-5,600 שקל.

חשוב לציין, כי ההתנהלות הכלכלית של נשים שקולה יותר ורק 10% מהן צופות חריגה מהמסגרת, לעומת כ-17% מהגברים שצופים זאת.

אחת הבעיות הכלכליות המיידיות הנגרמות מהמשך הלחימה בדרום ומההשלכות הכלכליות הנובעות מכך היא בהחזר תשלום המשכנתא אותו יאלצו הלווים לשלם החל מהראשון באוגוסט. מהנתונים מתברר, כי 14.5% ממשלמי המשכנתא בארץ יתקשו לעמוד בהחזר החודשי הקרוב בשל הפגיעה הכלכלית הנובעת מהלחימה בדרום. המצב קשה עוד יותר בדרום הארץ: יותר מ-28% ממשלמי המשכנה בדרום צופים קשיים בהחזר. זאת לעומת כ-20% מקרב בעלי המשכנתאות באזור השרון וכ-14% מבעלי המשכנתאות במרכז.

בנושא זה דווקא קיים שוני מהותי בקרב שכבות האוכלוסייה השונות: בעוד שיותר מ-27% מקרב בעלי ההכנסה הנמוכה מהממוצע צופים קשיים בהחזר החודשי, רק 12.5% מבעלי ההכנסה הגבוהה מהממוצע וכ-11% מבעלי ההכנסה הממוצעת צופים קושי שכזה.

לבקש דחייה מהבנק במועד הפירעון

עו"ד גלעד נרקיס
עו"ד גלעד נרקיס

עו"ד גלעד נרקיס אומר כי להשלכות חריגה ממסגרת האשראי ואי כיבוד התחייבויות כלכליות עלולות להיות השלכות ארוכות טווח ונזקים, כמו הגבלת החשבון, שיהיה קשה להשתחרר מהם גם כשהמצב הכלכלי יחזור לקדמותו, אולם ניתן להיערך לכך מראש ולמנוע זאת. "לבעלי חשבונות שנקלעו לקשיים עקב המצב או לאלו שיש הלוואות, או המחאות שאמורות להיפרע בימים הקרובים מומלץ לפנות מיוזמתם לבנק, בטרם החריגה מהמסגרת או מועד פרעון ההמחאה. יש להסביר לבנקאי את ההקשר וההשפעה של המצב על חשבון הבנק, ולבקש דחייה במועד הפירעון של ההמחאות או ההלוואות. מומלץ לרשום בכתב את הבקשה ואת ההבנה עם הבנקאי ולא להסתפק בהסכמה שבעל פה. בכל בנק יש גורם ממונה על פדיון ההמחאות, ומכתבים מסודרים ומתויקים מראש יכולים לסייע לו לבוא לקראת האזרח ולהתחשב בו. המכתב שנשלח מהווה אסמכתא גם במקרה שיש צורך בסיוע רטרואקטיבי".

זכאים לקבל דחייה

לדברי עמית קמינסקי האוצר אמנם הודיע על הקלות לבעלי המשכנתאות אולם מדובר בהקלות שאינן מספקות. "המדינה מאפשרת לבעלי משכנתא לזכאים לקבל דחייה של חודשיים בתשלומים אולם מדובר במיעוט מבוטל מקרב נוטלי המשכנתאות. דווקא בקרב הבנקים עצמם אנו רואים היענות יפה ומתן דחיית תשלום (גרייס) של כמה חודשים לחלק ניכר מנוטלי ההלוואה, כאשר בנקים שונים אינם מגבילים זאת לתושבי הדרום, או למגוייסי צו 8 בלבד".

לדבריו, "בכל מקרה מומלץ לעשות ככל האפשר על מנת להימנע מהפיגור בתשלומי המשכנתא וליידע את הבנק בטרם היווצרותו של הפיגור. כמו כן יש לזכור, כי על מנת ליהנות מהטבות הבנקים יש לפנות מראש לבנק ולבקש דחיית התשלומים".

לדברי קמינסקי דווקא במצב הנוכחי ולאור הורדת הריבית הנוספת היה מקום להקל על ציבור נוטלי המשכנתאות ולאפשר להם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי באמצעות הקלה של מגבלות בנק ישראל והגדלת רכיב הפריים במשכנתה. "אולם, הדבר המיידי האפשרי הוא לבחון מיחזור של המשכנתא, מהלך שיכול להפחית עשרות אלפי שקלים בהחזר המשכנתא ולהפחית משמעותית את גובה ההחזר החודשי".

כתבות אחרונות באתר

מנכ"ל AMG עמית קמינסקי
מנכ"ל AMG עמית קמינסקי

בעקבות הלחימה בצוק איתן צפוי 1 מכל 7 ישראלים לחרוג ממסגרת האשראי ולהתקשות בהחזר תשלומי המשכנתה בחודש הקרוב. כך מתברר מבדיקה שביצעה החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה. המצב בדרום חמור עוד יותר, כאשר 33% מתושבי הדרום צופים, כי יאלצו לחרוג ממסגרת האשראי כתוצאה מהמצב הכלכלי בעקבות הלחימה. מקרב מי שמשלמים משכנתא וגרים באזור הדרום, יותר מ-28% צופים קשיים בהחזר החודשי.

הממצאים מבוססים על סקר שבוצע השבוע בקרב 500 בני 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.

לדברי עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות המדינה ביצעה צעדים קטנים מאד ורק על מנת להקל על נוטלי המשכנתאות לזכאים. ולכן מדובר בצעדים שאינם מספקים. עו"ד גלעד נרקיס, מומחה להתמודדות מול הבנקים, מזהיר כי לחריגה ממסגרת האשראי וכתוצאה מכך לאי כיבוד התחייבויות וצ'קים עלולות להיות השלכות ארוכות טווח אולם ניתן למנוע מצב זה בהתנהלות נכונה.

החריגות והסכומים

מהבדיקה שבוצעה השבוע מתברר, כי כ-13.5% מבעלי הדעה בקרב הציבור טענו כי "בשל המצב הביטחוני הם חורגים או צופים חריגה ממסגרת האשראי בבנק". באזור הדרום צפוי שכ-33% ממשקי הבית כי יחרגו ממסגרת האשראי, לעומת רק כ-5% מתושבי הצפון וכ-12% מתושבי המרכז.

החריגה הממוצעת ממסגרת האשראי צפויה לעלות על 4,500 שקל, כאשר היא תהיה נמוכה דווקא בקרב תושבי הדרום. החריגה מהמסגרת בקרב תושבי הדרום צפויה לעמוד, בממוצע, על כ- 2,830 שקל. זאת לעומת חריגה ממוצעת של כ- 8,330 שקל באזור השרון, כ- 5,350 שקל בממוצע באזור המרכז וכ-5,300 שקל בממוצע באזור ירושלים.

החריגה ממסגרת האשראי לא מאפיינת רק את השכבות הנמוכות והיא נחלקת בצורה שווה בין כל שכבות האוכלוסייה, אולם בקרב אלה שהכנסתם נמוכה מהמוצע החריגה צפויה לעמוד על כ-4,870 שקל ואילו בקרב בעלי ההכנסה הממוצעת החריגה תעמוד על כ-4,560 שקל. החריגה בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה תעמוד על יותר מ-5,600 שקל.

חשוב לציין, כי ההתנהלות הכלכלית של נשים שקולה יותר ורק 10% מהן צופות חריגה מהמסגרת, לעומת כ-17% מהגברים שצופים זאת.

אחת הבעיות הכלכליות המיידיות הנגרמות מהמשך הלחימה בדרום ומההשלכות הכלכליות הנובעות מכך היא בהחזר תשלום המשכנתא אותו יאלצו הלווים לשלם החל מהראשון באוגוסט. מהנתונים מתברר, כי 14.5% ממשלמי המשכנתא בארץ יתקשו לעמוד בהחזר החודשי הקרוב בשל הפגיעה הכלכלית הנובעת מהלחימה בדרום. המצב קשה עוד יותר בדרום הארץ: יותר מ-28% ממשלמי המשכנה בדרום צופים קשיים בהחזר. זאת לעומת כ-20% מקרב בעלי המשכנתאות באזור השרון וכ-14% מבעלי המשכנתאות במרכז.

בנושא זה דווקא קיים שוני מהותי בקרב שכבות האוכלוסייה השונות: בעוד שיותר מ-27% מקרב בעלי ההכנסה הנמוכה מהממוצע צופים קשיים בהחזר החודשי, רק 12.5% מבעלי ההכנסה הגבוהה מהממוצע וכ-11% מבעלי ההכנסה הממוצעת צופים קושי שכזה.

לבקש דחייה מהבנק במועד הפירעון

עו"ד גלעד נרקיס
עו"ד גלעד נרקיס

עו"ד גלעד נרקיס אומר כי להשלכות חריגה ממסגרת האשראי ואי כיבוד התחייבויות כלכליות עלולות להיות השלכות ארוכות טווח ונזקים, כמו הגבלת החשבון, שיהיה קשה להשתחרר מהם גם כשהמצב הכלכלי יחזור לקדמותו, אולם ניתן להיערך לכך מראש ולמנוע זאת. "לבעלי חשבונות שנקלעו לקשיים עקב המצב או לאלו שיש הלוואות, או המחאות שאמורות להיפרע בימים הקרובים מומלץ לפנות מיוזמתם לבנק, בטרם החריגה מהמסגרת או מועד פרעון ההמחאה. יש להסביר לבנקאי את ההקשר וההשפעה של המצב על חשבון הבנק, ולבקש דחייה במועד הפירעון של ההמחאות או ההלוואות. מומלץ לרשום בכתב את הבקשה ואת ההבנה עם הבנקאי ולא להסתפק בהסכמה שבעל פה. בכל בנק יש גורם ממונה על פדיון ההמחאות, ומכתבים מסודרים ומתויקים מראש יכולים לסייע לו לבוא לקראת האזרח ולהתחשב בו. המכתב שנשלח מהווה אסמכתא גם במקרה שיש צורך בסיוע רטרואקטיבי".

זכאים לקבל דחייה

לדברי עמית קמינסקי האוצר אמנם הודיע על הקלות לבעלי המשכנתאות אולם מדובר בהקלות שאינן מספקות. "המדינה מאפשרת לבעלי משכנתא לזכאים לקבל דחייה של חודשיים בתשלומים אולם מדובר במיעוט מבוטל מקרב נוטלי המשכנתאות. דווקא בקרב הבנקים עצמם אנו רואים היענות יפה ומתן דחיית תשלום (גרייס) של כמה חודשים לחלק ניכר מנוטלי ההלוואה, כאשר בנקים שונים אינם מגבילים זאת לתושבי הדרום, או למגוייסי צו 8 בלבד".

לדבריו, "בכל מקרה מומלץ לעשות ככל האפשר על מנת להימנע מהפיגור בתשלומי המשכנתא וליידע את הבנק בטרם היווצרותו של הפיגור. כמו כן יש לזכור, כי על מנת ליהנות מהטבות הבנקים יש לפנות מראש לבנק ולבקש דחיית התשלומים".

לדברי קמינסקי דווקא במצב הנוכחי ולאור הורדת הריבית הנוספת היה מקום להקל על ציבור נוטלי המשכנתאות ולאפשר להם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי באמצעות הקלה של מגבלות בנק ישראל והגדלת רכיב הפריים במשכנתה. "אולם, הדבר המיידי האפשרי הוא לבחון מיחזור של המשכנתא, מהלך שיכול להפחית עשרות אלפי שקלים בהחזר המשכנתא ולהפחית משמעותית את גובה ההחזר החודשי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן