אושרו השקעות אינטל בהיקף של כ-22 מיליארד שקל

את תוכנית ההשקעות אישרו משרדי האוצר והכלכלה, שיעניקו לחברה מענק המדינה בהיקף של כמיליארד שקל. החברה תזכה גם במס חברות בשיעור של 5% לתקופה של 10 שנים. עד 2023, תעסיק אינטל כ-1,000 עובדים חדשים ותבטיח העסקתם של 2,500 העובדים הקיימים

אושרו השקעות אינטל בהיקף של כ-22 מיליארד שקל

את תוכנית ההשקעות אישרו משרדי האוצר והכלכלה, שיעניקו לחברה מענק המדינה בהיקף של כמיליארד שקל. החברה תזכה גם במס חברות בשיעור של 5% לתקופה של 10 שנים. עד 2023, תעסיק אינטל כ-1,000 עובדים חדשים ותבטיח העסקתם של 2,500 העובדים הקיימים

משרדי האוצר והכלכלה אישרו הבוקר את תכנית ההשקעות של חברת אינטל – השקעת החברה בשדרוג המפעל בקרית גת, תהיה בהיקף של כ-6 מיליארד דולר (כ-22 מיליארד שקלים), בהתאם לתוכנית העסקית, שהוגשה למרכז ההשקעות ולמשרדי האוצר והכלכלה.

אינטל קריית גת. צילום: ויקיפדיה
אינטל קריית גת. צילום: ויקיפדיה

רכש גומלין של 550 מיליון דולר

במסגרת התוכנית, תעסיק אינטל עד לשנת 2023, קרוב ל-1,000 עובדים חדשים בנוסף להבטחת העסקתם של 2,500 העובדים הקיימים בחברה, בהתאם לתוכנית העסקית. בנוסף, התחייבה החברה לרכש גומלין בישראל בהיקף מצטבר של כ-550 מיליון דולר ורכש מקומי נוסף בהיקף של כ-400 מיליון שקל מדי שנה. כמו כן, התחייבה החברה כי 50% מעובדי המפעל יתגוררו באזור גדרה ודרומה.

מפעל מועדף

במסגרת האישור, תזכה החברה, שתהפוך את מפעלה בקרית גת למתקדם בעולם בטכנולוגיית שבבים, למעמד של מפעל מועדף מיוחד, כפי שאושר על ידי מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג ומנהל רשות המסים, משה אשר. המעמד של מפעל מועדף מיוחד ייגזר על פי החוק לעידוד השקעות הון, לאחר שהוכח כי המפעל יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ותשואה גבוהה למשק, ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים של כלכלת ישראל.

מעמד זה יזכה את החברה במס חברות בשיעור של 5% לתקופה של 10 שנים (עד 2023) ומענקים בהיקף של כ-מיליארד שקל ( 300 מיליון דולר), אשר יתפרסו על פני 5 שנות תקציב. המענק שאושר על ידי מנהלת מרכז ההשקעות יביא לגיוסם של אלפי עובדים חדשים בשנים הקרובות, לצורך שדרוגו של המפעל בקרית גת לטכנולוגיה המתקדמת בעולם לייצור רכיבים מיקרו אלקטרוניים.

לראשונה, העמידה המדינה קריטריונים ברורים אשר יבחנו לאורך כל תקופת הזכאות:
1. הגדלת כושר היצור ביחס לתקופת הזכאות הקודמת, בנוסף ליעדי ההכנסות.
2. ביטול האפשרות להוריד את יעדי התעסוקה אם גובה ההשקעות יפחת.
3. הגדלת דרישות הרכש המקומי, כך שיובטח גידול של לפחות 10% ביחס לשנת 2013 והגדלת רכש הגומלין ב100 מיליון דולר.
4. מספר העובדים שיעברו לפריפריה הורחב ל- 50% מכלל העובדים ( ביחס ל 50% מהעובדים התוספתיים).
5. הוספה של השקעה במוסדות מחקר אקדמיים לצד מימון שכר הלימוד לסטודנטים והגדרת סכום מינימלי של מיליון דולר לשנה.
6. התחייבות לביצוע פעולות ההקמה ע״י עובדים וספקים ישראלים.
7. מניעת הסטת עובדים בקבוצה לחברה המוטבת לצורך עמידה ביעדי התעסוקה.

במנהלת מרכז השקעות חברים, בנוסף לנציגי משרד האוצר והכלכלה, נציגי רשות המיסים, משרד החקלאות, התאחדות התעשיינים ונציגי ציבור.

"נכס אסטרטגי"

שר האוצר, יאיר לפיד: "ההשקעה של אינטל מהווה נכס אסטרטגי עבור התעשייה הישראלית. זו היא ההשקעה הגדולה ביותר של חברה זרה בישראל אי פעם וזו הוכחה נוספת שישראל נמצאת בקדמת תעשיית הטכנולוגיה והחדשנות. שדרוג המפעל יביא ליצירת כ-1,000 מקומות עבודה חדשים אשר יספקו תעסוקה לתושבי הדרום ועוד אלפי מקומות עבודה במעגל שני. אנו נמשיך לפעול ליצירת סביבה עסקית אטרקטיבית בכדי להגביר את ההשקעות במדינת ישראל".

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן: "אישור תכנית ההשקעות והמענק מסכם עבודה משותפת למשרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות המסים, בה הצלחנו ליצור את התנאים לקבלת המענק והטבות המס. התנאים מבטיחים עמידה ביעדים מדידים בתחומי התעסוקה, הרכש המקומי והגדלת הייצור באופן שיתרום לצמיחת הכלכלה והמשק".

משרדי האוצר והכלכלה אישרו הבוקר את תכנית ההשקעות של חברת אינטל – השקעת החברה בשדרוג המפעל בקרית גת, תהיה בהיקף של כ-6 מיליארד דולר (כ-22 מיליארד שקלים), בהתאם לתוכנית העסקית, שהוגשה למרכז ההשקעות ולמשרדי האוצר והכלכלה.

אינטל קריית גת. צילום: ויקיפדיה
אינטל קריית גת. צילום: ויקיפדיה

רכש גומלין של 550 מיליון דולר

במסגרת התוכנית, תעסיק אינטל עד לשנת 2023, קרוב ל-1,000 עובדים חדשים בנוסף להבטחת העסקתם של 2,500 העובדים הקיימים בחברה, בהתאם לתוכנית העסקית. בנוסף, התחייבה החברה לרכש גומלין בישראל בהיקף מצטבר של כ-550 מיליון דולר ורכש מקומי נוסף בהיקף של כ-400 מיליון שקל מדי שנה. כמו כן, התחייבה החברה כי 50% מעובדי המפעל יתגוררו באזור גדרה ודרומה.

מפעל מועדף

במסגרת האישור, תזכה החברה, שתהפוך את מפעלה בקרית גת למתקדם בעולם בטכנולוגיית שבבים, למעמד של מפעל מועדף מיוחד, כפי שאושר על ידי מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג ומנהל רשות המסים, משה אשר. המעמד של מפעל מועדף מיוחד ייגזר על פי החוק לעידוד השקעות הון, לאחר שהוכח כי המפעל יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ותשואה גבוהה למשק, ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים של כלכלת ישראל.

מעמד זה יזכה את החברה במס חברות בשיעור של 5% לתקופה של 10 שנים (עד 2023) ומענקים בהיקף של כ-מיליארד שקל ( 300 מיליון דולר), אשר יתפרסו על פני 5 שנות תקציב. המענק שאושר על ידי מנהלת מרכז ההשקעות יביא לגיוסם של אלפי עובדים חדשים בשנים הקרובות, לצורך שדרוגו של המפעל בקרית גת לטכנולוגיה המתקדמת בעולם לייצור רכיבים מיקרו אלקטרוניים.

לראשונה, העמידה המדינה קריטריונים ברורים אשר יבחנו לאורך כל תקופת הזכאות:
1. הגדלת כושר היצור ביחס לתקופת הזכאות הקודמת, בנוסף ליעדי ההכנסות.
2. ביטול האפשרות להוריד את יעדי התעסוקה אם גובה ההשקעות יפחת.
3. הגדלת דרישות הרכש המקומי, כך שיובטח גידול של לפחות 10% ביחס לשנת 2013 והגדלת רכש הגומלין ב100 מיליון דולר.
4. מספר העובדים שיעברו לפריפריה הורחב ל- 50% מכלל העובדים ( ביחס ל 50% מהעובדים התוספתיים).
5. הוספה של השקעה במוסדות מחקר אקדמיים לצד מימון שכר הלימוד לסטודנטים והגדרת סכום מינימלי של מיליון דולר לשנה.
6. התחייבות לביצוע פעולות ההקמה ע״י עובדים וספקים ישראלים.
7. מניעת הסטת עובדים בקבוצה לחברה המוטבת לצורך עמידה ביעדי התעסוקה.

במנהלת מרכז השקעות חברים, בנוסף לנציגי משרד האוצר והכלכלה, נציגי רשות המיסים, משרד החקלאות, התאחדות התעשיינים ונציגי ציבור.

"נכס אסטרטגי"

שר האוצר, יאיר לפיד: "ההשקעה של אינטל מהווה נכס אסטרטגי עבור התעשייה הישראלית. זו היא ההשקעה הגדולה ביותר של חברה זרה בישראל אי פעם וזו הוכחה נוספת שישראל נמצאת בקדמת תעשיית הטכנולוגיה והחדשנות. שדרוג המפעל יביא ליצירת כ-1,000 מקומות עבודה חדשים אשר יספקו תעסוקה לתושבי הדרום ועוד אלפי מקומות עבודה במעגל שני. אנו נמשיך לפעול ליצירת סביבה עסקית אטרקטיבית בכדי להגביר את ההשקעות במדינת ישראל".

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן: "אישור תכנית ההשקעות והמענק מסכם עבודה משותפת למשרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות המסים, בה הצלחנו ליצור את התנאים לקבלת המענק והטבות המס. התנאים מבטיחים עמידה ביעדים מדידים בתחומי התעסוקה, הרכש המקומי והגדלת הייצור באופן שיתרום לצמיחת הכלכלה והמשק".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן