Skip to content

חיל הים הגרמני קרקע מחצית ממסוקי ליינקס

בכמה מסוקים התגלו סדקים. 22 מהם יעברו בדיקות תחזוקה נוספות עד שנת 2015. המסוקים מטייסת התעופה ימית 5 להשתתף בלחימה האירופית באטלנטיק נגד הפירטיות בקרן אפריקה

חיל הים הגרמני קרקע מחצית ממסוקי ליינקס

בכמה מסוקים התגלו סדקים. 22 מהם יעברו בדיקות תחזוקה נוספות עד שנת 2015. המסוקים מטייסת התעופה ימית 5 להשתתף בלחימה האירופית באטלנטיק נגד הפירטיות בקרן אפריקה

חיל הים הגרמני קרקע כמחצית ממסוקי ליינקס (Lynx) דגם Mk88A שלו, לאחר גילוי קרע באורך 20 ס"מ בזנבו של אחד המסוקים. חיל הים גם השעה את פעילות הטיסה של מסוקי הים האלה עד התקדמות נוספת בחקירת נסיבות המקרה.

מסוק ליינקס של הים הגרמני מקורקע
מסוק ליינקס של חיל הים הגרמני מקורקע

העיתון סודדוייטשה צייטונג (Sueddeutsche Zeitung) דיווח, כי לאחר שהתגלה הסדק בזנבו של אחד המסוקים, בוצעו בדיקות בשאר המסוקים, שבהם התגלו סדקים זהים בשלושה מסוקים נוספים ונזק משמעותי בכמה מסוקים אחרים.

בשלב זה אין אישור טיסה לכל המסוקים, אבל, 22 מסוקי ליינקס המקורקעים עוברים כרגע בדיקות תחזוקה נוספות, שיימשכו עד שנת 2015.

הורדה בעומס והפחתת שעות טיסה

במקביל הורה מהנדס המטוסים הראשי של חיל הים הגרמני על מדיניות טיסה חדשה הכוללות את הגבול התחתון של העומס המרבי שיבוצע על ידי המטוסים ולהפחתה של 75% בשעות הטיסה של מטוסי הצי.

המסוקים מטייסת התעופה ימית 5 של חיל הים הגרמני היו אמורים להתפרס על הסיפון האוניה ליבק (Lübeck) החל מ-18 בספטמבר, כחלק מהלחימה האירופית באטלנטיק נגד הפירטיות בקרן אפריקה.

מסוקי ליינקס

מסוקי ליינקס מיוצרים על ידי החברה בריטית ווסטלנד ודגם מסוק הים, Lynx Mk88A משמש לאיתור צוללות והשמדתם, סיור ימי ומשימות נוספות. המסוק הזה מצוייד בסונאר עומק, במגוון פצצות עומק ובטילים נגד ספינות.

חיל הים הגרמני קרקע כמחצית ממסוקי ליינקס (Lynx) דגם Mk88A שלו, לאחר גילוי קרע באורך 20 ס"מ בזנבו של אחד המסוקים. חיל הים גם השעה את פעילות הטיסה של מסוקי הים האלה עד התקדמות נוספת בחקירת נסיבות המקרה.

מסוק ליינקס של הים הגרמני מקורקע
מסוק ליינקס של חיל הים הגרמני מקורקע

העיתון סודדוייטשה צייטונג (Sueddeutsche Zeitung) דיווח, כי לאחר שהתגלה הסדק בזנבו של אחד המסוקים, בוצעו בדיקות בשאר המסוקים, שבהם התגלו סדקים זהים בשלושה מסוקים נוספים ונזק משמעותי בכמה מסוקים אחרים.

בשלב זה אין אישור טיסה לכל המסוקים, אבל, 22 מסוקי ליינקס המקורקעים עוברים כרגע בדיקות תחזוקה נוספות, שיימשכו עד שנת 2015.

הורדה בעומס והפחתת שעות טיסה

במקביל הורה מהנדס המטוסים הראשי של חיל הים הגרמני על מדיניות טיסה חדשה הכוללות את הגבול התחתון של העומס המרבי שיבוצע על ידי המטוסים ולהפחתה של 75% בשעות הטיסה של מטוסי הצי.

המסוקים מטייסת התעופה ימית 5 של חיל הים הגרמני היו אמורים להתפרס על הסיפון האוניה ליבק (Lübeck) החל מ-18 בספטמבר, כחלק מהלחימה האירופית באטלנטיק נגד הפירטיות בקרן אפריקה.

מסוקי ליינקס

מסוקי ליינקס מיוצרים על ידי החברה בריטית ווסטלנד ודגם מסוק הים, Lynx Mk88A משמש לאיתור צוללות והשמדתם, סיור ימי ומשימות נוספות. המסוק הזה מצוייד בסונאר עומק, במגוון פצצות עומק ובטילים נגד ספינות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן