הוגשה לביהמ"ש בקשה לפינוי ארקיע משדה דב

על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה-90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית. כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס. עוד נטען, כי השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית

הוגשה לביהמ"ש בקשה לפינוי ארקיע משדה דב

על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה-90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית. כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס. עוד נטען, כי השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית

ארקיע
ארקיע. אין הסדרה חוזית בשדה דב

רשות מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), הגישה היום לבית משפט השלום בעיר כתב תביעה, בהליך סדר דין מקוצר, לפינויה של חברת ארקיע, וכלל החברות הקשורות אליה, משדה דב בתל אביב, בגין שימוש בנכסים ובשטחים בשדה דב לצורך פעילותם העסקית ללא הסדרה חוזית עם רשות מקרקעי ישראל.

החלטת הממשלה

מעבר לכך, קיימת החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת, כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.

ארקיע והחברות הקשורות

החברות שנגדן הוגשה בקשת הפינוי הן: ארקיע קווי תעופה ישראליים, ארקיע תיירות, ארקיע קליק, אי. סי.אס שירותי שכר ישראליים, ארקיע אינטרנשיונל, אחזקת מטוסים ושרותי תעופה מיסודה של ארקיע, קבוצת החזקות תעופה, ארקיע (השקעות בתעופה בע"מ), אחזקות ארקיע נתיבי אוויר ושירותי תעופה.

הנתבעות המצורפות בתביעה לארקיע קווי תעופה ישראליים, הינן חברות בנות ו/או חברות הקשורות ו/או חברות שלובות של ארקיע. במסגרת זו, ארקיע אפשרה לאותן חברות להחזיק ולעשות שימוש במקרקעין שבשדה דב מבלי שניתנה להן כל רשות לעשות זאת בשום שלב שהוא, והן נתבעות בתביעה זו ביחד ולחוד עם ארקיע קווי תעופה ישראליים, אשר היא הנתבעת והחברה המרכזית באשכול החברות הנתבע, והיא זו שעימה נוהלו במשך השנים כל המגעים וההתקשרויות בין הצדדים.

אין הסדרה חוזית

על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה-90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית. כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס, והלכה למעשה, השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, תוך הפרת תום הלב ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית, בניגוד גמור לתקנת הציבור ולהסכמות מאוחרות אליהם הגיעו הצדדים.

בנסיבות אלו, מוגשת התביעה לפינוי וסילוק ידה של ארקיע וכל מי שמטעמה מהמקרקעין.

אינטרס ציבורי נוסף

בכתב התביעה אף מצוין, כי בצד הפגיעה באינטרס הציבורי, מעצם השימוש במקרקעין מבלי שניתנה לארקיע, או למי מטעמה רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עימן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות דמי שימוש ראויים עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי ארקיע מהמקרקעין. אינטרס ציבורי זה הינו החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת, כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.

כתב התביעה הוגש, מטעם רשות מקרקעי ישראל, ע"י עוה"ד רינה מיוחס, הילה ליבנה ואבי-טל שלומי, מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

תגובת ארקיע: "לאחר שנקבל את כתב התביעה, נדאג להגיש את תגובתנו לבית המשפט. בכל הנוגע לשדה דב, לארקיע אחזקות וזכויות במקרקעין עליהם מצוי שדה דב מאז 1950. ארקיע פועלת משדה דב על פי חוק וברישיון מזה למעלה מ-60 שנה, ופעילותה מהווה עורק תחבורתי עיקרי לחיבור הפריפריה למרכז הארץ"

ארקיע
ארקיע. אין הסדרה חוזית בשדה דב

רשות מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), הגישה היום לבית משפט השלום בעיר כתב תביעה, בהליך סדר דין מקוצר, לפינויה של חברת ארקיע, וכלל החברות הקשורות אליה, משדה דב בתל אביב, בגין שימוש בנכסים ובשטחים בשדה דב לצורך פעילותם העסקית ללא הסדרה חוזית עם רשות מקרקעי ישראל.

החלטת הממשלה

מעבר לכך, קיימת החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת, כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.

ארקיע והחברות הקשורות

החברות שנגדן הוגשה בקשת הפינוי הן: ארקיע קווי תעופה ישראליים, ארקיע תיירות, ארקיע קליק, אי. סי.אס שירותי שכר ישראליים, ארקיע אינטרנשיונל, אחזקת מטוסים ושרותי תעופה מיסודה של ארקיע, קבוצת החזקות תעופה, ארקיע (השקעות בתעופה בע"מ), אחזקות ארקיע נתיבי אוויר ושירותי תעופה.

הנתבעות המצורפות בתביעה לארקיע קווי תעופה ישראליים, הינן חברות בנות ו/או חברות הקשורות ו/או חברות שלובות של ארקיע. במסגרת זו, ארקיע אפשרה לאותן חברות להחזיק ולעשות שימוש במקרקעין שבשדה דב מבלי שניתנה להן כל רשות לעשות זאת בשום שלב שהוא, והן נתבעות בתביעה זו ביחד ולחוד עם ארקיע קווי תעופה ישראליים, אשר היא הנתבעת והחברה המרכזית באשכול החברות הנתבע, והיא זו שעימה נוהלו במשך השנים כל המגעים וההתקשרויות בין הצדדים.

אין הסדרה חוזית

על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה-90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית. כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס, והלכה למעשה, השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, תוך הפרת תום הלב ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית, בניגוד גמור לתקנת הציבור ולהסכמות מאוחרות אליהם הגיעו הצדדים.

בנסיבות אלו, מוגשת התביעה לפינוי וסילוק ידה של ארקיע וכל מי שמטעמה מהמקרקעין.

אינטרס ציבורי נוסף

בכתב התביעה אף מצוין, כי בצד הפגיעה באינטרס הציבורי, מעצם השימוש במקרקעין מבלי שניתנה לארקיע, או למי מטעמה רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עימן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות דמי שימוש ראויים עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי ארקיע מהמקרקעין. אינטרס ציבורי זה הינו החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת, כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.

כתב התביעה הוגש, מטעם רשות מקרקעי ישראל, ע"י עוה"ד רינה מיוחס, הילה ליבנה ואבי-טל שלומי, מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

תגובת ארקיע: "לאחר שנקבל את כתב התביעה, נדאג להגיש את תגובתנו לבית המשפט. בכל הנוגע לשדה דב, לארקיע אחזקות וזכויות במקרקעין עליהם מצוי שדה דב מאז 1950. ארקיע פועלת משדה דב על פי חוק וברישיון מזה למעלה מ-60 שנה, ופעילותה מהווה עורק תחבורתי עיקרי לחיבור הפריפריה למרכז הארץ"

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן