הריבית הורדה לשפל חסר תקדים של 0.25%

הבורסה הגיבה בחיוב להחלטת בנק ישראל וסגרה את יום המסחר בעליות נאות. הנהנים העיקריים מירידת הריבית הם בעלי ההלוואות – הן הבנקאיות והן המשכנתאות, אשר ברשותם מסלולי ריבית משתנה מסוג פריים. בעלי הלוואות אלה ייהנו מהוזלה כבר בהחזר החודשי הקרוב

הריבית הורדה לשפל חסר תקדים של 0.25%

הבורסה הגיבה בחיוב להחלטת בנק ישראל וסגרה את יום המסחר בעליות נאות. הנהנים העיקריים מירידת הריבית הם בעלי ההלוואות – הן הבנקאיות והן המשכנתאות, אשר ברשותם מסלולי ריבית משתנה מסוג פריים. בעלי הלוואות אלה ייהנו מהוזלה כבר בהחזר החודשי הקרוב

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר השנה ב-0.25% לרמת שפל של 0.25%. ברגע שבנק ישראל פרסם בשעה 4 אחר הצהריים על הורדת הריבית זינקה הבורסה וסגרה את יום המסחר בעליות נאות.

ההאטה הובילה את בנק ישראל למסקנה' כי יש להפחית שוב את הריבית לשפל של 0.25%, uבין השאר גם להמשיך להחליש את השקל מול הדולר. מבנק ישראל נמסר, כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.25%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

גורמים נוספים שגרמו להחלטה להוריד את הריבית:

ירידה באינפלציה – החודש נרשמה ירידה נוספת בסביבת האינפלציה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה לשיעור של 0.3%, ונמשכה הירידה בציפיות לכל הטווחים. תחזיות החזאים לשנה והציפיות לשנה משוק ההון נושקות לגבול התחתון של היעד, והציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים ירדו אל מתחת ליעד.

האטה בצמיחת המשק – על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון השני, עוד לפני ההחרפה במצב הביטחוני חלה האטה נוספת בצמיחת המשק, בדגש על יצוא הסחורות. בתוצר העסקי נרשמה עלייה מסויימת בקצב הצמיחה ביחס לרביעים הקודמים. הנתונים משוק העבודה מצביעים על בלימת השיפור בתעסוקה. הנתונים שהצטברו עד כה אינם מאפשרים עדיין לאמוד את אובדן התוצר שינבע מהלחימה שעודנה נמשכת, אולם הוא מתרחש על רקע האטה בצמיחת המשק, וסביבת צמיחה נמוכה של הכלכלה העולמית. בפרט, צפויה פגיעה מתמשכת בתיירות, ופגיעה, ככל הנראה זמנית, בצריכה הפרטית.

החלשות השקל – השקל נחלש החודש ב-1.7% במונחי השער הנומינאלי האפקטיבי. המשך הפיחות יתמוך בהתאוששות ביצוא ובמגזר הסחיר. מתחילת השנה נרשם ייסוף של 0.4%.

התאוששות גלובלית איטית – תמונת המצב הגלובלית ממשיכה להצביע על התאוששות מוגבלת, תוך התחדשות של הצמיחה בארה"ב והתמתנות באירופה וביפן. הבנקים המרכזיים העיקריים צפויים להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן.

עליית מחירי הדירות – ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-7.7%, וקצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. חוסר הוודאות בנוגע להחלתו של מע"מ אפס על דירות חדשות ממשיך להשליך על הפעילות בשוק הדיור.

"לעורר את ציבור המשקיעים"

צבי גולדפינגר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת בטוחה משכנתאות מקבוצת לוג'יסטיק גרופ, אמר היום בעניין הורדת הריבית: "נגידת בנק ישראל הורידה את הריבית ל0.25% לשפל חסר תקדים. מדובר בסביבת הריבית הנמוכה ביותר בתולדות המדינה. אפשר להבין שעל ידי הורדת ריבית, רצון בנק ישראל לעורר את ציבור המשקיעים הן בתחום נדל"ן והן בתחום שוק ההון. אין ספק, שהנהנים העיקריים מירידה זאת הם בעלי ההלוואות – הן הבנקאיות והן המשכנתאות, אשר ברשותם מסלולי ריבית משתנה מסוג פריים. בעלי הלוואות אלה ייהנו מהוזלה כבר בהחזר החודשי הקרוב. כפי שציינתי בעבר, זו התקופה הטובה ביותר ללקיחת משכנתאות בזכות ירידת הריבית לרמה הנמוכה ביותר אי פעם במדינה ובזכות האינפלציה הנמוכה".

"סימנים לקיפאון כלכלי"

ערן צחי, אנליסט במחלקת המחקר של אינפיניטי אומר: "בנק ישראל מצטרף למאבק המלחמתי ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשפל היסטורי – 0.25%. בהתאם להערכתנו, נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, פעלה בכיוון הנכון כשהחליטה להוריד את הריבית במשק זה החודש השני ברציפות, וזאת בניגוד להערכות בשוק ההון כי הריבית תוותר ללא שינוי.

"למרות שהנשק 'המוניטרי' של בנק ישראל הולך ואוזל, בבנק התקבלה ההחלטה כי ההאטה בפעילות הכלכלית בישראל, שהוחמרה כתוצאה מהלחימה בעזה דורשת הורדת ריבית נוספת. רק בשבוע האחרון, הסימנים לקיפאון הכלכלי אושררו כשהמדד המשולב של בנק ישראל לחודש יולי נותר ללא שינוי.

"כמו כן, גם תמונת המצב הגלובלית תרמה להחלטה זו ובבנק ציינו בהחלטה, כי התאוששות הכלכלה הגלובלית מוגבלת ועל כן הבנקים המרכזיים צפויים להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן. אין ספק שהגב' פלוג פעלה נכון, שכן כשהאקלים הכלכלי משתנה במהירות ועל כן התגובה של בנק ישראל צריכה להשתנות בהתאם".

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית, בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר השנה ב-0.25% לרמת שפל של 0.25%. ברגע שבנק ישראל פרסם בשעה 4 אחר הצהריים על הורדת הריבית זינקה הבורסה וסגרה את יום המסחר בעליות נאות.

ההאטה הובילה את בנק ישראל למסקנה' כי יש להפחית שוב את הריבית לשפל של 0.25%, uבין השאר גם להמשיך להחליש את השקל מול הדולר. מבנק ישראל נמסר, כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 0.25%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

גורמים נוספים שגרמו להחלטה להוריד את הריבית:

ירידה באינפלציה – החודש נרשמה ירידה נוספת בסביבת האינפלציה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה לשיעור של 0.3%, ונמשכה הירידה בציפיות לכל הטווחים. תחזיות החזאים לשנה והציפיות לשנה משוק ההון נושקות לגבול התחתון של היעד, והציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקים ירדו אל מתחת ליעד.

האטה בצמיחת המשק – על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון השני, עוד לפני ההחרפה במצב הביטחוני חלה האטה נוספת בצמיחת המשק, בדגש על יצוא הסחורות. בתוצר העסקי נרשמה עלייה מסויימת בקצב הצמיחה ביחס לרביעים הקודמים. הנתונים משוק העבודה מצביעים על בלימת השיפור בתעסוקה. הנתונים שהצטברו עד כה אינם מאפשרים עדיין לאמוד את אובדן התוצר שינבע מהלחימה שעודנה נמשכת, אולם הוא מתרחש על רקע האטה בצמיחת המשק, וסביבת צמיחה נמוכה של הכלכלה העולמית. בפרט, צפויה פגיעה מתמשכת בתיירות, ופגיעה, ככל הנראה זמנית, בצריכה הפרטית.

החלשות השקל – השקל נחלש החודש ב-1.7% במונחי השער הנומינאלי האפקטיבי. המשך הפיחות יתמוך בהתאוששות ביצוא ובמגזר הסחיר. מתחילת השנה נרשם ייסוף של 0.4%.

התאוששות גלובלית איטית – תמונת המצב הגלובלית ממשיכה להצביע על התאוששות מוגבלת, תוך התחדשות של הצמיחה בארה"ב והתמתנות באירופה וביפן. הבנקים המרכזיים העיקריים צפויים להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן.

עליית מחירי הדירות – ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-7.7%, וקצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. חוסר הוודאות בנוגע להחלתו של מע"מ אפס על דירות חדשות ממשיך להשליך על הפעילות בשוק הדיור.

"לעורר את ציבור המשקיעים"

צבי גולדפינגר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת בטוחה משכנתאות מקבוצת לוג'יסטיק גרופ, אמר היום בעניין הורדת הריבית: "נגידת בנק ישראל הורידה את הריבית ל0.25% לשפל חסר תקדים. מדובר בסביבת הריבית הנמוכה ביותר בתולדות המדינה. אפשר להבין שעל ידי הורדת ריבית, רצון בנק ישראל לעורר את ציבור המשקיעים הן בתחום נדל"ן והן בתחום שוק ההון. אין ספק, שהנהנים העיקריים מירידה זאת הם בעלי ההלוואות – הן הבנקאיות והן המשכנתאות, אשר ברשותם מסלולי ריבית משתנה מסוג פריים. בעלי הלוואות אלה ייהנו מהוזלה כבר בהחזר החודשי הקרוב. כפי שציינתי בעבר, זו התקופה הטובה ביותר ללקיחת משכנתאות בזכות ירידת הריבית לרמה הנמוכה ביותר אי פעם במדינה ובזכות האינפלציה הנמוכה".

"סימנים לקיפאון כלכלי"

ערן צחי, אנליסט במחלקת המחקר של אינפיניטי אומר: "בנק ישראל מצטרף למאבק המלחמתי ומוריד את הריבית ברבע אחוז לשפל היסטורי – 0.25%. בהתאם להערכתנו, נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, פעלה בכיוון הנכון כשהחליטה להוריד את הריבית במשק זה החודש השני ברציפות, וזאת בניגוד להערכות בשוק ההון כי הריבית תוותר ללא שינוי.

"למרות שהנשק 'המוניטרי' של בנק ישראל הולך ואוזל, בבנק התקבלה ההחלטה כי ההאטה בפעילות הכלכלית בישראל, שהוחמרה כתוצאה מהלחימה בעזה דורשת הורדת ריבית נוספת. רק בשבוע האחרון, הסימנים לקיפאון הכלכלי אושררו כשהמדד המשולב של בנק ישראל לחודש יולי נותר ללא שינוי.

"כמו כן, גם תמונת המצב הגלובלית תרמה להחלטה זו ובבנק ציינו בהחלטה, כי התאוששות הכלכלה הגלובלית מוגבלת ועל כן הבנקים המרכזיים צפויים להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה לאורך זמן. אין ספק שהגב' פלוג פעלה נכון, שכן כשהאקלים הכלכלי משתנה במהירות ועל כן התגובה של בנק ישראל צריכה להשתנות בהתאם".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן