הערכת מנהלים ביולי השלילית והנמוכה מאז ינואר 2013

נמוכה ושלילית (-6.0%) לעומת חודש יוני. כך מתברר מסקר המגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במלונאות חלה צניחה של 40% בהערכת המנהלים (9.7% ביוני לעומת 31.2%- ביולי). הערכת המנהלים במלונאות היא הנמוכה ביותר מתחילת הסקר בדצמבר 2010

הערכת מנהלים ביולי השלילית והנמוכה מאז ינואר 2013

נמוכה ושלילית (-6.0%) לעומת חודש יוני. כך מתברר מסקר המגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במלונאות חלה צניחה של 40% בהערכת המנהלים (9.7% ביוני לעומת 31.2%- ביולי). הערכת המנהלים במלונאות היא הנמוכה ביותר מתחילת הסקר בדצמבר 2010

מסיכום הערכת המנהלים ביולי מתברר, כי היא הייתה נמוכה ושלילית (6.0%-), לעומת חודש יוני (6.2%). זאת ההערכה השלילית הראשונה והנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. בכל ענפי הסקר החודש הייתה הרעה בהערכות המנהלים והן היו שליליות ככל הנראה בשל מבצע צוק איתן.

סקר הערכת המגמות בעסקים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה.

הערכה שלילית בכל הענפים

בכל הענפים נרשמה הערכת מנהלים כוללת שלילית ואף הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. זאת, מלבד התעשייה, שם הערכת המנהלים הייתה ביולי שלילית, (3.3%-) לעומת יוני (0.6%), אך הערכה שלילית יותר הייתה באמצע 2013.

בתעשייה נרשמה החודש הרעה בהערכת המנהלים ההערכה היא הנמוכה ביותר בשנה האחרונה.

בשירותים, הערכת המנהלים הייתה לראשונה מאז ינואר 2013 הערכה שלילית (-4%).

הערכות שליליות במלונאות

במלונאות חלה צניחה של 40% בהערכת המנהלים (9.7% ביוני לעומת 31.2%- ביולי). הערכת המנהלים היא הנמוכה ביותר מתחילת הסקר בדצמבר 2010.

במלונאות, בציפיות המנהלים לשינוי בשלושת החודשים הבאים נצפתה הרעה בכל המדדים ובנוסף הערכת המנהלים הייתה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. במדד "ציפיות לשינוי במספר לינות תיירים" חלה צניחה של 55% בהערכת המנהלים (מ-6.3% ביוני ל-60.3% ביולי).

במלונאות, קרוב ל-70% מהמנהלים ציינו את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" כמגבלה חמורה ביולי (לעומת 6% בלבד ביוני). אף אחד מהמנהלים לא ציין שהמצב הביטחוני אינו מהווה עבורו מגבלה (לעומת 20% שציינו זאת ביוני)

שיעור נצולת ייצור בתעשייה לפי עצמה טכנולוגית

בסקר נשאלו מפעלי התעשייה על שיעור נצולת הייצור. נצולת הייצור מודדת את ניצול אמצעי הייצור המותקנים במפעל – מכונות וציוד כיחס בין התפוקה בפועל לבין התפוקה הפוטנציאלית שניתן לייצר אם אמצעי הייצור מנוצלים במלואם.

שיעור נצולת הייצור הכללי בענף התעשייה ביולי השנה היה 81.4%, נמוך במעט מהשיעור ביוני (82.8%). באבחנה בין הטכנולוגיות השונות בתעשייה, נרשמה מגמה מעורבת. רק בתעשיות טכנולוגיה העילית שיעור נצולת הייצור היה גבוה יותר ביולי מאשר ביוני וגם זה במעט (88.6% ביולי לעומת 88.4% ביוני). בתעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית שיעור נצולת הייצור היה החודש הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2012 – 76.0%.

כתבות אחרונות באתר

מסיכום הערכת המנהלים ביולי מתברר, כי היא הייתה נמוכה ושלילית (6.0%-), לעומת חודש יוני (6.2%). זאת ההערכה השלילית הראשונה והנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. בכל ענפי הסקר החודש הייתה הרעה בהערכות המנהלים והן היו שליליות ככל הנראה בשל מבצע צוק איתן.

סקר הערכת המגמות בעסקים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה.

הערכה שלילית בכל הענפים

בכל הענפים נרשמה הערכת מנהלים כוללת שלילית ואף הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. זאת, מלבד התעשייה, שם הערכת המנהלים הייתה ביולי שלילית, (3.3%-) לעומת יוני (0.6%), אך הערכה שלילית יותר הייתה באמצע 2013.

בתעשייה נרשמה החודש הרעה בהערכת המנהלים ההערכה היא הנמוכה ביותר בשנה האחרונה.

בשירותים, הערכת המנהלים הייתה לראשונה מאז ינואר 2013 הערכה שלילית (-4%).

הערכות שליליות במלונאות

במלונאות חלה צניחה של 40% בהערכת המנהלים (9.7% ביוני לעומת 31.2%- ביולי). הערכת המנהלים היא הנמוכה ביותר מתחילת הסקר בדצמבר 2010.

במלונאות, בציפיות המנהלים לשינוי בשלושת החודשים הבאים נצפתה הרעה בכל המדדים ובנוסף הערכת המנהלים הייתה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. במדד "ציפיות לשינוי במספר לינות תיירים" חלה צניחה של 55% בהערכת המנהלים (מ-6.3% ביוני ל-60.3% ביולי).

במלונאות, קרוב ל-70% מהמנהלים ציינו את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" כמגבלה חמורה ביולי (לעומת 6% בלבד ביוני). אף אחד מהמנהלים לא ציין שהמצב הביטחוני אינו מהווה עבורו מגבלה (לעומת 20% שציינו זאת ביוני)

שיעור נצולת ייצור בתעשייה לפי עצמה טכנולוגית

בסקר נשאלו מפעלי התעשייה על שיעור נצולת הייצור. נצולת הייצור מודדת את ניצול אמצעי הייצור המותקנים במפעל – מכונות וציוד כיחס בין התפוקה בפועל לבין התפוקה הפוטנציאלית שניתן לייצר אם אמצעי הייצור מנוצלים במלואם.

שיעור נצולת הייצור הכללי בענף התעשייה ביולי השנה היה 81.4%, נמוך במעט מהשיעור ביוני (82.8%). באבחנה בין הטכנולוגיות השונות בתעשייה, נרשמה מגמה מעורבת. רק בתעשיות טכנולוגיה העילית שיעור נצולת הייצור היה גבוה יותר ביולי מאשר ביוני וגם זה במעט (88.6% ביולי לעומת 88.4% ביוני). בתעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית שיעור נצולת הייצור היה החודש הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2012 – 76.0%.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן